871 Atatürk’ün Ölümü ve Yankıları Online Kazanım Testi

İTA.8.7.1. Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
a) Atatürk’ün ölümüne ilişkin yerli ve yabancı basında çıkan haber ve yorumlara değinilir.
b) İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesine değinilir.

/5
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

871 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları

871 Atatürk'ün Vefatı ve Yankıları

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 5

Kategori: 871 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları

Atatürk’ün sağlığı, 1937 yılından itibaren bozulmaya başladı. Doktorlar, Atatürk’e kesin olarak dinlenmesini önerdi. Ancak Atatürk, hasta olmasına rağmen devletin iç ve dış işleriyle yakından ilgilendi. Bu durum Atatürk’ün
hastalığının daha çok artmasına sebep oldu. 

Verilen bilgiye göre, Atatürk’ün bu tutumu,

I. Fedakarlık
II. Görev bilinci
III. Vatanseverlik

kavramlarından hangileri ile açıklanabilir?

2 / 5

Kategori: 871 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları

“Hiçbir memleket, yeni Türkiye’nin atası tarafından başarılan kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine erişememiştir.”
Dness gazetesi - Bulgaristan

Gazete haberinde verilen “güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesi” sözü ile Atatürk’ün hangi kişisel özelliği vurgulanmıştır?

3 / 5

Kategori: 871 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları

“Atatürk’ün ölümü yalnız Türk milleti için değil, onun örneğine çok muhtaç olan bütün Doğu milletleri için de en büyük kayıptır.”
İran gazetesi

Gazete haberi Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerinden hangisini kanıtlamak için kullanılabilir?

4 / 5

Kategori: 871 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları

 “Atatürk öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık bu evrende barışı kimse garanti edemez.”
Sanerwin gazetesi - Fransa

Sanerwin gazetesinin Atatürk’ü bu şekilde nitelendirmesinde onun zamanında yapılan,

I. Balkan Antantı’nın imzalanması
II. Sadabat Paktı’nın imzalanması
III. Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

çalışmalarından hangisi ya da hangilerinin etkisinden söz edilebilir?

5 / 5

Kategori: 871 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları

I. “O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.”
Kral Amanullah Han

II. “Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.”
Tahran Gazetesi

III. “Atatürk, Türklere kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.”
General Mc Arthur

IV. “Dünya, bu savaş ve barış kahramanının, büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.”
Pester Liayd gazetesi

Atatürk’ün vefatının yankılarına ilişkin verilen örneklerin hangilerinde Atatürk’ün kişilik ve fikirlerinin uluslararası alandaki etkisi vurgulanmıştır?

0%