8. Sınıf Konulara Göre Çıkmış Sorular

Bursluluk sınavlarına hazırlık amacı ile şimdiye kadar sınavlarda çıkmış soruların konulara göre ayrılmış şeklidir.

8.2.1. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Büyük Savaşa Doğru
8.2.2. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-I. Dünya Savaşında Osmanlı Devleti
8.2.3. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Mondros Ateşkes Antlaşması ve İşgaller
8.2.4. Kazanım Çıkmış Sorular-Kuvayi Milliye ve Cemiyetler
8.2.5. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
8.2.6. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Misakımilli ve Büyük Millet Meclisinin Açılışı
8.2.7. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-BMMye Karşı Ayaklanmalar
8.2.8. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Yok Hükmünde Antlaşma Sevr

8.3.1. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Doğu ve Güney Cephesi
8.3.2. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Batı Cephesinde Halkımızın Mücadelesi ve Düzenli Ordu
8.3.3. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Kütahya Eskişehir Savaşları ve Maarif Kongresi
8.3.4. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Sakarya’da Dirilen Ulus
 8.3.5. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Büyük Taarruz ve Mudanya Ateşkes Antlaşması
8.3.6. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Lozan Barış Antlaşması
8.3.7. SBS, TEOG, İOKBS ve LGS Soruları-Milli Mücadelenin Sanat ve Edebiyata Etkisi

 

8.4.1. Kazanım Çıkmış Sorular- Çağdaşlaşan Türkiye’nin Temeli Atatürk İlkeleri
8.4.2. Kazanım Çıkmış Sorular-Siyasi Alanda Yapılan Yenilikler
8.4.3. Kazanım Çıkmış Sorular-Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler
8.4.4. Kazanım Çıkmış Sorular-Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar
8.4.5. Kazanım Çıkmış Sorular-Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
8.4.6. Kazanım Çıkmış Sorular-Ekonomi Alanda Yapılan İnkılaplar
8.4.7. Kazanım Çıkmış Sorular-Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar
8.4.8. Kazanım Çıkmış Sorular-Cumhuriyetin Türk Toplumuna Sağladığı
8.4.9. Kazanım Çıkmış Sorular-Atatürk İlke ve İnkılaplarının Dayandığı Esaslar