835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
101

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruz'a ÖDM Online Test 3

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

İzmir ÖDM

Sakarya Savaşı sırasında Yunan ordusu ile Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusunda karşı karşıya gelmiştir. Savaşta sıcak çatışmaların en yoğun olduğu sıralarda M. Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh, bütün vatandır.” şeklindeki saldırı emri Türk ordusunun savaşı kazanmasında etkili olmuştur. Bu emir savaş sırasında uygulanan yeni bir taktik emri olarak da savaş tarihine geçmiştir. Savaşın kazanan tarafı belli olmaya ve Yunanlılar geri çekilmeye başlamıştır. İlerleyen günlerde Yunan ordusunun tamamen Sakarya Irmağı’nın batısına çekilmesiyle savaş zaferle sonuçlanmıştır.

Buna göre Sakarya Savaşı’nın kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın (11 Ekim 1922) bazı maddeleri şunlardır:

- Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecek.
- İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM Hükümetine bırakılacak.
- Doğu Trakya TBMM’nin jandarma kuvvetlerine bırakılacak.

Verilen maddelere göre Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Niğde ÖDM

Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Sakarya Meydan Savaşı sonrası önemli güç kaybına uğrayan Yunan ordusu, demir yolunu ve köyleri tahrip ederek Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir hattına geri çekildi. İki yılı aşkın Batı Anadolu’da bulunan Yunanlılar burada bir savunma hattı oluşturdular. Türk ordusu büyük bir gizlilik içerisinde kararlı bir karşı hücum hazırlığına başladı. Fakat Yunanlılar üzerine hemen taarruz edilmemesi TBMM’de eleştiri konusu olmuştu. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık yetki süresi dolduğundan 20 Temmuz 1922’de tekrar süresiz olarak uzatıldı. Sakarya Zaferi’nden yaklaşık bir yıl sonra 26 Ağustos 1922’de Afyon Kocatepe’den sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Türk topçu ateşiyle Büyük Taarruz başladı.

Bu bilgiler doğrultusunda bahsedilen süreçle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Eskişehir ÖDM

Büyük Taarruz öncesinde saldırı kararını gözden geçirmek, gerekli düzenlemeleri ve hazırlıkları yapmak amacıyla bir dizi gizli toplantı yapıldı. Aşağıda bu toplantılardan birine ait konuşmalara yer verilmiştir:
“Çay’da toplanılmıştı. Fevzi Paşa saldırı planını açıklamıştır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyler. Mustafa Kemal:
— Milletin varı yoğu bundan mı ibarettir Paşam?
— Evet!
— O hâlde kesin sonucu bununla almak zorundayız.
Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa bizim geri teşkilatının düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamayacağını söyler. Mustafa Kemal:
— Bizim geri teşkilatımız düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mı?
—Hayır Paşam!
—Demek düşmanı yirmi kilometre içinde yok etmek zorundayız.”

Buna göre Mustafa Kemal’in sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar onun,

I. Çok yönlü,
II. Umutsuzluğa yer vermeyen,
III. Liderlik

kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu göstermektedir?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Manisa ÖDM

Aşağıda Sakarya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalar ve sonuçlarına yer verilmiştir.

• Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Kars Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile doğu sınırımız kesin olarak çizildi.
• Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile İtilaf Devletleri Cephesi bozulmuş ve yeni Türk Devleti, Fransa tarafından tanınmıştır.

Bu antlaşmalara göre TBMM’nin hangi alanda başarılı olduğu söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kayseri ÖDM

Milli Mücadele sürecinde yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

* I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra İtilaf devletleri TBMM Hükümeti’ni Londra Konferansı’na çağırmıştır. Sovyetler Birliği de Moskova Antlaşması’nı imzalayarak TBMM Hükümetini resmen tanımıştır.
* Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükümeti’ni resmen tanımıştır. İtayanlar ise Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden tamamen çekilmiştir.

Verilen gelişmelerden hareketle,

I. Savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.
II. Millî Mücadele’nin askeri safhası sona ermiştir.
III. Yunanlar Anadolu’daki emellerinden vazgeçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kocaeli ÖDM

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın,

• Türk ve Yunan orduları arasındaki silahlı mücadele sona erecektir.
• İstanbul ve boğazlar çevresi TBMM idaresine bırakılacaktır.
• Doğu Trakya topraklarının Meriç Nehrine kadar olan kısmındaki Yunanlılar 15 gün içerisinde bölgeyi terk edecek bölge TBMM’ye devredilecektir.

maddelerine göre hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

İzmir ÖDM

Aşağıdaki tabloda Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Türk Ordusunun ve Yunan ordusunun kaynakları verilmiştir.

 

Savaşan Ülkeler Er Tüfek Makineli Tüfek Top Kamyon Uçak
Türk Ordusu 96.326 54.572 825 196 240 2
Yunan Ordusu 120.000 57.000 2768 386 600 18

(Kurtuluş Savaşında Sakarya Meydan Muhaberesi, Genel Kurmay Bşk., s. 119)

Bu tablodaki verilere göre,

I. Yunan ordusu askeri donanım bakımından Türk ordusundan daha güçlüdür.
II. Türk Ordusunun silah gücü Yunan silah gücünden daha fazladır.
III. Türk ordusu ve Yunan ordusu aynı vurucu güce sahiptir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kocaeli ÖDM

“Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl, tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki onların her birinin adını Kocatepe’nin sırtlarına yazmak mümkün değildir. Fakat hepsinin ortak bir adı vardır: Türk askeri! Tebriklerinizi onların adına kabul ediyorum!’’

Mustafa Kemal bu sözünü hangi savaşın önemini vurgulamak amacıyla söylemiştir?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Millî Mücadele’nin önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustos’ ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ nın sevk ve idare ettiği meydan muharebesinde düşman  kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan, Yunan kuvvetlerinin toparlanmasına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in verdiği emrin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Nurana mammadov 100 %10
2abdulkadır100 %10
3Nisa100 %10
4Hayat100 %10
5Elif100 %10
6Yeterr yeterrr100 %10
7Elif100 %10
8Melisa100 %10
9SAMİ 100 %10
10General100 %10
11Betül Baş90 %9
12Kaan90 %9
13Rumeysa90 %9
14Nisa90 %9
15Minel Ülker 90 %9
16Sümeyye Şahin90 %9
17Belinay gültaş90 %9
18..90 %9
19gani90 %9
20G90 %9
21ecem90 %9
22Meryem90 %9
23ibrahim90 %9
24Ecrin İrem Damar80 %8
25Beren Benli80 %8
26Zeynep sevde özgenç 80 %8
27Gülben80 %8
28Berk80 %8
29SEMİH ÖVET80 %8
30Elif 80 %8
31m80 %8
32kadim80 %8
33kevser75 %7.5
34LGS70 %7
35Feyza kilic 70 %7
36Fatma Zehra Atan 70 %7
37ggttr70 %7
38H70 %7
39Dilara Ersin70 %7
40ÖYKÜ Balım ÇEBİ 32065 %6.5
41.60 %6
42Giray60 %6
43Sevde Nur Arslan 8/E 29 60 %6
44Mihrap Karaman55 %5.5
45Hibe55 %5.5
46.50 %5
47Zeynep50 %5
48İREM 50 %5
49Tuana Topçu50 %5
50erdem50 %5
51sahra catalca50 %5
52Edanur Sönmez47.5 %4.75
53Rabia45 %4.5
54Beren benli40 %4
55Azra30 %3
56emre 30 %3
57Feyza Baş30 %3
58Ecrin15 %1.5
59Elif Akgün10 %1
60BATUHAN10 %1
61a0 %0
62SDIJGDSG0 %0
63Azra0 %0
64VCBNMÖ0 %0
65Ecrin İrem Damar0 %0
66Erva 0 %0
67ela0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137bilinmeyen228
138tarık topçu227
139Yiğit Alperen Kırpık227
140Emine naz 225
141Cihan Arda Demirel225
142Fatma225
143Mustafa Osanmaz224
144MERVE224
145Şura Baynal224
146mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
147Afra Fatıma Oflaz 222
1482222
149G221
150Kd221
151Batuhan 220
152Rabia220
153duru220
154Azad220
155Mihrap Karaman218
156Ezda218
157Sultan Ekin217
158Erdem yücel217
159Doğa ÇAM217
160Hatice Nur Yurt216
161Yusuf216
162Sabire215
163lara215
164Azra bolat215
165haççik215
166Yağmursu214
167ilayda214
168sümeyye214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203cesur199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208Mesude198
209azad196
210A196
2116a196
212Vedat194
213Kaan görkem BARIŞ194
214KAYRA194
215Deniz Ayabaktı 194
216Meryem ulaş193
217KEREM BJK193
218ela193
219Eliz190
220Kardelen190
221Elif190
222Defne Su Güzel190
223TuanaTuna 190
224A190
225Oğuzhan yüksel188
226Ahmet188
227Damla188
228efe188
229A188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131