853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler Online Kazanım Pekiştirme Testi

“İTA.8.5.3. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyetine yönelik tehditleri analiz eder.” kazanımı için hazırlanan online kazanım pekiştirme testidir.

Bu testte 10 soru vardır

/10
0 oylar, 0 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Tarihimizde gerçekleşen Menemen Olayı, Şeyh Sait Ayaklanması ve 31 Mart Vakası gibi olaylar ile ilgili;

I. Siyasi parti liderleri tarafından başlatılmaları

II. Halkın çoğunluğu tarafından desteklenme­leri

III. Mevcut devlet düzenini değiştirmeye yöne­lik olmaları

gibi özelliklerden hangisi yada hangilerinin ortak olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

1925 yılında çıkan Şeyh Sait Ayaklanması, Cum-huriyet rejimine karşı gerçekleştirilen, İngiliz destekli bir ayaklanmadır.

Buna göre;

I. Rejim karşıtlarının bulunduğu

II. Yabancı güçlerin ülke içi meselelerle ilgilendiği

III. Tek partili dönem olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

"Büyük ordunun kahraman genç subayı ve cumhuriyetin idealist öğretmenler topluluğu­nun değerli üyesi Kubilay' ın temiz kanı ile cum­huriyet, hayatını tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır."

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile hangisini vurgulamak istemiştir?

4 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

1924 yılında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunu Şeyh Sait Ayaklanması, 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkasının kapatılması Menemen Olayı takip etmiştir.

Bu gelişmelerden hareketle,

I. Rejimin tam olarak yerleşmediği,

II. Türkiye'nin çok partili hayata hazır olmadığı

III.Halkın çoğunluğunun cumhuriyete karşı olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Kubilay Olayı bütün yurtta üzüntü ve nefret  uyandır­mıştır. Yurdun pek çok yerinde olayı lanetleyen mitingler düzenlenmiştir. Devlet, inkılapların yerleş­mesi ye devletin devamının sağlanması açısından gerek­li tedbirleri almıştır

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Şeyh Sait Ayaklanması ile TBMM tarafından;

  • Takrir-i Sükun Yasası çıkarılmış
  • İstiklal Mahkemeleri kurulmuş
  • Bölgesel seferberlik ilan edilmiş
  • Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır.

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

7 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

  • TBMM'ye karşı çıkarılan isyanların sonucunda   Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması
  • Şeyh Sait Ayaklanması'nın bastırılması için Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması

Farklı dönemlerde meydana gelmiş olmalarına rağmen, TBMM'nin iki olayı da bastırabilmek amacıyla bu şekilde kanunlar çıkarmasının ortak nedeni aşağidakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ikinci muhalefet partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası,  Mustafa Kemal'in tavsiyesi ile kurulmuştu.  Hü­kümetin faaliyetlerinin denetlenmesi için kurulan parti, ilerleyen dönemde  inkılap karşıtlarının sığınağı haline geldi. Bu nedenlerden dolayı parti kapatıldı. Bu olaydan sonra izmir'in Menemen ilçesinde  bir ayak­lanma çıkmıştı ve isyanın bastırılması sırasın­da asteğmen Kubilay şehit edildi.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Musul meselesinin görüşüldüğü sırada  İngilizlerin kışkırtmaları ile Şeyh Sait İsyanı çıkmıştır.

Bu isyanın İngilizler tarafından desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Şeyh Said İsyanı’nın,

I. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılması,

II. Musul’un kaybedilmesi,

III. Yenileşmenin tam olarak anlaşılamaması

sonuçlarından hangileri doğrudan dış unsurlar içinde yer alır?

0%