5. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 2. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Anal: Hititlerin yıl içinde olan bütün olayları tarafsız bir şekilde yazdıkları yıllıklar.

Antik: Eski Yunan uygarlığı başta olmak üzere İlk Çağ’daki uygarlıklara ait olan tarihi eserler veya düşünceler.

Antlaşma: İki devlet veya devletlerarasında yapılan yazılı sözleşmedir

Astronomi: Yıldızlar ve yıldızların hareketlerini inceleyen bilim.

Astronomi: Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirlerine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, gök bilimi.

Ay Takvimi: Ayın dünya etrafında dönüşüne göre yapılan takvimdir.

Başkent: Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, hükûmetin merkezi,

Çağ: Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, devir.

Çini: Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık levha, fayans.

Çivi Yazısı: Mezopotamya’da Sümerler tarafından geliştirilen ve ıslak kile, çiviye benzer uçla bastırarak yazılan yazı sistemine verilen ad.

Değişim: Bir zaman dilimi içinde çeşitli alanlardaki değişikliklerin tümü

Dini Bayram: Dini kurallar çerçevesinde belirli zamanlarda kutlanan dinsel bayram

Doğal: Doğada bulunan. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel.

Doğal Varlık: Doğada insan eli değmeden oluşan ve gezilip görülebilecek özelliği olan unsurlar

Dünya Miras Listesi: Tüm dünya için önemli bir değer taşıdığı UNESCO’ya bağlı Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenmiş ve bulundukları ülkenin devleti tarafından korunması garanti edilmiş doğal ve kültürel varlıkların listesidir.

Efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence.

Fibula: Friglerde kullanılan çengeli iğne.

Figür: Bir dansı oluşturan, ölçülü adımlarla beliren zincirleme hareketlerden her biri.

Hammurabi Kanunları: Babil hükümdarı Hammurabi tarafından kısasa kısas özellikte olan yazılı kanunlar.

Höşmerim: Balıkesir çevresinde tuzsuz taze peynir, nişasta, pirinç unu konularak yapılan bir tatlı türü.

İlk Çağ: Yazının icadıyla başlayıp Kavimler Göçüyle sona eren dönemdir

Kalıntı: Bir kentten veya mimarlık eserinden artakalan bölüm, yıkıntı harabe, enkaz.

Kına Gecesi: Genellikle düğünden birkaç gece önce gelin evinde geleneksel yöntemlerle yapılan eğlence.

Kısas: Bir suçluyu başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde aynı şekilde uygulayarak cezalandırma.

Kibele: Friglerde bereket tanrıçası.

Kültür: Bir toplumda nesilden nesile aktarılan, yaşatılan gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü.

Kültürel Değişim: Bir toplumda nesilden nesile aktarılan, yaşatılan gelenek, görenek, inanış, düşünce ve sanat varlıklarının tümü.

Kültürel Etkileşim: Farklı milletlerin kültürel olarak birbirinden etkilenmeler.

Kültürel Süreklilik: Kültürel unsurların zaman içinde değişime uğramadan önemini koruması.

Künefe: Sıcak yenilen, peynirli bir tür tel kadayıf.

Mağara: Bir yamaca ya da kaya içine doğru uzanan genişçe kovuk, in.

Manastır: Rahiplerin ve rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapıdır.

Medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık

Medeniyet: Tarihte Fırat ve Dicle nehirleri arasında olan bölgeye verilen isim.

Milat: Tarih hesaplamalarında Hz. İsa’nın doğduğu kabul edilen gün.

Milli Kültür: Her devletin kendine has maddi, manevi öğelerini kapsayan bütünüdür.

Ninni: Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü

Oymacılık: Tahta, mermer, metal vb. maddelerin yüzeylerini özel araçlarla oyarak veya delerek önceden tasarlanan şekil, motif veya cisimleri işleme sanatı.

Polis: Eski Yunanda kent devletlerine verilen isim.

Rasathane: Uzaydaki her çeşit değişikliği gözlemlemek, veriler toplamak, incelemek için yapılan yer.

Seramik: Yüksek ısıda pişirilmiş toprak

Süreklilik: Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu,

Tablet: Eski medeniyetlerden kalma, pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge.

Tantuni: Kuşbaşından daha küçük et parçalarının soğan, biber, maydanoz, domates vb. ile bir sac üzerinde pişirilmesi sonunda hazırlanan kebap türü.

Tapates: Friglerin kendilerinin dokumuş olduğu ve kendilerinin kullandıkları bir tür kilimin adı.

Tapınak: İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh.

Tarihi Eser: Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere verilen genel bir ad.

Tarihi Nesne: Geçmişten kalan ve tarihi değeri olan eşya.

Tarihi Yapı: Eskiden zamanlardan günümüze kalan ve günümüzde tamamı ya da belli bir bölümü ayakta kalmış olan yapılar.

Traverten: Genellikle sıcak su kaynaklarının yakınında ve kalsiyum karbonatlı suların yayılarak aktığı alanlarda, kirecin çökelmesi ile oluşan basamaklardır. En güzel örnekleri Denizli-Pamukkale’dedir.

Tulum: Gövdesi deriden yapılmış üflemeli çalgı

Tümülüs: Yığma toprak tepeden oluşan, içerisinde mezar odası bulunan tepe mezar.

UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu. Birleşmiş Milletler tarafından milletlerarasında eğitim, bilim, kültür alanlarında işbirliğini gerçekleştirip, yakınlaşmayı sağlamak amacı ile kurulan örgüt.

Ziggurat: Mezopotamya’da Sümerler, Babiller ve Asurlar tarafından ibadet amacı ile piramit şeklinde yapılan tapınak.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

5. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü