8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünitelendirilmiş Örnek Sorular

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kazanım testleridir.

1. ÜNİTE: Bir Kahraman Doğuyor
2. ÜNİTE: Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
3. ÜNİTE: Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
4. ÜNİTE: Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye
5. ÜNİTE: Demokratikleşme Çabaları
6. ÜNİTE: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

 

Cevap Anahtarı