822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.2.2. Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
4 oylar, 3.3 ortalama
523

822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

822 I. Dünya Savaşı ve Osmanlı ÖDM Online Test 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin hesapladığından fazla uzayınca silah ve asker sıkıntısı yaşamaya başladı. Ayrıca Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile olan kara bağlantısı da kesildi. Osmanlı Devleti, sonunda ateşkes istemek zorunda kalarak yenilgiyi kabul etti. 

Metinde yer alan gelişmelerden sonra aşağıdakilerden hangisinin yaşanması beklenmez?

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya, bazı cephelerde Türk ordularının başına kendi komutanlarının geçmesini sağladı. Bu cephelerden birisi de Falkenhayn adındaki Alman generalinin getirildiği Suriye Cephesi idi. Falkenhayn, göreve getirildikten sonra ilk iş olarak Osmanlı Devleti’nin bilgisi dışında Türk ordusunun komuta kademesinin önemli noktalarına Alman subayları getirdi. Mustafa Kemal ise bu duruma sadece Osmanlı Devleti’nin karar verebileceğini, Falkenhayn’ın böyle bir yetkiye sahip olamayacağını belirterek olanlara karşı çıktı.

Mustafa Kemal’in bazı cephelerde Alman komutanlarının komuta etmesine karşı çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığı günlerde Osmanlı yönetimi önce tarafsızlığını ilan etti ancak yönetimde bulunan İttihat ve Terakki yöneticileri gelebilecek saldırılara karşı koyabilmek için ittifak arayışlarına girdi. Önce İngiltere ve Fransa’ya bu doğrultuda yapılan başvuru olumsuz sonuçlandı. Aynı dönemde Almanya’ya yaptığı ittifak önerisi de değer görmedi.

Buna göre Osmanlı Devleti’nin hedefinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Amasya ÖDM

Osmanlı Devleti, Kafkas cephesini açarak daha önce kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak istiyordu. Ayrıca Osmanlı ve Almanya, İngiltere’nin Hindistan ile bağlantısını kesmek ve Rusya‘yı Bakü petrollerinden uzak tutmak istiyordu.

Buna göre Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Amasya ÖDM

“Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi çok uluslu devletler yıkılmış, bunların yerine Türkiye Cumhuriyeti, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi milli devletler kuruldu. Bu savaş birçok şehrin yıkılmasına ve milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Devletler bir araya gelerek, dünyada böyle büyük bir savaşın bir daha yaşanmaması için Milletler Cemiyetini (Cemiyeti Akvam) kurdular. Fakat bu kuruluş da dünya barışını sağlamada yetersiz kaldı. Barış antlaşmalarının çok ağır olması, sömürgecilik anlayışının devam etmesi, ülkeler arası çekişme ve bloklaşmalar İkinci Dünya Savaşı’na zemin hazırladı.”
Buna göre Birinci Dünya Savaşı sonuçları ile ilgili,
I. Milletler Cemiyeti yeni savaşların yaşanmasını engellemiştir.
II. Ülkeler birlikte hareket ederek yeni uluslararası kuruluşlar oluşturmuştur.
III. Savaş maddi ve manevi açıdan büyük bir yıkıma neden olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Konya ÖDM

Irak Cephesi, bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyerek Ruslarla birleşmek isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi’nden çıkarma yaparak Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri, Selman-ı Pâk Muharebelerinde büyük bir zafer elde etti (22-25 Kasım 1915). Halil (Kut) Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut’ül Amâre’de İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri, komutanları General Townshend ile birlikte esir alındı (29 Nisan 1916).
Buna göre,
I. Kazanılan zaferle İngilizler bölgeden atılmıştır.
II. Irak Cephesi savunma cephesi niteliğindedir.
III. İngilizler bölgenin enerji kaynaklarını ele geçirmek istemiştir.
IV. Osmanlı ordusunun kazandığı ilk zafer Kut’ül Amâre’dir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Kastamonu ÖDM

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti,
I. Halifelik makamı ile dünya Müslümanları üzerinde etkiye sahipti.
II. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarına sahipti.
III. Yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahipti.
IV. Kapitülasyonlar devam ediyordu.
Buna göre hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa girmesini istemesinde Osmanlı’nın stratejik konumunun etkisi olduğunu gösterir?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

İstanbul ÖDM

I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak, eski gücüne kavuşup dünyada yeniden sözünün geçmesini sağlamak ve içinde bulunduğu siyasi yalnızlıktan kurtulmak için bir grubun içerisinde yer almayı düşündü. Almanya, Osmanlı Devleti’nin artı yönlerini görüp

• Halifelik gücünü kullanarak İngiltere’nin sömürgelerindeki Müslümanları ayaklandırıp İngiltere’ye gidecek yardımları engellemek,
• Jeopolitik konumundan faydalanarak Rusya’ya gidecek yardımları engelleyip Bakü petrollerine ve Hindistan’a ulaşmak,
• Osmanlı Devleti’nde olan yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanarak askerî ihtiyaçlarını karşılamak,
• Cephelerdeki düşmanlarının gücünü azaltmak için yeni cephelerin açılması arzusuyla Osmanlı Devleti’ne yanaşmaya başlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında İttifak grubunun içerisinde yer aldı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında I. Dünya Savaşı’na sokmayı isteme nedenlerinden biri değildir?

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Denizli ÖDM

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti’nin kendisini korumak için aldığı önlemlerden hangisi doğrudan ekonomik baskılardan kurtulmaya yöneliktir?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Malatya ÖDM

Birinci Dünya Savaşı başlarında Almanya, oldukça güçlü ülkelere karşı mücadele veriyordu. İtalya’nın taraf değiştirmesi Almanya’nın savaş öncesi planlarını büsbütün bozmuştu. Bu yüzden Almanya, savaşta Osmanlı gibi jeopolitik öneme sahip bir ülkeyi kendi yanında savaşta görmek istiyordu. Diğer taraftan ise İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesine sıcak bakmıyordu. Çünkü savaş geniş alanlara yayılırsa daha fazla asker ve silaha ihtiyaç duyacaklardı.

Verilen bilgiye göre Birinci Dünya Savaşı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Mustafa Osanmaz100 %10
2Ümmünur100 %10
3Azra100 %10
4Nefise100 %10
5Ali Batın TAN100 %10
6Gözde 8/E100 %10
7Ebrar KÜÇÜKÇAYIR <3💜100 %10
8Aylin100 %10
9hatice100 %10
10x100 %10
11ahmetaaaa100 %10
12Yıldıray100 %10
13Cemre100 %10
14Sidra90 %9
15F.merve90 %9
16Aa90 %9
17Ümmünur90 %9
18Kübra90 %9
19hhh90 %9
20o90 %9
21D90 %9
22Ece90 %9
23ArdaB90 %9
246590 %9
25Arda Yılmaz90 %9
26AHMET90 %9
27NEHİR90 %9
28burhan90 %9
29[email protected]90 %9
308a90 %9
31İrmak90 %9
32BETÜL90 %9
33berk90 %9
34Enes batur90 %9
35melike90 %9
36şakir90 %9
37sır90 %9
38nesli90 %9
39Begüm90 %9
40a90 %9
41zeynep90 %9
42emir90 %9
43ali90 %9
44mahir90 %9
45890 %9
46İcardii90 %9
47a90 %9
48A90 %9
49gökçen90 %9
50Onur90 %9
51Eyüp90 %9
52w90 %9
53Bgghuhj90 %9
54ayşe90 %9
55D90 %9
56Acelya90 %9
57Semih90 %9
58Ghmgukgjk90 %9
59ffdffd90 %9
60gfhfj90 %9
61esra90 %9
62tyu90 %9
63a90 %9
64r90 %9
65elif90 %9
66Df ey gd90 %9
6788890 %9
68Jsjsjjs90 %9
69Vbjı tüm ghjkll90 %9
70yytrtg90 %9
71açlıkkkkkkkkkkkkkkkkk90 %9
72Ayse90 %9
73Aed90 %9
74cavit90 %9
75Serap Demir90 %9
76fatih90 %9
77i90 %9
78S90 %9
79D90 %9
80[email protected]85 %8.5
81zeyzey85 %8.5
82e80 %8
83Y80 %8
84burak80 %8
85diğeryarım80 %8
86Yalcın80 %8
87nisa80 %8
88Fatma su ercan80 %8
89wes hicks80 %8
90aaaaaaaa80 %8
91Berfin80 %8
92mnkbhgı80 %8
93lol80 %8
94beren80 %8
95Fatma Nisa80 %8
96Fjfj80 %8
97Havva80 %8
98şevval80 %8
99Esma80 %8
100Ccengizhan80 %8
101Emir doğu80 %8
102msknh80 %8
103Belinay80 %8
104a80 %8
105Msvi80 %8
106B80 %8
107zeynep80 %8
1088a80 %8
109Gsesgwgeet80 %8
110Eerffg hu80 %8
111Sila80 %8
112Ebuyetim80 %8
113ş80 %8
114Rahmah80 %8
115osman767680 %8
116kagan80 %8
117Uwu80 %8
118Lfd80 %8
119nazmiye80 %8
120cglr80 %8
121Rüya emine80 %8
122sd80 %8
123MUHAMMED HUZEYFE80 %8
124yalçın80 %8
125Batu80 %8
126hbbg80 %8
127Hdjdkdk80 %8
128şevk80 %8
129Mert80 %8
130Aa80 %8
131Sıla80 %8
132p80 %8
133d80 %8
134GHCHHJJ80 %8
135sabri80 %8
136gfsxrthrf80 %8
1378DD80 %8
138Yy80 %8
1398/b80 %8
140Asa80 %8
141Ll80 %8
142Ffn cm ö şiş80 %8
1438/B80 %8
144işghvg80 %8
145cvnbxmvnb80 %8
1468a80 %8
147nazım75 %7.5
148tr75 %7.5
149875 %7.5
150Nisa Duru Bingül70 %7
151Ümmühan70 %7
152Efe gül70 %7
153another love70 %7
154İ.eren70 %7
155şkpşkşmk70 %7
156bir kız70 %7
157nazile70 %7
158[email protected]70 %7
159Gamze Ecrin70 %7
160gerzek5670 %7
161e70 %7
162METEHAN70 %7
163kk70 %7
164Nilufer70 %7
165Ali70 %7
166hamkomankoo70 %7
1678a70 %7
168sdavfa70 %7
169Mürsel70 %7
170Ezma70 %7
171a70 %7
172Sarp70 %7
173özge ö.70 %7
174serra70 %7
175daniel70 %7
1768ab70 %7
177Ömer Enes ÇAKAL70 %7
178tuna70 %7
179elf70 %7
180enis70 %7
181naz70 %7
182erdem70 %7
183Bnb70 %7
184Ece su70 %7
185B70 %7
186nesibe70 %7
187T70 %7
188Nejdj70 %7
189Koray Mutluer70 %7
190tuana70 %7
191ldcd70 %7
192arm70 %7
193tyr70 %7
194gdhgf70 %7
195Deniz70 %7
196i70 %7
197Buse70 %7
198gulyabani70 %7
199dfffrr70 %7
200GYGGGGH70 %7
201.70 %7
202Neden70 %7
203sdcvfbghjk70 %7
204EBUBEKŞR70 %7
205recep70 %7
206Sadullah70 %7
207ayse70 %7
208sezo70 %7
209Aa70 %7
210hggd70 %7
211birol70 %7
212Fdfdfgf70 %7
213C70 %7
214Yilmed70 %7
215Fdfd70 %7
216şirintepe70 %7
217Melek Nur70 %7
218meltem70 %7
219sss70 %7
220Es70 %7
221MUHAMED70 %7
222Buğra70 %7
223mg70 %7
224Mre70 %7
225[email protected]70 %7
226Dfdvcd HD70 %7
227abuzer70 %7
228ertg70 %7
229byz66.67 %6.67
230a66.67 %6.67
231a66.67 %6.67
232ali65 %6.5
233Fadime60 %6
234cabbar60 %6
2358/D60 %6
236t60 %6
237Hello60 %6
238zeyneoaoaoaoao60 %6
239A60 %6
240kbjbjıb60 %6
241Yuhb60 %6
242Ykruyfsfkyjjyhy60 %6
243Kübra60 %6
244hfdgsx60 %6
245bulut60 %6
246elle60 %6
247fatma60 %6
248abc60 %6
249Jdjdjd60 %6
2508/A60 %6
251Efffe60 %6
252ege60 %6
253Abuzer60 %6
254hatice kübra y.60 %6
255Burk60 %6
256Aaa60 %6
257r60 %6
258AYŞE NUR AĞARTAN60 %6
259Abdülrezzak60 %6
260hydojkffdeuhgtekljrusrmersin60 %6
2618/A60 %6
262akdskf60 %6
263vardar60 %6
264860 %6
265d.o 8.sınıf60 %6
266damla60 %6
267A60 %6
268fdfthfchtuj60 %6
269860 %6
270B60 %6
271dilek60 %6
272fsfs60 %6
273Yusuf55 %5.5
274Nur55 %5.5
275~yıldız55 %5.5
276Ckdkcdkdkckv50 %5
277ss50 %5
278Kadirfe50 %5
279Enes50 %5
280şlxdşldc50 %5
281emira50 %5
282baban6150 %5
283burak50 %5
284balım50 %5
285Tuğba50 %5
286osman türker50 %5
2878E50 %5
288Gizem Kandemir 8/B50 %5
289rjdm50 %5
290Buso50 %5
291ada50 %5
292Ümmünur50 %5
293ezgi50 %5
294e50 %5
295A50 %5
296A50 %5
297Vbbn50 %5
298D50 %5
299Melike50 %5
300850 %5
301ahmet50 %5
302Cabbar50 %5
303Sdn50 %5
304Xtrxxrgtxgtdrtcthy50 %5
305fgf50 %5
306Asd50 %5
307elif50 %5
308berat50 %5
309betul50 %5
310[email protected]50 %5
311Kerem Şuayip45 %4.5
312Abs45 %4.5
313Viyam45 %4.5
314Gsgsgsg45 %4.5
315Dşdudjd41.67 %4.17
316Gazel40 %4
317Yağız40 %4
318fatih40 %4
319MEHMET REFİK KÖROĞLU40 %4
320[email protected]40 %4
321İkranur40 %4
322Elif Akbaş40 %4
323sudenaz40 %4
324FURKAN40 %4
325ftf40 %4
326Ecesu40 %4
327.40 %4
328dasdga40 %4
329Hcc40 %4
330tdsdfvxxxxfsjj40 %4
331aynas40 %4
332140 %4
333furkan40 %4
334ağağ efe has40 %4
335u40 %4
336ujjjjhhgggg40 %4
337elif40 %4
338Sekiz40 %4
339ber40 %4
340Sait40 %4
341yusuf40 %4
342ela40 %4
343Mustafa40 %4
344ecrin40 %4
345Hümeysa40 %4
346Nur36.67 %3.67
347h35 %3.5
348meto30 %3
349abdulcabbar30 %3
350Cihan30 %3
351Elif Başaran30 %3
352Umut30 %3
353Zeynep30 %3
354esmagulkoyak30 %3
355sıla30 %3
356Emine naz30 %3
357W30 %3
358Muhammed30 %3
35930 %3
360Yasemin30 %3
361Hilal30 %3
362esma30 %3
363Neymar da sılva sontos junıor30 %3
364Hdhdiejjeengst30 %3
365Jdjd30 %3
366kmek30 %3
367su30 %3
368Gf30 %3
369dd30 %3
370kelahmet30 %3
371Nesli30 %3
372Duru30 %3
373hira30 %3
374Sudenaz30 %3
375Hasan Hüseyin30 %3
376çld30 %3
377xs25 %2.5
378feyza25 %2.5
379BERAT20 %2
380Hhffgjj20 %2
381deniz20 %2
382Mehmet20 %2
383Burak20 %2
3848c20 %2
385deniz20 %2
386Menekşe20 %2
387Elif20 %2
388mnnn20 %2
3898E20 %2
390h20 %2
391Sirin20 %2
392Elif Efsa20 %2
393Emine20 %2
394bhg20 %2
395Zümra nur20 %2
396Sıla20 %2
397ff20 %2
398P15 %1.5
399al10 %1
400Hcogcycyf10 %1
401Adilenur10 %1
402TT10 %1
403Siren ipek10 %1
404Fatmanur10 %1
405taha tahsin10 %1
406Xx10 %1
407E10 %1
408🐬10 %1
409x10 %1
410utku10 %1
411Nur10 %1
412Sude10 %1
413+0 %0
414j0 %0
415Kayra0 %0
416Busenaz0 %0
417S0 %0
418Gkzhkdhm0 %0
41910 %0
420yusuf emre kaya0 %0
421İrem0 %0
422POYRAZ0 %0
423mole arabası0 %0
424muhammed hartwell white0 %0
425jcucjc0 %0
4268/A Ayşe0 %0
427Yağız0 %0
428ragad0 %0
429[email protected]0 %0
430Damla0 %0
431jjj0 %0
432fghjklş0 %0
433qqq0 %0
434hüseyin 8B0 %0
435Ömer0 %0
436Berat0 %0
437A0 %0
438Asli0 %0
439df0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13321
2arzu2660
3SAMİ 2573
4ENSAR2149
5ALİ2110
6z2091
7eeeee1965
8İlayda1964
9H1855
10G1704
11asd1697
12e1696
13d1612
14A1353
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1219
18ali1173
19cglr1091
20H1067
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23ahmet 937
24v928
25Eylül sarıkabk904
26T901
27Se sdd879
28j830
29Elif818
30Enes802
31Melek çakır797
32Arda Yılmaz788
33efe787
34aleyna780
35Uğur 772
36Belinay771
37ylllp747
38bbbbbbb739
39oykuıpıl710
40elif702
41Nisa Duru Bingül696
42A689
43rana682
44d678
45Y675
46t668
47Mirac Muhammet Topçu668
48Furkan Yürük667
49m664
50hjk657
51Nazlı656
52Nisa Nur Kulaç651
53esra648
54C643
55Melek Vardar641
56Zeynep DEDE636
57Emine631
58Furkan Alper 622
59Özge 621
60yylyş607
61Mert 7F602
62hhhhhh599
63deniz596
64Selin589
65Neslihan Gül585
66serseri583
67Ali579
68Ömer Enes ÇAKAL575
69Beren573
70Deniz566
71Emine kayrak565
72Sema564
73k564
74Defne563
75Aslıhan561
76Sare558
77Zeynep Çelebi557
78Sümeyye546
79Q545
80KEREM KARATAŞ543
81Yunus Emre Göktaş542
82alara539
83Ares537
84yağmurrr524
85ali520
86Ecrin Bayrak518
87Hazal517
88R. Aytuğ Cıvak515
89Reyyan513
90Ledeyna Güner513
91Ü511
92M.yiğit509
93Azizcan aydoğan501
94Yiğit ali Akkuş498
95koraydulger492
96Burak491
97Çınar490
98Gülce Erkeç488
99Gümüş485
100Kuzey484
101naz480
102Buğra efe479
103oğuzhan475
104ada474
105t471
106asd469
107Nisa Çelik462
108Zehra Reyyan Yanmaz452
109f452
110Arda451
111sekizler450
112cesur449
113Arda Arabaci449
114abcdef449
115f448
116Zafer Ege Küçük 444
117A443
118Melih Hasan441
119YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
120Sabire437
121DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
122İbrahim435
123MİNA SU CAV430
124bilinmeyen430
125bekir430
126gürkan429
127Zeynep Beyza428
128imagine losing427
129asya427
1306a425
131Alin asya422
132Ali Batın TAN421
133ihsan mahir davuş420
134Esma414
135Reyyan SEÇGİN 412
136Mirzat409
137Ayşe408
138yigit406
139Elif405
140sevinç405
141İkra Nur Demir403
142Eylül402
143fvodk402
144Arda398
145ahmet398
146dws398
147Elif398
148Alper397
149efe395
150UEVDJANA395
151Barış Arın Yavuzcan394
1526f391
153Aysun391
154Nil soğancılar391
155a391
156aaa391
157Baki390
158Cemre390
159a389
160Doruk388
161Elif Şenol387
162Medine385
163cihab385
164Eymencan384
165Kuzey381
166blablabla380
167Hiranur kendir380
1688a380
169yağmur379
170İlayda376
171seda376
172KOLAYDI376
173Hanibe 375
174Ali Efe İnceoğlu373
175Ezgi su372
176hale ceylan 371
177serra nur balta371
178Irmak özer371
179cüneyt371
180Kd371
181Mina369
182A369
183a368
184*367
185Ecrin 367
186Deniz Güren367
187Kardelen365
188zozo365
189SENA365
190Kemal efe Cetin364
191Ramazan ışık364
192Nikolay363
193Yusuf İslam konuk362
194Melek Büşra Cebeci361
195asa361
196tuncay360
197aaaaaa356
198Sümeyye354
199Fftgtgtgy354
200nehir353
201a353
202sevim353
203mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
204Midgin350
205Sıdıka SARIBIYIK349
206Esra pehlevan349
207Ege349
208yaso349
209Fenerli Çiftçi348
210Hasan348
211KAYLA NAZ347
212cu347
213lòn346
214yusuf pro @345
215Oh uyuj jjhoj344
216Asdf342
217Bay asla yanılmaz342
218Zeynep buğlem ANDAÇ341
219123341
220n340
221Hayrunisa Altay339
222Öğrenci336
223yağmur yılmaz336
224aa336
225kaan334
2266\\a334
227Elif Çakır334
228MİNA SU CAV334
229Fatma330
230Abdurrahman330
231ökkkjjjj330
232rüzgar ünal329
233Medine Sıla Kayacan329
2345a329
235mehmet326
236Ali nazim324
237Damla323
238Kuzey Günsy321
239Ə321
240mmmlll321
241Ecrin320
242Ömür317
243Elif Hoda317
244Tahir317
245Hikmet316
246Ahmet KORKMAZ315
247cansu314
248Ahmet Sağnak314
249sena314
250a314
251hilmi314
252Gökay313
253Benkim1232313
254Zeynep koç312
255Fehime özdemir312
256macide312
257Kerri309
258Dilek 309
259q309
260x309
261a308
262Merve Tınmaz 5-C307
263Hürünaz306
264serra306
265Zeynep Ceyda Koca306
266Ramazan Sevindir305
267Musa bulduk305
268Şevval su yeniceli305
269Esma Enrar304
270Çağla304
271YİĞİT UZUNOĞLU304
272Azra cankilic303
273g303
274Se302
275Hazal301
276Bilal300
277Fatma Nur299
278ebrar299
279fgtytah299
280İslam Can299
281Nilda Ece Yılmaz298
282MERVE297
283Umut can296
284Bnb296
285FEHİME296
286koray295
287hira294
288Büşra294
289y294
290H292
291Nisa çelikoğlu292
292Şeyma Nur Akkaya292
293ggg292
294beren su oturak291
295Dosyal291
296T291
297Ahmet291
298Sümeyra Ekerim291
299emira290
300Melih290
301wsd290
302Gülistan Nursu Ertürk289
303çınar kankaya289
304aaa289
305beloo288
306Hshs288
307Burcu287
308Aa287
309selattin kaan arslan287
310B286
311Efe Uygar286
312ege hayal286
313Ecrin285
314DORUK ALİ TANDOĞAN282
315a282
316k282
317ada güler281
318Ömer Akdemir281
319nihal281
320aynur281
321Şervan tursun281
322burak280
323Defne yolcu 280
324a280
325emine280
326osman yüce279
327Hedibe Taş278
328gggg277
3292277
330Zeren ERTUĞRUL276
331F275
332ilkan keneç275
333Mete275
3341275
335merve dağdelen275
336Aliberke Şahin274
337deneme274
338Rüzgar Berat274
3397hg274
340Yiğit273
341Tuğberk karabudan273
342Ekin272
343Bahtiyar271
344Sümeyye Cankılıç271
345Otsıtaur271
346Deniz Kılıç 270
347canan kara270
348ertuğrul270
349Tuba 269
350Zehra Belinay Develi269
351Kuyrukluyıldızlar269
352Dfg268
353efe doruk268
354Ahmet Burak267
355ecrin ayaz267
356Efe Bozkurt266
357ecrin266
358Ecrin Karabacak 6-F266
359Neden266
360hilal266
361Mehmet Akif Ersoy265
362Elif AZRA265
363furkan264
364Nehir264
365Yağzel264
366BenEuyfDeğilim264
367Yiğit Başarı263
368Görkem263
369A263
370tr263
371G263
372D263
373ta262
374sılanur262
375Sayed osman261
376Mürşit Parlakgün261
377Ibrahim261
378ayşe261
379Beren KOÇ260
380Emre258
381eylül sude258
382Menna258
383öykü257
384H257
385Elif Tuana Kafşakoğlu256
386nevın256
387Enes Yiğit BAYKAL256
388Guııoı256
389Aslı Beyza Güneş255
390Abdulgani kit255
391Alperen Doğankaya255
392Aysu255
393Nil Er255
394ali255
395duru253
396Ekin topçu253
397Sebahat253
398jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
399İbrahim253
400sfgh253
401zeliha kaya253
402Belinay252
403Abdülhamit252
404B252
405Çağan252
406a252
4076-A252
408m252
409Meryemnur 251
4106/A251
411Muhammed başçi 250
412jjjjj250
413çiğdem250
414Yağmur Ceylan249
415Ayberk249
416Minel Tuana Köseoğlu249
417gulcebi249
418Kağan248
419semra248
420Zübeyir Esad Seçkin247
4217b247
422Akay Yalçın246
423Müjgan Minez246
424hıdır yalçın246
425Mesude246
426mnş245
427ismail245
428Aa245
429ARDA245
430Zeynep244
431Rabia244
432Döne Ada242
433Çağatay242
434Adlem Gökçe Yaman241
435Normal_bir_insan241
4368/D241
437zeynep sahra240
438Eren Müjdeci 240
439selma240
440Elif239
441Dhkş239
442Ceylin238
443Abdullah238
444g238
445Betül ŞEKERCİ237
446Elif237
447azra236
448Buseyne hasnavi236
449.235
450Gufiroe234
451IntelligenceBox234
452Aslı234
453Elif bakar234
454e234
455ilhan234
456Mert Ali YILDIRIM233
457Yunus Emre Göktaş233
458Hayrunnisa233
459Eren ÖZ 6/F233
460seyit233
461Umut kamil232
462Erdem yücel232
463Öykü232
4647B232
465Eylül Görpeler 231
466Ecrin naz ataş231
467Azra231
468Rüzgar230
469Azra bolat230
470Çağın Akgül230
471poyraz230
4725/E230
473dilay230
474Samet229
475Fdjfyyt229
476Z.seray229
477W229
478Yağmur228
479EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
480Muhammed Emin228
481Dfdömffl228
482Arda227
483Belkıssu227
484tarık topçu227
485Yiğit Alperen Kırpık227
486BATIN BERK YORULMAZ226
487Gülşah226
488Esma Hıra226
489Aybars226
490Emine naz 225
491Cihan Arda Demirel225
4928225
493r225
494Mustafa Osanmaz224
495kjk224
496Nehir224
497Yağız Yusuf Büyükdoğan224
498Şura Baynal224
499Musa224
500Bekirhan223