848 Cumhuriyetin Sağladığı Kazanımlar Pekiştirme Testi

“İTA.8.4.8. Cumhuriyet’in sağladığı kazanımları ve Atatürk’ün Türk milleti için gösterdiği hedefleri analiz eder.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
2 oylar, 4 ortalama
173
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

848 İlelebet Cumhuriyet

848 Cumhuriyetin Sağladığı Kazanımlar Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

Atatürk, Nutuk adlı eserinde,

  • Milli Mücadele'yi askeri ve siyasi yönle­riyle ele almıştır.
  • İnkılaplara yöneltilen eleştirilere cevap vermiştir.
  • Bağımsızlık ve çağdaşlaşmak için yapıl­ması gerekenleri belirtmiştir.

Bu bilgilere dayanarak Nutuk ile ilgili,

I. Milli varlığımızın dün, bugün ve yarınına ışık tutmaktadır.

II. Bağımsızlık mücadelesi veren milletlere rehberlik yapmıştır.

III. Türk gençliğine yol gösterici niteliktedir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

"Fakat yaptıklarımızı asla yeterli görmeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yap­mak azmindeyiz. Yurdumuzun medeni memleketlerin seviye­sine çıkaracağız."

Atatürk, 10. Yıl Nutku'ndaki bu sözleriyle, hangi ilkesine vurgu yapmıştır?

3 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

Nutuk İngilizce Almanca Fransızca ve Rusçanın yer aldığı 11 dile tercüme edilerek yayınlanmıştır

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

4 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

M. Kemal Nutuk’u yazarken:

  • Kişisel yazışmalar
  • Kongre tutanakları
  • TBMM tutanakları
  • Gazete arşivleri

Gibi belgelere dayanarak oluşturduğuna göre, bu durum  Nutuk’un hangi özelliğini göstermektedir.

5 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

Atatürk her zaman milleti ile övünmüş ve onu yüceltmiştir.

10. yıl Nutku’nda belirttiği hususlardan hangisi buna örnek olarak gösterilemez?

6 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

Mustafa Kemal'in 1919 ile 1927 yılları arasın­daki gelişmeleri anlattığı Nutuk; Osmanlı Devleti'nin son günleri, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu hakkında en önemli kaynaktır.

Buna göre Nutuk için aşağıdakiler den han­gisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

Nutuk, bağımsızlık ve çağdaşlaşmak için yapılması gerekenleri de gösterdiğinden bağım848

sızlık mücadelesi veren milletlere ışık tutmuştur.

Buna göre  Nutuk'un için aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabiliriz?

8 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

Atatürk 10 yıl nutkunda yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtmiştir

Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez ?

9 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

Nutuk'u hazırlarken, Kur­tuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru­luş yılları ile ilgili birçok belgeyi gözden geçirdim.

M. Kemal ATATÜRK

Buna göre, Nutuk'un aşağıdakilerin hangi­sini anlatması beklenmez?

10 / 10

Kategori: 848 İlelebet Cumhuriyet

Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’ndaki bu sözlerine dayanarak hangisine ulaşamayız?

0%