837 Milli Mücadele’nin Sanat ve Edabiyat Eserlerine Yansıması Online Test

  • 8. Sınıf 3. Ünite 7. Kazanım
  • İTA.8.3.7. Millî Mücadele Dönemi’nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

837 Milli Mücadele'nin Sanat ve Edabiyat Eserlerine Yansıması


1 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Ressam Hayri Çizel’in ”Cepheye Yardım” adlı tablosu incelenecek olduğunda bu eserin aşağıdakilerden hangisini yansıttığı söylenemez?

Question Image

2 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Duygu, düşünce ve hayallerimizi sözle veya yazıyla etkili bir biçimde dile getiren esere edebi eser denir.  Millî Mücadele yıllarında bu dönemi anlatan pek çok sanat ve edebiyat eseri üretilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele Dönemi’ni anlatan edebi eserler arasında yer almaktadır?

3 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Halil Dikmen’in “İstiklal Savaşı’nda Mermi Taşıyan Kadınlar” isimli tablosunda Anadolu’nun yiğit kadınları çıkar karşımıza: aşılmaz dağları aşarak cephede bekleyen askerlerimize mermi ve erzak taşıyan Anadolu kadınları. Acelesi vardır kadın ve çocukların. Bilirler ki geç kalırlarsa vatan düşecek. Cesaret verirler, işaret verirler birbirlerine. Zaten “Millî Mücadele” demek kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkesin aynı duyguyla katıldığı ortak bir ülkü değil midir?

Yukarıdaki metin içerisinde,

I- Milli birlik ve beraberlik duygusu

II- Dayanışma

III- Fedakârlık

değerlerinden hangileri vurgulanmıştır?

4 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Yakup Kadri Karaosmanoğlu "Ankara" adlı romanında Düzenli ordunun kurulması ve Batı Cephesi'nde yaşanan sıkıntıları anlatmıştır.

Buna göre;

I. Kurtuluş Savaşı yazarları etkilemiştir.
II. Kurtuluş Savaşında yaşanan sıkıntılar yazarlar tarafından kaleme alınmıştır.
III. İstanbul hükümeti bu tür kitapları yasaklamıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Ressam İbrahim Çallı, Atatürk’ün isteği üzerine 1926 yılında Etnografya Müzesi’nde bir sergi açmıştır. Bu sergide yer alan “Zeybekler” tablosunu gören Atatürk, Çallı’ya dönerek “Biz Kurtuluş Savaşı’nda yemeye ekmek bulamıyorduk, senin resmindeki atlar nasıl semirmiş böyle?” diye sorduğu; Çallı’nın da resmi tekrar elden geçirerek atları zayıf hale getirdiği söylenir.

Verilen metinden hareketle,

I- Kurtuluş Savaşı’nın sanat eserleri üzerinde yansımalarının olduğu,

II- Bazı eserlerin estetiği ön planda tutarak, gerçekliği ikinci planda bıraktığı,

III- Milli Mücadele’nin zor şartlar altında gerçekleştiği,

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Ressam İbrahim Çallı’nın “Zeybekler Kurtuluş Savaşı’nda adlı tablosu incelenecek olduğunda Millî Mücadele’ye ilişkin hangi unsurun betimlendiği söylenebilir?

Question Image

7 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Millî Mücadele Dönemi sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Öyle ki, Millî Mücadele yılları edebi eserlere, tablolara, resimlere, heykel ve kabartmalara konu olmuştur.

Buna göre Millî Mücadele Dönemi’ni anlatan aşağıdaki eserlerden hangisi diğerlerine kıyasla farklı türde bir sanat eseridir?

8 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Atatürk, “Nutuk” adlı eserinde şunları belirtmiştir:

“Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen millî felâketlerin yarattığı uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu, Türk gençliğine emanet ediyorum.”

Buna göre “Nutuk” adlı eserde aşağıdakilerden hangisinin yer alması beklenmez?

9 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

“İbrahim Bey ak dut ağacının gölgesinde bağdaş kurup oturmuş uzun düşüncelere dalmıştı. Bir süredir huzursuzdu. İşler iyi görünmüyordu. Çoluk çocuğu kasabaya mı götürmeli, burada mı bırakmalı karar veremiyordu. Bir yanı kasabalıydı. Hem orada hem burada evi vardı. Düşman içerilere doğru yürürse ne yapmalı, boyun mu eğmeli, yoksa karşı mı çıkmalı onu düşünüyordu. Boyun eğmeyi bir türlü içine sindiremiyordu. İnsan her şeye razı olurdu da, düşman çizmesi altında kalmağa, ırzını, namusunu çiğnetmeye razı olamazdı.”

Talip Apaydın’ın, “Toz Duman İçinde” adlı romanından alıntılanan yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

10 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

“Bir gün de, yolun kenarında eski bir heybe gibi bırakılmış bir ihtiyar kadın buldum. Kupkuru, kapkara bir kocakarı... Üstü başı o kadar parça parça idi ki, ilk görüşte yere bir tarla korkuluğu yuvarlanmış sandım. Kadın kıvrılıp yatmıştı.

… Sanki, bütün Anadolu köylüsünün, tasavvur ettiğim sefalette en tipik örneğiymiş gibi önümde dikili durdu. Esvap diye taşıdığı paçavraları vücudumu yarı yarıya örtebiliyordu.”

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı eserinden alıntılan yukarıdaki metinde Millî Mücadele yıllarında yaşanan gelişmelerden hangisi vurgulanmaktadır?

0%