846 Ekonomi Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 1

Ekonomi alanında yapılan yenilikler ile ilgili kazanım pekiştirme testidir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
103
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

846 Ekonomi Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 1

1 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanından sonra;

  • Ürün üzerinden alınan aşar vergisinin kal­dırılması
  • Ziraat okullarının açılması
  • Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
  • Tarımda makine kullanımının yaygınlaştırıl­ması

çalışmalarının  aşağıdakilerden  hangisini sağladığı söylenemez?

2 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kurtuluş Savaşının kaza-nılarak milli bağımsızlığın sağlanmasından sonra İzmir İktisat Kongresi yapılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

3 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu ile yabancıların elindeki liman işletmeleri Türk Devleti’ne ait hale getirilmiştir.

Bu uygulama aşağıdaki gelişmelerden hangisinin devamı niteliğindedir?

4 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Atatürk döneminde traktör kullanılması teş­vik edilerek çiftçiye ucuz alet ve makina da­ğıtılmıştır.

Bu uygulama ile

I. Toprakları devlet kontrolüne almak

II .Tarımsal faaliyetleri geliştirmek

III.Tarımda üretimi artırmak

amaçlarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Yeni Türkiye'mizi hak ettiği yere ulaştıra­bilmek için, mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka birşey değildir.

Buna  göre, Mustafa Kemal'in aşağıdaki konulardan hangisine vurgu yapmıştır?

6 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Türkler hangi meslekte olursa olsunlar birbirlerini candan se­verler. Meslek, zümre itibarıyla el ele vererek birlikler oluşturur.

Misak-i İktisadi’de alınan bu karar aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilidir?

7 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Dönemi'nde Türk Devleti ülkede yatırım yapmak isteyenlere:

  • Ucuz devlet arazisi verilmesi,
  • Malların taşınmasında kolaylık sağlanması
  • Vergiden belli bir oranda indirim yapılması

 yolunda kararlar almıştır.

Bu uygulamalar öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

8 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Misak-i İktisadi ve Kabotaj Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet döneminde yabancı şirketlerin elinde bulunan denizcilik işletmeleri ve bazı işletmeler Yeni Türk Devleti tarafından satın alınmıştır.

Bu durum öncelikle hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirilebilir?

9 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresi'ne çiftçisinden, avukatına toplumun her kesi­minden temsilciler katılmış kongrede eko­nomik bağımsızlığın sağlanması için her kesimin dikkat etmesi gerekliliği ortaya ko­nulmuştur.

Buna göre

I. Ekonomik kararlarda halkın da görüşünün alındığı

II. Ekonomik kalkınmanın topyekün gerçekleştirilmek istendiği

III.Osmanlı ekonomisinin gelişmiş olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?      

10 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün ça­balarıyla;

  • Tarımda makine kullanımının yaygınlaştırılması,
  • Islah edilmiş tohum ve gübre kul­lanılması teşvik edilmiş,
  • Örnek çift­likler kurulmuştur.

Bu çalışmaların aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

0%