842 Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler Online Test

 • 8. Sınıf 4. Ünite 2. Kazanım
 • İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
/10
4 oylar, 4 ort
195

842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

842 Siyasi Alanda Yenilikler

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Siyasal Alanda Yapılan Yenilikler Amaç
Saltanatın Kaldırılması ?
Cumhuriyet’in İlanı ?
Ankara’nın Başkent Olması ?

Tabloda verilen siyasi alandaki yenilikler ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

2 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Türkiye’nin sınırları Lozan Antlaşması ile büyük oranda çizilmiş ama “devletin başkentinin neresi olacağı” sorusu henüz cevap bulmamıştı. Lozan Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletlerinin İstanbul’u boşaltması, başkent tartışmalarının yoğunluk kazanmasına neden oldu. İsmet Paşa ve arkadaşlarının sunduğu “Türkiye Devleti’nin başkenti Ankara şehridir.” şeklindeki kanun teklifi, 13 Ekim 1923’te uzun tartışmalardan sonra kabul edildi.

Buna göre Ankara’nın başkent seçilmesinde;

I- Merkezi bir konumda bulunması,

II- Haberleşme ve ulaşım imkanlarının gelişmiş olması,

III- TBMM’nin burada açılması

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

3 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi’nde 1924 Anayasası’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1928’de “Devletin dini İslam’dır.” maddesi Anayasa’dan çıkarıldı. 1934’te kadınlara da seçme-seçilme hakkını veren madde anayasaya eklendi. 1937’de Atatürk ilkeleri anayasaya eklendi.

Tabloda yer alan bilgilere göre,

I- Anayasanın laikleşmesine çalışılmıştır.

II- Siyasal alanda kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.

III- Millet egemenliği güçlendirilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

1924 Anayasası’nın bazı maddeleri şu şekildedir:

 • Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
 • Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır. Resmî dili Türkçedir. Başkenti Ankara’dır.
 • Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir.
 • Seçimler dört yılda bir yapılır. On sekiz yaşını tamamlayan her erkek oy kullanma hakkına sahiptir.
 • Otuz yaşını doldurmuş her erkek milletvekili adayı olma hakkına sahiptir.
 • Türkiye halkına, din ve ırk farkı olmaksızın, vatandaşlık itibariyle “Türk” ifadesi kullanılır.

Buna göre 1924 Anayasası ile ilgili aşağıda verilen çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Saltanatın kaldırılmasından sonraki süreçte halifeliği cumhuriyetin alternatifi olarak görenler vardı. Öyle ki halifelik, saltanat taraftarlarının sığınabilecekleri tek kurum haline gelmişti. 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırılmasıyla eski rejime dönüş yolları tamamen kapatılmıştır.

Buna göre halifeliğin kaldırılma gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

6 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Halifeliğin kaldırıldığı 3 Mart 1924 tarihinde;

 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edilmiştir.
 • Erkan-ı Harbiye Vekâleti kaldırılarak Genelkurmay Başkanlığı kurulmuştur.
 • Şeriye ve Evkâf Vekâleti kaldırılarak yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Saltanatın kaldırılmasıyla “yeni devlet başkanının kim olacağı ve nasıl belirleneceği” soruları ortaya çıkmıştır. O tarihe kadar devlet başkanlığı görevini Mustafa Kemal “Meclis Başkanı” sıfatıyla yürütmüştü. Ama artık yönetim sisteminin adının ve devlet başkanının daha net bir şekilde belirlenmesi gerekiyordu. Bu arada, 27 Ekim 1923’te, Fethi Bey’in istifası ile hükûmet krizi çıktı. Yeni hükûmetin kurulamaması Meclisi çalışamaz hâle getirdi. Bu sorunun giderilebilmesi için …………………………. gerekiyordu.

Parçada boş bırakılan yere siyasi alanda yapılan yeniliklerden hangisi getirilmelidir?

8 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Atatürk Dönemi siyasi alanda yapılan yeniliklerden bazıları şunlardır:

 • Halifeliğin kaldırılması
 • Ankara’nın başkent oluşu
 • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Buna göre siyasi alanda yapılan bu yeniliklerin,

I- Laiklik

II- Halkçılık

III- Devletçilik

IV- Cumhuriyetçilik

ilkelerinden hangileri ile ilişkili olduğu söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi, dönemin şartları gereği olağanüstü yetkilere sahip bir meclisti. Bu Meclis; Millî Mücadele’yi yönetebilmek ve ihtiyaç duyduğu yetkileri belirleyebilmek için 1921 yılında, Teşkilat-ı Esasiye adında, bir anayasa hazırlamıştı. Savaş şartlarına cevap verecek şekilde, kısa ve öz olarak hazırlanan bu anayasada, temel hak ve özgürlüklerle ilgili kurallar yer almamıştı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1921 Anayasası’nda değişiklik yapılmıştır. 20 Nisan 1924 tarihinde ise yeni bir anayasa TBMM’de kabul edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası’nın kabul edilmesindeki temel nedendir?

10 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

İtilaf Devletleri, Lozan Barış Görüşmeleri’ne TBMM’nin yanında Osmanlı Hükûmetini de davet etmişlerdi. Bu gelişme üzerine 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM’de kabul edilen bir kanunla saltanat ile hilafet birbirinden ayrılmış ve saltanat kaldırılmıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1yuvy100 %10
2Melek100 %10
3Uzay Demir Keskin100 %10
4Irmak100 %10
5Aa100 %10
6sbel100 %10
7Elif100 %10
8gfhh100 %10
9wd100 %10
10ŞEVKET AĞEBEY AFFETMEZ100 %10
11kabilogluelif100 %10
12noobsıla100 %10
13semos100 %10
14Nef100 %10
158a100 %10
16sd100 %10
17egal100 %10
18Ss100 %10
19[email protected]100 %10
20sfgf100 %10
21Sellöşdl100 %10
22Sevilay100 %10
23e90 %9
24esra90 %9
25Gamze90 %9
26A90 %9
27X VX90 %9
28a90 %9
29Ccffrf90 %9
30Jggjkfhkk90 %9
31Sami90 %9
32a90 %9
33ffgh90 %9
34Davuthan90 %9
358/B90 %9
36Mahmut90 %9
37huseyin90 %9
38cansu90 %9
39Fb90 %9
40asssd90 %9
41nmt90 %9
42jhjjjddddffg90 %9
43arda90 %9
44tttotüttüç90 %9
45sekizatayfa90 %9
46Bbb90 %9
47ş90 %9
48aaa90 %9
49es90 %9
50Hhh90 %9
51Mavi kalem80 %8
52Nur80 %8
53ajkjfvhhg80 %8
54Hayriye80 %8
55sena80 %8
56erv80 %8
57Cansu80 %8
58Sümeyra80 %8
59Dg80 %8
60Ffggıfvv80 %8
61e80 %8
62koptur80 %8
63yakup80 %8
648c80 %8
65pln80 %8
66Hhgh80 %8
67dd80 %8
68sekiza80 %8
69Elsu80 %8
70.ddd80 %8
71mehmet80 %8
72Sümeyye80 %8
73mheıeıanameaıımkeıaenıenm80 %8
74Ahmet 576.67 %7.67
75a76.67 %7.67
76thtrghrt73.33 %7.33
77h70 %7
78turab şaban70 %7
79z70 %7
80aaaaaaa70 %7
81Bilim70 %7
82zehra70 %7
83Yakup70 %7
84ali70 %7
858a70 %7
86A70 %7
87öznur70 %7
88Yağmur Can70 %7
89B60 %6
90kılşlkjhgfds60 %6
91Tarık60 %6
92eco60 %6
93yagmur60 %6
94Ravza60 %6
958b60 %6
96Ceylin60 %6
97Asya60 %6
98Zeynep karaboğa60 %6
998/A60 %6
100a60 %6
101vera60 %6
102ss60 %6
103A60 %6
104zeynepecokasıgım60 %6
105Sevda50 %5
106Irmak50 %5
107Lgs50 %5
108Hsjshs50 %5
109meryem nur50 %5
110Njhjmjmhmmkjm50 %5
111Sjjw50 %5
112mngkjguk50 %5
113gamze50 %5
114juu550 %5
115mesude50 %5
116a50 %5
117Uyt50 %5
1188a50 %5
119[email protected]50 %5
120Berattenge50 %5
121Fkfjfhj50 %5
122Cfgghghghhy50 %5
123Savas46.67 %4.67
1243140 %4
125Umut40 %4
126Ronaldo40 %4
127aaaa40 %4
128d40 %4
129ahmet40 %4
130xvge4mj40 %4
131Konkon40 %4
132Dtjdth40 %4
133gh40 %4
134Dsjdksjhd40 %4
135Nisa Tilkidögen40 %4
136a35 %3.5
137ssdghdghd30 %3
138dd30 %3
139Eren30 %3
140yusufbaba2430 %3
1411337 gb30 %3
142Yusuf20 %2
143Nisaaanuuur020 %2
144z20 %2
145pınar20 %2
146Kral ömer20 %2
147##20 %2
148Yvugug20 %2
149ilker20 %2
150Süü20 %2
151cyda10 %1
152Nergis Şahan10 %1
153H10 %1
154ela10 %1
155edayuzer10 %1
156gggggggg10 %1
157berat10 %1
158e10 %1
159miro10 %1
160berrraaatttt10 %1
1618b0 %0
162dd0 %0
163adam0 %0
164dshhhsssj0 %0
165e0 %0
166D0 %0
167F0 %0
168a0 %0
169F0 %0
170Fgvd0 %0
171f0 %0
172w0 %0
173Fjlşşl0 %0
174Erdal0 %0
175sertuo0 %0
176w0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a5770
2.1464
3ALİ1349
4Asd1254
5s1101
6Der1059
75e1012
8Ahmet1008
9Çağla992
10yağmur ml962
11Ali958
12K942
13Ege Gören877
14g866
15rana849
16efwfwe799
17Aa753
18Aa719
19deniz702
20İlayda697
21Aysu681
22a671
23A652
24Yusuf İslam Konuk641
25D627
26ahmet baki623
27[email protected]606
28Elif Hoda605
29T601
30e.ç597
31.593
32yıldız574
33jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc574
34ilayda559
35Berk551
36Kağan Çakar 🙂551
37Hürünaz544
38H542
39rrrr537
40Nehir522
41Çağrı511
42Hh500
43uuuuu499
44a495
45osman490
46Şervan tursun489
47emria483
48Ceylin akardere482
49İrmak471
50Yiğit467
51K464
52HUZEYFE463
53a459
54Mert456
55ilknur444
56Nalan439
57Çağrı437
58Egemen426
59Kayra421
60Abc403
61G391
62Zeynep381
63ada369
64Ert359
65hammod349
66Saflar kulübü340
67d337
68Nimet333
69K333
70y331
71Sudem328
72Sdf324
73abuzer324
74M323
75kedy317
76Mahmut314
77a313
78Tmkkj312
79Uceduniecd310
80elf305
81öykü304
82Hena303
83Emine299
84lkkkk297
85Esra297
86[email protected]295
87Davuthan Halıcı293
88gdvg291
89burak290
90NİL290
91Efe Uygar286
92Berat282
93ötp280
94e279
95eryn279
96Uahwj278
97YİĞİT274
98bekir272
99Enes Efe269
100efe266