654 Vergi Online Test

“SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur.” kazanımı ile ilgili testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 5 ortalama
145
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

654 Vergilerimizle Aydınlık Yarınlara

654 Vergi

1 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

Yaptığımız her alışveriş sonrasında o ürüne ait fiş veya fatura aldığımızda yapılan alışveriş üzerinden fiş ya da faturada belirtilen oran kadar devlete vergi ödemiş oluruz. Bu vergiye “Katma Değer Vergisi” denir. Devlet, bu vergi sayesinde çeşitli alanlarda yapacağı yatırımlar için gereken parayı sağlamış olur.

Buna göre devletin katma değer vergisi yoluyla,

I- Eğitim,

II- Altyapı,

III- Adalet,

alanlarından hangilerinde yatırımlar yapabileceği söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

Vergi, kamu hizmetlerine harcanmak üzere hükûmetin ve yerel yönetimlerin yasalara göre topladığı para demektir. Gelir vergisi, emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi gibi çeşitli vergiler bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde belirtilen vergi çeşitleri kapsamında alınan vergilerden değildir?

3 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

Osmanlı Dönemi’nde de Osman Bey “Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki akçasını versin, satamazsa bir şey vermesin...” fermanıyla Osmanlı tarihindeki ilk vergi uygulamasını başlatmıştır.

Osman Bey’in yukarıdaki sözünden yola çıkarak vergilerin toplanmasında,

I- Adaletli olunması

II- Dengeli olunması

III- Herkesten eşit miktarda toplanması

ölçütlerinden hangilerine dikkat edildiği söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

Vergiler ödeme şekillerine göre dolaysız ve dolaylı vergiler olarak ikiye ayrılmaktadır. Dolaysız vergileri vatandaşlar www.gib.gov.tr adresini kullanarak Genel Ağ üzerinden ya da vergi dairelerinden ödeyebilirler. Bu vergiler gelir ve servet üzerinden alınan vergilerdir. Dolaylı vergiler ise satın aldığımız ürünlerden alınan vergilerdir. Dolaylı vergiler ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Dolaylı vergilerin düzenli toplanabilmesi için bireyler alışverişlerinden sonra mutlaka fiş ya da fatura almaları gerekmektedir.

Verilen metinden hareketle aşağıda verilen çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

İmranİş yerimin tüm gelirini faturalandırması için muhasebecime yetki verdim.
GökayMarket sahibi tanıdık olduğu için alışveriş sonrasında fiş alma gereği duymadım.
Öykü Küçük bir semtte esnafım. Kazandığım paranın yarısının faturasını kesiyorum.
TunaEvim için belediyenin emlak birimine yatırmam gereken harcı yatırdım.

Tablodaki açıklamalar incelenecek olduğunda, hangi kişilerin vergi verme açısından vatandaşlık sorumluluğunu yerine getirdiği söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

Yukarıdaki görselden hareketle vergi vermek ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

Aykan öğretmen 24 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında vergi vermenin önemine dikkat çekebilmek için öğrencilerinden vergi temalı sloganlar oluşturmalarını ve bu sloganların “Vergi ver ki…” ifadesi ile başlamasını istemiştir.

Buna göre aşağıdaki sloganlardan hangisi vergi vermenin önemini yansıtmamaktadır?

8 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

T. C. Anayasası

1982

Vergi Ödevi

MADDE 73: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Tabloda verilen anayasa maddesinden hareketle,

I- Herkesten eşit miktarda vergi alınması gerektiği

II- Vergi vermenin toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını sağladığı

III- Vergi vermenin bir vatandaşlık görevi olduğu

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

9 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

“Vatandaş olan bir kişinin, verginin kalkabileceğine inandırılması ve böyle bir düşünceye itilmesi, devletin yıkılmasını istemekle eşittir. Askerlik nasıl bir vatan borcu ise vergi de vatandaşın ödemesi gereken borcudur. Vatandaşı millete karşı, milletin büyüyüp yaşaması için alınan tedbirlere karşı harekete geçirmek, en büyük ihanettir.”

Yalnızca Atatürk’ün yukarıdaki sözünden hareketle vergi vermek ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 654 Vergilerizle Aydınlık Yarınlara

Vergi, devletin resmî kurumları tarafından kamu hizmetlerinde harcanmak üzere vatandaşlarından aldığı paradır.

Vergi vermek ile ilgili verilen,

I- Her kişiden eşit miktarda vergi alınmalıdır.

II- Vergi vermek ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.

III- Devlet toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetleri sunmak için tüm vergileri doğrudan toplar.

IV- Alışverişlerden sonra fiş almak vergilerin toplanabilmesini sağlamak açısından gereklidir.

yargılardan hangisine ulaşılabilir?

0%