835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
2 oylar, 1 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruz'a ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Antalya ÖDM

20 Ekim 1921 tarihinde TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması’nın bazı maddeleri şu şekildedir;

● İki taraf arasında savaş durumu sona erecektir.
● Hatay ve İskenderun Fransızlara bırakılacak.
● Hatay’da özel bir yönetim kurulacak burada resmi dil Türkçe olacak ve Türk parası kullanılacaktır.
● Suriye’deki Süleyman Şah’ın Türbesi’ni, Türk askeri koruyacak ve Türk bayrağı dalgalanacaktır.

Bu maddelere göre antlaşmayla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Diyarbakır ÖDM

Türk ordusunun Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, Yunanlıları cesaretlendirmişti. Yeni bir saldırı planı ile Ankara’yı ele geçirmek, BMM’yi dağıtmak ve Milli Mücadele’ye son vermek istiyorlardı.14 Ağustos 1921’de Yunan ordusu taarruza geçti. Yunan komutanlar bu işin bitmek üzere olduğuna inanıyorlardı. Hatta İngiliz subaylarını Ankara’da ziyafete davet etmişlerdi.16 Ağustos’ta iki ordu karşı karşıya gelmişti. Çarpışmalar ise 23 Ağustos’ta başlamış, Yunanlıların 5 Eylül 1921’de geri çekilmek zorunda kalmasına kadar devam etmişti. Savunma planını Mustafa Kemal ile Fevzi Çakmak Paşa birlikte hazırlamıştı. Savunma hattı Ankara’nın 50 km güneyine kadar uzanıyordu. Bu durum BMM’de paniğe bile neden olmuştu. İşte böyle bir ortamda Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun savaşma azmini arttıracak ve savaş tarihine geçecek o emri verdi: “Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”

Buna göre “Sakarya Meydan Muharebesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Düzce ÖDM

Sakarya Savaşı öncesi Yunan Kralı Konstantin, Ankara üzerine taarruz kararı almıştır. Ancak Yunan ordusu, bu kararın gereğini yerine getirememiş ve Sakarya Irmağı’nın batısına çekilerek taarruz gücünü kaybetmiştir. Elde kalan toprakları korumak amacıyla savunma durumuna geçmiştir. Sakarya Savaşı, Türk ordusu için tam bir zaferle sonuçlanmıştır. Zaferin ardından TBMM, üstün başarısından dolayı Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi vermiştir.

Paragrafta yer alan bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Antalya ÖDM

Mustafa Kemal Paşa’nın,’’Hattı müdafaa yoktur,sathı müdafaa vardır.O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz.’’sözüyle uyguladığı taktik Sakarya Savaşı’nda başarıyla uygulanmış,Yunan ordusu durdurulmuş ve karşı taarruz ile Sakarya Nehri’nin batısına çekilen ordumuz düşman saldırısını durdurarak tam bir zafer kazanmıştır. 

Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı’nda verdiği bu emir onun hangi kişilik özelliğiyle açıklanabilir?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Antalya ÖDM

Yunanlar, Türk ordusunun hazırlığına fırsat vermeden son bir hareketle Ankara’yı ve Meclisi ele geçirmek istiyorlardı. Bu isteği gerçekleştirmek amacıyla Sakarya Irmağı’nı geçerek saldırıya başladılar.  Türk ordusu henüz eksikliklerini giderememişti. Buna rağmen, Türk ordusu ile üstün durumdaki Yunan kuvvetleri arasında Sakarya Irmağı’nın doğusunda yoğun çarpışmalar başladı. Cephedeki savaş geniş bir alana yayıldı. Bu durumu gören Mustafa Kemal, Türk ordularına “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” diyerek yeni bir savaş taktiği uygulattı. Verilen emir, Türk ordusunu coşturdu ve Sakarya Savaşı’nın sonucunu belirledi.

Sakarya Savaşı ile ilgili verilen bilgilerden yararlanarak, savaşın kazanılmasında hangisi ön plana çıkmıştır?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Düzce ÖDM

Sakarya Zaferi yurt dışında da ilgi ve heyecan uyandırdı. Sovyet Rusya’nın bir araya getirdiği Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile TBMM arasında Kars Antlaşması imzalandı (13 Ekim 1921). TBMM ile antlaşma imzalayan bir  diğer devlet de Fransa oldu. Anadolu’nun güneyini işgal etmek için gelen ancak büyük bir direnişle karşılaşan Fransızlar, Sakarya Zaferi’nden sonra Anadolu’dan ayrılmaya karar verdiler. TBMM ile imzaladıkları Ankara Antlaşması ile (20 Ekim 1921) işgal ettikleri bölgeleri -Hatay hariç- boşalttılar.

Verilen bilgilerden hareketle,

I. Askeri başarıları siyasi başarılar takip etmiştir.
II. Sakarya Zaferinin uluslararası sonuçları olmuştur.
III. İtilaf Devletleri arasında fikir ayrılıkları vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Gümüşhane ÖDM

Başkomutanlık Meydan Muharebesi başarıya ulaştıktan sonra Mustafa Kemal Atatürk zaferle ilgili aşağıdaki sözü söylemiştir.
“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât; Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur.”

Buna göre Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Bursa ÖDM

I. “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” - Başkomutanlık Meydan Savaşı
II. “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” - Çanakkale Cephesi
III. “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” - Sakarya Meydan Savaşı
IV. “Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makûs (kötü) talihini de yendiniz.” - Eskişehir-Kütahya Savaşı

Yukarıda Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki ifadeleri yer almıştır. Buna göre söz-cephe eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Antalya ÖDM

23 Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihleri arasında gerçekleşen Sakarya Savaşı’nın bazı sonuçları şunlardır;

I. Daha önce geri Anadolu’dan çekilmeye başlayan İtalya tamamen çekildi.
II. 13 Ekim 1921’de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması yapıldı.
III. 20 Ekim 1921’de Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı.
IV. 1683 Viyana kuşatmasından beri süren geri çekilişimiz son buldu.

Bu sonuçlardan yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Antalya ÖDM

26 Ağustos 1922 sabahı Afyon Kocatepe’den başlayan Türk askerinin taarruzu karşısında Yunan ordusu yenilmiş ve geri çekilmek zorunda kalmıştır. 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da yapılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi adı verilen savaşı da Türk ordusu kazanınca Batı Anadolu tamamen düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu zafer sonrasında önce 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış sonra Lozan görüşmeleri başlamıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hanğisi doğru değildir?

0%