5. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 4. Ünite Kavramlar Sözlüğü

 

Ansiklopedi: Çeşitli konularda belirli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat gibi uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran ve genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplar.

Arama Motoru: Web’de sistematik bir şekilde internet kullanıcılarının istedikleri bilgilere anında erişebilmek için sıkça kullandıkları bir yazılım türü.

Asosyal: Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad.

Arkeoloji: Geçmiş dönemlerde yaşamış insan topluluklarının kültürel ve toplumsal düzenlerini, günümüze kadar gelebilen insan elinden çıkmış tüm maddi kalıntılara dayanarak araştıran, belgeleyen ve gelişim sürecini inceleyerek yorumlamaya çalışan bilim dalı.

Bilim: Deneye dayanan yöntemlerden ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.

Bilimsel: Bilimle ilgili, bilime dayanan.

Bilim İnsanı: Araştıran, bilgi toplayan ve doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaya çalışan kişi.

Buluş: İcat. Mevcut bilgi birikimleri ve deneyimlerden yararlanarak daha önceden bilinmeyen yeni bir bilgiye ulaşma veya bu bilgiye ulaşma yöntemini geliştirme.

Dipnot: Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisi.

Emek: Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.

Etiket: Bir malın tür, miktar, fiyat vb. niteliklerini belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt parçası.

Garanti: Bir ürünün belirlenen bir süre beklentilere kesin olarak cevap vereceğine söz verme.

İcat: Yeni bir şey ortaya çıkarma, keşfetme, bulma.

İntihal: Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme.

Katolog: Kitaplıktaki kitapları veya belli daldaki gereçleri nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap defter veya fişten oluşan bütün, fihrist.

Kaynak: Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans.

Kaynakça: Araştırmalar sırasında faydalanılan eserin, makalenin, derginin vb. künyesinin meydana getirilen yazılı raporda belirtildiği yer.

Kazı: Yer altındaki tarihsel değeri olan şeyleri yapıları ortaya çıkarmak amacıyla arkeologlarca toprağın belli kurallara ve yöntemlere göre kazılması araştırılması.

Kimlik Hırsızlığı: Bir başkasının üçüncü şahısları ve bilgi işlem sistemlerini kendisinin söz konusu kişi olduğuna ikna ederek yanıltmasına, o şahsın çıkarlarına zarar verip kendisine çıkar sağlaması ya da bu dolandırıcılığa olanak verecek bilgilere ulaşması.

Medya Okuryazarlığı: Yazılı ve yazılı olmayan kaynaklara ulaşıp bunları anlayabilme, değerlendirebilme yeteneği.

Sanal Alışveriş:  İnternet üzerinden çevrimiçi olarak yapılan alışveriş.

Sanal Kart: Limiti kullanıcı tarafından belirlenen ve yalnızca online alışverişlerde geçerli olan kredi kartı.

Teknoloji: Bilimsel bilginin endüstride veya günlük yaşamımızda pratik amaçlar veya uygulamalar için kullanılması.

Teşebbüs: Girişim, girişme.

3D Secure: Sanal alışverişte kredi kartı bilgileri girildikten sonra onaylama olarak cep telefonuna mesaj gönderilen güvenli alışveriş şekli.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

5. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü