833 Maarif Kongresi Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 8. Sınıf 3. Ünite 3. Kazanım
  • İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
2 oylar, 2 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

833 Maarif Kongresi

833 Maarif Kongresi Online Test

1 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Mustafa Kemal, Maarif Kongresi’nin açılış konuşmasında şunları söylemiştir:

“Gelişi güzel izlenecek bir yabancı kültür şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin yıkıcı sonuçlarını tekrar ettirebilir. Kültür, zeminle uygundur. O zemin milletin karakteridir.”

Buna göre Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

2 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

“Şimdiye kadar sürdürülen eğitim yöntemlerinin milletimizin tarihi geriliğinde en önemli bir etken olduğu kanaatindeyim. Bundan dolayı bir millî terbiye programından söz ederken eski zamanın saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden bütünüyle uzak, milli ve tarihi karakterimize uyan bir kültürden söz ediyorum.”

Mustafa Kemal’in parçada geçen sözlerinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın yaşandığı zamanlarda bizzat Mustafa Kemal’in onayıyla Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanmasına karar verilmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal'in;

I- Eğitim

II- Ordu

III- Ekonomi

unsurlardarından hangisi ya da hangilerine verdiği önemi göstermektedir?

4 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

“Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile saldıran genel olarak yabancı unsurlarla mücadele gereğini ve millî düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle ve özveri ile savunmanın gereği öğretilmelidir.”

Mustafa Kemal’in parçada geçen sözünden yola çıkarak,

I- Milli kültürün eğitim yoluyla korunması gerektiği,

II- Eğitimin milli bir bilinç oluşturması gerektiği,

III- Cephede kazanılan başarıların eğitimden daha önemli görüldüğü,

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey’in Yunanlar ile yapılan Eskişehir-Sakarya Savaşı sebebiyle Maarif Kongresi’ni ertelemeyi istemesine karşın Mustafa Kemal buna karşı çıkarak kongrenin toplanmasını istemiştir ve şunu söylemiştir: “……………………………..………………………………….”

Metinde boş olarak bırakılan yer Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisi ile tamamlanabilir?

6 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Mustafa Kemal, Maarif Kongresinde şunları söylemiştir:

“…kongremizden sadece çizilmiş eski yollardan yürümenin şekli hakkında düşünceleri konuşmak değil, belki söylediğim şartları taşıyan yeni bir sanat ve beceri yolu bulup millete göstermek ve o yolda yeni nesli yürütmek için rehber olmak gibi kutsal bir hizmet bekliyoruz.”

Buna Maarif Kongresi’nin toplanma amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

7 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal’in eğitime verdiği önemi göstermektedir?

8 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın yaşandığı zamanlarda Türk ordusunun kayıplar vererek geri çekilmesine rağmen Mustafa Kemal, Ankara’da bir Maarif Kongresi’nin toplantısına katılmıştır. Bu kongre olağanüstü koşullarda toplanmıştır.

Metinde verilen bilgiden yola çıkarak Maarif Kongresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

“Uydurma hikâyeler ve boş fikirler kafalardan tamamen çıkarılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça beyinlere gerçeğin nurlarını sokmak imkânsızdır.”

Mustafa Kemal, parçada verilen sözü ile;

I- Eğitim

II- Bilim

III- Egemenlik

alanlarından hangisinin önemini vurgulamıştır?

10 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

“Okul genç beyinlere; insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.  Memleket ve milleti kurtarmaya    çalışanların    aynı    zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. Bunu sağlayan okuldur.”

Mustafa Kemal’in yukarıda verilen sözünden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%