851 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri Kazanım Pekiştirme Testi

Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

/10
2 oylar, 3 ortalama
728
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

851 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

1 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Cumhuriyetin ilanından sonra gündeme gelen parti kurma çalışmalarına karşı çıkmadım. Hatta bu konuda yapılan çalışmaları destekledim.

Bu bilgiye göre, Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

2 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Cumhuriyetin ilk yıllarında çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmıştır. Bu denemeler sonucunda rejim karşıtı olan;

  • Şeyh Sait isyanı
  • Menemen isyanı çıkmıştır.

Bu gelişmeye bakarak aşağıdakilerden hangi­si söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluş çalışmaları sırasında "Komutanların milletvekilliği yapamayacağı, halen mecliste görev yapan komutanların, milletvekilliği veya komutanlıktan birini tercih etmesi" kararı alındı..

Bu kararın amacı olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

4 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşundan hemen sonra, eski rejim yanlıları bu partiye akın etmiş ve parti kendi adının tam karşıtı bir harekete bürünmüştür.

Bu durum;

I. Partinin amacından saptığı

II. Eski rejime dönüş özlemi içinde insanlar bulunduğu

III.Partinin liberalizm anlayışını savunduğu

yargılarından hangilerinin göstergesidir?

5 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde kurulan siyasi partilerin,

I. Din, mezhep ve etnik ayrım yapmalarının yasaklanması,

II. Farklı sebeplerden kapatılmaları,

III.Değişik ekonomik ve toplumsal çözümler dile getirmeleri

gibi özelliklerinden hangileri, çoğulculuğun ve demokrasinin gereği olarak gösterilebilir?

6 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın parti programında,

I. Milli egemenlik ilkesine saygılıdır

II. Dini duygulara saygılıdır

III. Ekonomide liberalizmi benimsemiştir

hükümlerden hangisi ya da hangileri olumsuz gelişmelere ortam hazırlamıştır?

7 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

  • Kabine sistemine geçilmesi
  • Halifeliğin kaldırılması
  • Çok partili hayata geçiş denemeleri

Yapılan bu yeniliklerin aşağıdakilerden hangisi ile bir bağlantısının olduğu söylenemez?

8 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

II. TBMM döneminde, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılan bazı milletvekillerinin de katılımıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur.

Buna göre;

I. Milletvekilleri arasında bir takım görüş ayrılıkları yaşanmıştır,

II. Demokratik gelişmeler meydana gelmiştir,

III.Kabine sisteminden vazgeçilmiştir,

gibi yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Atatürk döneminde, tek partili yönetimden çok partili yönetime geçme girişimleri olmuştur.

Bu girişimler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamıştır?

10 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

  • 1923 'te Cumhuriyet Halk Fırkası
  • 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet
  • 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası

Sadece bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakiler-den hangisi söylenebilir?

0%