6. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 7. Ünite Kavramlar Sözlüğü

Avaz: Ses.

Diplomasi: Yabancı bir ülkede ve uluslararası toplantılarda ülkesini temsil etme işi.

Dış Politika: Bir devletin başka devletlerle veya uluslararası kuruluşlarla ilişkileri.

Dış Ticaret: Ülke dışı ile yapılan ticaret.

Dış Ticaret Açığı: İthalata verilen paranın ihracattan elde edilen paradan fazla olması durumunda ortaya çıkan fark

Döviz: Farklı ülkenin paralarına toptan verilen isimdir.

İç ticaret: Ülke içinde yapılan ticaret.

İhracat: Bir malın yabancı ülkelere döviz karşılığı yapılan satışıdır.

İlke: Kelime anlamıyla temel düşünce, temel inanç, prensip demektir.

İthalat: Yurt dışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır.

Jeopolitik: İçinde bulunduğu coğrafyanın ve onun yanı sıra ekonominin, nüfusun vb. bir devletin siyasası üzerindeki etkisi.

Mütekabiliyet: Karşılıklılık.

Politika: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı.

Popüler Kültür: Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünüdür.

Sulh: Barış.

TİKA: Türkiye’nin yurt dışındaki dış yardımlarını yapan, organize eden kurumdur. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

TRT Avaz: Türk ve Türk soylu halklar ile kardeş topluluklara yönelik özel içerikli programlar yapan televizyon kanalı.

Türk Keneşi: Türk dili konuşan ülkeler arasında iş birliği yapmak, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunmak, üye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dayanışma sağlamak amacı ile kurulan kuruluş. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

Türksoy: Türk dil ailesine ait dilleri konuşan Türk nüfusuna sahip ülkeler ve topluluklar arası uluslararası kültür örgütüdür. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı

 

Diğer Ünitelere Ait Sosyal Bilgiler Kavram Sözlüğü

6. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

6. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü