821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 1. Kazanım
  • İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
9 oylar, 4.4 ortalama
636

821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

821 I. Dünya Savaşı ÖDM Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

20.yy başlarında İngiltere ve Fransa, dünyanın güçlü ülkelerinin başında geliyordu. Bunun temel sebebi Sanayi İnkılabı’ndan sonra sömürgecilik faaliyetlerini oldukça geniş bir coğrafyaya yaymış olmalarıydı. Sanayileşmeye geç başlayan Almanya ve İtalya ise fabrikalar kurmalarına rağmen istediği ekonomik seviyeye gelemediler çünkü yeterince ham madde ve pazar alanlarına sahip değillerdi. Bu yüzden İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin sömürgelerinden pay almak için yayılmacı politikalar izlemeye başladılar. Almanya ve İtalya’nın izlediği bu yol Avrupa ülkeleri arasında gruplaşmalara sebep oldu. Bir yanda sömürge elde etmek isteyenler, diğer yanda sömürgelerini korumak isteyenler yer aldı.
Verilen parçaya aşağıdaki başlıklardan hangisi daha uygun olur?

2 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

İngiltere, Rusya’nın boğazlara hâkim olarak sıcak denizlere inmesini çıkarlarına aykırı buluyor, Rusya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. 19. yüzyılın sonlarına doğru petrolün önem kazanması, yeni bir güç olarak ortaya çıkan Almanya ve İtalya tehlikesi, artan sömürgecilik rekabeti karşısında İngiltere politika değiştirmiş, Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçmiştir. Hatta Osmanlı Devleti’nin parasını peşin ödeyerek yaptırdığı iki savaş gemisine el koymuştur. Almanya ise ekonomisi çökmüş, askeri olarak yetersiz olan Osmanlı Devleti ile ittifak arayışına girmiştir.
Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaşanan bu gelişmelere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

3 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

1850’li yıllardan sonra yaşanan gelişmeler dünyayı savaşa adım adım sürüklemişti. Bu gelişmelerin başında Sanayi İnkılabı vardı. Sömürgecilik ve ham madde arayışı iyice artmış, ülkeler arası rekabeti tetiklemişti. Diğer bir gelişme ise Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik akımıydı. Bu akıma göre her ulus kendisine ait bağımsız bir devlet kuracaktı.
Verilen bilgilere göre I. Dünya Savaşı’nın başlamasında,
I. Ekonomik
II. Dini
III. Kültürel
IV. Siyasi
nedenlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Adana ÖDM

Birinci Dünya Savaşı’na zemin hazırlayan gelişmelerden biri Sanayi İnkılabı idi. Sanayi İnkılabı ile bir yandan “ham madde” ve “pazar” ihtiyacı artarken diğer yandan “sömürgecilik” yarışı hız kazandı. Sömürgecilik yarışına katılan devletler, birbirlerine üstünlük sağlamak için hem sanayilerini geliştirdiler hem de hızla silahlandılar. Savaşa zemin hazırlayan bir diğer önemli gelişme de Fransız İhtilali idi. İhtilalle ortaya çıkan “milliyetçilik” düşüncesi, çok uluslu devletlerin içerisindeki azınlıkların isyan etmelerine neden oldu.
Bu bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasında hangi alanlar etkili olmuştur?

5 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Kahramanmaraş ÖDM

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasını genel, özel ve görünen nedenler olmak üzere üç ana başlık altında toplayabiliriz.
Buna göre,
I. Almanya ile Fransa arasında yaşanan Alsas-Loren sorunu
II. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımı
III. Ülkeler arasında yaşanan silahlanma yarışı
nedenlerinden hangileri Birinci Dünya Savaşı’nın özel nedenleri içerisinde yer alır?

6 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Malatya ÖDM

 20. yüzyıl başlarında İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi İnkılabı kol gücünden makineleşmeye geçmeyi esas almıştır. Bu sebeple insan gücünden ziyade fabrikaların etkinliği ekonomik alanda daha önemli hale gelmiştir. Buna bağlı olarak ham madde ve pazar ihtiyacı arttığı için sömürgecilik yarışı başlamıştır. Ayrıca fabrikalarda çalışmak için köyden kente göç olmuş, şehirler çok hızlı büyümüş ve bu plansız büyüme toplumsal problemleri ortaya çıkarmıştır.
Parçada verilen bilgiye göre Sanayi İnkılabı’nın hangi alanlarda daha çok etkili olduğu söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Aydın ÖDM

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı tüm dünyada etkisini göstermeye başladı. Azınlık durumunda olan milletler kendi bağımsız devletlerini kurmak için isyan çıkarmaya başladılar. Sanayi inkılabı ile artan sömürgecilik yarışı devletler arasında rekabeti hızlandırmış, devletler kendilerine yeni ham madde ve pazar bulmak için bir yarış içerisine girmişti. Osmanlı Devleti ise Avrupa’da yaşanan bu gelişmelere tüm çabalarına rağmen ayak uyduramadı. Devletler arasındaki rekabet beraberinde devletler arası bloklaşmaların oluşmasına neden olmuş, bu bloklaşma dünyayı büyük bir savaşın eşiğine getirmişi. Nihayetinde Avusturya-Macaristan veliahdının Sırplı bir milliyetçi tarafından öldürülmesi Birinci Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur.
Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmak yanlış olur?

8 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesi dünya adeta bir barut fıçısını andırıyordu. Ülkeler hızla silahlanıyor, çıkarları çerçevesinde ittifaklar kuruyorlardı. Rusya sıcak denizlere inmek isterken, İtalya ve Almanya sömürge toprakları arıyordu. Avusturya Macaristan İmparatorluğu Balkanlara hâkim olmak istiyor. İngilizler, Arap topraklarını Osmanlı’dan koparmayı planlıyordu. Osmanlı Devleti ise tek başına topraklarını koruyamıyordu.
I. Rusya’nın Panslavizm politikası
II. Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna’yı işgal etmesi
III. İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması
IV. Almanya’nın Orta Afrika’da sömürge toprakları elde etmesi
Gelişmelerden hangileri Avrupa devletlerinin Osmanlı topraklarını paylaşma düşüncesinde olduklarını gösterir?

9 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Ankara ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğu kurmuştu. Almanya, gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı doğrultusunda zengin kömür yataklarının bulunduğu Alsas - Loren bölgesini Fransa‘dan aldı. Fransa Alsas – Loren bölgesini Almanya’dan geri alabilmek için İngiltere ile yakınlaştı. Almanya‘nın yayılmacı tavrına karşı İngiltere Rusya ile iş birliği yaptı. Balkanlar ve Doğu Avrupa ‘da hakimiyet kurmaya çalışan Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya‘nın çıkarları çatışıyordu. Rusya, Panslavizm politikası ile Balkanlardaki Slav kökenli ulusları Osmanlı Devleti’nden ayırıp kendi hakimiyetinde bir Slav devleti kurmak istiyordu. Böylece Balkanlar üzerinden Akdeniz‘e inebilecekti. Savaş öncesi oluşan bu gergin ortam devletler arasında bloklaşmalara neden oldu.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Bursa ÖDM

I. Dünya Savaşı dünyayı etkileyen, birçok insanın ölmesine, sakat kalmasına ve büyük maddi kayıplara sebep olan bir savaştır. Savaşa özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan olaylar sebep olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın başlamasına sebep olan olayları genel ve özel sebepler diye ayırabiliriz.
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın özel nedenlerinden biri değildir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1aslı100 %10
2Nisa Duru Bingül100 %10
3Defne İstanbullu100 %10
4poyraz100 %10
5Ali Batın TAN100 %10
6Yıldızkent Ortaokulu Mesut Hoca'dan bıktık100 %10
7Zelal100 %10
8t100 %10
9AHMET100 %10
10Salih KOCATAŞ100 %10
11djıedıdj100 %10
12ekin100 %10
13KenanKe100 %10
14Nisanur100 %10
15Kjjjhsdjhdjhbhbghgh100 %10
16SarıÇizmeliMehmehAğa100 %10
17Gözde 8/E100 %10
18Gdujdddu100 %10
19bbb100 %10
20Mesut100 %10
21ksks100 %10
22Roua100 %10
23Gerizekalıapo100 %10
24Büşra abuzzittinoğulları100 %10
25Tufan & Nisa100 %10
26asd100 %10
27Enmre100 %10
28Fgfbgfvgf100 %10
29s100 %10
30Gkhn100 %10
31ertugruli100 %10
328\A100 %10
33eren100 %10
34Erdem Caner Çetin100 %10
35dfgf100 %10
368A100 %10
37ıaaı100 %10
38ss100 %10
39jfffh100 %10
40Nurı100 %10
418d100 %10
42A100 %10
43ghkees100 %10
44Tuğçenaz Talan100 %10
45Ali100 %10
46dd100 %10
47Dsddd100 %10
48Malmut100 %10
49i100 %10
508/a100 %10
51Ziver tok95 %9.5
52nur95 %9.5
53Eda90 %9
54ereqw90 %9
55[email protected]90 %9
56Efe90 %9
57dum dum du du du dud dummm duuuu du du dummm dummm du du dum dam dum dam dam dum dam dum90 %9
58kiş90 %9
59H90 %9
60gitarsız gitarcı90 %9
61Kbbvgesqhry90 %9
62Gigachad90 %9
63Bereen90 %9
64sui90 %9
65Dccvf90 %9
66Yunus Emre Göktaş90 %9
67arda kaya90 %9
68ehmet90 %9
69Kai Havertz90 %9
70İklim Demirci90 %9
71rana90 %9
72mdfs90 %9
73Baran90 %9
74guytu90 %9
75vxvx90 %9
76OsmanumneryegidersunE-90 %9
77ENBER90 %9
78Mehmet90 %9
79bade90 %9
80cemal90 %9
81Kağan90 %9
82furkan90 %9
83ecrin90 %9
84Fahrettin Paşanın Fedaisi90 %9
85Obez seytan90 %9
86arda90 %9
87apo90 %9
88ayşeu90 %9
89.90 %9
90zozo90 %9
918/A90 %9
92Varbst90 %9
93Rrrrr90 %9
94H90 %9
95Yasin çok kaslı ve çok zeki90 %9
96Ss90 %9
97uyrjue90 %9
98surıyelıelı[email protected]90 %9
99A90 %9
100Burak90 %9
101Şüheda90 %9
102emirhan90 %9
103erdal90 %9
104nisa90 %9
105Ahmet90 %9
106Dgfg90 %9
107qq90 %9
108Ali Eymen90 %9
109yourmom90 %9
110mal90 %9
111tyuk90 %9
112A90 %9
113A90 %9
114kkjkjı90 %9
1158A90 %9
116Ozlem145390 %9
117yunus90 %9
118HAKTAN90 %9
119canakci90 %9
120E90 %9
121b90 %9
122Ss90 %9
123Bilal90 %9
124[email protected]90 %9
125190 %9
126K90 %9
127Sgfgj90 %9
128Nvjce90 %9
129Özlem90 %9
130ghhj90 %9
131L90 %9
132ethem90 %9
133s90 %9
134njjjutn90 %9
135Belinay85 %8.5
136E85 %8.5
137Tugugjıhıh85 %8.5
138Aa85 %8.5
139w85 %8.5
140Khgı83.33 %8.33
141nil83.33 %8.33
142ehemt80 %8
143MBY80 %8
144kerem80 %8
145Pp80 %8
146elif80 %8
147Kaan80 %8
148fatma80 %8
149Rümeysa80 %8
150hghhuıh80 %8
151Esen80 %8
152samet80 %8
153efghjkl80 %8
154sfsf80 %8
155maddea80 %8
156byz80 %8
157Fatma80 %8
158Ekmek80 %8
159Meryem80 %8
160hyha80 %8
161Aybike80 %8
162Nus80 %8
163deniz80 %8
164e80 %8
165Gizem Kandemir 8/B80 %8
166Arda Yılmaz80 %8
167Esna80 %8
168Elif80 %8
169berk80 %8
170g80 %8
171Bora Altınsoy80 %8
172Ziver Tok80 %8
173ecrin80 %8
174Elif80 %8
175Ecgu80 %8
176Rampapam80 %8
177[email protected]80 %8
178ebrar80 %8
179¥80 %8
180Bade80 %8
181Xgjk80 %8
182melisaa80 %8
183Halis Kocataş80 %8
184Ece80 %8
185Y80 %8
186hhh80 %8
1875t44t80 %8
188Ecrin Bilgi80 %8
189zeyzye80 %8
190M80 %8
191Dshgs80 %8
192zeynep80 %8
193Merve80 %8
194y80 %8
195Bra80 %8
1968w80 %8
197fuıkkç80 %8
1988a80 %8
199Kurs 180 %8
200kerim80 %8
201Eylül80 %8
202musaaa80 %8
203Quaizax80 %8
204[email protected]80 %8
205seda80 %8
206d80 %8
207Nhmjökl80 %8
208ALAZ80 %8
209Aa80 %8
210Wwww80 %8
211Hu hu hı80 %8
212ddd80 %8
213Sd80 %8
214tngbcdhzjtd80 %8
215u80 %8
216Bilal80 %8
217Yağmur80 %8
218bengü80 %8
219Barbaros Hayrettin80 %8
220sultan80 %8
221gozde80 %8
222Semih80 %8
223ismailkk80 %8
224Kdjjhjhjh80 %8
225uookü80 %8
226'80 %8
227Sussssss80 %8
228fdgb80 %8
229akp80 %8
230AŞKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK80 %8
231ghhf80 %8
232Jhgjgjg80 %8
233recep80 %8
234q80 %8
235aaa80 %8
236Mg80 %8
237Aaa80 %8
238H80 %8
239F ruh jh80 %8
240K80 %8
241hayat80 %8
242Sınav 8/A80 %8
243w80 %8
244Cafer80 %8
2458C80 %8
246AT HIRSIZI80 %8
247fatih80 %8
248sfsf80 %8
249FATİH80 %8
250tbaa80 %8
251[email protected]76.67 %7.67
252Nfuws75 %7.5
253EMİRA75 %7.5
254burak75 %7.5
255Umut75 %7.5
2568/D75 %7.5
257Ela70 %7
258Alperendogankya70 %7
259a70 %7
260aaa70 %7
261Hira70 %7
262Eylül70 %7
263ela70 %7
264muslimnarin70 %7
265yağmur70 %7
266Emine Nisa Uyguner70 %7
267Zeyno70 %7
268gg70 %7
269juhg70 %7
270efeenes70 %7
271em1n470 %7
272baran70 %7
273yağmur70 %7
274Yrhdb70 %7
275Mehmet Bey70 %7
276Arya70 %7
277patates70 %7
278qqawsedfghjklxcvbnm70 %7
279Ayşe Nilgün70 %7
280s70 %7
281Ecrin Özkan70 %7
282bahocan70 %7
283serra70 %7
284gfhj70 %7
285Ömer70 %7
286Buse70 %7
287kjhg70 %7
288sena70 %7
289Beren70 %7
290Ayşegül70 %7
291e70 %7
292yutyutfug70 %7
293Bbb70 %7
294V x yhh70 %7
295ArdaB70 %7
296iiiirrrreeeemmm ddeevveeccii70 %7
297elf70 %7
298fantazi70 %7
299Nursena70 %7
300Nezahat70 %7
301Efffe70 %7
302grgzsgfh70 %7
303kimse70 %7
304berat70 %7
305miraç70 %7
306Süü70 %7
307hhfyghf70 %7
308ökjbhv70 %7
309Sarp70 %7
310iii70 %7
3118a70 %7
3128A70 %7
313Gümüş70 %7
314guzel kız70 %7
315G70 %7
316Hivren70 %7
317S70 %7
318Knlökl70 %7
319Engin70 %7
320eyk70 %7
321Hicret70 %7
322Aa70 %7
323Ggy70 %7
324ya70 %7
325Melike70 %7
326t70 %7
327cfg h bhb h70 %7
328yavuz70 %7
329Melike70 %7
330S70 %7
331ahmet70 %7
332Sezen70 %7
333Ern70 %7
334eyup70 %7
335Ogrencı70 %7
336samet70 %7
337h70 %7
338selehattin70 %7
339sdf70 %7
340esma70 %7
341Dyk70 %7
342efwqefewfwe70 %7
3438D70 %7
344serap demir70 %7
345q70 %7
346y70 %7
347A68.89 %6.89
348fsddagda60 %6
349C60 %6
350ravza nur60 %6
351Feyza60 %6
352Hy60 %6
353e60 %6
354reyyan60 %6
355gut60 %6
356hayrunnisa60 %6
357kfvdjvıj60 %6
358www11160 %6
359Mustafa60 %6
360Funda60 %6
361Muyşttin60 %6
362Selma60 %6
363duru60 %6
364melis60 %6
365Cgftgfthhycggfftfg60 %6
366S60 %6
367Adem60 %6
3688c60 %6
369S60 %6
370Gs60 %6
371fatih karatas60 %6
372e60 %6
373d60 %6
374Fdrrgftt60 %6
375iggjfg60 %6
376lorin60 %6
377beşiktaş60 %6
378k60 %6
379eeeeeee60 %6
380Sirin60 %6
381Mamet60 %6
382emirhan60 %6
383B60 %6
384b60 %6
3858a60 %6
386jufgjr60 %6
387Er60 %6
3888b60 %6
389Maide60 %6
390arda60 %6
391W60 %6
392Ben60 %6
393Pinky60 %6
3948e60 %6
395.55 %5.5
396ırmak55 %5.5
397t55 %5.5
398Nesli50 %5
399annnemmmm50 %5
400AT HIRSIZI50 %5
401Ömer Enes ÇAKAL50 %5
402T50 %5
403Esra50 %5
404sdfsdfdsf50 %5
405Kerem Yılmaz50 %5
406Ediz50 %5
407Iam mesüüüT50 %5
408Yok50 %5
409Damla50 %5
410[email protected]50 %5
411xssfrrf50 %5
412naz50 %5
413SEVDE50 %5
414jnsjx50 %5
415sedef50 %5
416Ahmet50 %5
417u50 %5
418Sinem50 %5
419Fcv50 %5
420[email protected]50 %5
421Uğur50 %5
422Zeki öğrenci50 %5
4238E50 %5
4243150 %5
4258/C50 %5
426ş50 %5
427ggjxxckwdd50 %5
428Gsbsgwg50 %5
429vicdan50 %5
430ELİF ZEYNEP ÖZTÜRK50 %5
431A50 %5
432www50 %5
433hñhhjgñ50 %5
434umuttttt7250 %5
435w50 %5
436efedoruk50 %5
437Bilal50 %5
438hasan50 %5
439Jhgf50 %5
440ygsg50 %5
441Hümeysa50 %5
442abdurshman50 %5
443Emrullah sincar45 %4.5
444ali45 %4.5
445Srg45 %4.5
446İ45 %4.5
4478A45 %4.5
448leyla40 %4
449Euudhd40 %4
450Doruk Yavuz40 %4
451AT HIRSIZI40 %4
452Fjtifjgky40 %4
453H40 %4
454Rıfat40 %4
455ggfc40 %4
456BEN40 %4
457yağmurr40 %4
458akpartifan40 %4
459NGC chncn40 %4
460baran40 %4
461Udkdizke40 %4
462itaçi40 %4
463Beratcan40 %4
464ali40 %4
465ewsek40 %4
466Abdulsamet40 %4
467Ecrinnaz40 %4
468Hasan Tahsin40 %4
469fu8eto40 %4
470Vgyfgrgfgff40 %4
471Mert40 %4
472Qased40 %4
473Hanife40 %4
474Ali40 %4
475nalan40 %4
476ll40 %4
477erman40 %4
478süleyman40 %4
479Meltem40 %4
480Cabbar40 %4
481W40 %4
482merve465735 %3.5
483eetka35 %3.5
484melisa33.33 %3.33
485Ahmet Kaya 2330 %3
486Erdem30 %3
487.30 %3
488fghgjhkll30 %3
489Mckehrekdndhşsldleshswneyanacwdbefasdksııı30 %3
490Savas30 %3
491Aa30 %3
492Irmak30 %3
493Muyittin30 %3
494Medine8_B30 %3
495Ela30 %3
496Busenaz30 %3
497Ali30 %3
498tomioka gıyuu (demon slayer- su haşirası)30 %3
499Fbfbfb30 %3
500mmmkmmmmmmmmm25 %2.5
5013120 %2
502Kıllımaydonoz20 %2
503\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\20 %2
504Tuncay20 %2
505mmmjjj20 %2
506d20 %2
507Muhammed20 %2
508Merve20 %2
509Ggvfs20 %2
510Şewkicik20 %2
511Ayse20 %2
512rt20 %2
513Büşra ekici20 %2
514umjg20 %2
515Cihan10 %1
516Ali Osman C.10 %1
517Tuana10 %1
518Selman10 %1
519Elif10 %1
520Ğ10 %1
521adil ksngl10 %1
522sevgi10 %1
523ayşe10 %1
524Melahat Satıcı0 %0
525efrbgegt0 %0
526isimsiz0 %0
527a0 %0
528Kayra0 %0
529Umut0 %0
530Gchcs0 %0
53110 %0
532H0 %0
533Hatice0 %0
534Mahmut0 %0
535BJÇKJM0 %0
536ZAAAAA0 %0
537dw0 %0
538snn0 %0
539Vugfutv45uyggvut0 %0
540Enas0 %0
541Esma0 %0
542ali sahin0 %0
543Mehmet Eren Okumuş0 %0
544ibrayık0 %0
545yagmur0 %0
546seval0 %0
547Aa0 %0
548burhan0 %0
549muhammed0 %0
550dfh0 %0
551Er0 %0
552A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8613
2ALİ2110
3a1783
4aa1574
5D1455
6Gdhzhbds1431
7Asd1239
8Deniz1229
9111227
10G1182
11G1116
12İlayda1099
13Er1067
14rana1016
15ali990
16Ilgın KARAKARTAL901
17ARzu854
18hatice nur yurt850
19kg836
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t768
24oykuıpıl710
25Elif666
26Adam_Ucuyo665
27eyup653
28z628
29Nisa Duru Bingül623
30E617
31Ghg fa611
32Melek Vardar 6/B607
33Enes Solmaz599
34ayşen erva592
35byz584
36Beren573
37asads561
38sss551
39Selin548
40Çağla543
41Alische538
42Sema523
43Ömer Enes ÇAKAL517
44Hürünaz511
45Nazlı Akgül509
46Zeynep Çelebi509
471508
48Sare505
49h502
50İrem500
51gg496
52Defne Turna492
53Burak491
54emira489
55KEREM KARATAŞ483
56dd483
57t481
58Özge478
59Yunus Emre Göktaş476
60ada474
61Alara Cengiz472
62Zeyne DEDE470
63a468
64R.Aytuğ Cıvak466
65arda can464
66Azizcan457
67Sümeyye451
68sekizler450
69Yiğitali Akkuş444
70w443
71Ledeyna Güner437
72Jjjjjjjkl429
73Melek428
74Nisa Çelik428
75imagine losing427
76Gülce Erkeç423
77Nfuws422
78Elif Hoda416
79Esma414
80Liya412
81Ceylin akardere409
82İrmak406
83Elif Öykü405
84Elif405
85SENA404
86erkan403
877/A402
88ahmet398
89Barış Arın Yavuzcan394
90msu391
91Baki390
92Cemre390
93s389
94Emine384
95Aysu383
96Secil bilgin382
97Kuzey381
98cahoo378
99tuncay377
100C377
101Ali Batın TAN374
102Medine373
103İkranur373
104K372
105Irmak özer371
106Berk370
107*367
108Mısra Direk366
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117we358
118Doruk Celal Darçin356
119Esra356
120ihsan mahir davuş354
121Hiranur354
122a353
123Furkan Alper353
124Elif351
125hasan350
126Esra pehlevan349
127oğuz347
128Nehir344
129Çınar Temurtaş344
130İlayda341
131M.yiğit aslan340
132uuu340
133Nil Soğancılar339
134Serra Nur336
135Eymencan336
136yağmur335
137Elif Çakır334
138ı334
139Dyrr7ti330
140Elif330
141rüzgar ünal329
142Ögenci329
143İsim329
144Kardelen karataş318
145Mizgin317
146sudem316
147Ahmet KORKMAZ315
148Sıdıka SARIBIYIK314
149Aslıhan313
150Zeynep koç312
151Fehime özdemir312
152Kerri309
153C309
154Ezgi Su308
155Merve Tınmaz 5-C307
156esila307
157Kayla Naz Akdeniz306
158Zeynep Ceyda Koca306
159Eylül305
160Çağrı302
161.300
162Ebrar299
163İslam Can299
164Zeynep Buğlem ANDAÇ298
165Bnb296
166koray295
167Eymen294
168hira294
169burak294
170Büşra294
171bero294
172ğ290
1738b289
174Şervan tursun289
175ALI KUTAY288
176ArdaB.288
177Burcu287
178Efe Uygar286
179Ecrin285
180macide282
181Emre280
182Sare278
183Dilara Köroğlu277
184Awdd277
185Hayice276
186YİĞİT274
187Bilge Kağan ELMAS274
188a274
189tdtgt272
190Bahtiyar271
191Medine Sıla Kayacan271
192y268
193CEMRE268
194bbshen267
195Yiğit Manazoğlu267
196sena267
197Efe Bozkurt266
198Hazal266
199ecrin266
200Neden266
201Mehmet Akif Ersoy265
202fsm265
203C261
204Şevval su259
205osman259
206Rüzgar Berat259
207Belinay258
208Yiğit258
209Arda258
210Menna258
211öykü257
212Aa257
213çınar kankaya256
214ghggtyhtt255
215Ecrin KARAARSLAN254
216Esma Ebrar254
217tr253
218Mete252
219Abdülhamit252
220a252
221W252
222aeâtçaaet251
223klşh251
224Minel Tuana Köseoğlu249
225Kağan248
226savas247
227fafğpafo0pağkfla245
228Melih DUMAN245
2297B245
230Ömer244
231merve244
232YİĞİT UZUNOĞLU243
233Gülşah242
234Azra242
235Asd242
236SÜMEYRA EKERİM242
237Adlem Gökçe Yaman241
238Sümeyye Cankılıç241
239Mete241
240zeynep sahra240
241Elif239
242Zerenkalpben238
243xzftfew1ttt238
244Semra238
245Hilal237
246-236
247.235
248Gufiroe234
249Elif bakar234
250senem234
251Kemal efe Çetin233
252Eftelya233
253seyit233
254Umut kamil232
255ayşe232
256Musa232
257Ecrin naz ataş231
258Azra231
259Hazal230
260Abdullah230
261Tuğberk karabudan230
262sss230
263Ali230
264Z.seray229
265T229
266Yağmur228
267EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
268Arda227
269Belkıssu227
270Yiğit226
271BATIN BERK YORULMAZ226
272Esma Hıra226
273ilayda225
2748225
275Asel225
276@224
277Cfcvcfd224
278Ahmet SAĞNAK223
279coco cola223
280Yiğit Ali ÖZTÜRK222
281serra222
282efe222
283ada!☆221
284alihan221
285Ayşegül YELOĞLU220
286doğan220
287FURKAN220
288elf220
289Zeynep beyza219
290Gy219
291makbule yeşillik219
292Yiğit218
293Mert Ali Yıldırım218
294ilkan218
295Elif Uysal218
296Zeynep Oyman218
2978a-b218
298c217
299ddddd217
300Yusuf İslam Konuk216
301kerem216
302Omar216
303Ayris Mina minez215
304ecrin ayaz215
305aa215
306nevin214
3075a214
308Alperendogankya213
309Ekin213
310Eylül mina212
311emira212
312Çağatay212
313ada212
314Esen210
315Yiğit209
316Mahmut efe209
317İbrahim haktan209
318Yağzel Baykal209
319Kumsal ela209
320www208
321Kaan208
322elvin gezgin207
323nazlı207
324Ali berke şahin206
325nasuh can206
326ada güler206
327yeşim206
328nazmi mete206
329A206
330kennnturan206
3317a206
332efe205
333Enes Yiğit BAYKAL205
334Efsanur205
335S205
336Hanife204
337Sümeyye204
3381204
339Eylul203
340Yiğit201
341Semra201
342Esma201
343ali201
344aaaa201
345Asya200
346ERDEM200
3476200
3487a200
349ahmet baki199
350ZEYNEP BEYZA199
3518B199
352ss199
353Ebrar198
354Umut198
355Ela Kayıhan197
356LŞLLŞLŞL197
357ötp197
358s197
359murat197
360burak196
361Efgtyu196
3627-D harun emir özdemir195
363Esra Aksoy195
364Asel195
365F195
366aleyna194
367Zeynep194
368Asya194
369aa194
370jk194
371Asya10193
372PINAR193
373YUSUF193
374nur193
375Mete192
376Selin192
377sssss192
378SADİ UTKU ALBAYRAK191
379ASLI191
3807c191
381hazal189
382GHostkiller139999189
383erdal20189
384Defne yolcu188
385Eylül187
386Esma187
387kemal değirmenci187
388Deniz187
389naime yontem186
390Fatma baş186
391Ömeroviç186
392kayra186
393er186
394Aslı185
395Sefa Talha binici185
396Özlem185
397Sabire184
398NİSA NUR184
399Devran Ufuk184
400eren184
401ismail184
402Bartu Efe183
403s183
404Miray182
405naz182
406Esma182
407faatma182
408WETG4QA181
409Sadullah181
410shinunoga e wa180
411q180
412doruk179
413Derin178
414ilayda177
415Rüzgar177
416s177
417rr177
418Hmz176
419Gökçe176
420okan176
421Asaaaaaaaaa176
422İp lı176
423ayşe176
424Yusuf Eymen Bilgir175
425Merve175
426Berk Ali175
427Misafir175
428osman7676175
429Aybars Akçay174
430Gamze ÖZKICIR173
431Kerem Aktaş173
432Merve172
433Sarıca172
434Ece su172
435Oyku172
436Anıl172
437Ece171
438Eylül Çelik171
439cemre171
440Berko171
441Suheda171
442Gürkan170
443Serhat170
444yusufi169
445Mina169
446poyraz169
447Mustafa Çınar ozkan169
448Eymen169
449Eso168
450a168
451kerem167
452Roseanne Park167
453İlkan167
454löomm167
455Egemen SARAÇOĞLU166
456Kazım d166
457Buket166
458Cemre165
459sarp165
460Ertuğ165
461rüzgar165
462Serap Demir165
463metehan164
464Hvhvhv164
465Ee164
466fatış164
467Görkem Kurt163
468lıkjlhujy163
469y163
470Eylül Karakır163
471Yalçın162
472Masal162
473Dgfg162
474e162
475HÜSAMEDDİN 5/G161
476Zehra161
477j161
478Ranim160
479Bahadır160
480Eymen Işık Adar160
481Kuttik160
482Beray159
483rana159
484Merve Nur159
485Cengizhan159
486yunus159
487SİMAY USLU159
488Zeyneb USTAALİOĞLU159
489aynur159
490Ece159
491Mustafa Enes158
492E158
493Tuba158
494ayşe<3158
495Yağzel158
496Ali Efe İnceoğlu158
497zenia158
498Firdevs Sena157
499Defne157
500Mt157

Verified by MonsterInsights