828 Sevr Barış Anlaşması Çıkmış Sorular Testi

 
/7
6 oylar, 4.7 ortalama
46
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

828 Sevr Barış Anlaşması

1 / 7

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

TEOG 2016

Sevr Antlaşması’nın İstanbul Hükûmetince imzalanması karşısında Mustafa Kemal, “İdamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azimkârane ve daha kuvvetli mukavemet çareleri düşünmek gereklidir.” demiştir.

Mustafa Kemal bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

2 / 7

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

TEOG 2014

Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi, ekonomik bağımsızlığımızı yok etmeye yöneliktir?

3 / 7

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

TEOG 2015

Sevr Antlaşması hiçbir zaman Türk milletini karamsarlığa düşürmedi. Tam aksine mücadele gücünü ve kararlılığını artırdı. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Millî Mücadele’yi sonuna kadar destekledi.

Bu bilgiye göre Türk milletinin Sevr Antlaşması’na karşı tutumu ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?

4 / 7

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

TEOG 2016

Mustafa Kemal’in şiddetle karşı çıktığı Sevr Barış Antlaşması’nın kararlarından bazıları şunlardır:

  • Boğazlar Bölgesi, bayrağı ve bütçesi olan uluslararası bir komisyonun denetimine bırakılacaktır.
  • Boğazlar savaşta ve barışta bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.

Bu kararların,

I.  Bağımsızlık

II. Ülke bütünlüğü

III. Egemen devlet

IV. Millî eğitim

anlayışlarından hangilerine aykırı olması, Mustafa Kemal’in antlaşmaya karşı çıkışında etkili olmuştur?

5 / 7

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

TEOG 2015

Sevr Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisiyle Osmanlı Devleti savunma gücünden yoksun bırakılmak istenmiştir?

6 / 7

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

TEOG 2013

“Sevr Antlaşması, bize yaşama hakkı tanımadı, ancak yaşama ümidimizi de kırmadı. Bilakis mücadele azmimizi kamçıladı.” diyen bir gazeteci, Sevr Antlaşması için aşağıdakilerden hangisini söylemek istemiştir?

7 / 7

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

TEOG 2014

“ Siyasi, adli ve mali istiklalimizi yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkâra ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevr Antlaşması bizce mevcut değildir.”

                                                                                               Mustafa Kemal ATATÜRK

Bu vecizeye göre aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in Sevr Antlaşması’nı tanımayışının nedeni değildir?

0%