834 Tekalifi Milliye Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

 • 8. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
 • İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Süre 10 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

834 Tekalifi Milliye Online Test

1 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda;

 • Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalif-i Millîye Komisyonu’na verecektir.
 • Tüccar ve halkın elinde bulunan bir takım ihtiyaç malzemelerinin parası sonra ödenmek üzere yüzde kırkı Tekalif-i Millîye Komisyonu’na verilecektir.

Buna göre, Tekalif-i Milliye Emirleri Türk halkında

I- Milli birlik ve beraberlik

II- Dayanışma

III- Sorumluluk

duygularından hangisi ya da hangilerinin olduğunu gösterir?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekalif-i Milliye Emirleri’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi ordunun teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yayınlanmıştır?

3 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekalif-i Millîye Emirleri Amaç
Tekalif-i Millîye komisyonlarının oluşturulmasıIÖrgütlemeyi sağlamak
İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasıIIOrdunun beslenme ihtiyacını karşılamak
Halkın elindeki tarım ürünlerinin parası sonra ödenmek üzere yüzde kırkına el konulmasıIIISorunları çözüme kavuşturmak
Her evin birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona vermesiIVOrdunun giyinme ihtiyacını karşılamak

Yukarıdaki tabloda yer alan hatanın giderilebilmesi için hangi öncüllerde yer alan “amaç” kısmının birbiri ile yer değiştirmesi gerekir?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Eskişehir- Kütahya Muharebelerinde alınan yenilgi üzerine ordunun başına geçmesi için Mustafa Kemal’e, Büyük Millet Meclisi tarafından yasama ve yürütme güçlerini içeren Başkomutanlık yetkisi verilmiştir. Bu yetki Mustafa Kemal’in isteğiyle 3 ay ile sınırlandırılmıştır.

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Başkomutanlık Kanunu ile resmi olarak askerlik mesleğine tekrar dönen Mustafa Kemal, Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayınlamıştır.

Bu emirlerin bazı maddeleri şu şekildedir:

 • Halkın elinde bulunan tarım ürünlerinin parası sonra ödenmek üzere yüzde kırkına el konulacaktır.
 • Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir.
 • Emirlerin yerine getirilmesinde yaşanabilecek hukuki sorunları çözmek için bazı illerde İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal, ordunun ihtiyaçlarını halktan karşılamak amacıyla Tekâlif-i Millîye Emirleri’ni yayınlamıştır.

Buna göre Tekalif-i Milliye Emirleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir yenilgisi sonrasında kendisine verilen başkomutanlık yetkisini kullanarak Tekalif-i Millîye Emirleri’ni yayımlamıştır. Bu emirler ordunun ihtiyaç duyduğu bazı malzemeleri ücreti daha sonra ödenmek koşuluyla halktan temin edilmesini kapsıyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ’NE GÖRE
Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir.Halk elinde bulunan, savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç gün içinde komisyona verecektir.
Hangi ihtiyaç?Hangi ihtiyaç?
Cevap:?Cevap:?

Tekalif-i Milliye Emirleri’nin bu maddeleri, sırasıyla ordunun haJngi alandaki ihtiyaçlarını gidermek için yayımlanmıştır?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

 • Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir.
 • Taşıtı olanlar, ayda bir kez yüz kilometrelik mesafeye bedelsiz olarak askeri taşıma yapacaktır.
 • Halk elinde bulunan, savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç gün içinde komisyona verecektir.

Tekalif-i Millîye Emirleri’nin bu maddeleri ile ordunun karşılanmak istenen ihtiyaçları eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kütahya- Eskişehir Muharebelerinden sonra Başkomutan olan Mustafa Kemal’in ilk yaptığı iş Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlamak olmuştur.

Tekalif-i Milliye Emirleri’nin hangi maddesi halkın sahip olduğu hizmet araçlarından yararlanılmak istendiğini göstermektedir?

0%