849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları Online Test

“İTA.8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
2 oylar, 3.5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

1 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

“Türk Milleti, kendinin ve memleketin yüksek menfaatlerinin aleyhine çalışmak isteyen bozguncu, vatansız ve milliyetsiz beyinsizlerin saçmalamalarındaki gizli ve kirli emelleri anlamayacak bir topluluk değildir.”

 Atatürk’ün bu sözünün Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk, millet iradesinin üzerinde bir güç kabul etmemiş ve millet iradesini esas alan bir yönetim oluşturmayı temel gaye edinmiştir. Bu düşüncenin hayata geçirilmesi için birçok çalışma yapılmıştır. Önce meclisin duvarlarına daha sonra da hazırlanan anayasaya “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.” ilkesi yazılmıştır.

Buna göre Atatürk’e ait olan aşağıdaki sözlerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan “milli egemenlik esası” kapsamında yer alır?

3 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

……………………………. Türk milletinin vatanıyla ve milletiyle bölünmez bir bütün olması, içinde hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer vermemesidir. Temelinde Atatürk milliyetçiliği bulunur. Bu duygu, millet bilinci etrafında vatandaşları birbirine bağlar. Tasada ve kıvançta bir olmayı öngörür.

Parçada “…………………………….” ile gösterilen yerin Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan hangisi ile tamamlanması gerekmektedir?

4 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

“Bir milletin mensuplarının aynı gemide yolculuk eden insanlar oldukları gemi su alırsa mürettebatıyla, yolcularıyla herkesin tehlikeye düşeceği unutulmamalıdır. İlk bakışta ayrı gibi duran parmaklar nasıl ele, aynı kola bağlı iseler, doğum yerleri, geçim kaynakları, meslekleri, siyasi tercihleri ayrı olan yurttaşlar da aynı millete bağlıdırlar. Nasıl ayrı gibi duran parmaklar kazmayı, küreği, kalemi beraberce tutuyor ve gerektiğinde birleşip tek bir yumruk oluyorsa bir milletin fertleri de milletin kalkınması veya savunulması uğrunda el ele vermeyi bilmelidirler. Gerektiğinde tek bir yumruk gibi birleşebilmek için parmakların arasına düşmanlık dikenleri yerleştirilmesine imkân bırakmamalıdırlar.”

Atatürk’ün sözünün Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan,

I- Millî Birlik ve Beraberlik

II- Milli Egemenlik

III- Ülke Bütünlüğü

hangisi ya da hangileri ile ilgili olduğu söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk, bir arada yaşayan toplumların geçmişte yaşadıkları ve paylaştıkları duyguların bugünleri de etkilediğini biliyordu. Çünkü ……………………………. sahip olmak, aynı zamanda bir arada ve bağımsız yaşamanın da başlıca dayanağıdır. Türk milleti, ……………………………. sahip olduğunu Kurtuluş Savaşı’nda bir araya gelerek göstermiştir.

Parçada “…………………………….” ile gösterilen yerin Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan hangisi ile tamamlanması gerekmektedir?

6 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

İnsanlık sürekli gelişim ve değişim içindedir. On yıl öncesinin en mükemmel sistemleri bile çağın ihtiyaçlarına ve toplumun beklentilerine cevap veremez hâle gelebilir. Bu değişime ayak uyduramayan toplumlar yok olmaya mahkûmdurlar. Atatürk, yeni nesillerin dünyadaki değişimin takipçisi değil öncüsü olmasını istemiştir.

Metinde verilen bilginin Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esaslardan hangisi ile daha fazla ilgili olduğu söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar, Atatürk’ün düşüncelerini içine alan ve temelleri Atatürk tarafından atılan siyaset, eğitim, ekonomi, sosyal hayat ve diğer alanlarla ilgili görüşleridir. Devletin rejimi ve rejimin işleyişine yönelik temel kurallar da bu esaslara göre düzenlenmiştir. Atatürk, aklın ve bilimin ışığında bugünün olduğu kadar geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veren, kendini sürekli yenileyen bir çağdaşlaşma modeli ortaya koymuştur. Bu model, Türk halkının ihtiyaçlarından doğmuş olup millî ve evrensel esaslara dayanır. Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedefler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarını tamamlayan temel esasların özellikleri arasında gösterilemez?

8 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİİLGİLİ OLDUĞU İLKE VE ESASLAR

Milletimizi medeniyet nimetlerine kavuşturmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz.

 
Toplu bir milleti istila etmek darmadağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değildir. 

Eğer bir millet büyükse kendisini tanımakla daha büyük olur.

 

Tabloda verilen Atatürk’e ait sözlerin uygun olan ilke ve esaslar ile eşleştirilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?

9 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Mustafa Kemal bağımsızlığı 1919 yılında şöyle tanımlamıştır:

“…Tam bağımsızlık demek, kuşkusuz siyasal, sosyal, ekonomi, askerlik, kültür… gibi her alanda tam bağımsızlık ve özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksunluğu demektir…”

Aşağıdakilerden hangileri Atatürk’ün bu sözünde vurguladığı ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan,

I- Kapitülasyonların kaldırılması

II- Kabotaj Kanunu'nun kabulü

III- Lozan Antlaşmasının İmzalanması

bağımsızlık ve özgürlüğü sağlamaya yönelik gerçekleştirilmiş çalışmalardandır?

10 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

  • “Memleketler çeşitlidir; fakat uygarlık birdir ve bir milletin ilerlemesi için de bu tek uygarlığa katılması gerekir.”
  • “Kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağız.”
  • “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Atatürk’e ait yukarıdaki sözlerin uygun olan ilke ve esaslar ile eşleştirilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır?

0%