835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a Online Test

 

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

 • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
 • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Süre 10 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruza

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Yunanistan ile Büyük Millet Meclisi arasında yapılan Sakarya Meydan Savaşı Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanmıştır. Bu zafer sonrasında yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

 • Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması yapıldı.
 • Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı.
 • İtalyanlar işgal ettikleri yerleri terk ederek Anadolu’dan çekildiler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Meydan Savaşı’nda Yunan kuvvetlerinin şiddetli hücumu karşısında Başkomutan Mustafa Kemal askerlerine şu emri vermiştir:

“Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”

Mustafa Kemal’in bu emri ile ilgili verilen;

I- Türk birliklerinin savunma biçiminde ciddi bir değişiklik yaratmıştır.

II- Çizgi savunmasına dayalı bir strateji belirlenmiştir.

III- Yurdun her köşesinin muharebe alanı olduğuna işaret edilmiştir.

yargılardan hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

20 Ekim 1921 tarihinde Fransa ile Ankara Antlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma Büyük Millet Meclisi’nin bir İtilaf Devleti ile yaptığı ilk antlaşmadır.

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Millet Meclisi’nin 5 Ağustos 1921 tarihinde çıkardığı kanun ile Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Bu kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

“Başkomutan ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimini bir kat daha sağlamlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili olarak kullanabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıdaki parçaya göre Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

“Küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik, ilk durabildiği noktada yeniden düşmana karşı cephe kurup savaşa devam eder. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tâbi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşı koymaya mecburdur.”

Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşı’nda askerlerine verdiği bu emir ile;

I- Topyekûn bir geri çekilmenin olması gerektiği,

II- Birliklerin birbirinden bağımsız karar almaları gereken durumların oluşabileceği,

III- Mücadelenin süreklilik göstermesi gerektiği,

durumlarından hangisini vurgulamış olabilir?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Taarruzun sonrasında Yunanların Türk ordusu karşısında yenilmesi ve Türk ordusunun Boğazlara doğru harekete geçmesi üzerine İtilaf Devletleri’nin teklifiyle İngiltere ile TBMM arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmanın bazı maddeleri şu şekilde şekildedir:

 • Türkler ile Yunanlar arasındaki çatışma sona erecektir.
 • Doğu Trakya, Meriç Irmağı’na kadar boşaltılarak TBMM’ye verilecektir.
 • TBMM, Doğu Trakya’da 8000 asker bulundurabilecektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Meydan Savaşı’nın Türk ordularının zaferiyle sonuçlanması ve Yunan ordusunun dağılması sonucunda İtilaf Devletleri Büyük Millet Meclisi’ne ateşkes teklifinde bulunmuştur. Ancak Büyük Millet Meclisi’nin öne sürdüğü Anadolu’nun boşaltılması şartı İtilaf Devletleri tarafından kabul edilmeyince ateşkes gerçekleştirilememiştir.

Verilen metinden hareketle İtilaf Devletleri ile ilgili,

I- Yunanlara toparlanabilmeleri için zaman kazandırmaya çalışmaktadır.

II- İki devlet arasında kalıcı bir barış ortamının oluşmasını istemektedir.

III- Anadolu’daki çıkarlarına uygun hareket etmektedir.

verilen çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Taarruz sona erdikten sonra Türk ve Yunan kuvvetleri arasında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Yapılan görüşmelere Yunanistan katılmamıştır ve İngiltere tarafından temsil edilmiştir.

Buna göre,

I- Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki çatışmaya son verilebileceği,

II- Yunanistan’ın İtilaf Devletleri’nin güdümünde olduğu,

III- Askeri başarıların diplomatik başarılar ile kalıcı hale getirilmeye çalışıldığı,

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili olarak şunları söylemiştir:

“Sakarya Meydan Muharebesi yeni Türk devletinin tarihine, dünya tarihinde pek az rastlanan büyük bir meydan muharebesi örneği kaydetti. Savaş ve muharebe demek; yalnız iki ordunun değil, iki milletin bütün varlıklarıyla, bütün maddî ve manevî kuvvetleriyle, birbiriyle karşı karşıya gelmesi ve birbiriyle vuruşması demektir.”

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasından sonra yaşanan aşağıdaki gelişmelerden;

I- Türklerin saldırı Yunanların savunma konumuna geçmesi

II- Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması’nın yapılması

III- Fransa ile Ankara Antlaşması’nın yapılması

hangisi “askeri zaferlerin diplomatik başarılar üzerinde etkili olduğunun” göstergesidir?

0%