813 Mustafa Kemal’i Etkileyen Kişi ve Olaylar Kazanım Pekiştirme Testi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için kazanım pekiştirmeye yönelik online testtir.

813 Mustafa Kemal’i Etkileyen Kişi ve Olaylar ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
2 oylar, 5 ortalama
71
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

813 Mustafa Kemal'i Etkileyen Kişi ve Olaylar Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’nde eğitim görürken milliyetçi ve vatansever bir kişilik kazanmasında önemli rol oynayan bazı yazarların eserlerini okumuştur.
Manastır Askeri İdadisi’nde öğrenci iken Mustafa Kemal’in milliyetçi ve vatansever bir kişilik kazanmasında aşağıdaki yazarların hangisinin etkisi yoktur?

2 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal'in eğitim hayatında tanıştığı kişiler ve yaşadığı olaylar onun kişiliği ve ha­yatı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bu açıklamaya,

I.  Tarih öğretmeninin tarihi sevdirmesi,

II. Arkadaşı Ömer Naci'nin hitabet ve ede­biyatı sevdirmesi,

III. Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet’i askeri üniforma ile görmesi

durumlarından hangisi ya da hangileri örnek olarak gösterilebilir?

3 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra, 1896 yılında Manastır Askeri İdadisi'ne başladı. Mustafa Kemal, derslerde gösterdiği başarı ile hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini kazandı. Bu okulda sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu. Mustafa Kemal'in edebiyata olan ilgisini gören edebiyat öğretmeni Mehmet Asım Bey, ona askerlikle ilgili derslere daha fazla önem vermesini tavsiye etmişti. Mustafa Kemal bu uyarıyı dikkate almış ancak edebiyata  olan ilgisi her zaman sürmüştür. Genç Mustafa Kemal, askeri öğreniminin yanı sıra yazları izinli olarak Selanik'e döndüğü zaman Fransızca dersleri almıştır. 

Verilen metne göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, 1896 yılında Askeri İdadiye (lise) başladı. Mustafa Kemal derslerde gösterdiği başarıyla hem öğretmenlerinin hem de arkadaşlarının takdirini kazandı. Bu okulda sınıf arkadaşı ……………………… sayesinde edebiyata ve hitabete ilgi duydu.
Yukarıdaki metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru bir bilgi verilmiş olur?

5 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

- Bu okuldaki tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Bey, onda tarih bilincinin oluşmasında etki olmuştur.
- Bu okulda Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi vatan ve millet sevgisini öne çıkaran fikir adamlarını ve eserlerini tanımıştır.

Yukarıda verilen özelliklerin ait olduğu okul, aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, komşularının oğlunun okula giderken giydiği askeri kıyafetten etkilenmiş ve asker olmaya karar vermişti. Bu nedenle gizlice askeri rüştiye sınavına hazırlanmış ve sonunda da Selanik Asken Rüştiyesini kazanmıştı.

Parçaya göre, Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesinde hangisi etkili olmuştur?

7 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi'nde arkadaşı Naci Bey'den etkilenerek şiir ve edebiyata ilgi göstermiştir. Tevfik Fikret, Ziya Gökalp gibi Türk milliyetçisi yazarların eserlerini okumuştur. Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde Türk tarihine daha fazla yönelmiştir.

Verilen bilgilere göre Manastır Askeri İdadisindeki etkilendiği kişiler ortak olarak Mustafa Kemal'in hangi açıdan fikir yapısının gelişmesine etki etmişlerdir?

8 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

 Mustafa Kemal Askeri İdadi yıllarında vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul gibi yazarların eserlerini okuyarak fikir ve düşünce hayatının temellerini atmıştır.

Mustafa Kemal'in okuduğu bu yazarların ve eserlerinin onun hangi duygularının gelişmesine daha çok katkı sağlamıştır?

9 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi 2. sınıfında okuduğu esnada 1897 Osmanlı - Yunan savaşı çıkar. Mustafa Kemal’in o günleri anlatırken “Gençlik hayatımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşımın küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istemiştim.” demesi Manastır Askerî İdadisinde duyduğu heyecanı ve vatan için mücadele isteğini göstermesi açısından önemlidir. 

Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisinde vatanı için mücadeleye girişme düşüncesinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu ileri sürülemez?

10 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

“Kolağası Mehmet Tevfik Bey, değerli bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine sevdiriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavramış olan hocasından daima saygı ile söz ederdi. Bir gün bana “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.”

demiştir.”

Sizce, Mustafa Kemal’in tarih öğretmenine beslediği şükran ve minnetin sebebi ne olabilir?

0%