836 Lozan Barış Antlaşması Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
8. Sınıf 3. Ünite 6. Kazanım
İTA.8.3.6. Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
Bu testte 10 soru vardır.
Süre 12 dakikadır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

836 Lozan Antlaşması Online Test

1 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması’na ait aşağıdaki maddelerden hangisi egemenlik haklarımızı sınırlandıran bir durum içermemektedir?

2 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

 LOZAN ANTLAŞMASI
ITürkiye-Suriye sınırı, Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması’nda olduğu gibi kabul edilecektir.
IIMeriç Nehri Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda olduğu gibi Türkiye ile Yunanistan arasında sınır olarak kabul edilecektir.
IIIDuyun-u Umumiye Teşkilatı kaldırılacaktır.
IVBütün gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacaktır.

Lozan Barış Antlaşması’nın verilen maddelerine göre bu maddelerin yorumlanmasında hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır?

3 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı’na hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de Ankara Hükümeti’ni davet etmiştir. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırmıştır.

Verilen metinden hareketle;

I- Osmanlı ve Ankara Hükümeti birlik içerisinde hareket etmiştir.

II- Osmanlı Devleti, resmi olarak sona ermiştir.

III- İtilaf Devletleri, görüşmeler sırasında ikilik çıkarmak istemiştir.

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Lozan Barış Görüşmelerine Türkiye adına, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndaki başarılarından dolayı İsmet Paşa’nın başında bulunduğu bir heyet gitmiştir. Mustafa Kemal, Lozan’a giden heyetten şu konularda taviz verilmemesini istemiştir:

  • Türk devletinin bağımsızlığının sağlanması
  • Ermenilere toprak verilmemesi
  • Kapitülasyonların kaldırılması

Verilen metinden hareketle Mustafa Kemal,

I- Azınlık hakları,

II- Siyasi ve ekonomik bağımsızlık,

III- Milli sınırlar,

amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemiş olabilir?

5 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

 SEVR ANTLAŞMASILOZAN ANTLAŞMASI
IKapitülasyonlar genişletilecek ve müttefik olan devletler yararlanabilecek.Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılacaktır.
IIİzmir ile Birlikte Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ve Doğu Trakya, Yunanistan’a verilecektir.Meriç Nehri sınır kabul edilecek ve Yunanistan, Karaağaç’ı tazminat olarak verecektir.
IIIBoğazlar içinde Türklerin yer aldığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir.Boğazlar, başkanı Türk üyeleri diğer devletlerden oluşan uluslararası bir komisyona bırakılacaktır.
IVGayrimüslimlere çok geniş haklar verilecektir.Bütün gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılacaktır.

Tablodaki bilgilerden yola çıkarak, Türkiye’nin Sevr Antlaşması’ndaki hangi konuyu Lozan Antlaşması’nda egemenlik haklarını sınırlandırmayacak bir şekilde çözüme kavuşturduğu söylenemez?

6 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

İtilaf Devletleri ile İsmet Paşa’nın başkanlık ettiği Türk heyeti arasında Lozan Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Boğazların yönetimi başkanlığını Türkiye’nin yapacağı uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Yunanistan savaş suçu işlediğini kabul ederek Karaağaç’ı Türkiye’ye vermeyi kabul etmiştir. Gökçeada ve Bozcaada Türkiye’ye, diğer Ege adaları Yunanistan’a bırakılmıştır. On İki Ada ise İtalya’ya bırakılmıştır.

Verilen metinde Lozan Antlaşması’na yönelik sorulan aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Mustafa Kemal, Mudanya Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtilaf Devletleri ile yapılacak olan barış görüşmelerinin İzmir’de gerçekleştirilmesini istemiştir. Ancak görüşmeler tarafsız bir ülke olan İsviçre’nin Lozan kentinde yapılmıştır.

Verilen metinden hareketle,

I- İzmir’deki tahribat dünyaya duyurulmak istenmiştir.

II- İtilaf Devletleri’ne Türk misafirperverliği gösterilmek istenmiştir.

III- Mustafa Kemal, Türk heyeti ile rahatça iletişim kurabilmek istemiştir.

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Lozan Konferansı sırasında kapitülasyonlar, adalar, Musul ve savaş tazminatı gibi konularda yaşanan sorunlar nedeniyle görüşmeler yarıda kesilmiştir.

Görüşmelerin kesintiye uğramasında aşağıdaki unsurlardan hangisinde yaşanan fikir ayrılıklarının etkili olduğu söylenemez?

9 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Lozan Antlaşması’nda Boğazların idaresi başkanlığını bir Türk’ün yapacağı uluslararası bir komisyona bırakılmıştır. Bunun yanı sıra boğazların her iki yakasının askerden arındırılmasına karar verilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Sevr Antlaşması’nın “Azınlıklara geniş haklar verilecektir.” kararı, Lozan Antlaşması ile “Ülkede yaşayan tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilecektir.” şeklinde değiştirilmesi:

I. İç işlerimize karışılmasının önlenmesi

II. Toplumsal eşitliğin sağlanması

III. Sınırların genişlemesi

kazanımlarından hangisi ya da hangilerini elde etmemizi sağlamıştır?

0%