Sivas Köprü Projesi 5. İzleme Sınavı

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan 8. sınıf İzleme Sınavıdır. Bu testte 10 soru vardır. 1. 2. ve 3. üniteyi kapsamaktadır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
23
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi 5. İzleme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

“O gece biz Çulluk Köyüne gidip topları kurduk. Sabahleyin başlayıverdik ateşe. Anam! Anam! Üçüncü gün saat 8 sularında Yunan kaçmaya başladı. Sakarya nehrinden sığamıyor geçmek için. Biz de Polatlı İstasyonu'nun oradan geçtik. Yunan geçtikten sonra birinci köyü yaktı "Yanık Köy" koyduk adını. Yakıp kaçıyor Yunan. Biz hem gidiyoruz arkasından hem ateş ediyoruz toplarımızla. Ağır obüs bizim toplar. 45 okka mermileri var. Afyon'a gelince dayandı gavur. Kuvvetimiz yetmedi... Afyon Kalesinde Yunan'ın topu vardı. Yunan'ın Afyon Kalesi'ndeki topunu benim topun ikinci mermisi susturdu. Kumandanlar da yanımızdaydı. Mustafa Kemal Paşa, yüzbaşıya dönüp dedi ki: -Bravo, madalya yaz çavuşa! İlk madalyayı ben aldım. Mustafa Kemal Paşa verdirdi benim madalyamı. 14 günde İzmir'e indik. İzmir'de vapurların üzerleri tütün dizileri gibi Yunanlı doluydu. Vapur mu yeter onca Yunan'a. Def oldular, gittiler. Sonra biz Manisa, Bursa, Bandırma'dan geçtik. İzmit'e dayandık. Ben İzmit'ten teskeremi aldım. 10 senede geldim askerden.”

Kurtuluş Savaşı gazisi Mehmet ÖZTÜRK’ün anlattıklarına göre Büyük Taarruz ile ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için bırakılacak bir miktar kuvvet dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.
  • Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletlerinin kontrolünde olacaktır.
  • İtilaf Devletleri, Osmanlı demiryollarından istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın verilen maddeleriyle ilgili, 

I. Türk halkının yapılan işgallerden haberdar olması engellenmek istenmiştir.
II. Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak istenmiştir.
III. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin ekonomik kaynaklarını sömürmek istemiştir.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Fransız, Ermeni ve Yunan işgallerine karşı ciddi bir halk direnişi olmuşken İtalyan işgallerine karşı bölge halkından ciddi bir karşı koyma gerçekleşmemiştir. Bunun sebeplerinden birisi  İtalyanların halka çok iyi davranıp kalplerini kazanmaya çalışmalarıdır. Hastane açıp bölge halkının tedavisini sağlayıp köylülere işlerinde yardım etmişlerdir. Yunanlar, İtalyanlarla hemen hemen aynı dönemde İzmir ve çevresini işgal ederek Ege’nin iç bölgelerine doğru ilerlemeye başlamış ve halka kötü muamele etmişlerdir. İtalyanların işgal ettiği bölgelere Yunan askerleri girmediği için bu durum halk açısından Yunan işgalinden korunmanın bir yolu olmuştur. Hatta İtalyanlar, Yunan işgal bölgesinden kaçan halka yardım etmiştir. Bu durum İtalyan işgaline karşı duyulan tepkiyi önemli ölçüde azaltmıştır.

Verilen metne göre yapılabilecek en kapsamlı yorum aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik, Rumeli’de Ege Denizi kıyısında yer alan ve Osmanlı-Avrupa ticaretinin işlek noktalarından biri olan önemli bir kentti. Selanik’in kara, deniz ve demiryolu ulaşımı gelişmişti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul’a  demir yolu ile bağlıydı. Selanik’te; çoğunluğu Türkler olmak üzere Rum, Bulgar, Ermeni, Yahudi ve Sırplar yaşamaktaydı. Farklı milletlerin bulunduğu bu şehirde, çeşitli dillerde gazete ve dergiler yayınlanırdı. Bu çok uluslu yapı, konuşulan diller, inançlar, gelenek ve görenekler şehirde çok zengin bir sosyal ve kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı. Çocukluğu Selanik'te geçen Mustafa Kemal, fikri zenginliğini ve ufkunun gelişmesini bu şehre borçludur.

Verilen metne göre Selanik şehri hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

I. İnönü Savaşı’nın uluslararası sonuçlarının baş harfleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Question Image

6 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Sevr ve Lozan Barış Antlaşmaları ile ilgili verilen maddeler incelendiğinde,

I. Boğazlarda tam egemenlik sağlanmıştır.
II. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir.
III. Ekonomik alandaki boyunduruklar kaldırılmıştır.

yorumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Question Image

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misak-ı Millî Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misak-ı Millî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır. Mebuslar, işgal güçleri tarafından tutuklanmıştır. Mustafa Kemal, İstanbul'un işgal edilerek Mebusan Meclisi’nin dağıtılması üzerine kolordu komutanlarına ve valilere yolladığı telgraflarda Temsil Heyeti’nin Anadolu’daki tek yetkili makam olduğunu, yeniden seçim yapılması gerektiğini ve Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip meclisin açılacağını bildirmiştir.

Yaşanan bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Havza Genelgesi : Anadolu’da yaşanan işgaller, mitingler yapılarak protesto edilmelidir.
Amasya Genelgesi : Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
Sivas Kongresi : Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.

Bu kararlar dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

9 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra sanat ve edebiyat yapıtlarına yansımıştır. Kurtuluş
Savaşı’nı destekleyen yazarlar, şairler ve gazeteciler Millî Mücadele anlayışının ve bilincinin gelişip yaygınlaşmasında, halka
ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiler. Kurtuluş Savaşı’nı eserlerinde konu alan sanat ve edebiyat insanları, Millî
Mücadele’yi genç kuşaklara aktararak ölümsüzleştirdi. Günümüzde de bu çalışmaların sürdürülmesi genç kuşaklarda tarih
bilincinin ve vatan sevgisinin oluşmasında, bağımsızlık duygusunun gelişmesinde etkili olmaktadır.

Verilen metin aşağıdaki konu başlıklarından hangisinin kapsamı içerisinde yer alır?

10 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Verilen görsel incelendiğinde İttifak Devletleri grubu hakkında,

I. Grubun oluşmasında devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarları etkili olmuştur.
II. Gruptaki bütün ülkeler ortak çıkarları için birlikte hareket etmiştir.
III. Rusya’nın yayılmacı politikaları Avusturya-Macaristan’ı rahatsız etmiştir.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

Question Image

Ortalama skor 61%

0%

Bu sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-5-izleme-sinavi.70255/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1cglr100 %10
2zeep100 %10
38c100 %10
4B95 %9.5
5cem ada90 %9
6Eda80 %8
7Dz def hkm80 %8
8Mmm80 %8
9Dilber80 %8
10[email protected]50 %5
1112350 %5
12A45 %4.5
135yt54y40 %4
14fgdf40 %4
15Z***** C****40 %4
16medine40 %4
17Şaban uğur30 %3
18KURS30 %3
19Kdkd0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11536
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1794
6ENSAR1686
7eeeee1667
8H1656
9İlayda1507
10asd1430
11d1413
12e1394
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1105
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H993
21ahmet 864
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe733
30ali707
31elif702
32Nisa Duru Bingül696
33ylllp690
34bbbbbbb673
35t668
36Furkan Yürük667
37Belinay663
38oykuıpıl660
39hjk657
40Elif645
41d620
42Y618
43A616
44Nisa Nur Kulaç604
45T604
46m603
47hhhhhh599
48j597
49aleyna583
50Ali579
51Ömer Enes ÇAKAL575
52Emine574
53Mirac Muhammet Topçu574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Q545
62Yunus Emre Göktaş542
63Mert 7F535
64Ares518
65Hazal517
66Reyyan513
67Ledeyna Güner513
68Ecrin Bayrak511
69deniz504
70Burak491
71Zeynep DEDE487
72Gümüş485
73ali485
74Kuzey484
75koraydulger483
76M.yiğit482
77naz480
78Buğra efe479
79Ü470
80Emine kayrak467
81Defne460
82esra459
83Arda451
84k451
85cesur449
86Nazlı445
87Zafer Ege Küçük 444
88Melih Hasan441
89Özge 440
90YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
91yylyş438
92Sabire437
93DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
94asd436
95Sümeyye432
96bilinmeyen430
97Neslihan Gül429
98imagine losing427
99Melek Vardar426
100İbrahim425
101R. Aytuğ Cıvak422
102Ali Batın TAN421
103ihsan mahir davuş420
104t419
105Azizcan aydoğan417
106Gülce Erkeç415
107Reyyan SEÇGİN 412
108A412
109Sare411
110Mirzat409
111yigit406
1126a406
113Elif405
114sevinç405
115Zehra Reyyan Yanmaz405
116Zeynep Çelebi403
117yağmurrr402
118Arda398
119Alper397
120UEVDJANA395
1216f391
122Aysun391
123Elif Şenol387
124Medine385
125Ayşe381
126Hiranur kendir380
1278a380
128f379
129Elif379
130Cemre378
131İlayda376
132gürkan375
133Esma374
134Arda Arabaci373
135Ali Efe İnceoğlu373
136hale ceylan 371
137cüneyt371
138İkra Nur Demir370
139Mina369
140blablabla369
141A369
142Baki368
143*367
144Ecrin 367
145Deniz Güren367
146seda366
147Hanibe 366
148Kardelen365
149Ramazan ışık364
150Nikolay363
151fvodk363
152Melek Büşra Cebeci361
153asa361
154MİNA SU CAV358
155Sümeyye354
156ahmet353
157a353
158sevim353
159tuncay352
160yağmur351
161Ege349
162Fenerli Çiftçi348
163cu347
164yusuf pro @345
165aaa345
166Oh uyuj jjhoj344
167oğuzhan343
168mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
169f340
170Hayrunisa Altay339
171alara339
172yağmur yılmaz336
173Asdf335
1746\\a334
175Yusuf İslam konuk332
176Nil soğancılar332
177Kd332
178Abdurrahman330
179rüzgar ünal329
180Medine Sıla Kayacan329
181Eylül328
182Nisa Çelik328
183Hasan327
184lòn327
185nehir326
186mehmet326
187Ali nazim324
188Damla323
189Kuzey Günsy321
190Ecrin320
191Eymencan320
192Çınar320
1935a320
194a318
195Ömür317
196Hikmet316
197Ahmet KORKMAZ315
198cansu314
199Ahmet Sağnak314
200Gökay313
201Benkim1232313
202Zeynep koç312
203Fehime özdemir312
204abcdef312
205KOLAYDI312
206cihab311
207Sema311
208Kerri309
209Dilek 309
210Tahir307
211macide307
212serra306
213a306
214Musa bulduk305
215Esma Enrar304
216YİĞİT UZUNOĞLU304
217n303
218dws302
219Elif Hoda301
220Bilal300
221q300
222Fatma Nur299
223ebrar299
224İslam Can299
225Nilda Ece Yılmaz298
226MERVE297
227kaan297
228Se297
229Kemal efe Cetin296
230efe296
231koray295
232a295
233Zeynep buğlem ANDAÇ294
234Büşra294
235y294
236Umut can294
237Yiğit ali Akkuş292
238Nisa çelikoğlu292
239Şeyma Nur Akkaya292
240Ə292
241Fatma292
242beren su oturak291
243asya291
244Ahmet291
245KAYLA NAZ290
246ada290
247Selin290
248aaaaaa289
249beloo288
250Burcu287
251Gülistan Nursu Ertürk287
252123287
253Ecrin285
254H284
255MİNA SU CAV284
256Doruk283
257sekizler283
258aa283
259DORUK ALİ TANDOĞAN282
260a282
261ada güler281
262emine280
263osman yüce279
264x279
265Hedibe Taş278
266g277
267gggg277
2682277
269Zeren ERTUĞRUL276
270Ramazan Sevindir276
271ege hayal276
272F275
273ilkan keneç275
274Mete275
2751275
276KEREM KARATAŞ275
277Aliberke Şahin274
278deneme274
279T272
280FEHİME272
281Ekin272
282Bahtiyar271
283Deniz Kılıç 270
284Alin asya270
285canan kara270
286k270
287a270
288aaa270
289Tuba 269
290Zehra Belinay Develi269
291efe doruk268
292Ahmet Burak267
293ecrin ayaz267
294Efe Bozkurt266
295Ecrin Karabacak 6-F266
296Neden266
297merve dağdelen266
298Mehmet Akif Ersoy265
299furkan264
300Yağzel264
301Azra cankilic264
302Görkem263
303a263
304ta262
305sılanur262
306Sayed osman261
307Mürşit Parlakgün261
308Beren KOÇ260
309Emre258
310eylül sude258
311Elif Tuana Kafşakoğlu256
312Guııoı256
313Aslı Beyza Güneş255
314Abdulgani kit255
315Alperen Doğankaya255
316Nil Er255
317ali255
318aynur254
319duru253
320İbrahim253
321zeliha kaya253
322Zeynep Beyza252
323Abdülhamit252
324B252
325Çağan252
326a252
327m252
328Meryemnur 251
329BenEuyfDeğilim251
3306/A251
331Muhammed başçi 250
332Yiğit250
333Hshs250
334çiğdem250
335Yağmur Ceylan249
336Ayberk249
337Esra pehlevan249
338Şervan tursun249
339gulcebi249
340Kağan248
341Zübeyir Esad Seçkin247
342Tuğberk karabudan246
343Akay Yalçın246
344Müjgan Minez246
345Mesude246
346Belinay245
347mnş245
348Zeynep244
349Rabia244
350A243
351ayşe243
352Döne Ada242
353Ibrahim242
354Yiğit Başarı241
355Adlem Gökçe Yaman241
356Irmak özer241
357Normal_bir_insan241
358hıdır yalçın241
359ertuğrul241
360zeynep sahra240
361Eren Müjdeci 240
3626-A240
363Zeynep Ceyda Koca240
364Elif239
365Şevval su yeniceli239
366Ceylin238
367Abdullah238
368Aysu238
369g238
370Betül ŞEKERCİ237
371Elif237
372wsd237
373Buseyne hasnavi236
374.235
375Dhkş235
376Gufiroe234
377IntelligenceBox234
378Aslı234
379Otsıtaur234
380e234
381Mert Ali YILDIRIM233
382Yunus Emre Göktaş233
383Fftgtgtgy233
384Hayrunnisa233
385a233
386Eren ÖZ 6/F233
387ökkkjjjj233
388bekir233
389Umut kamil232
390Erdem yücel232
391Öykü232
392Ecrin naz ataş231
393jjjjj231
394ggg231
395Rüzgar230
396Azra bolat230
3975/E230
398Samet229
399Fdjfyyt229
400Z.seray229
401Dfg229
402EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
403Muhammed Emin228
404Dosyal228
405mmmlll228
406Arda227
407tarık topçu227
408Enes Yiğit BAYKAL227
409Yiğit Alperen Kırpık227
410BATIN BERK YORULMAZ226
411Çağın Akgül226
412Melih226
413Defne yolcu 226
414Esma Hıra226
415Aybars226
416yaso226
417Emine naz 225
418Cihan Arda Demirel225
419Dfdömffl225
420hilal225
421Mustafa Osanmaz224
422azra224
423kjk224
424Yağız Yusuf Büyükdoğan224
425Şura Baynal224
426G224
427Bekirhan223
428H223
429Afra Fatıma Oflaz 222
430Yiğit Ali ÖZTÜRK222
431Eylül Görpeler 222
432Elif Başaran 222
433Sıdıka SARIBIYIK221
434G221
435W221
436Nehir220
437MHD HANI HALIMEH220
438Batuhan 220
439Kaan görkem BARIŞ220
440Ayşegül YELOĞLU220
441Azad220
4427b220
443Ebrar219
4445/A Aslı kaya218
445Mihrap Karaman218
446Ezda218
447Elif Uysal218
448Zeynep Oyman218
449Ceylin akardere217
450Sultan Ekin217
451Doğa ÇAM217
452Yusuf216
453Masal216
454Aa216
455çınar kankaya216
456Asya216
457Omar216
458lara215
459jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
460sena215
461Şüheda215
4627hg215
463haççik215
464Anıl Şenol215
465sfgh215
466İrem214
467Efecan214
468Yağmursu214
469ilayda214
470Barış Arın Yavuzcan214
471sümeyye214
4728d214
473fatma214
474Makbule213
475Alperendogankya213
476Rumeysa Akgün213
4775213
478Mete Büyükkasim 213
479Eylül mina212
480Ahmet SERİN 212
481Utku212
482Uras hıdır212
483Görkem212
484ada!☆211
485yusuf211
486ismail211
487dilber211
488Gamze210
489Esen210
490poyraz210
491Mahmut efe209
492Elifnur kara209
493cemada209
494ferhat209
4957B209
496Ahmet Yusuf208
497Aa208
498KAYRA207
499Deniz Ayabaktı 207
500Hazal207