846 Ekonomi Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 1

Ekonomi alanında yapılan yenilikler ile ilgili kazanım pekiştirme testidir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

846 Ekonomi Alanında Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 1

1 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Yeni Türkiye'mizi hak ettiği yere ulaştıra­bilmek için, mutlaka ekonomimize birinci derecede önem vermek zorundayız. Çünkü zamanımız tamamen bir iktisat devresinden başka birşey değildir.

Buna  göre, Mustafa Kemal'in aşağıdaki konulardan hangisine vurgu yapmıştır?

2 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk'ün ça­balarıyla;

  • Tarımda makine kullanımının yaygınlaştırılması,
  • Islah edilmiş tohum ve gübre kul­lanılması teşvik edilmiş,
  • Örnek çift­likler kurulmuştur.

Bu çalışmaların aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

3 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Türkler hangi meslekte olursa olsunlar birbirlerini candan se­verler. Meslek, zümre itibarıyla el ele vererek birlikler oluşturur.

Misak-i İktisadi’de alınan bu karar aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilidir?

4 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kabotaj Kanunu ile yabancıların elindeki liman işletmeleri Türk Devleti’ne ait hale getirilmiştir.

Bu uygulama aşağıdaki gelişmelerden hangisinin devamı niteliğindedir?

5 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresi'ne çiftçisinden, avukatına toplumun her kesi­minden temsilciler katılmış kongrede eko­nomik bağımsızlığın sağlanması için her kesimin dikkat etmesi gerekliliği ortaya ko­nulmuştur.

Buna göre

I. Ekonomik kararlarda halkın da görüşünün alındığı

II. Ekonomik kalkınmanın topyekün gerçekleştirilmek istendiği

III.Osmanlı ekonomisinin gelişmiş olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?      

6 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilanından sonra;

  • Ürün üzerinden alınan aşar vergisinin kal­dırılması
  • Ziraat okullarının açılması
  • Tarım Kredi Kooperatiflerinin kurulması
  • Tarımda makine kullanımının yaygınlaştırıl­ması

çalışmalarının  aşağıdakilerden  hangisini sağladığı söylenemez?

7 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet Dönemi'nde Türk Devleti ülkede yatırım yapmak isteyenlere:

  • Ucuz devlet arazisi verilmesi,
  • Malların taşınmasında kolaylık sağlanması
  • Vergiden belli bir oranda indirim yapılması

 yolunda kararlar almıştır.

Bu uygulamalar öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

8 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Atatürk döneminde traktör kullanılması teş­vik edilerek çiftçiye ucuz alet ve makina da­ğıtılmıştır.

Bu uygulama ile

I. Toprakları devlet kontrolüne almak

II .Tarımsal faaliyetleri geliştirmek

III.Tarımda üretimi artırmak

amaçlarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Misak-i İktisadi ve Kabotaj Kanunu çerçevesinde Cumhuriyet döneminde yabancı şirketlerin elinde bulunan denizcilik işletmeleri ve bazı işletmeler Yeni Türk Devleti tarafından satın alınmıştır.

Bu durum öncelikle hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirilebilir?

10 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Kurtuluş Savaşının kaza-nılarak milli bağımsızlığın sağlanmasından sonra İzmir İktisat Kongresi yapılmıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

0%