5. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 7. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Dış Ticaret: Ülkeler arasında yapılan ticaret.

Dış Ticaret Açığı: Bir ülkede ihracattan elde edilen gelirin ithalat giderlerinden fazla olması durumu.

Döviz: Ulusal para dışındaki tüm yabancı paralar ve bu para cinsinden değer taşıyan menkul değerlere verilen isim.

İhracat: Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılması.

İthalat: Başka bir ülkenin üretmiş olduğu malın satın alınması.

Ortak Miras: Geçmişten günümüze kadar tüm insanların, toplumların, uygarlıkların ve ulusların oluşturduğu maddi ve manevi değerler.

Ön Yargı: Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı.

Turist: Eğlenmek, dinlenmek ve gezmek amacı ile gezi yapan kişi.

UNESCO: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu. Birleşmiş Milletler tarafından milletlerarasında eğitim, bilim, kültür alanlarında işbirliğini gerçekleştirip, yakınlaşmayı sağlamak amacı ile kurulan örgüt.

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

5. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

5. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü