5. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 5. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Animatör: Tatil köyü, otel, gemi gibi konaklama ve eğlence mekanlarında misafirlerin keyifli vakit geçirmesini sağlamak amacıyla eğlence programı yapan kişi.

Ayıplı Mal: Etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan, standardında veya teknik düzenlemesinde hata ve eksik olan; tüketicinin beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran, her türlü maddi, ekonomik ve hukuki eksiklikleri içeren mal.

Bilinçli Tüketici: İhtiyacına göre alışveriş yapan, yaptığı alışverişlerde ürüne ait fiş, fatura, garanti belgesini alan, ürünü kullanım kılavuzuna göre kullanan ve ayıplı bir mal olduğunda haklarını arayan kişi.

Bütçe: Bir kimse ya da kurumun devlet tarafından gelir ve giderlerin gelecekteki zaman zarfı içerisindeki halinin tasarlanması.

Çiftçi: Tarım ve hayvancılıkla uğraşarak geçimlerini ekip biçtiği ürünlerden veya yetiştirdiği hayvanlardan temin eden kişi.

Dağıtım: Ürünlerin tüketiciye ulaşması için üretildiği yerden malın alınıp satılacağı yere taşınması olayı.

Dokumacılık: Kumaş dokuma işi.

Enerji: Maddelerin iş yapabilme yeteneğine verilen isim.

Gelir: Geçimini sağlamak adına belirli zaman ve belirli kriterlerce belirlenip yapılan iş karşılığı elde edilen para veya mal.

Gider: Bir iş için veya bir ürün almak için harcanan paranın bütünü, masraf.

Girişimci: İnsan: Açık fikirli olan, değişen şartlara hemen uyum sağlayıp iyi bir gözlem yaparak fırsatları değerlendiren kişi.

Gümrük: Bir ülkeye giren ya da ülkeden çıkan her türlü eşyadan alınan vergi veya harç.

Ham Madde: Bir ürün elde edilmesinde kullanılan temel bileşenlerin işlenip elde edilmesinden önceki durumu.

Harcama: Bir şeyi almak veya yapmak için elden çıkarılan para.

Hayvancılık: Çeşitli hayvanların beslenerek para kazanılması faaliyeti.

Hidroelektrik Enerji: Sudan elde edilen enerji türü.

Hidroelektrik Santral: Su gücüyle çalışan makinelerle elektrik üreten merkez.

İpek: İpek böceğinin ürettiği, yumuşak, çok sağlam, dayanıklı, parlak lift.

İsraf: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık.

İşletme: Tarım, sanayi, ticaret, bankacılık vb. iş alanlarında, kâr amacıyla bir sermaye yatırılarak kurulan kurum.

Jeotermal: Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su veya bunlardan elde edilen enerji.

Kereste: Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozlukla inşaatta kullanılan nitelikli ağaç.

Koza: İpek böceğinin ördüğü ve içine kapandığı korunak.

Kültür Balıkçılığı: Denizlerde oluşturulan kafesler, akarsu kenarında yapılan havuzlar, doğal göller ya da baraj göllerinde oluşturulan kafeslerde oluşturulan balıkçılık faaliyeti.

Linyit: Isınmada ve elektrik üretiminde kullanılan kömür türü.

Maden: Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral.

Madencilik: Yer altında bulunan cevher, sanayi hammaddesi, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir maddeyi yeryüzüne çıkarıp onu paraya dönüştürme işi.

Mahsul: Ortaya çıkan, elde edilen şey.

Mandıra: İnek, koyun, keçi vb. süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer.

Mera Hayvancılığı: Hayvanların doğal ortamda otlatılarak beslenmesi şeklinde yapılan hayvancılık.

Meslek: Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı iş.

Ormancılık: Ormanları kullanarak insanların ihtiyaçlarının karşılanması.

Otomotiv: Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan sanayi kolu.

Proje: Yaşanılan sorunları çözmek veya çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacı ile öne sürülen yeni fikir
ve uygulamalar.

Rafineri: Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis.

Sera: Mevsim dışı sebze ve meyve üretmek amacıyla cam veya plâstikten yapılmış kapalı tarımsal üretim alanları.

Sermaye: Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı.

Tarım: Toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla çeşitli ürünler elde etme işi.

Termik Santral: Yakıtla oluşan ısıdan elektrik üreten santral.

Ticaret: Para kazanmak için yapılan alım satım işi.

Turfanda: Mevsim başında ilk yetişen meyve veya sebze.

Turizm: Bir yere turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümü.

Tüccar: Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir.

Tüketici: Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan kişi.

Ulaşım: Köyler, kentler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidiş geliş.

Üretim: Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme.

Veteriner: Hayvanların sağlığı için önlem alan, hayvan hastalıklarına tanı koyup tedavisi, üremesi, sağlığı, bakımı gibi alanlarda tıbbi bilgi ve yasal yetki ile donatılmış kişi.

Yatırım: Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma.

Ziraat Mühendisi: Tarımsal ürünlerin işlenmesi, toprağın ve suyun korunması ile beraber, bunlar için mühendislik ve biyoloji biliminden yararlanan kişi.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

5. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü