841 Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular Testi

 
/10
8 oylar, 4.5 ortalama
516
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2017

Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.

Buna göre;

I. TBMM’nin açılması

II. Medeni Kanunun kabul edilmesi

III. Saltanatın kaldırılması

IV. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

gelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak;

  • Saltanat kaldırılmış,
  • Cumhuriyet ilan edilmiş,
  • Vatandaşa seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu yeniliklerden hareketle cumhuriyetçilik ilkesi Türk toplumuna aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2017

Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı; toplumun ihtiyaçlarını karşılayamayan, zamana göre geri kalmış kurumların ortadan kaldırılması ve yerine ilerlemeyi, gelişmeyi kolaylaştıracak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak kurumların kurulması esasına dayanır.

Buna göre inkılapçılık anlayışı aşağıdakilerden hangisini savunmaz?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı, zamana göre geri kalmış kurumların kaldırılarak yerine ilerlemeyi ve gelişmeyi kolaylaştıracak kurumların konması esasına dayanır. Dünyadaki gelişmeleri izleyerek daima ileri gitmeyi ön görür.

Buna göre inkılapçılık ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” sözü, milliyetçilik ilkesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2017

Halkçılık ilkesi, bütün bireylerin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Bu ilkede ayrıcalıklı bir sınıf kavramı yoktur ve olamaz. Herkes devlet hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden halkçılık kapsamında değerlendirilemez?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2017

“Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

LGS 2018

Atatürk’ün benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur.

Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Halkçılık ilkesine göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Hiç kimseye, aileye, gruba ayrıcalık tanınmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı birleştirici, kaynaştırıcı ve eşitlikçidir. Toplum içinde sınıf ve zümre ayrımına karşı çıkar. Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin vatandaşların eşit haklara sahip olduklarını savunur.

Buna göre Atatürk milliyetçiliği aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

0%