845 Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler Online Test

“İTA.8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.” kazanımı ile ilgili online testtir.
Bu testte 10 soru vardır.
Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
1 oylar, 5 ortalama
122
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

845 Toplumsal Alanda Yenilikler

1 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Bizim toplumumuz için ilim ve fen gerekli ise bunları hem erkek ve hem de kadınlarımızın öğrenmesi gerekir. Kadınlarımız da fen ilimlerine sahip olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün eğitim kademelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyerek birbirine yardımcı ve destekçi olacaklardır.”

Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamış olamaz?

2 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

  • 25 Kasım 1925 tarihinde çıkarılan Şapka Kanunu ile, gericiliğin sembolü haline gelmiş olan fes yasaklanarak devlet memurları için şapka giyme zorunluluğu getirilmiştir.
  • 3 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen Kılık Kıyafet Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanı ve diğer dinlerin en yetkili kişilerinin dışındaki tüm din adamlarının ibadet yerleri dışında dini kıyafetlerle gezmeleri yasaklanmıştır.

Verilen gelişmelerin aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?

3 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Atatürk, 1925 yılında çıktığı Kastamonu gezisine eskiyi hatırlatan ve gericiliğin sembolü haline gelen fes yerine şapka ile gitmiştir. Bunun yanı sıra gezi süresince yaptığı konuşmalarda çağdaş kıyafetlerle ilgili önemli mesajlar vermiştir. Bu gelişmelerden sonra 25 Kasım 1925’te “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun” çıkarılmıştır. Bu kanunla fes yasaklanarak devlet memurlarının şapka giymesi zorunlu hâle getirilmiştir.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

  • Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  • Takvim, saat ve ölçülerde değişim yapılması

Atatürk Dönemi’nde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerin aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Eskiden dayanışma merkezi olarak işlev gören tekke ve zaviyeler zamanla üfürükçülerin, büyücülerin, halkın manevi duygularını istismar eden kimselerin mekânı olmuştu. Bunun üzerine 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilen bir kanunla tekke, zaviye ve türbeler kapatılırken; şeyhlik, dervişlik, dedelik, müritlik gibi unvan ve lakapların kullanımı yasaklanmıştır. Amacı dışında kullanılan türbeler kapatılırken Mevlâna, Hacı Bektaşi Veli ve Osman Gazi gibi tarihte yer edinmiş önemli kişilerin ve din büyüklerinin türbeleri kapatılmamıştır.

Parçada verilen bilgilerden hareketle,

I- Toplumun laikleşmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

II- Milli birlik ve beraberlik güçlendirilmek istenmiştir.

III- Ayrıcalıklara son verilerek, eşit bir toplum düzeni oluşturulmaya çalışılmıştır.

çıkarımlardan hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti’nde takvim, saat, rakam ve ölçü birimleri Batılı devletlerin kullandıklarından farklıydı. Bu farklılıklar, devletler arası ekonomik ilişkilerde sorunlara yol açıyordu. Ülke içinde de ölçü birimlerinde birlik ve tutarlılık yoktu. Ülkenin farklı yerlerinde farklı birimler kullanılabiliyordu. Bu da ülke içinde sosyal ve ekonomik ilişkilerde karışıklığa neden oluyordu. Türkiye Cumhuriyeti’nde de Türklerin kullandığı Hicri ve Rumi takvim ile Avrupalıların kullandığı Miladi takvimdeki gün ve tarihler arasındaki farklılıklar, ikili ilişkileri zorlaştırıyordu. Bunun üzerine 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren Miladi takvim kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca alaturka saat yerine uluslararası saate geçilerek dünya devletleriyle saat alanında da birliktelik sağlanmıştır.

Verilen parçadan ulaşılabilecek temel çıkarım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

7 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

“Medeni ve uluslararası kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta ayakkabı; bacakta pantolon, (üstte) yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve elbette bunların tamamlayıcısı olmak üzere başta kenarlıklı başlık. Bunu açık söylemek isterim: Bu başlığın ismine şapka denir.”

Atatürk’ün Kastamonu gezisi sırasında söylediği yukarıdaki sözünden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

GelişmelerÇıkarımlar

Medeni Kanun’un kabulü ile kadına toplumsal alanda çeşitli hakların tanınması

?

Soyadı Kanunun çıkarılması

?

Takvim, saat ve ölçülerde değişikliğin yapılması

?

 Tabloda yer alan gelişmeler ile aşağıdaki çıkarımlar eşleştirildiğinde hangi çıkarımın eşleştirmenin dışında kaldığı söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki görselde yer alan değişikliklerin sonuçlarından biri değildir?

Question Image

10 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Görselde yer alan bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

Question Image
0%