Eskişehir ÖDM Deneme Sınavı

Eskişehir ÖDM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır.

 

/10
1 oylar, 1 ortalama
131
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Eskişehir ÖDM LGS Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nda daha iyi bir yönetim için yeni yasaların çıkarılacağı, vergi ve askerlik işlerinin düzene konacağı, yargı- lamanın yasalara uygun, açık ve adil olacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki bilgi göz önüne alındığında Tanzimat Fermanı’nın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

Azınlıkların mecliste temsil haklarının oluşturulmasının sağlanması

2 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

“Kafkas Cephesi’nde Ruslar kışlık donanım ve lojistik ( geri hizmetler) açısından çok iyi durumdaydı. Buna karşılık Türk tarafında en yakın demiryolu istasyonu (Ulukışla) cephenin 600 km. gerisindeydi. Kağnılar ve yük hayvanlarıyla yapılan sevkiyat ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyordu. Kadınlar ve çocuklar bile sırtlarında cepheye erzak taşıyordu. Hazırlanan raporlar, olduğu yerde bile erzak ihtiyacında zorlanan Üçüncü Ordu’nun taarruz halinde tamamıyla aç kalacağını gösteriyordu. Kışlık donanım da çok kötüydü. Kafkas cephesine sevk edilmekte olan 100.000 takım kışlık giyim taşıyan gemiler, Rus filosu tarafından Karadeniz’de batırıldığından güney cephesinden gelen askerler arasında hâlâ entariyle dolaşanlar vardı.”

Yukarıdaki parçadan yola çıkılarak Sarıkamış Harekatı’nın başarısız olmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 

3 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması ile ülkenin bütün stratejik bölgeleri işgal edilmeye açık hâle getirilmiştir. Doğu Anadolu’da “Vilayat-ı Sitte” denilen altı ilin Ermeni Devleti’nin egemenliğine geçmesi planlanmıştır. Ayrıca işgalin geniş kapsamlı olacağı ile ilgili belirtiler de taşımaktadır.

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıda yer alan maddelerinden hangisi yukarıdaki bilgiyi destekler nitelikte değildir? 

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Durum I İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Osmanlı idarecileri, bölgeyi savunabilmek için bazı subayları gizlice Trablusgarp’a gönderdi. Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek direniş başlattılar. Derne ve Tobruk’ta uygulanan bu taktik başarı sağladı. Durum II Osmanlı Devleti’nin Balkan toraklarını ele geçirmek isteyen Balkan devletleri birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırdılar. Osmanlı ordusu bu dönemde siyasete karışmış, subaylar İttihatçılar ve İtilafçılar olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Ordumuzun ulaşım ve ikmal hatlarının da yetersiz olması felaketi beraberinde getirdi.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı. Kilisenin de bütün malları devlet tarafından alınarak ayrıcalıkları kaldırıldı. Vergi adaleti sağlandı. Bütün vatandaşların askerî ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı. “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” yayımlandı. Egemenliğin millete ait olduğu, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.

Fransız İhtilali’nin yukarıda verilen sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mustafa Kemal, İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgalleri sırasında İstanbul’da bulunduğu süre içinde, ulusun ve vatanın kurtuluşu için gazete çıkararak düşüncelerini yaymak dâhil bazı girişimlerde bulundu. Ordu hiçbir şekilde terhis edilmemeliydi. Başarılı subay ve komutanların, ordularının başlarında bulunması gerekiyordu.

Bu bilgiye dayanarak, Mustafa Kemal’e göre vatanın kurtuluşu için yapılması gereken öncelikli iş aşağıdakilerden hangisidir? 

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Aşağıda Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararlardan bazıları verilmiştir.

I. Amasya Genelgesi: İstanbul Hükümeti yüklendiği görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok saymak anlamına gelmektedir.
II. Erzurum Kongresi: Yurdun ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul Hükümeti’nin gücü yetmezse, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükmet kurulacaktır.
III. Amasya Görüşmeleri: İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi kararlarını tanıyacaktır.
IV. Büyük Millet Meclisi: Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. BMM’nin üstünde bir güç yoktur.

Bu kararlardan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Haritada numaralandırılmış yerlere sırası ile aşağıda yer alan hangi cephelerin adları yazılmalıdır?  

Question Image

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin son döneminde siyasi ve sosyal hayatı etkileyen fikir akımları ortaya çıkmıştır. …..….……………… akımı, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Halifelik makamı altında bütün İslam ülkeleri arasında birlik kurulmasını ……………….. akımı savunmuştur. …………………akımı, Kurtuluş Savaşı ile daha gerçekçi temellere oturmuş ve bir tür “Anadolu Milliyetçiliği ’ne dönüşmüştür. 18. yüzyıldan itibaren Batıdaki yenilikleri Osmanlı Devleti’ne aktararak geriye gidişi durdurmak anlayışı ile ……………………… akımı başlamıştır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırası ile hangi fikir akımları getirilmelidir? 

10 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi, küçük yaşta geleceği ile ilgili kararlar alması ve aldığı kararların arkasında durması Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarından miras kalan özelliklerinden bazılarıdır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki yargı ile paralellik göstermektedir? 

Ortalama skor 55%

0%

Bu sınavın pdf halini ve cevap anahtarını https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/eskisehir-oedm-deneme-sinavi.70253/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Büşra100 %10
2Ahmet Üstündağ100 %10
3yağızhan yüksel taşlıçay100 %10
4Burak DİNLER Sü100 %10
5B95 %9.5
6Yusuf8e90 %9
7Ali90 %9
8Olalallalalalalaalla90 %9
9osman aydoğdu90 %9
10Yasemin90 %9
11Baba90 %9
12A90 %9
13890 %9
14Kerem Kaya80 %8
15xdfg80 %8
16cglr80 %8
17Yiğit Eren Gün80 %8
18ışık80 %8
19Ssss80 %8
208/a80 %8
21e80 %8
22ÖZGE NAZ KARA80 %8
23aaa80 %8
24Yağmur80 %8
25Hasan dörtpırtı70 %7
26ilker70 %7
27Ahmet Üstündağ70 %7
28kcfkfvnkvxf70 %7
29Kaan70 %7
30Veysel70 %7
31ali70 %7
32aaaaa70 %7
33irem dunmak70 %7
34kkjkdkkdfm70 %7
35sert70 %7
36Kerem Can Pehlivan65 %6.5
37Saadet Gülsevin65 %6.5
38Kurs 265 %6.5
39İsmet İnönü64 %6.4
40Mesut63.33 %6.33
41Ufuk60 %6
42Ahmet60 %6
43Hakan60 %6
44Beyzanur60 %6
45Ben60 %6
468/H60 %6
47hanıfı60 %6
48Hayrunisa Töre60 %6
49Fatma60 %6
50Tyler Durden60 %6
51Tali60 %6
52dfo60 %6
538/A60 %6
54Esma55 %5.5
55Ceylin53.33 %5.33
5650.Yıl 8/E Süüü50 %5
57Kıraç50 %5
58Twd50 %5
59Ayşe 8/A50 %5
60Aysima50 %5
618E50 %5
62Aynur50 %5
63metehan50 %5
64tuğçe50 %5
65ali50 %5
66erty50 %5
67Kadir Kayım50 %5
68Damla46.67 %4.67
698/AA40 %4
70Burak Dinler40 %4
71Sima40 %4
72salih40 %4
73Meelih40 %4
74Ayşenaz40 %4
758b40 %4
76ie40 %4
77Jcgx30 %3
78Be30 %3
79Sedat30 %3
80Funda30 %3
81Jdsnsnsnnsnsn30 %3
82Meryem30 %3
83Cristiano Messi30 %3
84Helin30 %3
85mesude30 %3
86yasemin demireri30 %3
87Messi20 %2
88.20 %2
89Nxjxc20 %2
90Zeynep20 %2
91Şerife hiranur inci20 %2
92Ecrin Maviş10 %1
93ahmet bahadır sakallı10 %1
94Burak10 %1
95Musa10 %1
96Aaa10 %1
97.0 %0
98İEL20090 %0
99fatma0 %0
100ismail0 %0
101Yusuf0 %0
102gggggfs0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11718
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1691
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1442
12e1408
13eyup1325
14G1279
15A1208
16Slm1166
17Efe1150
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29Elif759
30efe748
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb681
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43Nisa Nur Kulaç624
44d620
45Y618
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72koraydulger492
73Burak491
74Zeynep DEDE487
75Gümüş485
76ali485
77Kuzey484
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85yylyş459
86Arda451
87k451
88cesur449
89Arda Arabaci449
90Zafer Ege Küçük 444
91Melih Hasan441
92Özge 440
93YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
94Sabire437
95DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
96alara436
97asd436
98Sümeyye432
99bilinmeyen430
100imagine losing427
101Melek Vardar426
102İbrahim425
103R. Aytuğ Cıvak422
104Ali Batın TAN421
105ihsan mahir davuş420
106t419
107Azizcan aydoğan417
108Gülce Erkeç415
109Reyyan SEÇGİN 412
110A412
111Sare411
112Yiğit ali Akkuş410
113Mirzat409
114yigit406
1156a406
116Elif405
117sevinç405
118Zehra Reyyan Yanmaz405
119Zeynep Çelebi403
120yağmurrr402
121Eylül402
122Selin401
123Arda398
124Elif398
125Alper397
126UEVDJANA395
1276f391
128Aysun391
129Elif Şenol387
130Medine385
131f385
132Ayşe381
133Hiranur kendir380
1348a380
135Cemre378
136İlayda376
137gürkan375
138Esma374
139Ali Efe İnceoğlu373
140hale ceylan 371
141cüneyt371
142İkra Nur Demir370
143Mina369
144blablabla369
145A369
146Baki368
147*367
148Ecrin 367
149Deniz Güren367
150seda366
151Hanibe 366
152Kardelen365
153Ramazan ışık364
154MİNA SU CAV364
155Nikolay363
156fvodk363
157Melek Büşra Cebeci361
158asa361
159Sümeyye354
160ahmet353
161nehir353
162a353
163sevim353
164aaa353
165tuncay352
166yağmur351
167Alin asya349
168Eymencan349
169Ege349
170Fenerli Çiftçi348
171cu347
172Nil soğancılar347
173yusuf pro @345
174KEREM KARATAŞ345
175Oh uyuj jjhoj344
176oğuzhan343
177mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
178f340
179Hayrunisa Altay339
180yağmur yılmaz336
181Asdf335
1826\\a334
183lòn334
184Yusuf İslam konuk332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204a314
205Gökay313
206Benkim1232313
207Zeynep koç312
208Fehime özdemir312
209abcdef312
210KOLAYDI312
211cihab311
212Sema311
213n310
214Kerri309
215Dilek 309
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225efe301
226Bilal300
227q300
228Fatma Nur299
229ebrar299
230fgtytah299
231İslam Can299
232Nilda Ece Yılmaz298
233a298
234MERVE297
235kaan297
236Se297
237Kemal efe Cetin296
238koray295
239Sıdıka SARIBIYIK295
240Zeynep buğlem ANDAÇ294
241Büşra294
242y294
243Umut can294
244Ezgi su292
245Nisa çelikoğlu292
246Şeyma Nur Akkaya292
247Ə292
248Fatma292
249beren su oturak291
250asya291
251Ahmet291
252sekizler291
253Sümeyra Ekerim291
254KAYLA NAZ290
255ada290
256x290
257aaaaaa289
258beloo288
259Burcu287
260Gülistan Nursu Ertürk287
261123287
262Ecrin285
263H284
264MİNA SU CAV284
265Doruk283
266aa283
267DORUK ALİ TANDOĞAN282
268a282
269ada güler281
270a280
271emine280
272osman yüce279
273Hedibe Taş278
274g277
275gggg277
2762277
277Zeren ERTUĞRUL276
278Ramazan Sevindir276
279ege hayal276
280F275
281ilkan keneç275
282Mete275
2831275
284Aliberke Şahin274
285deneme274
286Zeynep Ceyda Koca273
287T272
288FEHİME272
289Ekin272
290Bahtiyar271
291Deniz Kılıç 270
292canan kara270
293k270
294aaa270
295Tuba 269
296Zehra Belinay Develi269
297efe doruk268
298Ahmet Burak267
299ecrin ayaz267
300Efe Bozkurt266
301Ecrin Karabacak 6-F266
302Neden266
303merve dağdelen266
304Mehmet Akif Ersoy265
305furkan264
306Midgin264
307Yağzel264
308Azra cankilic264
309Görkem263
310ta262
311sılanur262
312Sayed osman261
313Mürşit Parlakgün261
314Beren KOÇ260
315ökkkjjjj260
316Emre258
317eylül sude258
318Elif Tuana Kafşakoğlu256
319Guııoı256
320Aslı Beyza Güneş255
321Abdulgani kit255
322Alperen Doğankaya255
323Nil Er255
324ali255
325aynur254
326duru253
327İbrahim253
328zeliha kaya253
329Zeynep Beyza252
330Abdülhamit252
331B252
332Çağan252
333a252
334m252
335Meryemnur 251
336BenEuyfDeğilim251
3376/A251
338Muhammed başçi 250
339Yiğit250
340Hshs250
341çiğdem250
342bekir250
343Yağmur Ceylan249
344Ayberk249
345Esra pehlevan249
346Şervan tursun249
347gulcebi249
348Kağan248
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383Bnb236
384.235
385hilal235
386Dhkş235
387Gufiroe234
388IntelligenceBox234
389Aslı234
390Otsıtaur234
391e234
392Mert Ali YILDIRIM233
393Yunus Emre Göktaş233
394Fftgtgtgy233
395Enes Yiğit BAYKAL233
396Hayrunnisa233
397a233
398Eren ÖZ 6/F233
399Umut kamil232
400Erdem yücel232
401Öykü232
402Ecrin naz ataş231
403Rüzgar230
404Azra bolat230
4055/E230
406Samet229
407Fdjfyyt229
408Z.seray229
409Dfg229
410EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
411Muhammed Emin228
412Dosyal228
413sfgh228
414mmmlll228
415Arda227
416tarık topçu227
417Yiğit Alperen Kırpık227
418BATIN BERK YORULMAZ226
419Çağın Akgül226
420Melih226
421Defne yolcu 226
422Esma Hıra226
423Aybars226
424Ömer Akdemir226
425yaso226
426Emine naz 225
427Cihan Arda Demirel225
428Dfdömffl225
429Mustafa Osanmaz224
430azra224
431kjk224
432Nehir224
433Yağız Yusuf Büyükdoğan224
434Şura Baynal224
435H224
436G224
437Bekirhan223
4387b223
439Afra Fatıma Oflaz 222
440Yiğit Ali ÖZTÜRK222
441Eylül Görpeler 222
442Elif Başaran 222
443Hazal221
444G221
445W221
446Nehir220
447MHD HANI HALIMEH220
448Batuhan 220
449Kaan görkem BARIŞ220
450Ayşegül YELOĞLU220
451nevın220
452Azad220
453Ebrar219
4545/A Aslı kaya218
455Mihrap Karaman218
456Ezda218
457Elif Uysal218
458Zeynep Oyman218
459Ceylin akardere217
460Uğur Baykal217
461Sultan Ekin217
462Doğa ÇAM217
463Yusuf216
464Masal216
465Aa216
466çınar kankaya216
467Asya216
468Omar216
469lara215
470jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
471sena215
472Şüheda215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
4887B213
489Mete Büyükkasim 213
490Eylül mina212
491Ahmet SERİN 212
492Utku212
493Uras hıdır212
494Görkem212
495ada!☆211
496yusuf211
497ismail211
498dilber211
499Gamze210
500Belkıssu210