824 Kuvayımilliye ve Cemiyetler ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
3 oylar, 5 ortalama
120

824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

824 Cemiyetler ve Kuvayı Milliye 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Bursa ÖDM

Atatürk: “Tam bağımsızlık doğal olarak siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve diğer hususta tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksun kalmak, ulus ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksun kalması demektir.”

Atatürk’ün sözüne göre hangi cemiyet “tam bağımsızlık” ilkesine aykırı olarak kurulmuştur?

2 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Antalya ÖDM

İslam Teali Cemiyeti, İstanbul’da bazı medrese hocaları tarafından kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin dini esaslara bağlı kalınarak, hilafetin güçlendirilerek kurtarılabileceğini ve halifenin etrafında toplanmanın gerekliliğini savunmuştur.

Bu bilgilere göre İslam Teali Cemiyetinin “zararlı” olarak nitelendirilmesinde,

I. Kullanmış olduğu yöntem
II. Kuruluş amacı
III.İstanbul’da kurulmuş olması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Ankara ÖDM

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesini dayanak göstererek Osmanlı topraklarını işgale başladı. Bunun üzerine vatanı iç ve dış düşmanlara karşı savunmak için silahlı direniş örgütleri olan “Kuvâ-yı Milliye” oluşturuldu. Büyük çoğunluğu sivil halk tarafından oluşturulan Kuvâ-yı Milliye birlikleri düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlere karşı mücadele etti.

Aşağıda verilenlerden hangisi Kuvâ-yı Milliye birliklerinin Millî Mücadele’ye olan katkılarından değildir?

4 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Kahramanmaraş ÖDM

Kurtuluş Savaşı sırasında düşman işgalini önlemek ve bağımsızlığı korumak amacıyla bölgesel nitelikli çeşitli cemiyetler kurulmuştur. Bu cemiyetler, ülkenin müdafaası için silahlı mücadeleye giriştikleri gibi basın ve yayın yoluyla halkı bilgilendirmek için çeşitli faaliyetlerde de bulunmuşlardır. Sivas Kongresi’nde bu cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.

Bahsedilen cemiyetlerle ilgili,

I. Bulundukları yöreleri savunmak amacı ile kurulmuşlardır.
II. Vatanseverlik duygusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır.
III.Ülkenin kurtuluşu için mili bilinci uyanık tutmaya çalışmışlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Malatya ÖDM

Mavri Mira: Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmak için çalıştılar.

Pontus Rum Cemiyeti: Karadeniz’de bir Rum Devleti kurmayı amaçladılar.

Taşnak ve Hıncak Cemiyetleri: Anadolu’nun doğusu ve güneyinde Ermeni Devleti kurmayı amaçladılar ve ABD’nin desteğini almaya gayret gösterdiler.

Azınlıkların kurduğu cemiyetler ve amaçlarından yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Antalya ÖDM

Doğu Anadolu’daki Ermeni faaliyetlerine karşı kurulmuş olan Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti; Doğu Anadolu’da tarihi ve kültürel araştırmalar yapılması ve bölgeden göçün önlenmesi kararlarını almıştır.

Cemiyetin bu kararlarla aşağıdakilerden hangisin amaçladığı savunulabilir?

7 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Bursa ÖDM

Aşağıda Millî Mücadele’yi desteklemek için kurulmuş olan milliyetçi cemiyetlerden bazıları ve faaliyetleri verilmiştir.
I. Trakya-Paşaeli Cemiyeti: Amacı ‘’ Trakya’nın toprak bütünlüğünü korumak ‘’ olarak belirtilmiştir. Trakya’nın Türk olduğunu kanıtlamak için Yeni Edirne, Ahali ve Trakya adlı gazeteleri çıkarmıştır.
II. Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti: Trabzon ilinin Türklüğünü ispat etmek amacıyla çalışmıştır. Başkanlığını Barutçuoğlu Ahmet Efendi’nin yaptığı cemiyet İstiklal gazetesini yayımlamıştır. Cemiyet Erzurum Kongresi’nin toplanmasına destek vermiştir.
III. Millî Kongre Cemiyeti: Bütün yararlı cemiyetlerin tek isim altında birleşmesi gerektiğini dile getirmiştir. Bu cemiyet diğerlerinden farklı olarak sadece basın yoluyla faaliyet göstermiştir.
IV. Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti: Türkçe olarak Albayrak, Hadisat gazeteleri ile Le Pays (Vatan) adı verilen Fransızca bir gazete çıkarmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Muğla ÖDM

İzmir’in işgal edileceğini işgalden kısa zaman önce haber alan İstanbul Hükûmeti, halktan işgale karşı herhangi bir direnişte bulunulmamasını istemiştir. Buna karşın halk, işgali gösteriler ve mitinglerle protesto etmiştir. Türk halkının işgallere boyun eğmeyeceğine ilişkin ilk belirtiler baştan itibaren ortaya çıkmıştır. Bu olayın devamında Anadolu ve Rumeli’de halkın Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurup bunlara katılması hızlanmıştır.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Antalya ÖDM

İzmir’in işgali ve halka yapılan kötülüklerin duyulması Anadolu’da pek çok yerde miting ve protesto gösterilerine sebep oldu. Tarih boyunca bağımsız yaşamış Türk milleti esaret altında yaşayamazdı. Ülkede bir Müdafaa-i Hukuk hareketi doğdu. Böylece ülkenin düşman işgalinden kurtarılması için çeşitli cemiyetler kuruldu. Bu cemiyetlerin yanı sıra KuvayiMillîye adı verilen bölgesel milis kuvvetleri oluşturuldu. Bu gelişmelerle birlikte Millî Mücadele’nin ilk  aşaması başlamış oldu. Türk milleti, Millî birlik ve beraberlik içerisinde bağımsızlığına karşı yapılan bu haksız işgal hareketini asla kabul etmeyeceğini dünyaya duyurmaya hazırlanıyordu.

İzmir’in işgali ve sonrasındaki halkın tutumu hakkında verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

10 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Antalya ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’da başlayan işgallere karşı Türk halkı bölgesel cemiyetleri kurmaya başladı. Kurulan bu cemiyetler; kendi bölgelerini düşman işgaline karşı savunmak, bölge haklı arasında  dayanışma sağlamak ve zararlı cemiyetlerin çalışmalarını önlemek amacı taşıyordu. Ayrıca bu cemiyetler, Türk halkının bağımsızlık davasını diğer milletlere duyurmak için çalışmalarda da bulunuyordu.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerin Millî Mücadele’ye katkıları arasında gösterilemez?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Batuhan 90 %9
2deha90 %9
3Betül Ravza90 %9
4h90 %9
5mehmet fatih90 %9
6Mehmet Fatih80 %8
7ilayda80 %8
8cglr80 %8
9HAYRUNNİSA AKGÜNDOĞDU 80 %8
10Damla70 %7
11Es70 %7
12burcu70 %7
13şşşşş70 %7
14Wjwh70 %7
15Şura 70 %7
16misa70 %7
17emn70 %7
18ccccc70 %7
19Anıl65 %6.5
20tozkoparan İskender60 %6
21Lara60 %6
22e60 %6
23İbrahim60 %6
24Damla 60 %6
25elif60 %6
26Nisa60 %6
27enis60 %6
28Sila60 %6
29H60 %6
30Jggjk60 %6
31Yaren Kişi50 %5
32Ezda50 %5
33a50 %5
34Sena50 %5
35ERDEM 45 %4.5
36M45 %4.5
37Ege42.5 %4.25
38ali40 %4
39Usushudhddhd40 %4
40Hu hm u mu40 %4
41ela40 %4
42Hüseyin arda karadağ30 %3
43sude30 %3
44Gülistan 30 %3
45Yağmur 30 %3
46Wjjw20 %2
47Ömür Afacan20 %2
48Alperen kızılağıl20 %2
49Ömür Afacan20 %2
50X20 %2
51Sümeyye 20 %2
52ARDA13.33 %1.33
53ali kaçar10 %1
54Fatma s10 %1
55sfghsgh0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168bilinmeyen214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203Çağan199
204Firdevs öz198
205macide198
206ege hayal198
207Mesude198
208azad196
209A196
2106a196
211Vedat194
212Kaan görkem BARIŞ194
213KAYRA194
214Deniz Ayabaktı 194
215Meryem ulaş193
216KEREM BJK193
217ela193
218Eliz190
219Kardelen190
220Elif190
221Defne Su Güzel190
222TuanaTuna 190
223A190
224Oğuzhan yüksel188
225Ahmet188
226Damla188
227efe188
228A188
229mehmet fatih188
230Asya Yolcu187
231MHD HANI HALIMEH186
232Erdem 186
233fvodk186
234yylyş186
235Hasan185
236sevde185
237Dosyal185
238MİNA SU CAV185
2398d185
240Enes184
2416/A184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326cesur159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131