8. Sınıf 6. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 29 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/29
0 oylar, 0 ortalama
41
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 6. Ünite Testi

8. Sınıf 6. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Osmanlı'nın verdiği ayrıcalıklardan yararlanan yabancı devletler Osmanlı topraklarında birçok okul açmıştı. Bu okullarda devletin yeterince denetim hakkı yoktu. Bu durum azınlıkların isyan etmeleri, toplum içinde kültür farklılıklarının oluşması gibi bir çok sonucu beraberinde getirmişti. Lozan Barış Antlaşmasında; yabancı okullarla ilgili tek karar sahibinin Türk Hükümeti olduğu kabul edildi. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Fransa bu duruma karşı çıkarak konuyu Milletler Cemiyeti’ne taşıdı.

Verilen metne göre Türkiye’nin almış olduğu bu karar Dış Politika İlkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

2 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi Atatürk döneminde I. Dünya Savaşı’ndan sonra bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla katıldığı oluşumlardan biri değildir?

3 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Nüfus Mübadelesi; Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorundur. Lozan Antlaşması'na göre İstanbul Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç diğer Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Yunanistan’ın özellikle İstanbul'da daha çok Rum bulundurmak istemesi iki ülke arasında sorun oldu. Daha sonra Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ikili görüşmeler sonucunda, Yunan Başbakanı Venizelos ile Türkiye adına Başbakan İsmet İnönü arasında bir Nüfus Değişim Antlaşması imzalandı ve sorun çözüme kavuşturuldu.

Verilen bilgilere göre aşağıda ki yorumlardan hangisi yapılamaz?

4 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk’ün dış politikasının temeli, milli sınırlarımızın içinde, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’ dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politika ilkelerinden değildir?

5 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

Milletler Cemiyeti’nin kurulması aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

6 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını; "Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

7 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması, Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye düşürmüştü. Bu durum karşısında Türkiye ülke ve bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye çalıştı. Balkan Antantı ile batı sınırını güvence altına alan Türkiye aynı amacı doğu komşularıyla da gerçekleştirmek istedi.

Verilen metne göre aşağıda ki olaylardan hangisinin açıklaması yapılmıştır?

8 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

9 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı maddeleri;

  • Lozan’da oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
  • Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir. 
  • Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin verilen maddelerine göre;

I. Türkiye’nin güvenliği artmıştır.
II. Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümler kalkmıştır.
III. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığı artmıştır.

Yukarıda ki yorumlardan hangilerini yapmamız doğru olur?

10 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nden kalan borçların paylaşılması ve ödenmesi kararlaştırılmıştı ancak alacaklılar arasında en fazla alacağı olan Fransa sorun çıkardı. Fransa, borçların altın olarak ödenmesini istediyse de Türkiye borçların kağıt para ve Fransız frangı olarak ödenmesini kabul ettirdi. Böylece sorun barışçı yollarla çözüme kavuşturuldu.

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

11 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşması'nda boğazların Türkiye'nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını benimsemişlerdir.

Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

12 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye'nin uluslararası topluluklarla iyi ilişkiler kurmak istemesini desteklemektedir?

13 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

I. Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
II. Musul Sorunu’nun çözümü
III. Hatay Sorunu’nun çözümü

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri devletler arasında ki sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollardan çözümlemeye örnek olarak gösterilebilir?

14 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Mustafa Kemal, Milli Mücadele’ye liderlik etmiş, bağımsız, ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlamıştır.

Yeni Türk devletinin izlediği dış politikanın temel esası aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

II. Dünya Savaşı öncesinde Fransa, Suriye’de yayılmacılığına son vermiş ve Suriye’de elde ettiği topraklardan çekilmiştir.

Fransa’nın bu kararı, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?

16 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Türk dış politikası ilkelerinin bazıları verilmiştir.

Gerçekçilik: Atatürk’ün dış politikası hayalci değildir. Gerçekleşmesi imkânsız fikirlere göre hareket etmez ve daima gerçekçi politikalara dayanır.
Mütekabiliyet (Karşılıklılık): Bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme kararlarına veya herhangi bir davranış biçimine gösterdiği tutumuna karşılık, diğer devletin de aynı biçimde davranmasına denir.
...?... : Atatürk, Türkiye'nin izleyeceği milli dış politikayı belirlerken öncelikli olarak ülkemizin milli yararlarını ön planda tutmuştur.

Verilen bilgilere göre ? olan yere aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi gelmelidir?

17 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın kuruluş amaçlarından biri değildir?

18 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?

19 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir. Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?

20 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Boğazlardaki tam egemenliğimiz Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sağlanmıştır. Boğazların güvenliğinin sağlanması da Türkiye’ye verilmiştir.

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

Türkiye'nin boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.
İstanbul'un ve boğazların güvenliği tehlikeye açık hale gelmiştir.
Boğazlardan elde edilen ekonomik gelir azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

21 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye’de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

I. 1932ʹde Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.
II. 1934ʹte Balkan Antantı’nın kurulmasını sağlamıştır.
III. 1937ʹde Sadabad Paktı’nın kurulmasına öncülük yapmıştır.
IV: 1936ʹda Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların yönetimini üstlenmiştir

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri bölgesel barışı sağlamak amacıyla yapılmıştır?

22 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’na göre Hatay, Fransa mandası altındaki Suriye sınırları içinde kalmıştı. Fransa, Avrupa’da yaşanan Alman tehlikesi üzerine 1936’da Suriye’deki manda yönetimine son verdi ve Hatay’ı Suriye’ye bıraktı. Bu gelişme Türkiye’de Hatay Türkleri konusunda büyük bir endişe yarattı. Türkiye, Fransa’nın bu kararına karşı çıktı ve Hatay’ın bağımsız olması gerektiğini savundu. 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

23 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk dış politikada, İlkelerini esas almıştır.

I. Yurtta ve Dünyada Barışı Koruma
II. Milli Menfaatleri Esas Alma
III. Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma

Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?

24 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye - Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili oldular.

Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı İngiltere'nin desteklemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Mustafa Kemal Atatürk’ün: “ Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Hatay ile ilgili bu görüşleri onun hangi kişilik özelliğini gösterir?

26 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki dış sorunlardan biri değildir?

27 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934'te "Balkan Antantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

28 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle Balkan Antantı’nı Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı’nı kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

29 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hale getirilmiştir. Tüm okulların denetiminin Türk müfettişler tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.” 

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki sorunlardan hangisi çözülmeye çalışılmıştır?

Ortalama skor 58%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-6-uenite.69980/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Ç..97 %28
2Ömür93 %27
3selma93 %27
4g93 %27
58 Bbbbb93 %27
6SAMİ91.5 %26.5
7c90 %26
8Larask86 %25
9cglr86 %25
10Ateş 🔥83 %24
118-C83 %24
12Kaan KÖSELER83 %24
13Ggfhvhbv79 %23
14Ege79 %23
15deniz goat76 %22
16Dilek76 %22
17Toygun72 %21
18ff72 %21
19Owwiwjwjwj66 %19
20dnz60.5 %17.5
21ikra59 %17
22vbbgf55 %16
23fjhgh52 %15
24pro48 %14
25hhh45 %13
26Ss45 %13
27tuna41 %12
28312438 %11
29seda34 %10
30Eda31 %9
31İnci31 %9
32[email protected]24 %7
33Sema21 %6
34.3.5 %1
35Q0 %0
36qweqw0 %0
37dsdsd0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13273
2arzu2660
3SAMİ 2573
4ENSAR2149
5ALİ2110
6z2061
7İlayda1964
8eeeee1960
9H1855
10G1704
11asd1697
12e1696
13d1612
14A1353
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1219
18ali1173
19cglr1091
20H1067
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23ahmet 937
24v928
25T901
26Eylül sarıkabk894
27Se sdd879
28j830
29Elif818
30Enes802
31Melek çakır797
32Arda Yılmaz788
33efe787
34aleyna780
35Uğur 772
36Belinay771
37ylllp747
38bbbbbbb739
39oykuıpıl710
40elif702
41Nisa Duru Bingül696
42A689
43d678
44Y675
45t668
46Furkan Yürük667
47Mirac Muhammet Topçu667
48m664
49hjk657
50Nazlı656
51esra648
52Nisa Nur Kulaç646
53C643
54Melek Vardar641
55Zeynep DEDE636
56Emine631
57Özge 621
58yylyş607
59Mert 7F602
60hhhhhh599
61Furkan Alper 599
62deniz596
63Selin589
64Neslihan Gül585
65serseri583
66Ali579
67Ömer Enes ÇAKAL575
68Beren573
69Deniz566
70Emine kayrak565
71Sema564
72k564
73Defne563
74Aslıhan561
75Sare558
76Zeynep Çelebi557
77Sümeyye546
78Q545
79KEREM KARATAŞ543
80Yunus Emre Göktaş542
81alara539
82Ares537
83ali520
84Ecrin Bayrak518
85Hazal517
86R. Aytuğ Cıvak515
87Reyyan513
88Ledeyna Güner513
89Ü511
90M.yiğit509
91rana508
92Azizcan aydoğan501
93Yiğit ali Akkuş498
94yağmurrr496
95koraydulger492
96Burak491
97Çınar490
98Gülce Erkeç488
99Gümüş485
100Kuzey484
101naz480
102Buğra efe479
103oğuzhan475
104ada474
105t471
106asd469
107Nisa Çelik462
108Zehra Reyyan Yanmaz452
109f452
110Arda451
111sekizler450
112cesur449
113Arda Arabaci449
114abcdef449
115f448
116Zafer Ege Küçük 444
117Melih Hasan441
118A439
119YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
120Sabire437
121DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
122İbrahim435
123MİNA SU CAV430
124bilinmeyen430
125bekir430
126gürkan429
127Zeynep Beyza428
128imagine losing427
129asya427
1306a425
131Alin asya422
132Ali Batın TAN421
133ihsan mahir davuş420
134Esma414
135Reyyan SEÇGİN 412
136Mirzat409
137Ayşe408
138yigit406
139Elif405
140sevinç405
141İkra Nur Demir403
142Eylül402
143fvodk402
144Arda398
145ahmet398
146dws398
147Elif398
148Alper397
149efe395
150UEVDJANA395
151Barış Arın Yavuzcan394
1526f391
153Aysun391
154Nil soğancılar391
155a391
156aaa391
157Baki390
158Cemre390
159a389
160Doruk388
161Elif Şenol387
162Medine385
163cihab385
164Eymencan384
165Kuzey381
166blablabla380
167Hiranur kendir380
1688a380
169yağmur379
170İlayda376
171seda376
172KOLAYDI376
173Hanibe 375
174Ali Efe İnceoğlu373
175Ezgi su372
176hale ceylan 371
177serra nur balta371
178Irmak özer371
179cüneyt371
180Kd371
181Mina369
182A369
183a368
184*367
185Ecrin 367
186Deniz Güren367
187Kardelen365
188zozo365
189SENA365
190Kemal efe Cetin364
191Ramazan ışık364
192Nikolay363
193Yusuf İslam konuk362
194Melek Büşra Cebeci361
195asa361
196tuncay360
197aaaaaa356
198Sümeyye354
199Fftgtgtgy354
200nehir353
201a353
202sevim353
203mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
204Midgin350
205Sıdıka SARIBIYIK349
206Esra pehlevan349
207Ege349
208yaso349
209Fenerli Çiftçi348
210Hasan348
211KAYLA NAZ347
212cu347
213lòn346
214yusuf pro @345
215Oh uyuj jjhoj344
216Asdf342
217Bay asla yanılmaz342
218Zeynep buğlem ANDAÇ341
219123341
220Hayrunisa Altay339
221Öğrenci336
222yağmur yılmaz336
223aa336
224kaan334
2256\\a334
226Elif Çakır334
227MİNA SU CAV334
228n333
229Fatma330
230Abdurrahman330
231ökkkjjjj330
232rüzgar ünal329
233Medine Sıla Kayacan329
2345a329
235mehmet326
236Ali nazim324
237Damla323
238Kuzey Günsy321
239mmmlll321
240Ecrin320
241Ömür317
242Elif Hoda317
243Tahir317
244Hikmet316
245Ahmet KORKMAZ315
246cansu314
247Ahmet Sağnak314
248Ə314
249sena314
250a314
251hilmi314
252Gökay313
253Benkim1232313
254Zeynep koç312
255Fehime özdemir312
256macide312
257Kerri309
258Dilek 309
259q309
260x309
261a308
262Merve Tınmaz 5-C307
263Hürünaz306
264serra306
265Zeynep Ceyda Koca306
266Ramazan Sevindir305
267Musa bulduk305
268Şevval su yeniceli305
269Esma Enrar304
270Çağla304
271YİĞİT UZUNOĞLU304
272Azra cankilic303
273g303
274Se302
275Hazal301
276Bilal300
277Fatma Nur299
278ebrar299
279fgtytah299
280İslam Can299
281Nilda Ece Yılmaz298
282MERVE297
283Umut can296
284Bnb296
285FEHİME296
286koray295
287hira294
288Büşra294
289y294
290H292
291Nisa çelikoğlu292
292Şeyma Nur Akkaya292
293ggg292
294beren su oturak291
295Dosyal291
296T291
297Ahmet291
298Sümeyra Ekerim291
299emira290
300Melih290
301wsd290
302Gülistan Nursu Ertürk289
303çınar kankaya289
304aaa289
305beloo288
306Hshs288
307Burcu287
308Aa287
309selattin kaan arslan287
310Efe Uygar286
311ege hayal286
312Ecrin285
313DORUK ALİ TANDOĞAN282
314a282
315k282
316ada güler281
317Ömer Akdemir281
318nihal281
319aynur281
320Şervan tursun281
321Defne yolcu 280
322a280
323emine280
324osman yüce279
325Hedibe Taş278
326B277
327gggg277
3282277
329Zeren ERTUĞRUL276
330F275
331ilkan keneç275
332Mete275
3331275
334merve dağdelen275
335Aliberke Şahin274
336deneme274
337Rüzgar Berat274
3387hg274
339Yiğit273
340Tuğberk karabudan273
341Ekin272
342Bahtiyar271
343burak271
344Sümeyye Cankılıç271
345Otsıtaur271
346Deniz Kılıç 270
347canan kara270
348ertuğrul270
349Tuba 269
350Zehra Belinay Develi269
351Kuyrukluyıldızlar269
352Dfg268
353efe doruk268
354Ahmet Burak267
355ecrin ayaz267
356Efe Bozkurt266
357ecrin266
358Ecrin Karabacak 6-F266
359Neden266
360hilal266
361Mehmet Akif Ersoy265
362Elif AZRA265
363furkan264
364Nehir264
365Yağzel264
366BenEuyfDeğilim264
367Yiğit Başarı263
368Görkem263
369A263
370tr263
371G263
372D263
373ta262
374sılanur262
375Sayed osman261
376Mürşit Parlakgün261
377Ibrahim261
378ayşe261
379Beren KOÇ260
380Emre258
381eylül sude258
382Menna258
383öykü257
384H257
385Elif Tuana Kafşakoğlu256
386nevın256
387Enes Yiğit BAYKAL256
388Guııoı256
389Aslı Beyza Güneş255
390Abdulgani kit255
391Alperen Doğankaya255
392Aysu255
393Nil Er255
394ali255
395duru253
396Ekin topçu253
397Sebahat253
398jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
399İbrahim253
400sfgh253
401zeliha kaya253
402Belinay252
403Abdülhamit252
404B252
405Çağan252
406a252
4076-A252
408m252
409Meryemnur 251
4106/A251
411Muhammed başçi 250
412jjjjj250
413çiğdem250
414Yağmur Ceylan249
415Ayberk249
416gulcebi249
417Kağan248
418semra248
419Zübeyir Esad Seçkin247
4207b247
421Akay Yalçın246
422Müjgan Minez246
423hıdır yalçın246
424Mesude246
425mnş245
426ismail245
427Aa245
428ARDA245
429Zeynep244
430Rabia244
431Döne Ada242
432Çağatay242
433Adlem Gökçe Yaman241
434Normal_bir_insan241
4358/D241
436zeynep sahra240
437Eren Müjdeci 240
438selma240
439Elif239
440Dhkş239
441Ceylin238
442Abdullah238
443g238
444Betül ŞEKERCİ237
445Elif237
446azra236
447Buseyne hasnavi236
448.235
449Gufiroe234
450IntelligenceBox234
451Aslı234
452Elif bakar234
453e234
454ilhan234
455Mert Ali YILDIRIM233
456Yunus Emre Göktaş233
457Hayrunnisa233
458Eren ÖZ 6/F233
459seyit233
460Umut kamil232
461Erdem yücel232
462Öykü232
4637B232
464Eylül Görpeler 231
465Ecrin naz ataş231
466Azra231
467Rüzgar230
468Azra bolat230
469Çağın Akgül230
470poyraz230
4715/E230
472dilay230
473Samet229
474Fdjfyyt229
475Z.seray229
476W229
477Yağmur228
478EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
479Muhammed Emin228
480Dfdömffl228
481Arda227
482Belkıssu227
483tarık topçu227
484Yiğit Alperen Kırpık227
485BATIN BERK YORULMAZ226
486Gülşah226
487Esma Hıra226
488Aybars226
489Emine naz 225
490Cihan Arda Demirel225
4918225
492r225
493Mustafa Osanmaz224
494kjk224
495Nehir224
496Yağız Yusuf Büyükdoğan224
497Şura Baynal224
498Musa224
499Bekirhan223
500Afra Fatıma Oflaz 222