Eskişehir ÖDM Deneme Sınavı

Eskişehir ÖDM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır.

 

/10
1 oylar, 1 ortalama
88
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Eskişehir ÖDM LGS Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı. Kilisenin de bütün malları devlet tarafından alınarak ayrıcalıkları kaldırıldı. Vergi adaleti sağlandı. Bütün vatandaşların askerî ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı. “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi” yayımlandı. Egemenliğin millete ait olduğu, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu, siyasal görüş ve dinî inançlarından dolayı hiç kimsenin kınanamayacağı kabul edildi.

Fransız İhtilali’nin yukarıda verilen sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

3 Kasım 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nda daha iyi bir yönetim için yeni yasaların çıkarılacağı, vergi ve askerlik işlerinin düzene konacağı, yargı- lamanın yasalara uygun, açık ve adil olacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki bilgi göz önüne alındığında Tanzimat Fermanı’nın aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

Azınlıkların mecliste temsil haklarının oluşturulmasının sağlanması

3 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması ile ülkenin bütün stratejik bölgeleri işgal edilmeye açık hâle getirilmiştir. Doğu Anadolu’da “Vilayat-ı Sitte” denilen altı ilin Ermeni Devleti’nin egemenliğine geçmesi planlanmıştır. Ayrıca işgalin geniş kapsamlı olacağı ile ilgili belirtiler de taşımaktadır.

Mondros Ateşkes Anlaşması'nın aşağıda yer alan maddelerinden hangisi yukarıdaki bilgiyi destekler nitelikte değildir? 

4 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Aşağıda Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Amasya Görüşmeleri ve Büyük Millet Meclisi’nde alınan kararlardan bazıları verilmiştir.

I. Amasya Genelgesi: İstanbul Hükümeti yüklendiği görevi yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok saymak anlamına gelmektedir.
II. Erzurum Kongresi: Yurdun ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul Hükümeti’nin gücü yetmezse, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükmet kurulacaktır.
III. Amasya Görüşmeleri: İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi kararlarını tanıyacaktır.
IV. Büyük Millet Meclisi: Mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. BMM’nin üstünde bir güç yoktur.

Bu kararlardan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mustafa Kemal, İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu işgalleri sırasında İstanbul’da bulunduğu süre içinde, ulusun ve vatanın kurtuluşu için gazete çıkararak düşüncelerini yaymak dâhil bazı girişimlerde bulundu. Ordu hiçbir şekilde terhis edilmemeliydi. Başarılı subay ve komutanların, ordularının başlarında bulunması gerekiyordu.

Bu bilgiye dayanarak, Mustafa Kemal’e göre vatanın kurtuluşu için yapılması gereken öncelikli iş aşağıdakilerden hangisidir? 

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Durum I İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması üzerine Osmanlı idarecileri, bölgeyi savunabilmek için bazı subayları gizlice Trablusgarp’a gönderdi. Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek direniş başlattılar. Derne ve Tobruk’ta uygulanan bu taktik başarı sağladı. Durum II Osmanlı Devleti’nin Balkan toraklarını ele geçirmek isteyen Balkan devletleri birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırdılar. Osmanlı ordusu bu dönemde siyasete karışmış, subaylar İttihatçılar ve İtilafçılar olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Ordumuzun ulaşım ve ikmal hatlarının da yetersiz olması felaketi beraberinde getirdi.

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

“Kafkas Cephesi’nde Ruslar kışlık donanım ve lojistik ( geri hizmetler) açısından çok iyi durumdaydı. Buna karşılık Türk tarafında en yakın demiryolu istasyonu (Ulukışla) cephenin 600 km. gerisindeydi. Kağnılar ve yük hayvanlarıyla yapılan sevkiyat ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyordu. Kadınlar ve çocuklar bile sırtlarında cepheye erzak taşıyordu. Hazırlanan raporlar, olduğu yerde bile erzak ihtiyacında zorlanan Üçüncü Ordu’nun taarruz halinde tamamıyla aç kalacağını gösteriyordu. Kışlık donanım da çok kötüydü. Kafkas cephesine sevk edilmekte olan 100.000 takım kışlık giyim taşıyan gemiler, Rus filosu tarafından Karadeniz’de batırıldığından güney cephesinden gelen askerler arasında hâlâ entariyle dolaşanlar vardı.”

Yukarıdaki parçadan yola çıkılarak Sarıkamış Harekatı’nın başarısız olmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 

8 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmesi, küçük yaşta geleceği ile ilgili kararlar alması ve aldığı kararların arkasında durması Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarından miras kalan özelliklerinden bazılarıdır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yukarıdaki yargı ile paralellik göstermektedir? 

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin son döneminde siyasi ve sosyal hayatı etkileyen fikir akımları ortaya çıkmıştır. …..….……………… akımı, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Halifelik makamı altında bütün İslam ülkeleri arasında birlik kurulmasını ……………….. akımı savunmuştur. …………………akımı, Kurtuluş Savaşı ile daha gerçekçi temellere oturmuş ve bir tür “Anadolu Milliyetçiliği ’ne dönüşmüştür. 18. yüzyıldan itibaren Batıdaki yenilikleri Osmanlı Devleti’ne aktararak geriye gidişi durdurmak anlayışı ile ……………………… akımı başlamıştır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırası ile hangi fikir akımları getirilmelidir? 

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Haritada numaralandırılmış yerlere sırası ile aşağıda yer alan hangi cephelerin adları yazılmalıdır?  

Question Image

Ortalama skor 53%

0%

Bu sınavın pdf halini ve cevap anahtarını https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/eskisehir-oedm-deneme-sinavi.70253/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Ahmet Üstündağ100 %10
2yağızhan yüksel taşlıçay100 %10
3Burak DİNLER Sü100 %10
4B95 %9.5
5Yusuf8e90 %9
6Olalallalalalalaalla90 %9
7osman aydoğdu90 %9
8Yasemin90 %9
9Baba90 %9
10Kerem Kaya80 %8
11Hasan dörtpırtı70 %7
12Ahmet Üstündağ70 %7
13Fatma Zehra70 %7
14Kerem Can Pehlivan65 %6.5
15Saadet Gülsevin65 %6.5
16İsmet İnönü64 %6.4
17Mesut63.33 %6.33
18Ahmet60 %6
19Hakan60 %6
20Beyzanur60 %6
21Ben60 %6
22Hayrunisa Töre60 %6
23Fatma60 %6
24Tali60 %6
25dfo60 %6
26Esma55 %5.5
27Ceylin53.33 %5.33
2850.Yıl 8/E Süüü50 %5
29Kıraç50 %5
30Twd50 %5
31Ayşe 8/A50 %5
32Aynur50 %5
33metehan50 %5
34Kadir Kayım50 %5
35Damla46.67 %4.67
368/AA40 %4
37Burak Dinler40 %4
38Sima40 %4
39Meelih40 %4
40Ayşenaz40 %4
41Jcgx30 %3
42Be30 %3
43Sedat30 %3
44Funda30 %3
45Jdsnsnsnnsnsn30 %3
46Meryem30 %3
47Cristiano Messi30 %3
48Helin30 %3
49Messi20 %2
50.20 %2
51Nxjxc20 %2
52Zeynep20 %2
53Şerife hiranur inci20 %2
54Ecrin Maviş10 %1
55Burak10 %1
56.0 %0
57İEL20090 %0
58fatma0 %0
59Yunus0 %0
60Yusuf0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9173
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1381
8111343
9Deniz1298
10G1255
11G1245
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ARzu1013
16ali999
17kg911
18Ilgın KARAKARTAL901
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Ege Gören784
24Belinay771
25Adam_Ucuyo769
26oykuıpıl767
27Ghg fa753
28ayşen erva729
29Çağla701
30z689
31asads688
321675
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg631
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss566
44a561
45arda can556
46Selin548
47dd545
48Hürünaz544
49Alische538
50İrem525
51Sema523
527/A521
53Ömer Enes ÇAKAL517
54w514
55Elif Hoda511
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72s474
73Alara Cengiz472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91K422
92Cemre421
93hasan417
94Liya412
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we380
110cahoo378
111Ali Batın TAN374
112Medine373
113İkranur373
114Irmak özer371
115Şervan tursun371
116bekir368
117*367
118Mısra Direk366
119Çağrı366
120zozo365
121Levent364
122uuu364
123Nikolay363
124Yusuf İslam konuk362
125Sevde362
126naz362
127Zeynep Beyza359
128Doruk Celal Darçin356
129Esra356
130ihsan mahir davuş354
131Hiranur354
132a353
133Furkan Alper353
134Elif351
135ı350
136Esra pehlevan349
137oğuz347
138Çınar Temurtaş344
139İlayda341
140M.yiğit aslan340
141Nil Soğancılar339
142ğ339
143Serra Nur336
144Eymencan336
145yağmur335
146ada335
147Elif Çakır334
148Emre332
149Awdd332
150Dyrr7ti330
151bbshen330
152Eymen330
153rüzgar ünal329
154Ögenci329
155İsim329
156CEMRE325
157Eylül324
158a324
159C322
160Nimet319
161macide319
162Kardelen karataş318
163Mizgin317
164burak317
165sudem316
166Ahmet KORKMAZ315
167Sıdıka SARIBIYIK314
168Aslıhan313
169Zeynep koç312
170Fehime özdemir312
171Kerri309
172Ezgi Su308
173Merve Tınmaz 5-C307
174esila307
175Kayla Naz Akdeniz306
176elf306
177Zeynep Ceyda Koca306
178bero305
179-303
180Belinay301
181Ebrar299
182İslam Can299
183Zeynep Buğlem ANDAÇ298
184Yusuf İslam Konuk296
185Abdullah296
186Bnb296
187koray295
1885e295
189hira294
190Büşra294
191fsm292
192ayşe291
1938b289
194ALI KUTAY288
195ArdaB.288
196Burcu287
197Efe Uygar286
198Aa286
199Ecrin285
200W285
201ahmet baki284
202Melih DUMAN282
203Gy282
204ghggtyhtt281
205senem280
206Sare278
207Dilara Köroğlu277
208Hayice276
209savas275
210Yiğit274
211YİĞİT274
212Bilge Kağan ELMAS274
213tdtgt272
214Bahtiyar271
215Medine Sıla Kayacan271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228Asd261
229C261
230Şevval su259
231osman259
232Rüzgar Berat259
233Yiğit258
234Arda258
235Menna258
236Musa258
237öykü257
238çınar kankaya256
239Cfcvcfd255
240Ecrin KARAARSLAN254
241Esma Ebrar254
242tr253
243Mete252
244Abdülhamit252
245doğan252
246a252
247xzftfew1ttt251
248aeâtçaaet251
249Minel Tuana Köseoğlu249
2507B249
251Kağan248
252www246
253fafğpafo0pağkfla245
254BATIN BERK YORULMAZ245
255Ömer244
2565a244
257merve244
258YİĞİT UZUNOĞLU243
259Gülşah242
260Azra242
261S242
262SÜMEYRA EKERİM242
263Adlem Gökçe Yaman241
264Sümeyye Cankılıç241
265Mete241
266zeynep sahra240
267sss240
268Elif239
269Zerenkalpben238
270T238
271Hilal237
272YUSUF236
273.235
274Gufiroe234
275Elif bakar234
2761234
277Kemal efe Çetin233
278Eftelya233
279seyit233
280Umut kamil232
281Ecrin naz ataş231
282Azra231
283Hazal230
284Tuğberk karabudan230
285Ali230
286Yağmur228
287EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
288Arda227
289Belkıssu227
290Yiğit226
291Esra Aksoy226
292LŞLLŞLŞL226
293Esma Hıra226
2948225
295faatma225
296Asel225
297ddddd224
298@224
299Ahmet SAĞNAK223
300Yiğit Ali ÖZTÜRK222
301serra222
302efe222
303ada!☆221
304alihan221
305Ayşegül YELOĞLU220
306FURKAN220
307aa220
308Zeynep beyza219
309makbule yeşillik219
310aaaa219
311Yiğit218
312Mert Ali Yıldırım218
313ilkan218
314Elif Uysal218
315Zeynep Oyman218
3168a-b218
317c217
3187a217
319kerem216
320Omar216
321Ayris Mina minez215
322ecrin ayaz215
323nevin214
324Alperendogankya213
325Ekin213
326Eylül mina212
327emira212
328Çağatay212
329Esen210
330er210
331Mahmut efe209
332İbrahim haktan209
333Yağzel Baykal209
334Kumsal ela209
335Asya208
336ötp208
337Kaan208
338elvin gezgin207
339nazlı207
340Ali berke şahin206
341Hena206
342nasuh can206
343ada güler206
344yeşim206
345nazmi mete206
346A206
347F206
348kennnturan206
3497a206
350efe205
351Enes Yiğit BAYKAL205
352Efsanur205
353Deniz Doğan205
354Hanife204
355Sümeyye204
356ss204
357Eylul203
358s203
359Umut203
360BARIŞ BAHAR202
361Kuttik202
362Yiğit201
363Semra201
364Esma201
365akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm201
366murat201
367ali201
368Asya200
369muhammet efe200
370Tanem200
371ERDEM200
3726200
373ZEYNEP BEYZA199
3748B199
375Ali cahit198
376Ebrar198
377erdal20198
378Ela Kayıhan197
379Deniz197
380s197
381GHostkiller139999197
382Onur196
383Fatih196
384burak196
385Büşra Güldoğuş196
386Efgtyu196
3877-D harun emir özdemir195
388Asel195
389aleyna194
390Zeynep194
391aa194
392jk194
393Asya10193
394PINAR193
395nur193
396Mete192
397DEFNE ÇATI192
398Selin192
399sssss192
400ismail192
401SADİ UTKU ALBAYRAK191
402eren191
403ASLI191
4047c191
405Özlem191
406Ömeroviç190
407Deniz189
408Gökçe189
409hazal189
410Defne yolcu188
411Eylül187
412Esma187
413kemal değirmenci187
414ilknur187
415ayşe187
416naime yontem186
417Fatma baş186
418Beren186
419kayra186
4205c186
421Sadullah186
422Aslı185
423Sefa Talha binici185
424Sabire184
425NİSA NUR184
426Devran Ufuk184
427Bartu Efe183
428jjj183
429s183
430[email protected]183
431Miray182
432naz182
433Esma182
434WETG4QA181
435Misafir181
436Oyku181
437Ömer180
438shinunoga e wa180
439a180
440q180
441doruk179
4428ab179
443Emira akgün178
444Derin178
445yusufi177
446ilayda177
447Gökçe Deniz gorgel177
448Rüzgar177
449j177
450Ee177
451rr177
452Hmz176
453Mehmet176
454okan176
455Asaaaaaaaaa176
456İp lı176
457Yusuf Eymen Bilgir175
458Erva175
459Merve175
460Berk Ali175
461osman7676175
462ufuk yarkın gümüş174
463Saniye174
464Aybars Akçay174
465e174
466Gamze ÖZKICIR173
467Kerem Aktaş173
468kjme173
469Merve172
470Ali172
471Sarıca172
472Ece su172
473Anıl172
474Ece171
475Eylül Çelik171
476cemre171
477Berko171
478Suheda171
479Dgfg171
480Gürkan170
481ayşe<3170
482Serhat170
483Aynur170
484Mina169
485poyraz169
486Mustafa Çınar ozkan169
487Eymen169
488Eso168
489dd168
490kerem167
491Roseanne Park167
492İlkan167
493Selver167
494löomm167
495Egemen SARAÇOĞLU166
496Kazım d166
497Buket166
498Cemre165
499sarp165
500Şirin165