841 Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular Testi

 
/10
3 oylar, 5 ortalama
429
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürk İlkeleri Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2017

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri kişisel ve özel teşebbüslerle yapılamamış olan şeyleri bir an önce yapmak istedi. Kısa bir zamanda yapmayı da başardı.”

Atatürk bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekliliğine dikkat çekmektedir?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2017

“Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir.”

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı birleştirici, kaynaştırıcı ve eşitlikçidir. Toplum içinde sınıf ve zümre ayrımına karşı çıkar. Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin vatandaşların eşit haklara sahip olduklarını savunur.

Buna göre Atatürk milliyetçiliği aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Devletçilik ilkesi ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri destekleyerek devlete bu alanda da görevler vermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi gereği sosyal ve kültürel alanda yapılmış faaliyetlerden biridir?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

LGS 2019

Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder.

Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Cumhuriyetçilik ilkesinin gereği olarak;

  • Saltanat kaldırılmış,
  • Cumhuriyet ilan edilmiş,
  • Vatandaşa seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Bu yeniliklerden hareketle cumhuriyetçilik ilkesi Türk toplumuna aşağıdakilerden hangisini sağlamıştır?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

LGS 2018

Atatürk’ün benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur.

Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulanmıştır?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2016

Halkçılık ilkesine göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Hiç kimseye, aileye, gruba ayrıcalık tanınmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesi ile bağdaşmaz?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2017

Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.

Buna göre;

I. TBMM’nin açılması

II. Medeni Kanunun kabul edilmesi

III. Saltanatın kaldırılması

IV. Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

gelişmelerinden hangileri cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilidir?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

TEOG 2017

1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkemizin limanları arasında gemi işletme ve deniz taşımacılığı yapma hakkı Türk vatandaşlarına tanınmıştır.

Bu durum Atatürk’ün hangi ilkesi ile doğrudan ilişkilidir?

0%