844 Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 1

“İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.” kazanımı olan eğitim ve kültür alanında yenilikleri kapsayan online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
2 oylar, 3 ortalama
215
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

844 Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

İş Bankası'ndaki hisselerimin yıllık geliri Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na eşit miktarda verilecektir.

Atatürk'ün bu tutumu aşağıdakilerden han­gisine önem verdiğini göstermektedir?

2 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu sö­zü doğrultusunda yapılan yenilikler arasın­da gösterilebilir?

3 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal, "Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." demiştir.

Mustafa Kemal'in bu sözünde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

4 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

İnkılapların uygulanmasında ve tatbi­kinde, Mustafa Kemal, halkın nabzını kontrolden sonra hareket etmeyi prensip kabul etmişti. Bu konuda da halkın olum­lu baktığını ve Harf inkılabı'nı benimse­yeceğini anlamıştı. Halk, Latin harflerinin kabulüne hazırdı.

Bu anlatımana göre, aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

5 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

..................................................

  • Arapça okuma yazmanın zor olması
  • Kültürel hayattaki gelişmeleri hızlandırmak
  • Batı dünyası ile yakınlaşmak
  • Okuryazar oranını artırmak

Yukarıdaki başlık kısmına hangisi yazılmalıdır?

6 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, 1 Kasım 1934’te TBMM’nin toplantı yılını açarken, “Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak; onları bir an önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu düzeyde Türk ulusal musikisi yükselebilir, evrensel musikide yerini alabilir.”demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

7 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Ulusal benliğin pekiştirilmesi için ulusal kültürün geliştirilmesi, bir toplumun ürettiği maddi ve manevi değerlerin korunması gereklidir.

Bu duruma;

I. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkarılması,

II. Türk Tarih Kurumu

III.Türk Dil Kurumu'nun kurulması

inkılaplarından hangileri örnek olarak gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk'ün atlı sporlara özell bir merakı ve sevgisi vardı. Kendisi de iyi bir binici olan Atatürk, atlı sporları özendir­miştir.

Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyi doğ­rulayan gelişmelerden biridir?

9 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu’nun amaçları olarak;

I. Ulusal tarihimizin belgelere dayanarak yazılması

II. Osmanlı öncesi Türk tarihinin aydınlatılması

III. Türklerin üstün ırklardan biri olduğunun kanıtlanması

IV. Türklerin tarihinin Osmanlılara dayandığının ortaya konulması

hagileri gösterilebilir?

10 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Darülfünun’un geliştirilmesi için tarafsız ve isabetli karar vermek amacıyla da İsviçre’li pedagog Albert Malche’ye rapor hazırlatıldı.

Aşağıdakilerden hangisi Malche’nın önerilerinden birisi olamaz?

0%