5. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 5. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Animatör: Tatil köyü, otel, gemi gibi konaklama ve eğlence mekanlarında misafirlerin keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla eğlence programı yapan kişi.

Ayıplı Mal: Etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren mal.

Bilinçli Tüketici: İhtiyacına göre alışveriş yapan, yaptığı alışverişlerde ürüne ait fiş, fatura, garanti belgesini alan, ürünü kullanım kılavuzuna göre kullanan ve ayıplı bir mal olduğunda haklarını arayan kişi.

Bütçe: Bir kimse ya da kurumun devlet tarafından gelir ve giderlerin gelecekteki zaman zarfı içerisindeki halinin tasarlanması.

Çiftçi: Tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini ekip biçtiği ürünlerden veya yetiştirdiği hayvanlardan temin eden kişi.

Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayı.

Dokumacılık: Kumaş dokuma işi.

Enerji: Maddelerin iş yapabilme yeteneğine verilen isim.

Gelir: Geçimini sağlamak adına belirli zaman ve belirli kriterlerce belirlenip yapılan iş karşılığı elde edilen para veya mal.

Gider: Bir iş için veya bir ürün almak için harcanan paranın bütünü, masraf.

Girişimci: İnsan: Açık fikirli olan, değişen şartlara hemen uyum sağlayıp iyi bir gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişi.

Gümrük: Bir ülkeye giren ya da ülkeden çıkan her türlü eşyadan alınan vergi veya harç.

Ham Madde: Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu.

Harcama: Bir şeyi almak veya yapmak için elden çıkarılan para.

Hayvancılık: Çeşitli hayvanların beslenerek para kazanılması faaliyeti.

Hidroelektrik Enerji: Sudan elde edilen enerji türü.

Hidroelektrik Santral: Su gücüyle çalışan makinelerle elektrik üreten merkez.

İpek: İpek böceğinin ürettiği, yumuşak, çok sağlam, dayanıklı, parlak lift.

İsraf: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık.

İşletme: Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum.

Jeotermal: Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su veya bunlardan elde edilen enerji.

Kereste: Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla inşaatta kullanılan nitelikli ağaç.

Koza: İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunak.

Kültür Balıkçılığı: Denizlerde oluşturulan kafesler, akarsu kenarında yapılan havuzlar, doğal göller ya da baraj göllerinde oluşturulan kafeslerde oluşturulan balıkçılık faaliyeti.

Linyit: Isınmada ve elektrik üretiminde kullanılan kömür türü.

Maden: Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.

Madencilik: Yer altında bulunan cevher, sanayi hammaddesi, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işi.

Mahsul: Ortaya çıkan, elde edilen şey.

Mandıra: İnek, koyun, keçi vb. süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer.

Mera Hayvancılığı: Hayvanların doğal ortamda otlatılarak beslenmesi şeklinde yapılan hayvancılık.

Meslek: Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı iş.

Ormancılık: Ormanları kullanarak insanların ihtiyaçlarının karşılanması.

Otomotiv: Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan sanayi kolu.

Proje: Yaşanılan sorunları çözmek veya çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacı ile öne sürülen yeni fikir
ve uygulamalar.

Rafineri: Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis.

Sera: Mevsim dışı sebze ve meyve üretmek amacıyla cam veya plâstikten yapılmış kapalı tarımsal üretim alanları.

Sermaye: Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı.

Tarım: Toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla çeşitli ürünler elde etme işi.

Termik Santral: Yakıtla oluşan ısıdan elektrik üreten santral.

Ticaret: Para kazanmak için yapılan alım satım işi.

Turfanda: Mevsim başında ilk yetişen meyve veya sebze.

Turizm: Bir yere turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü.

Tüccar: Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir.

Tüketici: Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan kişi.

Ulaşım: Köyler, kentler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş.

Üretim: Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme.

Veteriner: Hayvanların sağlığı için önlem alan, hayvan hastalıklarına tanı koyup tedavisi, üremesi, sağlığı, bakımı gibi alanlarda tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişi.

Yatırım: Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma.

Ziraat Mühendisi: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, toprağın ve suyun korunması ile beraber, bunlar için mühendislik ve biyoloji biliminden yararlanan kişi.