Sivas Köprü Projesi 5. İzleme Sınavı

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan 8. sınıf İzleme Sınavıdır. Bu testte 10 soru vardır. 1. 2. ve 3. üniteyi kapsamaktadır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
6
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi 5. İzleme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Verilen görsel incelendiğinde İttifak Devletleri grubu hakkında,

I. Grubun oluşmasında devletlerin siyasi ve ekonomik çıkarları etkili olmuştur.
II. Gruptaki bütün ülkeler ortak çıkarları için birlikte hareket etmiştir.
III. Rusya’nın yayılmacı politikaları Avusturya-Macaristan’ı rahatsız etmiştir.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

Question Image

2 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik, Rumeli’de Ege Denizi kıyısında yer alan ve Osmanlı-Avrupa ticaretinin işlek noktalarından biri olan önemli bir kentti. Selanik’in kara, deniz ve demiryolu ulaşımı gelişmişti. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul’a  demir yolu ile bağlıydı. Selanik’te; çoğunluğu Türkler olmak üzere Rum, Bulgar, Ermeni, Yahudi ve Sırplar yaşamaktaydı. Farklı milletlerin bulunduğu bu şehirde, çeşitli dillerde gazete ve dergiler yayınlanırdı. Bu çok uluslu yapı, konuşulan diller, inançlar, gelenek ve görenekler şehirde çok zengin bir sosyal ve kültürel yapının oluşmasını sağlamıştı. Çocukluğu Selanik'te geçen Mustafa Kemal, fikri zenginliğini ve ufkunun gelişmesini bu şehre borçludur.

Verilen metne göre Selanik şehri hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlış olur?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Fransız, Ermeni ve Yunan işgallerine karşı ciddi bir halk direnişi olmuşken İtalyan işgallerine karşı bölge halkından ciddi bir karşı koyma gerçekleşmemiştir. Bunun sebeplerinden birisi  İtalyanların halka çok iyi davranıp kalplerini kazanmaya çalışmalarıdır. Hastane açıp bölge halkının tedavisini sağlayıp köylülere işlerinde yardım etmişlerdir. Yunanlar, İtalyanlarla hemen hemen aynı dönemde İzmir ve çevresini işgal ederek Ege’nin iç bölgelerine doğru ilerlemeye başlamış ve halka kötü muamele etmişlerdir. İtalyanların işgal ettiği bölgelere Yunan askerleri girmediği için bu durum halk açısından Yunan işgalinden korunmanın bir yolu olmuştur. Hatta İtalyanlar, Yunan işgal bölgesinden kaçan halka yardım etmiştir. Bu durum İtalyan işgaline karşı duyulan tepkiyi önemli ölçüde azaltmıştır.

Verilen metne göre yapılabilecek en kapsamlı yorum aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Havza Genelgesi : Anadolu’da yaşanan işgaller, mitingler yapılarak protesto edilmelidir.
Amasya Genelgesi : Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
Sivas Kongresi : Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.

Bu kararlar dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

5 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için bırakılacak bir miktar kuvvet dışında Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.
  • Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletlerinin kontrolünde olacaktır.
  • İtilaf Devletleri, Osmanlı demiryollarından istifade edecek ve Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin hizmetinde bulundurulacaktır.

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın verilen maddeleriyle ilgili, 

I. Türk halkının yapılan işgallerden haberdar olması engellenmek istenmiştir.
II. Osmanlı Devleti savunmasız bırakılmak istenmiştir.
III. İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin ekonomik kaynaklarını sömürmek istemiştir.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

6 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Millî Mücadele, hem savaşın yaşandığı dönemde hem de savaştan sonra sanat ve edebiyat yapıtlarına yansımıştır. Kurtuluş
Savaşı’nı destekleyen yazarlar, şairler ve gazeteciler Millî Mücadele anlayışının ve bilincinin gelişip yaygınlaşmasında, halka
ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiler. Kurtuluş Savaşı’nı eserlerinde konu alan sanat ve edebiyat insanları, Millî
Mücadele’yi genç kuşaklara aktararak ölümsüzleştirdi. Günümüzde de bu çalışmaların sürdürülmesi genç kuşaklarda tarih
bilincinin ve vatan sevgisinin oluşmasında, bağımsızlık duygusunun gelişmesinde etkili olmaktadır.

Verilen metin aşağıdaki konu başlıklarından hangisinin kapsamı içerisinde yer alır?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

I. İnönü Savaşı’nın uluslararası sonuçlarının baş harfleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Question Image

8 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Sevr ve Lozan Barış Antlaşmaları ile ilgili verilen maddeler incelendiğinde,

I. Boğazlarda tam egemenlik sağlanmıştır.
II. Yabancı devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir.
III. Ekonomik alandaki boyunduruklar kaldırılmıştır.

yorumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

Question Image

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

“O gece biz Çulluk Köyüne gidip topları kurduk. Sabahleyin başlayıverdik ateşe. Anam! Anam! Üçüncü gün saat 8 sularında Yunan kaçmaya başladı. Sakarya nehrinden sığamıyor geçmek için. Biz de Polatlı İstasyonu'nun oradan geçtik. Yunan geçtikten sonra birinci köyü yaktı "Yanık Köy" koyduk adını. Yakıp kaçıyor Yunan. Biz hem gidiyoruz arkasından hem ateş ediyoruz toplarımızla. Ağır obüs bizim toplar. 45 okka mermileri var. Afyon'a gelince dayandı gavur. Kuvvetimiz yetmedi... Afyon Kalesinde Yunan'ın topu vardı. Yunan'ın Afyon Kalesi'ndeki topunu benim topun ikinci mermisi susturdu. Kumandanlar da yanımızdaydı. Mustafa Kemal Paşa, yüzbaşıya dönüp dedi ki: -Bravo, madalya yaz çavuşa! İlk madalyayı ben aldım. Mustafa Kemal Paşa verdirdi benim madalyamı. 14 günde İzmir'e indik. İzmir'de vapurların üzerleri tütün dizileri gibi Yunanlı doluydu. Vapur mu yeter onca Yunan'a. Def oldular, gittiler. Sonra biz Manisa, Bursa, Bandırma'dan geçtik. İzmit'e dayandık. Ben İzmit'ten teskeremi aldım. 10 senede geldim askerden.”

Kurtuluş Savaşı gazisi Mehmet ÖZTÜRK’ün anlattıklarına göre Büyük Taarruz ile ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

10 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

12 Ocak 1920’de Mebusan Meclisi, İstanbul’da çalışmalarına başlamış ve 17 Şubat 1920’de Misak-ı Millî Kararları tüm dünyaya ilan edilmiştir. Ancak İtilaf Devletleri Misak-ı Millî Kararları’nın kabulünden rahatsız olmuştur. 16 Mart 1920’de İngilizler, toplantı halinde olan Mebusan Meclisi’ni basmış ve dağıtmıştır. Mebuslar, işgal güçleri tarafından tutuklanmıştır. Mustafa Kemal, İstanbul'un işgal edilerek Mebusan Meclisi’nin dağıtılması üzerine kolordu komutanlarına ve valilere yolladığı telgraflarda Temsil Heyeti’nin Anadolu’daki tek yetkili makam olduğunu, yeniden seçim yapılması gerektiğini ve Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip meclisin açılacağını bildirmiştir.

Yaşanan bu gelişmelere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Ortalama skor 42%

0%

Bu sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-5-izleme-sinavi.70255/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1hhhh100 %10
2Mmm80 %8
3a70 %7
4Armut0 %0
5Kdkd0 %0
6cihan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9123
2ALİ2110
3a1939
4aa1633
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1366
8111327
9Deniz1290
10G1243
11G1230
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ali999
16ARzu968
17Ilgın KARAKARTAL901
18kg897
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Belinay771
24oykuıpıl767
25Adam_Ucuyo758
26Ghg fa738
27Ege Gören712
28ayşen erva705
29Çağla701
30z680
311667
32Elif666
33asads665
34eyup653
35E649
36Nisa Duru Bingül623
37gg617
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h570
43sss562
44arda can556
45Selin548
46Hürünaz544
47Alische538
48dd537
49a531
50İrem525
51Sema523
52Ömer Enes ÇAKAL517
537/A516
54Elif Hoda511
55w510
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72Alara Cengiz472
73s472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91Cemre421
92K417
93hasan417
94Liya412
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we379
110cahoo378
111Ali Batın TAN374
112Medine373
113İkranur373
114Irmak özer371
115Şervan tursun371
116*367
117Mısra Direk366
118zozo365
119Levent364
120Nikolay363
121Yusuf İslam konuk362
122Sevde362
123bekir362
124naz362
125Zeynep Beyza359
126uuu357
127Doruk Celal Darçin356
128Esra356
129ihsan mahir davuş354
130Hiranur354
131a353
132Furkan Alper353
133Elif351
134ı350
135Esra pehlevan349
136oğuz347
137Çınar Temurtaş344
138İlayda341
139M.yiğit aslan340
140Nil Soğancılar339
141Serra Nur336
142Eymencan336
143ğ336
144yağmur335
145Elif Çakır334
146Emre332
147Çağrı332
148Dyrr7ti330
149bbshen330
150Eymen330
151rüzgar ünal329
152Ögenci329
153İsim329
154Awdd327
155CEMRE325
156Eylül324
157C322
158Nimet319
159Kardelen karataş318
160Mizgin317
161burak317
162sudem316
163macide316
164Ahmet KORKMAZ315
165Sıdıka SARIBIYIK314
166a314
167Aslıhan313
168Zeynep koç312
169Fehime özdemir312
170Kerri309
171Ezgi Su308
172Merve Tınmaz 5-C307
173esila307
174Kayla Naz Akdeniz306
175elf306
176Zeynep Ceyda Koca306
177bero305
178-303
179Belinay301
180Ebrar299
181İslam Can299
182Zeynep Buğlem ANDAÇ298
183Yusuf İslam Konuk296
184Abdullah296
185Bnb296
186koray295
187hira294
188Büşra294
189fsm292
190ayşe291
1918b289
192ada289
193ALI KUTAY288
194ArdaB.288
195Burcu287
196Efe Uygar286
197Aa286
198Ecrin285
199W285
200ahmet baki284
201Melih DUMAN282
202Gy282
203ghggtyhtt281
204Sare278
205Dilara Köroğlu277
206Hayice276
207savas275
208Yiğit274
209YİĞİT274
210Bilge Kağan ELMAS274
211tdtgt272
212Bahtiyar271
213Medine Sıla Kayacan271
214senem271
215coco cola268
216y268
217Yiğit Manazoğlu267
218sena267
219Efe Bozkurt266
220Hazal266
221ecrin266
222Neden266
223klşh266
224Mehmet Akif Ersoy265
225Z.seray264
226Semra262
227C261
228Şevval su259
229osman259
230Rüzgar Berat259
231Yiğit258
232Arda258
233Menna258
234öykü257
235çınar kankaya256
236Cfcvcfd255
237Ecrin KARAARSLAN254
238Esma Ebrar254
239tr253
240Mete252
241Abdülhamit252
242a252
243Musa252
244Asd251
245xzftfew1ttt251
246aeâtçaaet251
247Minel Tuana Köseoğlu249
2487B249
249Kağan248
250fafğpafo0pağkfla245
251BATIN BERK YORULMAZ245
252Ömer244
2535a244
254merve244
255www243
256YİĞİT UZUNOĞLU243
257Gülşah242
258Azra242
259SÜMEYRA EKERİM242
260Adlem Gökçe Yaman241
261Sümeyye Cankılıç241
262Mete241
263zeynep sahra240
264sss240
265Elif239
266Zerenkalpben238
267doğan238
268T238
269Hilal237
270YUSUF236
271.235
272Gufiroe234
273Elif bakar234
2741234
275Kemal efe Çetin233
276Eftelya233
277seyit233
278Umut kamil232
279Ecrin naz ataş231
280Azra231
281Hazal230
282Tuğberk karabudan230
283Ali230
284Yağmur228
285EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
286Arda227
287Belkıssu227
288Yiğit226
289Esra Aksoy226
290LŞLLŞLŞL226
291Esma Hıra226
2928225
293faatma225
294Asel225
295ddddd224
296@224
297Ahmet SAĞNAK223
298Yiğit Ali ÖZTÜRK222
299serra222
300efe222
301ada!☆221
302alihan221
303Ayşegül YELOĞLU220
304FURKAN220
305aa220
306Zeynep beyza219
307makbule yeşillik219
308aaaa219
309Yiğit218
310Mert Ali Yıldırım218
311ilkan218
312Elif Uysal218
313Zeynep Oyman218
3148a-b218
315c217
3167a217
317kerem216
318Omar216
319Ayris Mina minez215
320ecrin ayaz215
321nevin214
322Alperendogankya213
323Ekin213
324Eylül mina212
325emira212
326Çağatay212
327Esen210
328Mahmut efe209
329İbrahim haktan209
330Yağzel Baykal209
331Kumsal ela209
332Asya208
333ötp208
334Kaan208
335elvin gezgin207
336nazlı207
337Ali berke şahin206
338nasuh can206
339ada güler206
340yeşim206
341nazmi mete206
342A206
343kennnturan206
3447a206
345efe205
346Enes Yiğit BAYKAL205
347Efsanur205
348Deniz Doğan205
349S205
350Hanife204
351Sümeyye204
352ss204
353Eylul203
354Umut203
355er203
356BARIŞ BAHAR202
357Kuttik202
358Yiğit201
359Semra201
360Esma201
361murat201
362ali201
363Asya200
364muhammet efe200
365Tanem200
366ERDEM200
3676200
368ZEYNEP BEYZA199
3698B199
3705e199
371Ali cahit198
372Ebrar198
373erdal20198
374Ela Kayıhan197
375Deniz197
376s197
377GHostkiller139999197
378Onur196
379Fatih196
380burak196
381Efgtyu196
382F196
3837-D harun emir özdemir195
384Asel195
385aleyna194
386Zeynep194
387aa194
388jk194
389Asya10193
390PINAR193
391nur193
392s193
393Mete192
394DEFNE ÇATI192
395Selin192
396sssss192
397ismail192
398SADİ UTKU ALBAYRAK191
399eren191
400ASLI191
4017c191
402Özlem191
403Hena190
404Ömeroviç190
405Deniz189
406Gökçe189
407hazal189
408Defne yolcu188
409Eylül187
410Esma187
411kemal değirmenci187
412ilknur187
413naime yontem186
414Fatma baş186
415Beren186
416kayra186
4175c186
418Sadullah186
419Aslı185
420Sefa Talha binici185
421Sabire184
422NİSA NUR184
423Devran Ufuk184
424Büşra Güldoğuş184
425Bartu Efe183
426jjj183
427s183
428[email protected]183
429Miray182
430naz182
431Esma182
432WETG4QA181
433Misafir181
434Oyku181
435Ömer180
436shinunoga e wa180
437q180
438doruk179
439Emira akgün178
440Derin178
441yusufi177
442ilayda177
443Gökçe Deniz gorgel177
444Rüzgar177
445j177
446Ee177
447rr177
448Hmz176
449Mehmet176
450okan176
451Asaaaaaaaaa176
452İp lı176
453ayşe176
454Yusuf Eymen Bilgir175
455Erva175
456Merve175
457Berk Ali175
458osman7676175
459ufuk yarkın gümüş174
460Saniye174
461Aybars Akçay174
462a174
463e174
464Gamze ÖZKICIR173
465Kerem Aktaş173
466Merve172
467Ali172
468Sarıca172
469Ece su172
470Anıl172
471Ece171
472Eylül Çelik171
473cemre171
474Berko171
475Suheda171
476akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm171
477Dgfg171
478Gürkan170
479ayşe<3170
480Serhat170
481Mina169
482poyraz169
483Mustafa Çınar ozkan169
484Eymen169
485Eso168
486dd168
487kerem167
488Roseanne Park167
489İlkan167
490Selver167
491löomm167
492Egemen SARAÇOĞLU166
493Kazım d166
494Buket166
495Cemre165
496sarp165
497Şirin165
498Ertuğ165
499rüzgar165
500Serap Demir165