5. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 6. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Bağımsızlık: Bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından özgürce yönetilebilmesi.

Belediye: İl, ilçe gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, esnaf denetlemesi gibi konularda kamuya hizmet etmek amacıyla kurulmuş örgüt.

Burs: Herhangi bir kurum veya kişi tarafından öğrencilerin eğitimini sürdürebilmesi için belirli miktarda ve zamanda ödenen para.

Darüşşafaka: İstanbul’da öksüz ve yetim çocukların eğitimini sağlamak amacıyla açılan ilk parasız yatılı ilköğretim ve liseden oluşan eğitim kurumu.

Demokrasi: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Düşünce Özgürlüğü: Kişilerin hiçbir baskı ve etki altında kalmadan düşüncelerini özgür ve tarafsızca ifade edebilmesi.

Egemenlik: Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi.

İlçe: İllerin içerisinde en büyük yerleşim yerlerinin sınırlandırılarak yönetim bölgelerine ayrılması.

Kamu: Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.

Katılım: Kamu hizmetleri ile ilgili kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, birkaçına veya bütününe, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak etkileneceklerin katkıda bulunmaları.

Kuruluş: Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey.

Kurum: Genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik.

Lösemi: Kan kanseri.

Milli Egemenlik: Bir ülkede yönetimin ulusun kendi elinde olması.

Resmi Kurum: Devletin; toplumun eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, beslenme, sağlıklı bir çevre gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurduğu kurum.

Sivil Toplum Kuruluşu: Dernek, oda, sendika ve vakıf gibi isimler adı altında aynı düşünceyi ve amacı paylaşan kişilerin gönüllülük esasına göre kurduğu dayanışma ve iş birliği örgütleri.

Vali: Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi.

Yerel: Belirli bir yer ile ilgili olan, mahalli.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

5. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü