823 Mondros Ateşkes Anlaşması ve İşgaller ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 2. Ünite 3. Kazanım
  • İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 1 ortalama
139
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

823 İşgal Yıllarında Anadolu

823 Mondros Mütarekesi ve İşgaller Online Test 1

1 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Kahramanmaraş ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre;
» Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması dışında, Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
» İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun doğması halinde, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir.
» İtilaf Devletleri, Osmanlı demir yollarından yararlanacak ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde olacaktır.
» Hükûmet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine bırakılacaktır.
Buna göre İtilaf Devletlerinin,
I. Osmanlı Devleti’nde rejim değişikliği yapmak
II. Yapacakları işgallere hukuki zemin hazırlamak
III. Halkın örgütlenmesine engel olmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye çalıştıkları söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Kahramanmaraş ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’nda alınan kararları gerekçe gösteren İngilizler, antlaşmadan dört gün sonra 3 Kasım 1918’de Musul’u işgal ettiler. 1918 yılı Aralık ayı başlarında Fransızlar, Adana ve yöresini işgal etmeye başladılar. İşgallere karşı ilk silahlı eylem, Hatay iline bağlı Dörtyol’un Karakese Köyü’nde görüldü. Karakese köylüleri, köylerini savunmak için Fransız askerleriyle 19 Aralık 1918’de çatışmaya girdiler. On beşe yakın işgal askeri öldürüldü. Karakese köylüleri de şehitler vererek geri çekilmek zorunda kaldılar.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Aydın ÖDM

Kamuoyu, toplumun herhangi bir konudaki ortak düşüncesi olarak tanımlanabilir.

Buna göre İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devleti ile Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzaladığı Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesi ülkede işgallere karşı kamuoyu oluşmasını engellemeye yöneliktir?

4 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Kastamonu ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bazı maddeleri:
- Sınırların korunması ve iç güvenliğin temini için ayrılacak birlikler dışında Osmanlı Ordusu derhal terhis edilecektir.
- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkması halinde, herhangi bir stratejik yeri işgal edebilecektir.
- Telsiz, telgraf ve kabloları İtilaf Devletleri kontrol edecektir.
Yukarıdaki maddeler,
I. Haberleşme
II. Askerî
III. Ekonomik
IV. Ulaşım
gibi alanların hangilerinde egemenlik haklarımızın elimizden alınmak istendiği söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Bursa ÖDM

I. Sınırların korunması ve iç̧ güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
II. Tüm telsiz, telgraf hatlarının kontrolü̈ ; Toros tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır.
III. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. (7.Madde)
IV. Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir. (24. madde)
Mustafa Kemal, 13 Ekim 1918 tarihinde Halep’ten çektiği telgrafta, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonraki görüşlerini şöyle belirtmiştir: ‘‘Genel savaşın ardından imzalanan ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı
elden gittikten sonra bugünkü vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti.’’

Bu bilgi doğrultusunda yukarıdaki Mondros Ateşkes Antlaşması maddelerinden hangileri Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır?

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Kahramanmaraş ÖDM

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin savunma gücünü kısıtlamaktadır?

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

İstanbul ÖDM

İstanbul Boğazı’na demirlenmiş İtilaf Devletlerine ait donanmayı gören Mustafa Kemal, bu duruma şu sözleri ile tepki göstermiştir: “Geldikleri gibi giderler!” Çünkü Mustafa Kemal, Türk ulusunun tutsaklığa asla boyun eğmeyeceğine ve özgürlüğünden ödün vermeyeceğine inanmıştır. Türk milleti de bağımsızlık ve özgürlük savaşını kazanarak Mustafa Kemal Paşa’nın haklı olduğunu dünyaya kanıtlamıştır.

Buna göre göre Mustafa Kemal’in,
I. İleri görüşlülüğü
II. Kararlılığı
III. Vatanseverliği
özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?

8 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Denizli ÖDM

• İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumun ortaya çıkması hâlinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına sahip olacaktır.
• Sınırların korunması ve iç asayişin temini dışında, Osmanlı ordusu derhâl terhis edilecektir.
• Vilayet-i Sitte adı verilen altı ilde (Erzurum, Van, Sivas, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır) herhangi bir karışıklık çıkması durumunda İtilaf Devletleri, bu bölgeleri işgal edebilecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın verilen maddelerine göre hangisi söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Kahramanmaraş ÖDM

Mustafa Kemal: “Mondros Ateşkesi, Osmanlı Devleti’nin müttefikleriyle beraber sürüklendiği acı mağlubiyetin yüz kızartacak bir sonucudur. Bu ateşkes maddeleri, Türk topraklarını, yabancıların işgaline sunmuştur.” demiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Mustafa Kemal’in bu sözünü desteklemektedir?

10 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Aydın ÖDM

İzmir halkı arasında da Yunan işgalinin gerçekleşeceği duyulmuş, Konak Meydanı ne yapılacağını düşünen vatanseverlerle dolmuştu. İzmirlilerin telaşının ve çare arayışlarının sürdüğü sıralarda 14 Mayıs akşamı, Amiral Calthorpe İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceğini kesin olarak bildiren notayı Vali’ye ve Ali Nadir Paşa’ya göndermişti.
Notada şunlar yazıyordu:
1. İtilaf Devletleri, Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanarak İzmir’i Yunan birliklerine işgal ettirmeye karar vermişlerdir.
2. Bu karar Osmanlı Devleti’ne de duyurulmuştur.
3. Yunan birlikleri 15 Mayıs sabahı saat 08.00’de İzmir’e çıkacaklardır.
4. Her türlü kötü ve üzücü olayları önlemek üzere, çıkarmanın yapılacağı Pasaport ve Punta’daki (Alsancak) karakolların mensupları dışında, bütün askerî birlikler ve kurumlar garnizonlarda toplu bir halde bulunarak Yunan işgal kuvvetleri komutanının vereceği emri beklemelidirler.

İzmir’in işgali ile ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%