845 Toplumsal Alanda Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 2

Toplumsal alanda yapılan yenilikler ile ilgili 10 sorudan oluşan kazanım pekiştirme testidir.

/10
0 oylar, 0 ortalama
77
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

845 Toplumsal Alanda Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi 2

1 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Efendiler ve ey Millet! iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat (yol) uygarlık tarikatıdır.

Mustafa kemal Atatürk’ün bu sözü aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile ilgilidir?

2 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Bir toplum aynı ama­ca bütün kadınları ve erkekleri ile birlikte yürümezse yükselip uygarlaşmasına tek­nik ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.

Kemal ATATÜRK

Atatürk'ün bu sözüne bakarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Türkiye'de,

I. Alaturka saat yerine uluslararası saatin kabul edilmesi,

II. Hafta sonu tatilinin cuma gününden pazar gününe alınması,

III. Türk Dil Kurumu'nun kurulması

gelişmelerinden hangileri Avrupa ile ilişkileri geliştirmeye yöneliktir?

4 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

1934’te soyadı alma işlemleri ile ilgili olarak çıkarılan yasayla rütbe, yabancı ırk ve millet adlarını belirten söz-cüklerin soyadı olarak alınması, yine aynı yılda çıkarılan başka bir yasayla da hoca, ağa, molla, beyefendi, paşa gibi ünvanların resmen kullanılması yasaklanmıştır.

Bu yasakların amacı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti zamanında ülkede bir çok tekke ve zaviye kurulmuştu. Bunların bazıları son dönemlerde, topluma faydalı olmaktan uzaklaşmış hatta işsiz güçsüz kişile­rin toplandığı yerler olmuştu. Buralardaki bazı kişiler, falcılık, büyücülük ve muskacılıkla insanların dini duygularını istismar etmişler­dir.

Bu bilgilere göre, tekke ve zaviye­ler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

1934 yılında çıkarılan bir kanunla toplumsal sınıfları ve ayrıcalıkları belirten unvanların kaldırılması, aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

7 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Cumhuriyet'in ilk yıllarında resmi işlerde birden fazla takvim kullanılmıştır. Ancak 1925 yılında çıkartılan bir yasa ile tüm işlerde Batı'dan alınan Miladi Takvim kullanılmaya başlanmıştır.

Bu bilgiye dayanarak, Miladi Takvim'in kabulü ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz?

8 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Türk kadınlarına erkekler gibi seçme ve seçilme hakkı tanınmış bu haklar bir çok Avrupa ülkesinden önce Türk kadınları ta­rafından kullanılmıştır

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti'nde soy isim kullanılmaz, soy isim yerine, isimlerinin sonuna, baba isimlerini veya doğduğu yer ismini eklerdi 24 Kasım 1934 yılında çıkarılan bir ka­nunla her kesin soyadı kullanması zorunlu hale getirildi.

Buna göre soyadının kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?

10 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Atatürk döneminde bir çok gelişmiş ülkeden önce kadınlara siyasal haklar verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi kadınlara verilen siyasal haklara örnek olarak gösterilebilir?

0%