7. Sınıf 2. Ünite: 3 Avrupa’da Uyanış

SUNU

DERS NOTU

DOĞRU – YANLIŞ

BOŞLUK DOLDURMA

 

Etkinlik 2

Aşağıda verilen cümlelerden Coğrafi Keşiflerin sebepleri ile ilgili olan cümleyi seçiniz.

Etkinlik 3

Coğrafi Keşiflerin sonuçları ile ilgili olan cümlelerin hangi alanla ilgili olduğunu işaretleyiniz.

Etkinlik 4

Reforma hareketleri ile ilgili aşağıda verilen paragrafa okuyarak altındaki soruları doğru yada yanlış olarak değerlendiriniz.

Reform hareketleri Avrupa’nın siyasi yönden bölünmesine sebep oldu. Bu siyasal yapıdaki farklılıklardan da Osmanlı Devleti kazançlı çıktı. Avrupa devletleri arasındaki görüş ayrılıkları Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesi kolaylaştırdı. Osmanlı Devleti Protestanları destekleyerek kendisine karşı yeni bir Haçlı birliği kurulmasını engelledi. Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan Hristiyanların ve diğer azınlıkların Avrupa’da yaşanan Reform Hareketlerinden fazla etkilenmediği görülür. Çünkü Avrupa’nın reformlarla ulaşmak istediği seviye Osmanlı Devleti’nde yaşanmaktaydı. Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere geçmişten beri din ve inanç özgürlüğü yönünden geniş haklar tanıması, insanların dinine, yaşam standartlarına, örf ve ananelerine müdahalede bulunmaması Reform Hareketlerinden olumsuz yönde etkilenmemesini sağladı.

Etkinlik 5

Avrupa’daki gelişmelerin Osmanlıya etkileri ile ilgili verilen cümlelerden doğru olanları işaretleyiniz.

Etkinlik 6

Aşağıda verilen cümlelerin 15. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’daki hangi olayla ilgili olduğunu seçiniz.