8. Sınıf 6. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 29 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/29
0 oylar, 0 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 6. Ünite Testi

8. Sınıf 6. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nden kalan borçların paylaşılması ve ödenmesi kararlaştırılmıştı ancak alacaklılar arasında en fazla alacağı olan Fransa sorun çıkardı. Fransa, borçların altın olarak ödenmesini istediyse de Türkiye borçların kağıt para ve Fransız frangı olarak ödenmesini kabul ettirdi. Böylece sorun barışçı yollarla çözüme kavuşturuldu.

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

2 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Türk dış politikası ilkelerinin bazıları verilmiştir.

Gerçekçilik: Atatürk’ün dış politikası hayalci değildir. Gerçekleşmesi imkânsız fikirlere göre hareket etmez ve daima gerçekçi politikalara dayanır.
Mütekabiliyet (Karşılıklılık): Bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme kararlarına veya herhangi bir davranış biçimine gösterdiği tutumuna karşılık, diğer devletin de aynı biçimde davranmasına denir.
...?... : Atatürk, Türkiye'nin izleyeceği milli dış politikayı belirlerken öncelikli olarak ülkemizin milli yararlarını ön planda tutmuştur.

Verilen bilgilere göre ? olan yere aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi gelmelidir?

3 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Boğazlardaki tam egemenliğimiz Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sağlanmıştır. Boğazların güvenliğinin sağlanması da Türkiye’ye verilmiştir.

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

Türkiye'nin boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.
İstanbul'un ve boğazların güvenliği tehlikeye açık hale gelmiştir.
Boğazlardan elde edilen ekonomik gelir azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hale getirilmiştir. Tüm okulların denetiminin Türk müfettişler tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.” 

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki sorunlardan hangisi çözülmeye çalışılmıştır?

5 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye - Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili oldular.

Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı İngiltere'nin desteklemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye'nin uluslararası topluluklarla iyi ilişkiler kurmak istemesini desteklemektedir?

7 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934'te "Balkan Antantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

8 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

II. Dünya Savaşı öncesinde Fransa, Suriye’de yayılmacılığına son vermiş ve Suriye’de elde ettiği topraklardan çekilmiştir.

Fransa’nın bu kararı, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?

9 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle Balkan Antantı’nı Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı’nı kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

10 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

11 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşması'nda boğazların Türkiye'nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını benimsemişlerdir.

Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

12 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi Atatürk döneminde I. Dünya Savaşı’ndan sonra bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla katıldığı oluşumlardan biri değildir?

13 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye’de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

I. 1932ʹde Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.
II. 1934ʹte Balkan Antantı’nın kurulmasını sağlamıştır.
III. 1937ʹde Sadabad Paktı’nın kurulmasına öncülük yapmıştır.
IV: 1936ʹda Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların yönetimini üstlenmiştir

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri bölgesel barışı sağlamak amacıyla yapılmıştır?

14 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

I. Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
II. Musul Sorunu’nun çözümü
III. Hatay Sorunu’nun çözümü

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri devletler arasında ki sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollardan çözümlemeye örnek olarak gösterilebilir?

15 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

Milletler Cemiyeti’nin kurulması aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

16 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını; "Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

17 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması, Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye düşürmüştü. Bu durum karşısında Türkiye ülke ve bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye çalıştı. Balkan Antantı ile batı sınırını güvence altına alan Türkiye aynı amacı doğu komşularıyla da gerçekleştirmek istedi.

Verilen metne göre aşağıda ki olaylardan hangisinin açıklaması yapılmıştır?

18 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk’ün dış politikasının temeli, milli sınırlarımızın içinde, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’ dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politika ilkelerinden değildir?

19 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk dış politikada, İlkelerini esas almıştır.

I. Yurtta ve Dünyada Barışı Koruma
II. Milli Menfaatleri Esas Alma
III. Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma

Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?

20 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’na göre Hatay, Fransa mandası altındaki Suriye sınırları içinde kalmıştı. Fransa, Avrupa’da yaşanan Alman tehlikesi üzerine 1936’da Suriye’deki manda yönetimine son verdi ve Hatay’ı Suriye’ye bıraktı. Bu gelişme Türkiye’de Hatay Türkleri konusunda büyük bir endişe yarattı. Türkiye, Fransa’nın bu kararına karşı çıktı ve Hatay’ın bağımsız olması gerektiğini savundu. 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

21 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın kuruluş amaçlarından biri değildir?

22 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?

23 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı maddeleri;

  • Lozan’da oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
  • Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir. 
  • Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin verilen maddelerine göre;

I. Türkiye’nin güvenliği artmıştır.
II. Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümler kalkmıştır.
III. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığı artmıştır.

Yukarıda ki yorumlardan hangilerini yapmamız doğru olur?

24 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki dış sorunlardan biri değildir?

25 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Nüfus Mübadelesi; Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorundur. Lozan Antlaşması'na göre İstanbul Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç diğer Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Yunanistan’ın özellikle İstanbul'da daha çok Rum bulundurmak istemesi iki ülke arasında sorun oldu. Daha sonra Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ikili görüşmeler sonucunda, Yunan Başbakanı Venizelos ile Türkiye adına Başbakan İsmet İnönü arasında bir Nüfus Değişim Antlaşması imzalandı ve sorun çözüme kavuşturuldu.

Verilen bilgilere göre aşağıda ki yorumlardan hangisi yapılamaz?

26 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Mustafa Kemal, Milli Mücadele’ye liderlik etmiş, bağımsız, ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlamıştır.

Yeni Türk devletinin izlediği dış politikanın temel esası aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Mustafa Kemal Atatürk’ün: “ Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Hatay ile ilgili bu görüşleri onun hangi kişilik özelliğini gösterir?

28 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Osmanlı'nın verdiği ayrıcalıklardan yararlanan yabancı devletler Osmanlı topraklarında birçok okul açmıştı. Bu okullarda devletin yeterince denetim hakkı yoktu. Bu durum azınlıkların isyan etmeleri, toplum içinde kültür farklılıklarının oluşması gibi bir çok sonucu beraberinde getirmişti. Lozan Barış Antlaşmasında; yabancı okullarla ilgili tek karar sahibinin Türk Hükümeti olduğu kabul edildi. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Fransa bu duruma karşı çıkarak konuyu Milletler Cemiyeti’ne taşıdı.

Verilen metne göre Türkiye’nin almış olduğu bu karar Dış Politika İlkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

29 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir. Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?

Ortalama skor 31%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-6-uenite.69980/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1tuna41 %12
2Sema21 %6

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9123
2ALİ2110
3a1939
4aa1633
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1366
8111327
9Deniz1290
10G1243
11G1230
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ali999
16ARzu968
17Ilgın KARAKARTAL901
18kg897
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Belinay771
24oykuıpıl767
25Adam_Ucuyo758
26Ghg fa738
27Ege Gören712
28ayşen erva705
29Çağla701
30z680
311667
32Elif666
33asads665
34eyup653
35E649
36Nisa Duru Bingül623
37gg617
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h570
43sss562
44Selin548
45Hürünaz544
46Alische538
47dd537
48a531
49İrem525
50Sema523
51arda can522
52Ömer Enes ÇAKAL517
537/A516
54Elif Hoda511
55w510
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72Alara Cengiz472
73s472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91Cemre421
92K417
93Liya412
94hasan408
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we379
110cahoo378
111Ali Batın TAN374
112Medine373
113İkranur373
114Irmak özer371
115Şervan tursun371
116*367
117Mısra Direk366
118zozo365
119Levent364
120Nikolay363
121Yusuf İslam konuk362
122Sevde362
123bekir362
124naz362
125Zeynep Beyza359
126uuu357
127Doruk Celal Darçin356
128Esra356
129ihsan mahir davuş354
130Hiranur354
131a353
132Furkan Alper353
133Elif351
134ı350
135Esra pehlevan349
136oğuz347
137Çınar Temurtaş344
138İlayda341
139M.yiğit aslan340
140Nil Soğancılar339
141Serra Nur336
142Eymencan336
143ğ336
144yağmur335
145Elif Çakır334
146Emre332
147Çağrı332
148Dyrr7ti330
149Eymen330
150rüzgar ünal329
151Ögenci329
152İsim329
153bbshen327
154Awdd327
155CEMRE325
156Eylül324
157C322
158Nimet319
159Kardelen karataş318
160Mizgin317
161burak317
162sudem316
163macide316
164Ahmet KORKMAZ315
165Sıdıka SARIBIYIK314
166a314
167Aslıhan313
168Zeynep koç312
169Fehime özdemir312
170Kerri309
171Ezgi Su308
172Merve Tınmaz 5-C307
173esila307
174Kayla Naz Akdeniz306
175elf306
176Zeynep Ceyda Koca306
177bero305
178-303
179Belinay301
180Ebrar299
181İslam Can299
182Zeynep Buğlem ANDAÇ298
183Yusuf İslam Konuk296
184Abdullah296
185Bnb296
186koray295
187hira294
188Büşra294
189fsm292
190ayşe291
1918b289
192ada289
193ALI KUTAY288
194ArdaB.288
195Burcu287
196Efe Uygar286
197Aa286
198Ecrin285
199W285
200ahmet baki284
201Melih DUMAN282
202Gy282
203ghggtyhtt281
204Sare278
205Dilara Köroğlu277
206Hayice276
207savas275
208Yiğit274
209YİĞİT274
210Bilge Kağan ELMAS274
211tdtgt272
212Bahtiyar271
213Medine Sıla Kayacan271
214senem271
215coco cola268
216y268
217Yiğit Manazoğlu267
218sena267
219Efe Bozkurt266
220Hazal266
221ecrin266
222Neden266
223klşh266
224Mehmet Akif Ersoy265
225Z.seray264
226Semra262
227C261
228Şevval su259
229osman259
230Rüzgar Berat259
231Yiğit258
232Arda258
233Menna258
234öykü257
235çınar kankaya256
236Cfcvcfd255
237Ecrin KARAARSLAN254
238Esma Ebrar254
239tr253
240Mete252
241Abdülhamit252
242a252
243Musa252
244Asd251
245xzftfew1ttt251
246aeâtçaaet251
247Minel Tuana Köseoğlu249
2487B249
249Kağan248
250fafğpafo0pağkfla245
251BATIN BERK YORULMAZ245
252Ömer244
2535a244
254merve244
255www243
256YİĞİT UZUNOĞLU243
257Gülşah242
258Azra242
259SÜMEYRA EKERİM242
260Adlem Gökçe Yaman241
261Sümeyye Cankılıç241
262Mete241
263zeynep sahra240
264sss240
265Elif239
266Zerenkalpben238
267doğan238
268T238
269Hilal237
270YUSUF236
271.235
272Gufiroe234
273Elif bakar234
2741234
275Kemal efe Çetin233
276Eftelya233
277seyit233
278Umut kamil232
279Ecrin naz ataş231
280Azra231
281Hazal230
282Tuğberk karabudan230
283Ali230
284Yağmur228
285EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
286Arda227
287Belkıssu227
288Yiğit226
289Esra Aksoy226
290LŞLLŞLŞL226
291Esma Hıra226
2928225
293faatma225
294Asel225
295ddddd224
296@224
297Ahmet SAĞNAK223
298Yiğit Ali ÖZTÜRK222
299serra222
300efe222
301ada!☆221
302alihan221
303Ayşegül YELOĞLU220
304FURKAN220
305aa220
306Zeynep beyza219
307makbule yeşillik219
308aaaa219
309Yiğit218
310Mert Ali Yıldırım218
311ilkan218
312Elif Uysal218
313Zeynep Oyman218
3148a-b218
315c217
3167a217
317kerem216
318Omar216
319Ayris Mina minez215
320ecrin ayaz215
321nevin214
322Alperendogankya213
323Ekin213
324Eylül mina212
325emira212
326Çağatay212
327Esen210
328Mahmut efe209
329İbrahim haktan209
330Yağzel Baykal209
331Kumsal ela209
332Asya208
333ötp208
334Kaan208
335elvin gezgin207
336nazlı207
337Ali berke şahin206
338nasuh can206
339ada güler206
340yeşim206
341nazmi mete206
342A206
343kennnturan206
3447a206
345efe205
346Enes Yiğit BAYKAL205
347Efsanur205
348Deniz Doğan205
349S205
350Hanife204
351Sümeyye204
352ss204
353Eylul203
354Umut203
355er203
356BARIŞ BAHAR202
357Kuttik202
358Yiğit201
359Semra201
360Esma201
361murat201
362ali201
363Asya200
364muhammet efe200
365Tanem200
366ERDEM200
3676200
368ZEYNEP BEYZA199
3698B199
3705e199
371Ali cahit198
372Ebrar198
373erdal20198
374Ela Kayıhan197
375Deniz197
376s197
377GHostkiller139999197
378Onur196
379Fatih196
380burak196
381Efgtyu196
382F196
3837-D harun emir özdemir195
384Asel195
385aleyna194
386Zeynep194
387aa194
388jk194
389Asya10193
390PINAR193
391nur193
392s193
393Mete192
394DEFNE ÇATI192
395Selin192
396sssss192
397ismail192
398SADİ UTKU ALBAYRAK191
399eren191
400ASLI191
4017c191
402Özlem191
403Hena190
404Ömeroviç190
405Deniz189
406Gökçe189
407hazal189
408Defne yolcu188
409Eylül187
410Esma187
411kemal değirmenci187
412ilknur187
413naime yontem186
414Fatma baş186
415Beren186
416kayra186
4175c186
418Sadullah186
419Aslı185
420Sefa Talha binici185
421Sabire184
422NİSA NUR184
423Devran Ufuk184
424Büşra Güldoğuş184
425Bartu Efe183
426jjj183
427s183
428[email protected]183
429Miray182
430naz182
431Esma182
432WETG4QA181
433Misafir181
434Oyku181
435Ömer180
436shinunoga e wa180
437q180
438doruk179
439Emira akgün178
440Derin178
441yusufi177
442ilayda177
443Gökçe Deniz gorgel177
444Rüzgar177
445j177
446Ee177
447rr177
448Hmz176
449Mehmet176
450okan176
451Asaaaaaaaaa176
452İp lı176
453ayşe176
454Yusuf Eymen Bilgir175
455Erva175
456Merve175
457Berk Ali175
458osman7676175
459Saniye174
460Aybars Akçay174
461a174
462e174
463Gamze ÖZKICIR173
464Kerem Aktaş173
465Merve172
466Ali172
467Sarıca172
468Ece su172
469Anıl172
470Ece171
471Eylül Çelik171
472cemre171
473Berko171
474Suheda171
475akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm171
476Dgfg171
477Gürkan170
478ayşe<3170
479Serhat170
480Mina169
481poyraz169
482Mustafa Çınar ozkan169
483Eymen169
484Eso168
485dd168
486kerem167
487Roseanne Park167
488İlkan167
489Selver167
490löomm167
491Egemen SARAÇOĞLU166
492Kazım d166
493Buket166
494Cemre165
495sarp165
496Şirin165
497Ertuğ165
498rüzgar165
499Serap Demir165
500metehan164