8. Sınıf 6. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 29 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/29
0 oylar, 0 ortalama
39
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 6. Ünite Testi

8. Sınıf 6. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk’ün dış politikasının temeli, milli sınırlarımızın içinde, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’ dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politika ilkelerinden değildir?

2 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını; "Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

3 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle Balkan Antantı’nı Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı’nı kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

4 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı maddeleri;

  • Lozan’da oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
  • Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir. 
  • Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin verilen maddelerine göre;

I. Türkiye’nin güvenliği artmıştır.
II. Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümler kalkmıştır.
III. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığı artmıştır.

Yukarıda ki yorumlardan hangilerini yapmamız doğru olur?

5 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye’de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

I. 1932ʹde Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.
II. 1934ʹte Balkan Antantı’nın kurulmasını sağlamıştır.
III. 1937ʹde Sadabad Paktı’nın kurulmasına öncülük yapmıştır.
IV: 1936ʹda Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların yönetimini üstlenmiştir

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri bölgesel barışı sağlamak amacıyla yapılmıştır?

6 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Türk dış politikası ilkelerinin bazıları verilmiştir.

Gerçekçilik: Atatürk’ün dış politikası hayalci değildir. Gerçekleşmesi imkânsız fikirlere göre hareket etmez ve daima gerçekçi politikalara dayanır.
Mütekabiliyet (Karşılıklılık): Bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme kararlarına veya herhangi bir davranış biçimine gösterdiği tutumuna karşılık, diğer devletin de aynı biçimde davranmasına denir.
...?... : Atatürk, Türkiye'nin izleyeceği milli dış politikayı belirlerken öncelikli olarak ülkemizin milli yararlarını ön planda tutmuştur.

Verilen bilgilere göre ? olan yere aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi gelmelidir?

7 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

8 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Nüfus Mübadelesi; Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorundur. Lozan Antlaşması'na göre İstanbul Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç diğer Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Yunanistan’ın özellikle İstanbul'da daha çok Rum bulundurmak istemesi iki ülke arasında sorun oldu. Daha sonra Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ikili görüşmeler sonucunda, Yunan Başbakanı Venizelos ile Türkiye adına Başbakan İsmet İnönü arasında bir Nüfus Değişim Antlaşması imzalandı ve sorun çözüme kavuşturuldu.

Verilen bilgilere göre aşağıda ki yorumlardan hangisi yapılamaz?

9 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Boğazlardaki tam egemenliğimiz Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sağlanmıştır. Boğazların güvenliğinin sağlanması da Türkiye’ye verilmiştir.

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

Türkiye'nin boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.
İstanbul'un ve boğazların güvenliği tehlikeye açık hale gelmiştir.
Boğazlardan elde edilen ekonomik gelir azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?

11 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki dış sorunlardan biri değildir?

12 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşması'nda boğazların Türkiye'nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını benimsemişlerdir.

Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

13 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

Milletler Cemiyeti’nin kurulması aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

14 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye - Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili oldular.

Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı İngiltere'nin desteklemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

I. Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
II. Musul Sorunu’nun çözümü
III. Hatay Sorunu’nun çözümü

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri devletler arasında ki sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollardan çözümlemeye örnek olarak gösterilebilir?

16 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nden kalan borçların paylaşılması ve ödenmesi kararlaştırılmıştı ancak alacaklılar arasında en fazla alacağı olan Fransa sorun çıkardı. Fransa, borçların altın olarak ödenmesini istediyse de Türkiye borçların kağıt para ve Fransız frangı olarak ödenmesini kabul ettirdi. Böylece sorun barışçı yollarla çözüme kavuşturuldu.

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

17 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın kuruluş amaçlarından biri değildir?

18 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi Atatürk döneminde I. Dünya Savaşı’ndan sonra bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla katıldığı oluşumlardan biri değildir?

19 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hale getirilmiştir. Tüm okulların denetiminin Türk müfettişler tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.” 

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki sorunlardan hangisi çözülmeye çalışılmıştır?

20 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934'te "Balkan Antantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

21 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk dış politikada, İlkelerini esas almıştır.

I. Yurtta ve Dünyada Barışı Koruma
II. Milli Menfaatleri Esas Alma
III. Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma

Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?

22 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’na göre Hatay, Fransa mandası altındaki Suriye sınırları içinde kalmıştı. Fransa, Avrupa’da yaşanan Alman tehlikesi üzerine 1936’da Suriye’deki manda yönetimine son verdi ve Hatay’ı Suriye’ye bıraktı. Bu gelişme Türkiye’de Hatay Türkleri konusunda büyük bir endişe yarattı. Türkiye, Fransa’nın bu kararına karşı çıktı ve Hatay’ın bağımsız olması gerektiğini savundu. 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

23 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir. Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?

24 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Osmanlı'nın verdiği ayrıcalıklardan yararlanan yabancı devletler Osmanlı topraklarında birçok okul açmıştı. Bu okullarda devletin yeterince denetim hakkı yoktu. Bu durum azınlıkların isyan etmeleri, toplum içinde kültür farklılıklarının oluşması gibi bir çok sonucu beraberinde getirmişti. Lozan Barış Antlaşmasında; yabancı okullarla ilgili tek karar sahibinin Türk Hükümeti olduğu kabul edildi. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Fransa bu duruma karşı çıkarak konuyu Milletler Cemiyeti’ne taşıdı.

Verilen metne göre Türkiye’nin almış olduğu bu karar Dış Politika İlkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

25 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Mustafa Kemal, Milli Mücadele’ye liderlik etmiş, bağımsız, ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlamıştır.

Yeni Türk devletinin izlediği dış politikanın temel esası aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Mustafa Kemal Atatürk’ün: “ Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Hatay ile ilgili bu görüşleri onun hangi kişilik özelliğini gösterir?

27 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması, Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye düşürmüştü. Bu durum karşısında Türkiye ülke ve bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye çalıştı. Balkan Antantı ile batı sınırını güvence altına alan Türkiye aynı amacı doğu komşularıyla da gerçekleştirmek istedi.

Verilen metne göre aşağıda ki olaylardan hangisinin açıklaması yapılmıştır?

28 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

II. Dünya Savaşı öncesinde Fransa, Suriye’de yayılmacılığına son vermiş ve Suriye’de elde ettiği topraklardan çekilmiştir.

Fransa’nın bu kararı, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?

29 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye'nin uluslararası topluluklarla iyi ilişkiler kurmak istemesini desteklemektedir?

Ortalama skor 59%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-6-uenite.69980/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Ç..97 %28
2Ömür93 %27
3selma93 %27
4g93 %27
58 Bbbbb93 %27
6SAMİ91.5 %26.5
7c90 %26
8Larask86 %25
9cglr86 %25
10Ateş 🔥83 %24
118-C83 %24
12Kaan KÖSELER83 %24
13Ggfhvhbv79 %23
14Ege79 %23
15deniz goat76 %22
16Dilek76 %22
17Toygun72 %21
18ff72 %21
19Owwiwjwjwj66 %19
20dnz60.5 %17.5
21ikra59 %17
22vbbgf55 %16
23fjhgh52 %15
24pro48 %14
25hhh45 %13
26Ss45 %13
27312438 %11
28seda34 %10
29Eda31 %9
30İnci31 %9
31[email protected]24 %7
32.3.5 %1
33Q0 %0
34qweqw0 %0
35dsdsd0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7309
2SAMİ 2573
3arzu1402
4z1229
5cglr1091
6eyup1067
7İlayda1061
8H1033
9ENSAR1008
10asd888
11e870
12Slm869
13G854
14Efe847
15d826
16H808
17A807
18Uğur 772
19eeeee738
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v622
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 561
25Se sdd559
26Furkan Yürük548
27t525
28serseri522
29Reyyan513
30C510
31Q510
32Gümüş485
33bbbbbbb484
34ali473
35deniz469
36Kayra Karakartal467
37Nisa Duru Bingül465
38Ecrin Bayrak460
39Hatice Nur Yurt455
40Ömer Enes ÇAKAL454
41j449
42Ares444
43Melek çakır443
44Melih Hasan441
45Y439
46Emine435
47Zafer Ege Küçük 435
48cesur434
49hhhhhh432
50d432
51bilinmeyen430
52Beren423
53Buğra efe420
54Mert 7F413
55t413
56Reyyan SEÇGİN 407
57Furkan Alper 407
58sevinç405
59Arda398
60DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
61Yunus Emre Göktaş395
62UEVDJANA395
63ylllp388
64Mirac Muhammet Topçu386
65Medine385
66ali382
67Mirzat379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72Aslıhan369
73Alper369
74A369
75seda366
76blablabla365
77Ramazan ışık364
78asd364
79Deniz Güren362
80m362
81Hanibe 357
82Enes354
83sevim353
84YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
85Mina351
86Kuzey349
87Ege349
88Ecrin 348
89Fenerli Çiftçi348
90Melek Büşra Cebeci347
91cu347
92yusuf pro @345
93Elif345
94Oh uyuj jjhoj344
95esra343
96Hayrunisa Altay339
97mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
98koraydulger338
998a337
1006\\a334
101yağmur yılmaz333
102Hazal331
103Deniz330
104Damla323
105Kuzey Günsy321
1066a319
107Ömür317
108Nazlı315
109cansu314
110Benkim1232313
111M.yiğit313
112Sabire312
113İbrahim309
114Özge 308
115Asdf308
116Arda306
117Hasan305
118k305
119Arda Arabaci304
120mehmet304
121nehir303
122Ü303
123A300
124Fatma Nur299
125MERVE297
126kaan297
1276f296
128Dilek 296
129Arda Yılmaz296
130Elif292
131beren su oturak291
132Eylül291
133Zehra Reyyan Yanmaz291
134Ahmet291
135MİNA SU CAV290
136yigit289
137a289
138Gökay288
139beloo288
140Zeynep DEDE288
141Ali288
142Bilal283
143yylyş283
144Nikolay282
145a282
146T282
147Elif Şenol280
148emine280
149Gülistan Nursu Ertürk279
150Ayşe277
151Zeren ERTUĞRUL276
152F275
1531275
154f274
155asa274
156Abdurrahman273
157Neslihan Gül273
158Ekin272
159Ramazan Sevindir271
160canan kara270
161Tuba 269
162Tahir268
163efe doruk268
164Ahmet Burak267
165ege hayal267
166Ecrin Karabacak 6-F266
167Ali Batın TAN265
168Nilda Ece Yılmaz265
169Hikmet265
170cüneyt265
171Zehra Belinay Develi264
1722264
173Görkem263
174sılanur262
175fvodk262
176Sayed osman261
177Mürşit Parlakgün261
178Hedibe Taş260
179cihab260
180ilkan keneç258
181Yiğit ali Akkuş258
182eylül sude258
183Deniz Kılıç 257
184Elif Tuana Kafşakoğlu256
185A256
186Guııoı256
187Abdulgani kit255
188hjk254
189Defne254
190duru253
191Fatma253
192İbrahim253
193Emine kayrak252
194deneme252
195B252
196m252
197Meryemnur 251
1986/A251
199Muhammed başçi 250
200çiğdem250
201Ecrin249
202Yağmur Ceylan249
203DORUK ALİ TANDOĞAN248
204Nisa çelikoğlu248
205Çınar247
206Zübeyir Esad Seçkin247
207mnş245
208Ahmet Sağnak244
209Sümeyye241
210Normal_bir_insan241
211ali241
212Ali Efe İnceoğlu241
213Beren KOÇ240
214Sümeyye239
215Burcu239
216Ceylin238
217H238
218Betül ŞEKERCİ237
219Elif237
220Kardelen236
221Buseyne hasnavi236
222furkan234
223IntelligenceBox234
224serra234
225Yunus Emre Göktaş233
226Eren ÖZ 6/F233
227Aslı Beyza Güneş232
228Erdem yücel232
229Öykü232
230Rüzgar230
231Samet229
232Fdjfyyt229
233Akay Yalçın229
234Çağan229
235Şeyma Nur Akkaya229
236tarık topçu227
237Yiğit Alperen Kırpık227
238Emine naz 225
239Rabia225
240Aliberke Şahin225
241Cihan Arda Demirel225
242Hshs225
243n225
244Mustafa Osanmaz224
245kjk224
246Şura Baynal224
247aa223
248Afra Fatıma Oflaz 222
249T222
250G221
251Kd221
252gggg221
253Batuhan 220
254Azad220
255efe220
256Se220
257Mesude220
258alara219
259Mihrap Karaman218
260Ezda218
261Nil Er218
262aaa218
263Sultan Ekin217
264azra217
265Doğa ÇAM217
266Yusuf216
267Asya216
268A216
269Elif Başaran 216
270lara215
271Azra bolat215
272haççik215
273Efecan214
274Yağmursu214
275ilayda214
276sümeyye214
277Yağız Yusuf Büyükdoğan214
278Makbule213
279zeynep sahra213
280Rumeysa Akgün213
281ada güler213
282123213
283KEREM KARATAŞ213
284Mete Büyükkasim 213
285Gülce Erkeç212
286g212
287Dhkş212
288yusuf211
289Esma Enrar211
290Eren Müjdeci 210
291İrem209
292Elifnur kara209
293cemada209
294Ahmet Yusuf208
295a208
296Kaan görkem BARIŞ207
297Aslı207
298Deniz Ayabaktı 207
299Burak 206
300Defne Su Güzel206
301Bekirhan206
302dws205
303Arda205
304aynur205
305Yaren Yener204
306Ömer Enes ÇAKAL204
307macide204
308MHD HANI HALIMEH203
309Gamze203
310cengiz203
311ggg203
312mmmlll203
313zeliha kaya203
314Merve Tınmaz202
315Asya Yolcu202
316Kaan Yılmaz202
317CEMRE 201
318Nida201
319Yağmur Alkaşı 201
320Nazmi Mete 201
321Hüseyin emre bulgurcu 200
322azad200
323Ezgi su200
324Melek Vardar200
325Yağmur200
326ferhat200
327ş200
328Uras hıdır199
329Mustafa Enes Kocadağ 6D199
330.199
331Dosyal199
332Firdevs öz198
333Elif KERKÜT198
334Sare198
335A198
336Ahmet SERİN 197
337Ahmet KORKMAZ197
338Süleyman196
339ebrar196
340a196
341Esra Aksoy195
3428d195
343mehmet fatih195
344Vedat194
345Ceyda Ercin194
346KAYRA194
347Hira Nur Avcı 194
348FEHİME194
349Meryem ulaş193
350KEREM BJK193
351Enes193
352poyraz193
353q193
354ela193
355aaa193
356Hiranur Kendir192
357hakan192
358ahmet191
359Enise Semra Gurlaş191
360Döne Ada191
361Deniz191
362R. Aytuğ Cıvak191
363aaaaaa191
364Eliz190
365Kardelen190
366Elif190
367TuanaTuna 190
368ilhan190
369ihsan mahir davuş189
370lòn189
371Oğuzhan yüksel188
372Ahmet188
373Damla188
374Zeynep Çelebi188
375AZRA188
376Hanife186
377Çağın Akgül186
378Erdem 186
379Hasan185
380sevde185
381e185
382Mete184
383Ayberk184
384halit183
385Ahmet Kadir Yabaş183
386ecem183
387hıdır yalçın183
388MİNA SU CAV183
389q183
390kennnturan183
391Sezgin181
392Selin181
393Erd181
394YILDIZ8I180
395Mert ali180
396Ecrin üst180
397şevval180
398*179
399Mücteba Tabak 179
400Nil soğancılar179
401Gj uyu179
402cibril179
403gulcebi179
404Hatice azra çiçek 178
405Hazal178
406Nilay178
407ecrin ayaz178
408E178
409KOLAYDI178
4106/d178
411Okyanus177
412salih177
413Yiğit ÖZER177
414Batuhan çalımlı177
415Utku177
416Yunus177
417a177
418arda177
419Ilım Beyza Dikye176
420Melisa 176
421Turkay176
422Enes Yiğit BAYKAL176
423rumeysa176
424Yağzel176
425a176
4267A176
427Ömer Mert Arslan175
428Arda175
429Hayrunnisa175
430Mert175
4315175
432ARDA175
433Eclil174
434BUSE 174
435Miraç Tuğra Aydın174
436mehmet174
437Elif AZRA174
4388 b174
439ökkkjjjj174
440Ecrin Vahide AVAROĞLU174
441Zehra173
442Aysel Karasu173
443Ece Duru Gürpüzer173
444İkra Nur Demir173
445oğuzhan173
446Elif172
447Merve172
448Kemal efe Cetin172
449sude172
450Belinay172
451Elif bakar172
452Ece 172
453Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
454Mahsun 171
455Ceylin171
456macide171
457İrfan171
458sibel171
459dilber171
460Yaren170
461Ahmet Orkun170
462İrem170
463Umut can170
464Bahar 169
465Elif169
466Aslı Buğlem Akdeniz169
467Ə169
468Egehan elmas 169
469d169
470ertuğrul169
471fatma169
472Recep Emre168
473Azizcan aydoğan168
474Büşra168
475ta168
4766A168
477Yakup168
478kutay168
479lgs168
480Barış Bolut167
481Hasan tuna Gövenç 167
482Sebahat167
483u167
484Dfdömffl167
485lwooe166
486Kerem166
487Kaan Düztaş166
488imran ceylin sarı166
489Eylül Görpeler 166
490Emre ÇOBANOĞLU166
491Hasan 166
492ercument166
493Nurgül166
494Eymencan166
495Süleyman Arif ARARAT165
496EMİR GÖSTERİCİ165
497Dilay165
498Ömer Bayburt165
499Ecrin Naz165
500yağmur165