Eskişehir ÖDM Deneme Sınavı

Eskişehir ÖDM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır.

 

/10
1 oylar, 1 ort
90
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Eskişehir ÖDM LGS Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nda daha iyi bir yönetim için yeni yasaların çıkarılacağı, vergi ve askerlik işlerinin düzene konacağı, yargı- lamanın yasalara uygun, açık ve adil olacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki bilgi göz önüne alındığında Tanzimat Fermanı’nın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

Azınlıkların mecliste temsil haklarının oluşturulmasının sağlanması

2 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi, küçük yaşta geleceği ile ilgili kararlar alması ve aldığı kararların arkasında durması Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarından miras kalan özelliklerinden bazılarıdır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki yargı ile paralellik göstermektedir? 

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Haritada numaralandırılmış yerlere sırası ile aşağıda yer alan hangi cephelerin adları yazılmalıdır?  

Question Image

4 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması ile ülkenin bütün stratejik bölgeleri işgal edilmeye açık hâle getirilmiştir. Doğu Anadolu’da “Vilayat-ı Sitte” denilen altı ilin Ermeni Devleti’nin egemenliğine geçmesi planlanmıştır. Ayrıca işgalin geniş kapsamlı olacağı ile ilgili belirtiler de taşımaktadır.

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıda yer alan maddelerinden hangisi yukarıdaki bilgiyi destekler nitelikte değildir? 

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Durum I İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Osmanlı idarecileri, bölgeyi savunabilmek için bazı subayları gizlice Trablusgarp’a gönderdi. Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek direniş başlattılar. Derne ve Tobruk’ta uygulanan bu taktik başarı sağladı. Durum II Osmanlı Devleti’nin Balkan toraklarını ele geçirmek isteyen Balkan devletleri birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırdılar. Osmanlı ordusu bu dönemde siyasete karışmış, subaylar İttihatçılar ve İtilafçılar olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Ordumuzun ulaşım ve ikmal hatlarının da yetersiz olması felaketi beraberinde getirdi.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mustafa Kemal, İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgalleri sırasında İstanbul’da bulunduğu süre içinde, ulusun ve vatanın kurtuluşu için gazete çıkararak düşüncelerini yaymak dâhil bazı girişimlerde bulundu. Ordu hiçbir şekilde terhis edilmemeliydi. Başarılı subay ve komutanların, ordularının başlarında bulunması gerekiyordu.

Bu bilgiye dayanarak, Mustafa Kemal’e göre vatanın kurtuluşu için yapılması gereken öncelikli iş aşağıdakilerden hangisidir? 

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Aşağıda Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararlardan bazıları verilmiştir.

I. Amasya Genelgesi: İstanbul Hükümeti yüklendiği görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok saymak anlamına gelmektedir.
II. Erzurum Kongresi: Yurdun ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul Hükümeti’nin gücü yetmezse, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükmet kurulacaktır.
III. Amasya Görüşmeleri: İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi kararlarını tanıyacaktır.
IV. Büyük Millet Meclisi: Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. BMM’nin üstünde bir güç yoktur.

Bu kararlardan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

“Kafkas Cephesi’nde Ruslar kışlık donanım ve lojistik ( geri hizmetler) açısından çok iyi durumdaydı. Buna karşılık Türk tarafında en yakın demiryolu istasyonu (Ulukışla) cephenin 600 km. gerisindeydi. Kağnılar ve yük hayvanlarıyla yapılan sevkiyat ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyordu. Kadınlar ve çocuklar bile sırtlarında cepheye erzak taşıyordu. Hazırlanan raporlar, olduğu yerde bile erzak ihtiyacında zorlanan Üçüncü Ordu’nun taarruz halinde tamamıyla aç kalacağını gösteriyordu. Kışlık donanım da çok kötüydü. Kafkas cephesine sevk edilmekte olan 100.000 takım kışlık giyim taşıyan gemiler, Rus filosu tarafından Karadeniz’de batırıldığından güney cephesinden gelen askerler arasında hâlâ entariyle dolaşanlar vardı.”

Yukarıdaki parçadan yola çıkılarak Sarıkamış Harekatı’nın başarısız olmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin son döneminde siyasi ve sosyal hayatı etkileyen fikir akımları ortaya çıkmıştır. …..….……………… akımı, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Halifelik makamı altında bütün İslam ülkeleri arasında birlik kurulmasını ……………….. akımı savunmuştur. …………………akımı, Kurtuluş Savaşı ile daha gerçekçi temellere oturmuş ve bir tür “Anadolu Milliyetçiliği ’ne dönüşmüştür. 18. yüzyıldan itibaren Batıdaki yenilikleri Osmanlı Devleti’ne aktararak geriye gidişi durdurmak anlayışı ile ……………………… akımı başlamıştır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırası ile hangi fikir akımları getirilmelidir? 

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı. Kilisenin de bütün malları devlet tarafından alınarak ayrıcalıkları kaldırıldı. Vergi adaleti sağlandı. Bütün vatandaşların askerî ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı. “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” yayımlandı. Egemenliğin millete ait olduğu, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.

Fransız İhtilali’nin yukarıda verilen sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

Ortalama puan şöyledir 52%

0%

Bu sınavın pdf halini ve cevap anahtarını https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/eskisehir-oedm-deneme-sinavi.70253/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1Ahmet Üstündağ100 %10
2yağızhan yüksel taşlıçay100 %10
3Burak DİNLER Sü100 %10
4B95 %9.5
5Yusuf8e90 %9
6Olalallalalalalaalla90 %9
7osman aydoğdu90 %9
8Yasemin90 %9
9Baba90 %9
10Kerem Kaya80 %8
11Hasan dörtpırtı70 %7
12Ahmet Üstündağ70 %7
13Fatma Zehra70 %7
14Kerem Can Pehlivan65 %6.5
15Saadet Gülsevin65 %6.5
16İsmet İnönü64 %6.4
17Mesut63.33 %6.33
18Ahmet60 %6
19Hakan60 %6
20Beyzanur60 %6
21Ben60 %6
22Hayrunisa Töre60 %6
23Fatma60 %6
24Tali60 %6
25dfo60 %6
26Esma55 %5.5
27Ceylin53.33 %5.33
2850.Yıl 8/E Süüü50 %5
29Kıraç50 %5
30Twd50 %5
31Ayşe 8/A50 %5
32Aynur50 %5
33metehan50 %5
34Kadir Kayım50 %5
35Damla46.67 %4.67
368/AA40 %4
37Ümidi40 %4
38Burak Dinler40 %4
39Sima40 %4
40Meelih40 %4
41Ayşenaz40 %4
42Jcgx30 %3
43Be30 %3
44Sedat30 %3
45Funda30 %3
46halilimdehalilimspor30 %3
47Jdsnsnsnnsnsn30 %3
48Meryem30 %3
49Cristiano Messi30 %3
50Helin30 %3
51Messi20 %2
52.20 %2
53Nxjxc20 %2
54Zeynep20 %2
55Şerife hiranur inci20 %2
56mmmmmmmmmmmmmmmmmm20 %2
57Ecrin Maviş10 %1
58Burak10 %1
59.0 %0
60fatma0 %0
61Yunus0 %0
62Yusuf0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6726
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g905
15Ege Gören877
16efwfwe870
17rana849
18.818
19Aa762
20Aa758
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29D653
30jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
31a651
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız577
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45K520
46Çağrı511
47Hh500
48Mert487
49emria483
50Ceylin akardere482
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76efe337
77Nimet333
78M333
79Savas332
80kedy330
81[email protected]329
82Sudem328
83Sdf324
84e322
857319
86Mahmut317
87Cemile314
88irem311
89Uceduniecd310
90elf305
91öykü304
921304
93Hena303
94lkkkk300
95Emine299
96yuı298
97Esra297
98bekir295
99gdvg295
100Davuthan Halıcı293