Bizden 8. Sınıf Kategorisindeki Sınavlar
8. Sınıf 1. Ünite: 1 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı 8. Sınıf 1. Ünite: 2 Mavi Gözlü Çocuk: Mustafa 8. Sınıf 1. Ünite: 3 Buhranlar Büyük Kahramanlar Doğurur 8. Sınıf 1. Ünite: 4 Adım Adım Liderliğe 8. Sınıf 2. Ünite: 1 I. Dünya Savaşı’na Yol Açan Gelişmeler 8. Sınıf 2. Ünite: 2 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı 8. Sınıf 2. Ünite: 3 İşgal Yıllarında Anadolu 8. Sınıf 2. Ünite: 4 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye 8. Sınıf 2. Ünite: 5 İstiklâl Yolculuğu 8. Sınıf 2. Ünite: 6 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM 8. Sınıf 2. Ünite: 7 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar 8. Sınıf 2. Ünite: 8 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması 8. Sınıf 3. Ünite: 1 Doğu ve Güney Cepheleri 8. Sınıf 3. Ünite: 2 Batı Cephesi 8. Sınıf 3. Ünite: 3 Maarif Kongresi 8. Sınıf 3. Ünite: 4 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye 8. Sınıf 3. Ünite: 5 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a 8. Sınıf 3. Ünite: 6 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 8. Sınıf 3. Ünite: 7 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele 8. Sınıf 4. Ünite: 1 Atatürk İlkeleri 8. Sınıf 4. Ünite: 2 Siyasi Alandaki Gelişmeler 8. Sınıf 4. Ünite: 3 Hukuk Alanındaki Gelişmeler 8. Sınıf 4. Ünite: 4 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler 8. Sınıf 4. Ünite: 5 Toplumsal Alandaki Gelişmeler 8. Sınıf 4. Ünite: 6 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 8. Sınıf 4. Ünite: 7 Sağlık Alanındaki Gelişmeler 8. Sınıf 4. Ünite: 8 İlelebet Cumhuriyet 8. Sınıf 4. Ünite: 9 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları 8. Sınıf 5. Ünite: 1 Demokratikleşme Yolunda Adımlar 8. Sınıf 5. Ünite: 2 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi