832 Batı Cephesi Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

 • 8 Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
 • İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Süre 10 dakikadır.
/10
2 oylar, 3.5 ortalama
246
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

832 Batı Cephesi

832 Batı Cephesi Online Test

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İtilaf Devletleri, Londra Konferansı’nda istediklerini elde edememişlerdi. Bunun üzerine Yunanlar, Ankara’yı alarak Büyük Millet Meclisi’ni dağıtmak ve Sevr’i imzalatmak için harekete geçtiler. Savaş, Büyük Millet Meclisi ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Yunanlar ilerlemeyi başaramadı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Büyük Millet Meclisi, I. İnönü Savaşı’nı kazandıktan sonra, İtilaf Devletleri zorla kabul ettiremedikleri Sevr Antlaşması’nı imzalatabilmek için küçük değişikliklerle Londra Konferansı’nda tekrar gündeme getirmiştir. İtilaf Devletleri bu toplantıya hem Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni hem de Osmanlı Hükümeti’ni davet etmiştir.

Buna göre İtilaf Devletlerinin Büyük Millet Meclisi ve Osmanlı Hükümetlerini Londra Konferansı’na davet etmesindeki sebep aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Yunan kuvvetleri, Sevr Antlaşması’nı Türklere zorla kabul ettirebilmek amacıyla saldırıya geçmişti. Büyük Millet Meclisi, Yunan kuvvetlerinin bu saldırılarına karşı koyabilmek için bazı önlemler almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi’nin bu amaçla aldığı önlemlerden biri olamaz?

4 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Londra Konferansı : İtilaf Devletleri zorla kabul ettiremedikleri Sevr Antlaşması’nı masa başında kabul ettirebilmek için Osmanlı Hükümeti’ni ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni konferansa davet etmiştir.

Türk-Afgan Dostluk ve İş Birliği Antlaşması: Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Afganistan’a subay ve öğretmen gönderecek, eğitim ve kültür alanında yardımlarda bulunacaktır.  İki devletten birine saldırı yapılırsa diğer devlet yardım edecek.

Moskova Antlaşması: Sovyet Rusya ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında imzalanmıştır.  Bir tarafın tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır. Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış tüm antlaşmalar geçersiz sayılacaktır.

I. İnönü Zaferi sonrasında dış politikada meydana gelen bu gelişmeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Zaferi sonrasında;

 • Düzenli orduya duyulan güven artmıştır.
 • Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır.
 • İtilaf Devletleri Büyük Millet Meclisi Hükümeti‘ni Londra Konferansı’na davet etmiştir.

Buna göre Birinci İnönü Zaferi sonrasında meydana gelen gelişmeleri anlatan en kapsayıcı yargı hangisidir?

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

II. İnönü Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal’in, İsmet Paşa’ya çektiği telgrafta şunlar yazılıdır:

"Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Muharebelerinde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına çarparak paramparça oldu.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın “Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacaktır.” maddesi  Türkiye ile Sovyet Rusya arasında;

I. Kültürel

II. Siyasi

III. Diplomatik

 alanlarının hangilerinde iş birliği yapıldığının kanıtı olabilir?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

 • Batum, Gürcistan’a verilerek Türk-Rus sınırı net olarak belirlenmiştir.
 • Sovyet Rusya, Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ne para ve mühimmat yardımında bulunacaktır.
 • Kapitülasyonlar kaldırılacaktır.

Moskova Antlaşması’nın verilen  maddelerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Zaferi’nden sonra 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye'nin verilen özelliklerinden hangisi güçler birliği ilkesini kabul ettiğini gösterir?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kuva-yi Milliye birliklerinin;

I- disiplinsiz davranışlarda bulunmaları,

II- İhtiyaçlarını halktan zorla karşılamaları,

III- Düzenli düşman kuvvetlerine karşı koyabilecek silah, bilgi ve deneyime sahip olmamaları,

özelliklerinden hangileri düzenli orduya geçiş kararının alınmasında etkili olmuştur?

0%