824 Kuvayımilliye ve Cemiyetler ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
259
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

824 Cemiyetler ve Kuvayı Milliye 1

1 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Kahramanmaraş ÖDM

Kurtuluş Savaşı sırasında düşman işgalini önlemek ve bağımsızlığı korumak amacıyla bölgesel nitelikli çeşitli cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetler, ülkenin müdafaası için silahlı mücadeleye giriştikleri gibi basın ve yayın yoluyla halkı bilgilendirmek için çeşitli faaliyetlerde de bulunmuşlardır. Sivas Kongresi’nde bu cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.

Bahsedilen cemiyetlerle ilgili,

I. Bulundukları yöreleri savunmak amacı ile kurulmuşlardır.
II. Vatanseverlik duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır.
III.Ülkenin kurtuluşu için mili bilinci uyanık tutmaya çalışmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Antalya ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da başlayan işgallere karşı Türk halkı bölgesel cemiyetleri kurmaya başladı. Kurulan bu cemiyetler; kendi bölgelerini düşman işgaline karşı savunmak, bölge haklı arasında  dayanışma sağlamak ve zararlı cemiyetlerin çalışmalarını önlemek amacı taşıyordu. Ayrıca bu cemiyetler, Türk halkının bağımsızlık davasını diğer milletlere duyurmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerin Millî Mücadele’ye katkıları arasında gösterilemez?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Malatya ÖDM

Mavri Mira: Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak için çalıştılar.

Pontus Rum Cemiyeti: Karadeniz’de bir Rum Devleti kurmayı amaçladılar.

Taşnak ve Hıncak Cemiyetleri: Anadolu’nun doğusu ve güneyinde Ermeni Devleti kurmayı amaçladılar ve ABD’nin desteğini almaya gayret gösterdiler.

Azınlıkların kurduğu cemiyetler ve amaçlarından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Antalya ÖDM

İzmir’in işgali ve halka yapılan kötülüklerin duyulması Anadolu’da pek çok yerde miting ve protesto gösterilerine sebep oldu. Tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milleti esaret altında yaşayamazdı. Ülkede bir Müdafaa-i Hukuk hareketi doğdu. Böylece ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için çeşitli cemiyetler kuruldu. Bu cemiyetlerin yanı sıra KuvayiMillîye adı verilen bölgesel milis kuvvetleri oluşturuldu. Bu gelişmelerle birlikte Millî Mücadele’nin ilk  aşaması başlamış oldu. Türk milleti, Millî birlik ve beraberlik içerisinde bağımsızlığına karşı yapılan bu haksız işgal hareketini asla kabul etmeyeceğini dünyaya duyurmaya hazırlanıyordu.

İzmir’in işgali ve sonrasındaki halkın tutumu hakkında verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

5 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Ankara ÖDM

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini dayanak göstererek Osmanlı topraklarını işgale başladı. Bunun üzerine vatanı iç ve dış düşmanlara karşı savunmak için silahlı direniş örgütleri olan “Kuvâ-yı Milliye” oluşturuldu. Büyük çoğunluğu sivil halk tarafından oluşturulan Kuvâ-yı Milliye birlikleri düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlere karşı mücadele etti.

Aşağıda verilenlerden hangisi Kuvâ-yı Milliye birliklerinin Millî Mücadele’ye olan katkılarından değildir?

6 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Bursa ÖDM

Aşağıda Millî Mücadele’yi desteklemek için kurulmuş olan milliyetçi cemiyetlerden bazıları ve faaliyetleri verilmiştir.
I. Trakya-Paşaeli Cemiyeti: Amacı ‘’ Trakya’nın toprak bütünlüğünü korumak ‘’ olarak belirtilmiştir. Trakya’nın Türk olduğunu kanıtlamak için Yeni Edirne, Ahali ve Trakya adlı gazeteleri çıkarmıştır.
II. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti: Trabzon ilinin Türklüğünü ispat etmek amacıyla çalışmıştır. Başkanlığını Barutçuoğlu Ahmet Efendi’nin yaptığı cemiyet İstiklal gazetesini yayımlamıştır. Cemiyet Erzurum Kongresi’nin toplanmasına destek vermiştir.
III. Millî Kongre Cemiyeti: Bütün yararlı cemiyetlerin tek isim altında birleşmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bu cemiyet diğerlerinden farklı olarak sadece basın yoluyla faaliyet göstermiştir.
IV. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Türkçe olarak Albayrak, Hadisat gazeteleri ile Le Pays (Vatan) adı verilen Fransızca bir gazete çıkarmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Antalya ÖDM

Doğu Anadolu’daki Ermeni faaliyetlerine karşı kurulmuş olan Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti; Doğu Anadolu’da tarihi ve kültürel araştırmalar yapılması ve bölgeden göçün önlenmesi kararlarını almıştır.

Cemiyetin bu kararlarla aşağıdakilerden hangisin amaçladığı savunulabilir?

8 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Muğla ÖDM

İzmir’in işgal edileceğini işgalden kısa zaman önce haber alan İstanbul Hükûmeti, halktan işgale karşı herhangi bir direnişte bulunulmamasını istemiştir. Buna karşın halk, işgali gösteriler ve mitinglerle protesto etmiştir. Türk halkının işgallere boyun eğmeyeceğine ilişkin ilk belirtiler baştan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu olayın devamında Anadolu ve Rumeli’de halkın Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurup bunlara katılması hızlanmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Antalya ÖDM

İslam Teali Cemiyeti, İstanbul’da bazı medrese hocaları tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin dini esaslara bağlı kalınarak, hilafetin güçlendirilerek kurtarılabileceğini ve halifenin etrafında toplanmanın gerekliliğini savunmuştur.

Bu bilgilere göre İslam Teali Cemiyetinin “zararlı” olarak nitelendirilmesinde,

I. Kullanmış olduğu yöntem
II. Kuruluş amacı
III.İstanbul’da kurulmuş olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Bursa ÖDM

Atatürk: “Tam bağımsızlık doğal olarak siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve diğer hususta tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun kalmak, ulus ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksun kalması demektir.”

Atatürk’ün sözüne göre hangi cemiyet “tam bağımsızlık” ilkesine aykırı olarak kurulmuştur?

0%