8. Sınıf Bursluluk Sınavına Hazırlık Çalışmaları

8. sınıflar için bursluluk sınavına hazırlık amacı ile bir planlama hazırladık.

Bu planlamada öğrenci önce kazanıma ait ders notunu indirip tablolu kısa ders notu okumalı ve bilgi eksikliğini gidermelidir. Daha sonra konuya ait eğlence ve pekiştirme için hazırlanan oyunları ve etkinlikleri yapmalıdır. En son ise konuya ait testi çözmelidir. Günlük bir konuyu yaparak bursluluk sınavına iyi bir şekilde hazırlanabilir.

En sonunda ise çıkmış sorulardan oluşan testleri çözmesi büyük fayda sağlayacaktır.

DERS NOTU ETKİNLİK VE OYUN TEST
1 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı Oyunları Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı Çıkmış Sorular Testi
2 Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa Oyunları Mustafa Kemal’in Çocukluk Hayatı Online Kazanım Pekiştirme Testi
3 Buhranlar Büyük Kahramanlar  Doğurur Buhranlar Büyük Kahramanlar  Doğurur Oyunları Mustafa Kemal’i Etkileyen Kişi ve Olaylar Kazanım Pekiştirme Testi
4 Adım Adım Liderliğe Adım Adım Liderliğe Oyunları Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Online Kazanım Pekiştirme Testi
1 I. Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler  I. Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler  Oyunları I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test
2 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı Oyunları I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test
3 İşgal Yıllarında Anadolu İşgal Yıllarında Anadolu Oyunları Mondros Ateşkes Anlaşması ve İşgaller ÖDM Online Test
4 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye Oyunları Kuvayımilliye ve Cemiyetler ÖDM Online Test
5 İstiklâl Yolculuğu İstiklâl Yolculuğu Oyunları Kongreler Dönemi Online Test
6 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM Oyunları Misaki Milli ve TBMM’nin Açılması ÖDM Online Test
7 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar Oyunları TBMM’ye Karşı Çıkan Ayaklanmalar ÖDM Online Test
8 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması Oyunları Sevr Barış Anlaşması Çıkmış Sorular Testi
1 Doğu ve Güney Cepheleri  Doğu ve Güney Cepheleri Oyunları Doğu Cephesi Online Kazanım Testi
2 Batı Cephesi Batı Cephesi Oyunları Batı Cephesi Online Test
3 Maarif Kongresi Maarif Kongresi Oyunları Maarif Kongresi Online Test
4 Tekalif-i Milliye Tekalif-i Milliye Oyunları  Tekalifi Milliye Online Test
5 Sakarya’dan Büyük Taarruza Sakarya Meydan Muharebesi Oyunları Sakarya’dan Büyük Taarruz’a Online Test
6 Lozan Antlaşması Lozan Antlaşması Oyunları Lozan Barış Antlaşması Online Test
7 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele Oyunları Milli Mücadele’nin Sanat ve Edabiyat Eserlerine Yansıması Online Test
1 Atatürk İlkeleri Atatürk İlkeleri Oyunları Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular Testi
2 Siyasi Alandaki Gelişmeler Siyasi Alandaki Gelişmeler Oyunları Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Online Test
3 Hukuk Alanındaki Gelişmeler Hukuk Alanındaki Gelişmeler Oyunları Hukuk Alanında Yenilikler Online Test
4 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler Oyunları Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi
5 Toplumsal Alandaki Gelişmeler Toplumsal Alandaki Gelişmeler Oyunları Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler Online Test
6 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler Ekonomi Alanındaki Gelişmeler Oyunları Ekonomi Alanındaki Gelişmeler Online Test
7 Sağlık Alanındaki Gelişmeler Sağlık Alanındaki Gelişmeler Oyunları Sağlık Alanındaki Gelişmeler Online Test
8 İlelebet Cumhuriyet İlelebet Cumhuriyet Oyunları Cumhuriyetin Sağladığı Kazanımlar Online Test
9 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları Oyunları Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları Online Test
1 Demokratikleşme Yolunda Adımlar Demokratikleşme Yolunda Adımlar Oyunları Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Online Test
2 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Oyunları Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Online Test
3 Cumhuriyete Yönelik Tehditler Cumhuriyete Yönelik Tehditler Oyunları Cumhuriyete Yönelik Tehditler Online Kazanım Pekiştirme Testi
1 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Oyunları Türk Dış Politikasının Temel Esasları Online Test
2 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler Oyunları Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasındaki Gelişmeler Online Test
3 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay Oyunları Hatay’ın Anavatana Katılması Online Test
1 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları Oyunları Atatürk’ün Ölümü ve Yansımaları Online Test
2 İnsan Eserleriyle Yaşar İnsan Eserleriyle Yaşar Oyunları Atatürk’ün Yazılı Eserleri Online Test
3 Yeniden Sarsılan Dünya Yeniden Sarsılan Dünya Oyunları İkinci Dünya Savaşı Online Test
4 II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri Oyunları İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri Online Test
5 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar Oyunları Çok partili Hayata Geçiş Online Test

Deneme Sınavları