849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları Kazanım Pekiştirme Testi

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları Kazanım Pekiştirme Testi

/10
1 oylar, 1 ortalama
195
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk İnkılaplarının dayandığı ilkelerden bazıları şunlardır:

  • Egemenlik ulusa ait olmalıdır.
  • Ulusal birlik ve beraberlik sağlanmalı­dır.
  • Ülke, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılmalıdır.

Burada Atatürk ilkelerinin hangisi üze­rinde durulmamıştır?

2 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilkeleri, aklın ve bilimin liderliğinde çağın gereklerine göre Türk milletinin rahatlığını, huzurunu, refahını sağlamak ve Türk kültürünü milli bir anlayışla çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak amacı taşır.

Buna göre Atatürk ilkelerinin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Biz Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almı-yoruz. Onda, iyi olarak gör-düklerimi­zi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benim­siyoruz.

Atatürk'ün  bu  sözüne  göre  aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk İlkeleri

  • Birbirinin tamamlayıcısıdır.
  • Evrensel ve barışcıdır.
  • Akılcı ve Bilimseldir.

Diyagramda "?" olan kutuya aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

5 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilkeleri, Atatürkçü düşünce sistemi­ni kurmak ve geliştirmek amacı ile ortaya konulmuştur. İlkelerin amacı aklın ve bilimin öncülüğünde Türk milletini medeni ulusla­rın seviyesine çıkarmaktır.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar­dan biri değildir?

6 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilkeleri'nin dayandığı temel noktalardan birisi de Milli egemenliğe önem vermesidir.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

7 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilkeleri bir bütün olarak, inkılâpları yapıp yürütmek ve yaşatmak için ortaya atılmışlardır. Bu ilkelerin kökeninde akılcı ve bilimci düşünce; Fransız ihtilâli ile dünyaya yayılan evrensel nitelikli akımlar yatar.

Buna göre Atatürk ilkeleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçü düşünce sisteminin oluşumu, amaç­ları ve hedefleri göz önüne alındığında; aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?

9 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürkçülüğün Özellikleri

  • Millî birlik ve bütünlüğe önem verir.
  • Yurtta ve dünyada barışın korunmasından yanadır
  • ..........?...............

Yukarıda ? işareti ile boş bırakılan yere aşağıdaki­lerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

10 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

Atatürk ilke ve inkılapları sadece ülkemizi çağ­daş uygarlık düzeyine çıkarmakla kalmamış, ay­nı zamanda dost, düşman bütün dünya ülkele­rine yol gösteren bir düşünce sistemi olmuştur.

Bu durum Atatürk ilke ve inkılaplarının hangi özelliğini göstermektedir?

0%