814 Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Online Kazanım Pekiştirme Testi

Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı ile ilgili kazanım pekiştirme testidir.

/14
4 oylar, 3.8 ortalama
740
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

814 Adım Adım Liderliğe

814 Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı Online Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Çanakkale Savaşlarında Gelibolu yarımadasında büyük bir başarıya imza atan M. Kemal’in başarılı olmasındaki bir etken de 1912 yılındaki Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası’nda, görev almış olmasıdır.

Buna göre, Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı’nda başarılı olmasında hangi duruma vurgu yapılmaktadır?

2 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Anafartalar Savaşı’nda yarbay  olan Mustafa Kemal’in askere ”taarruzu değil ölmeyi emretmesi” savaşın kaderini etkilemiştir.Churchill’in anılarında “kaderin adamı” olarak tanımladığı Mustafa Kemal, Conkbayırı  ve Kocaçimen’de  ilerleyen Anzak Kolordusunu geri çekilmeye zorlamış,işgal edilen noktaları kurtarmış ve Çanakkale Cephesi’nin düşmesini engellemiştir.

Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamayız?

3 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

1907’de 3. Ordu’ya gelen Mustafa Kemal, bir yandan Selanik'te askeri görevini sürdürmek­te bir yandan da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nde çalışarak siyasi gelişmeleri yakından ta­kip etmekteydi. Ancak bir süre sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılarak kendini tama­men askerlik görevine verdi.

Buna göre, Mustafa Kemal,  İttihat ve Terakki Cemiye­ti'nden niçin ayrılmıştır?

4 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

13 Nisan 1909 günü Meşrutiyet yönetimine karşı bir isyan çıkınca, Selanik’te Meşrutiyet’i korumak amacıyla Hareket ordusu oluşturulmuştu. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırmış ve suçlular cezalandırılmıştı. Mustafa Kemal, isyanın bastırılması ile ordunun görevini tamamladığını ve bundan sonra yapılacak işlerin sivil yöneticilere bırakılmasını istemiştir.

Mustafa Kemal bu tutumuyla, aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verdiğini göstermektedir?

5 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

İlk askerî başarısını, Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal, daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır.

Bu bilgiden, Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

6 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı’nın o tarihlerde Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trablusgarp’ı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk’ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.

Yalnız bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

29 Ekim 1915 tarihli Tasvir-i Efkâr gazetesi, Mustafa Kemal'in Çanakkale Kara Savaşlarındaki başarılarını şöyle haber yapmıştır:

"Çanakkale Kara Savaşlarında olağanüstü yararlılıkları görülen ve savunmadaki güç ve ustalığı ile hakkıyla şan ve şeref kazanarak boğazları ve hilafet makamını (İstanbul) kurtaran kumandanlarımızdan, doğuştan kahraman, mümtaz.... Albay Mustafa Kemal Beyefendi.”

Bu gazete haberinde Mustafa Kemal'in, aşağıdaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkarılmıştır?

8 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, Harp Akademisini bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak Şam'a atandı. 1909'da, Meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart Ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu'nun kurmay başkanlığını yaptı. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Deme ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesine terfi etti. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da büyük başarılar elde etti. Bu başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi.

Buna göre Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Çanakkale Savaşı’nda denizlerde başarılı olamayan düşman kuvvetleri, amaçlarına karadan ulaşmak istiyordu. Mustafa Kemal, düşmanın Conkbayırı hattını aşarak ilerleyeceğini tahmin ediyordu. Bu sebeple bu hattın güçlendirilmesine çalıştı. Düşman güçleri 25 Nisan 1915 sabahı Mustafa Kemal’in öngördüğü noktadan, Arıburnu bölgesinden sal-dırdı. Mustafa Kemal; Arıburnu Conkbayırı ve Anafartalar’da düşman güçlerine karşı büyük başarılar elde etti.

Mustafa Kemal’in bu başarısında etkili olan kişilik özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşlarındaki başarıları dönemin gazetelerinde yer almıştır.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

11 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

İtalya'nın 1911 yılında Trablusgarp'a saldırması ile M. Kemal ve bir grup genç Os­manlı subayı gizlice Trablusgarp'a gitti. Burada yerli halkı teşkilatlandırarak, İtal­yanlara karşı başarılı bir mücadele verdi.

Mustafa Kemal'in, Trablusgarp'taki bu faali­yetleri aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

12 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı’nın o tarihlerde Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trablusgarp’ı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk’ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.

Yalnız bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

13 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

25 Nisan 1915′te Arıburnu’na çıkan düşman kuvvetlerini, Mustafa Kemal’in komuta ettiği 19. Tümen Conkbayırı’nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu başarı üzerine albaylığa yükseldi.

Buna göre Mustafa Kemal aşağı­daki alanlardan hangisinde başarı ka­zanmıştır?

14 / 14

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

13 Nisan 1908’de meydana gelen 31 Mart Vakası, meşrutiyet karşıtı kişiler tarafından çıkarılmıştır. Bu ayaklanmayı, Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı, Hareket Ordusu bastırmıştır..

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

0%