863 Hatay Sorunu Online Kazanım Testi

İTA.8.6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri ile Hatay’ın anavatana katılması ilişkilendirilir.

/5
0 oylar, 0 ortalama
10
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

863 Hatay Sorunu

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 5

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

“Bu, benim şahsi sorunumdur. Durumu Fransa büyükelçisine daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir sorunun, Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat ben, bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta, bu yolda binde bir ihtimal belirirse Türkiye Cumhurbaşkanlığından ve hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden çekileceğim ve bir fert olarak bana katılacak birkaç arkadaşla beraber Hatay’a gireceğim. Oradakilerle el ele verip mücadeleye devam edeceğim.”

Atatürk’ün Hatay sorunu ile ilgili verilen bu sözleri onun, 

I. Kararlılık
II. Çok yönlülük
III. Vatanseverlik

özelliklerinden hangisi ya da hangilerini yansıttığı söylenebilir?

2 / 5

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Mustafa Kemal Paşa, Adana’ya bir gezi düzenlemişti. Mustafa Kemal’in Adana’ya girişinde Hataylı genç bir kız, Ata’sına seslenerek “Bizi de kurtar!” diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, Hatay’ı kastederek “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” cevabını verdi. 

Bu parçada geçen Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz.” sözüyle Mustafa Kemal aşağıdakilerin hangisini ortaya koymuştur?

3 / 5

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Hatay Cumhuriyeti Meclisi, halkın büyük çoğunluğunun da isteğine uyarak Türkiye’ye katılma kararı aldı.

Hatay Cumhuriyeti Meclisi’nin halkın büyük çoğunluğunun kararına uyması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

4 / 5

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Atatürk, artan rahatsızlığına rağmen gece gündüz demeden toplantılar yapıp yabancı elçilerle görüşerek Hatay’ın bağımsızlığını kazanması için büyük çaba sarf etti.

Atatürk’ün bu tutumu,

I. Özveri
II. Duyarsızlık
III. Fedakarlık
IV. Mücadelecilik

kavramlarından hangileri ile açıklanabilir?

5 / 5

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

 II. Dünya Savaşı’nın çıkma ihtimali üzerine Fransa 1936’da Suriye ve Lübnan’a bağımsızlık verdi. Bu arada Hatay’ı Suriye’ye bıraktı. Türkiye ise bu duruma karşı çıkarak Hatay’a bağımsızlık verilmesini istedi. Fransa ise meselenin
çözümü için Milletler Cemiyetine başvuracağını açıkladı ve Türkiye bu öneriyi kabul etti.

 Türkiye’nin, Hatay sorununun Milletler Cemiyetine götürülme teklifini kabul etmesi Türk dış politikasının öncelikle hangi ilkesi ile açıklanabilir?

0%