8. Sınıf 6. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 29 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/29
0 oylar, 0 ort
18
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 6. Ünite Testi

8. Sınıf 6. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Mustafa Kemal Atatürk’ün: “ Kırk asırlık Türk Yurdu düşman elinde esir kalamaz. Günü gelecek siz de kurtulacaksınız.” Hatay ile ilgili bu görüşleri onun hangi kişilik özelliğini gösterir?

2 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Mustafa Kemal, Milli Mücadele’ye liderlik etmiş, bağımsız, ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devletin kurulmasını sağlamıştır.

Yeni Türk devletinin izlediği dış politikanın temel esası aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

“Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hale getirilmiştir. Tüm okulların denetiminin Türk müfettişler tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.” 

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki sorunlardan hangisi çözülmeye çalışılmıştır?

4 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması, Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye düşürmüştü. Bu durum karşısında Türkiye ülke ve bölge güvenliğinin sağlanması için bölge ülkeleriyle iş birliğini geliştirmeye çalıştı. Balkan Antantı ile batı sınırını güvence altına alan Türkiye aynı amacı doğu komşularıyla da gerçekleştirmek istedi.

Verilen metne göre aşağıda ki olaylardan hangisinin açıklaması yapılmıştır?

5 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Türk dış politikası ilkelerinin bazıları verilmiştir.

Gerçekçilik: Atatürk’ün dış politikası hayalci değildir. Gerçekleşmesi imkânsız fikirlere göre hareket etmez ve daima gerçekçi politikalara dayanır.
Mütekabiliyet (Karşılıklılık): Bir devletin diğer devletin vatandaşlarına, mahkeme kararlarına veya herhangi bir davranış biçimine gösterdiği tutumuna karşılık, diğer devletin de aynı biçimde davranmasına denir.
...?... : Atatürk, Türkiye'nin izleyeceği milli dış politikayı belirlerken öncelikli olarak ülkemizin milli yararlarını ön planda tutmuştur.

Verilen bilgilere göre ? olan yere aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisi gelmelidir?

6 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk, yeni Türk Devleti'nin dış politikasını; "Yurtta barış! dünyada barış" diyerek özetlemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?

7 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nın kuruluş amaçlarından biri değildir?

8 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye'nin uluslararası topluluklarla iyi ilişkiler kurmak istemesini desteklemektedir?

9 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Türkiye'nin kendi güvenliğini garanti altına alma yönünde yaptığı çalışmalardan değildir?

10 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Osmanlı'nın verdiği ayrıcalıklardan yararlanan yabancı devletler Osmanlı topraklarında birçok okul açmıştı. Bu okullarda devletin yeterince denetim hakkı yoktu. Bu durum azınlıkların isyan etmeleri, toplum içinde kültür farklılıklarının oluşması gibi bir çok sonucu beraberinde getirmişti. Lozan Barış Antlaşmasında; yabancı okullarla ilgili tek karar sahibinin Türk Hükümeti olduğu kabul edildi. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkarılmasıyla tüm okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlandı. Fransa bu duruma karşı çıkarak konuyu Milletler Cemiyeti’ne taşıdı.

Verilen metne göre Türkiye’nin almış olduğu bu karar Dış Politika İlkelerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

11 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

TBMM ile Fransa arasında 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’na göre Hatay, Fransa mandası altındaki Suriye sınırları içinde kalmıştı. Fransa, Avrupa’da yaşanan Alman tehlikesi üzerine 1936’da Suriye’deki manda yönetimine son verdi ve Hatay’ı Suriye’ye bıraktı. Bu gelişme Türkiye’de Hatay Türkleri konusunda büyük bir endişe yarattı. Türkiye, Fransa’nın bu kararına karşı çıktı ve Hatay’ın bağımsız olması gerektiğini savundu. 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

12 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Nüfus Mübadelesi; Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan sorundur. Lozan Antlaşması'na göre İstanbul Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç diğer Türk ve Rumların yer değiştirmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Yunanistan’ın özellikle İstanbul'da daha çok Rum bulundurmak istemesi iki ülke arasında sorun oldu. Daha sonra Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ikili görüşmeler sonucunda, Yunan Başbakanı Venizelos ile Türkiye adına Başbakan İsmet İnönü arasında bir Nüfus Değişim Antlaşması imzalandı ve sorun çözüme kavuşturuldu.

Verilen bilgilere göre aşağıda ki yorumlardan hangisi yapılamaz?

13 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye ile İngiltere arasında Musul sorunuyla ilgili görüşmeler 1924 yılında başladı. Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç alınamayınca konu İngilizler tarafından Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Bu arada İngilizler, Türkiye - Irak sınırında bazı karışıklıklar çıkararak Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili oldular.

Bu bilgilere göre Şeyh Sait İsyanı’nı İngiltere'nin desteklemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

I. Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanması
II. Musul Sorunu’nun çözümü
III. Hatay Sorunu’nun çözümü

Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri devletler arasında ki sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollardan çözümlemeye örnek olarak gösterilebilir?

15 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk’ün dış politikasının temeli, milli sınırlarımızın içinde, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’ dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün milli dış politika ilkelerinden değildir?

16 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşması'nda boğazların Türkiye'nin egemenliğine bırakılmasına karşı çıkan Avrupalı devletler, 1936 yılında Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde bu tutumlarından vazgeçerek boğazlarda Türkiye'nin egemen olmasını benimsemişlerdir.

Avrupa devletlerinin Boğazların yönetimi konusunda fikir değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

17 / 29

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk dış politikada, İlkelerini esas almıştır.

I. Yurtta ve Dünyada Barışı Koruma
II. Milli Menfaatleri Esas Alma
III. Türk ve Dünya Kamuoyunu Dikkate Alma

Bu ilkelerden hangisi ya da hangileri, Atatürk'ün yayılmacı politikalara karşı olduğunu gösterir?

18 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

II. Dünya Savaşı öncesinde Fransa, Suriye’de yayılmacılığına son vermiş ve Suriye’de elde ettiği topraklardan çekilmiştir.

Fransa’nın bu kararı, aşağıdakilerden hangisinin çözümünde etkili olmuştur?

19 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk, Türkiye'nin komşuları ile birlikte geçmişin kötü anılarını unutarak barış içinde yaşamasını, dış siyasetin temellerinden biri saymıştır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi, Atatürk'ün bu politikası doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

20 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

I. Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası sorunları görüşmek üzere Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

Milletler Cemiyeti’nin kurulması aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir?

21 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye’de Atatürk döneminde dış politikada yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır;

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

I. 1932ʹde Milletler Cemiyeti’ne üye olmuştur.
II. 1934ʹte Balkan Antantı’nın kurulmasını sağlamıştır.
III. 1937ʹde Sadabad Paktı’nın kurulmasına öncülük yapmıştır.
IV: 1936ʹda Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile boğazların yönetimini üstlenmiştir

Yukarıda verilen öncüllerden hangileri bölgesel barışı sağlamak amacıyla yapılmıştır?

22 / 29

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Atatürk, hasta yatağında "... Bu milli meselemizin dostça tedbirlerle müspet neticeye ulaştırılmasından dolayı duyulan sevinç yerindedir." demiştir. Atatürk bu sözü aşağıdaki gelişmelerin hangisi için söylemiş olabilir?

23 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Boğazlardaki tam egemenliğimiz Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile sağlanmıştır. Boğazların güvenliğinin sağlanması da Türkiye’ye verilmiştir.

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili,

Türkiye'nin boğazlar üzerindeki etkinliğini artırmıştır.
İstanbul'un ve boğazların güvenliği tehlikeye açık hale gelmiştir.
Boğazlardan elde edilen ekonomik gelir azalmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

24 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyeti’nin aşağıdaki çalışmalarından hangisi Atatürk döneminde I. Dünya Savaşı’ndan sonra bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla katıldığı oluşumlardan biri değildir?

25 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşması’nda Osmanlı Devleti’nden kalan borçların paylaşılması ve ödenmesi kararlaştırılmıştı ancak alacaklılar arasında en fazla alacağı olan Fransa sorun çıkardı. Fransa, borçların altın olarak ödenmesini istediyse de Türkiye borçların kağıt para ve Fransız frangı olarak ödenmesini kabul ettirdi. Böylece sorun barışçı yollarla çözüme kavuşturuldu.

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisini yapmamız doğru olmaz?

26 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemindeki dış sorunlardan biri değildir?

27 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan 9 Şubat 1934'te "Balkan Antantı”nı imzalamışlardır. Arnavutluk, İtalya'nın etkisi altında bulunduğundan; Bulgaristan ise, Makedonya konusunda Yunanistan ve Yugoslavya ile anlaşmazlık içinde olduğundan antanta katılmamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

28 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle Balkan Antantı’nı Orta Doğu ülkeleriyle Sadabat Paktı’nı kurması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

29 / 29

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin bazı maddeleri;

  • Lozan’da oluşturulmuş olan Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, yetkileri Türkiye’ye devredilmiştir.
  • Türkiye’nin Boğazları silahlandırması kabul edilmiştir. 
  • Boğazların ticaret gemilerine açık olması kabul edilirken savaş gemileri için bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin verilen maddelerine göre;

I. Türkiye’nin güvenliği artmıştır.
II. Lozan Antlaşmasında Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlayan bazı hükümler kalkmıştır.
III. Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki saygınlığı artmıştır.

Yukarıda ki yorumlardan hangilerini yapmamız doğru olur?

Ortalama puan şöyledir 58%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-6-uenite.69980/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1NİLDA100 %29
2y93 %27
3ece93 %27
4Ekin86 %25
5Zehra83 %24
63x4s4s4d79 %23
7nfbdmkındl76 %22
8Cansu72 %21
9Ed66 %19
10Şeyma62 %18
11S52 %15
128/C48 %14
13kkk45 %13
14tuna41 %12
15Sema21 %6
16azra21 %6
17Cerrin0 %0
18s0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6726
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g905
15Ege Gören877
16efwfwe870
17rana849
18.818
19Aa762
20Aa758
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29D653
30jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
31a651
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız577
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45K520
46Çağrı511
47Hh500
48Mert487
49emria483
50Ceylin akardere482
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76efe337
77Nimet333
78M333
79Savas332
80kedy330
81[email protected]329
82Sudem328
83Sdf324
84e322
857319
86Mahmut317
87Cemile314
88irem311
89Uceduniecd310
90elf305
91öykü304
921304
93Hena303
94lkkkk300
95Emine299
96yuı298
97Esra297
98bekir295
99gdvg295
100Davuthan Halıcı293