822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 2 ortalama
371
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı ÖDM Online Test 1

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

Birinci Dünya Savaşı başlarında Almanya, oldukça güçlü ülkelere karşı mücadele veriyordu. İtalya’nın taraf değiştirmesi Almanya’nın savaş öncesi planlarını büsbütün bozmuştu. Bu yüzden Almanya, savaşta Osmanlı gibi jeopolitik öneme sahip bir ülkeyi kendi yanında savaşta görmek istiyordu. Diğer taraftan ise İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine sıcak bakmıyordu. Çünkü savaş geniş alanlara yayılırsa daha fazla asker ve silaha ihtiyaç duyacaklardı.

Verilen bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

İstanbul ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak, eski gücüne kavuşup dünyada yeniden sözünün geçmesini sağlamak ve içinde bulunduğu siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir grubun içerisinde yer almayı düşündü. Almanya, Osmanlı Devleti’nin artı yönlerini görüp

• Halifelik gücünü kullanarak İngiltere’nin sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırıp İngiltere’ye gidecek yardımları engellemek,
• Jeopolitik konumundan faydalanarak Rusya’ya gidecek yardımları engelleyip Bakü petrollerine ve Hindistan’a ulaşmak,
• Osmanlı Devleti’nde olan yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanarak askerî ihtiyaçlarını karşılamak,
• Cephelerdeki düşmanlarının gücünü azaltmak için yeni cephelerin açılması arzusuyla Osmanlı Devleti’ne yanaşmaya başlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında İttifak grubunun içerisinde yer aldı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında I. Dünya Savaşı’na sokmayı isteme nedenlerinden biri değildir?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Konya ÖDM

Irak Cephesi, bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyerek Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi’nden çıkarma yaparak Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri, Selman-ı Pâk Muharebelerinde büyük bir zafer elde etti (22-25 Kasım 1915). Halil (Kut) Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut’ül Amâre’de İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri, komutanları General Townshend ile birlikte esir alındı (29 Nisan 1916).
Buna göre,
I. Kazanılan zaferle İngilizler bölgeden atılmıştır.
II. Irak Cephesi savunma cephesi niteliğindedir.
III. İngilizler bölgenin enerji kaynaklarını ele geçirmek istemiştir.
IV. Osmanlı ordusunun kazandığı ilk zafer Kut’ül Amâre’dir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Denizli ÖDM

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti’nin kendisini korumak için aldığı önlemlerden hangisi doğrudan ekonomik baskılardan kurtulmaya yöneliktir?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kastamonu ÖDM

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti,
I. Halifelik makamı ile dünya Müslümanları üzerinde etkiye sahipti.
II. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına sahipti.
III. Yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahipti.
IV. Kapitülasyonlar devam ediyordu.
Buna göre hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa girmesini istemesinde Osmanlı’nın stratejik konumunun etkisi olduğunu gösterir?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Amasya ÖDM

“Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler yıkılmış, bunların yerine Türkiye Cumhuriyeti, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi milli devletler kuruldu. Bu savaş birçok şehrin yıkılmasına ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Devletler bir araya gelerek, dünyada böyle büyük bir savaşın bir daha yaşanmaması için Milletler Cemiyetini (Cemiyeti Akvam) kurdular. Fakat bu kuruluş da dünya barışını sağlamada yetersiz kaldı. Barış antlaşmalarının çok ağır olması, sömürgecilik anlayışının devam etmesi, ülkeler arası çekişme ve bloklaşmalar İkinci Dünya Savaşı’na zemin hazırladı.”
Buna göre Birinci Dünya Savaşı sonuçları ile ilgili,
I. Milletler Cemiyeti yeni savaşların yaşanmasını engellemiştir.
II. Ülkeler birlikte hareket ederek yeni uluslararası kuruluşlar oluşturmuştur.
III. Savaş maddi ve manevi açıdan büyük bir yıkıma neden olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin hesapladığından fazla uzayınca silah ve asker sıkıntısı yaşamaya başladı. Ayrıca Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile olan kara bağlantısı da kesildi. Osmanlı Devleti, sonunda ateşkes istemek zorunda kalarak yenilgiyi kabul etti. 

Metinde yer alan gelişmelerden sonra aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya, bazı cephelerde Türk ordularının başına kendi komutanlarının geçmesini sağladı. Bu cephelerden birisi de Falkenhayn adındaki Alman generalinin getirildiği Suriye Cephesi idi. Falkenhayn, göreve getirildikten sonra ilk iş olarak Osmanlı Devleti’nin bilgisi dışında Türk ordusunun komuta kademesinin önemli noktalarına Alman subayları getirdi. Mustafa Kemal ise bu duruma sadece Osmanlı Devleti’nin karar verebileceğini, Falkenhayn’ın böyle bir yetkiye sahip olamayacağını belirterek olanlara karşı çıktı.

Mustafa Kemal’in bazı cephelerde Alman komutanlarının komuta etmesine karşı çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Amasya ÖDM

Osmanlı Devleti, Kafkas cephesini açarak daha önce kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak istiyordu. Ayrıca Osmanlı ve Almanya, İngiltere’nin Hindistan ile bağlantısını kesmek ve Rusya‘yı Bakü petrollerinden uzak tutmak istiyordu.

Buna göre Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığı günlerde Osmanlı yönetimi önce tarafsızlığını ilan etti ancak yönetimde bulunan İttihat ve Terakki yöneticileri gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için ittifak arayışlarına girdi. Önce İngiltere ve Fransa’ya bu doğrultuda yapılan başvuru olumsuz sonuçlandı. Aynı dönemde Almanya’ya yaptığı ittifak önerisi de değer görmedi.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin hedefinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

0%