835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a ÖDM Online Test 3

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
116
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruz'a ÖDM Online Test 3

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kocaeli ÖDM

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın,

• Türk ve Yunan orduları arasındaki silahlı mücadele sona erecektir.
• İstanbul ve boğazlar çevresi TBMM idaresine bırakılacaktır.
• Doğu Trakya topraklarının Meriç Nehrine kadar olan kısmındaki Yunanlılar 15 gün içerisinde bölgeyi terk edecek bölge TBMM’ye devredilecektir.

maddelerine göre hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

İzmir ÖDM

Sakarya Savaşı sırasında Yunan ordusu ile Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusunda karşı karşıya gelmiştir. Savaşta sıcak çatışmaların en yoğun olduğu sıralarda M. Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır o satıh, bütün vatandır.” şeklindeki saldırı emri Türk ordusunun savaşı kazanmasında etkili olmuştur. Bu emir savaş sırasında uygulanan yeni bir taktik emri olarak da savaş tarihine geçmiştir. Savaşın kazanan tarafı belli olmaya ve Yunanlılar geri çekilmeye başlamıştır. İlerleyen günlerde Yunan ordusunun tamamen Sakarya Irmağı’nın batısına çekilmesiyle savaş zaferle sonuçlanmıştır.

Buna göre Sakarya Savaşı’nın kazanılmasında Mustafa Kemal’in rolü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

İzmir ÖDM

Aşağıdaki tabloda Sakarya Meydan Muharebesi sırasında Türk Ordusunun ve Yunan ordusunun kaynakları verilmiştir.

 

Savaşan ÜlkelerErTüfekMakineli TüfekTopKamyonUçak
Türk Ordusu96.32654.5728251962402
Yunan Ordusu120.00057.000276838660018

(Kurtuluş Savaşında Sakarya Meydan Muhaberesi, Genel Kurmay Bşk., s. 119)

Bu tablodaki verilere göre,

I. Yunan ordusu askeri donanım bakımından Türk ordusundan daha güçlüdür.
II. Türk Ordusunun silah gücü Yunan silah gücünden daha fazladır.
III. Türk ordusu ve Yunan ordusu aynı vurucu güce sahiptir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Manisa ÖDM

Aşağıda Sakarya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmalar ve sonuçlarına yer verilmiştir.

• Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ile Kars Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile doğu sınırımız kesin olarak çizildi.
• Fransa ile Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile İtilaf Devletleri Cephesi bozulmuş ve yeni Türk Devleti, Fransa tarafından tanınmıştır.

Bu antlaşmalara göre TBMM’nin hangi alanda başarılı olduğu söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Niğde ÖDM

Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Sakarya Meydan Savaşı sonrası önemli güç kaybına uğrayan Yunan ordusu, demir yolunu ve köyleri tahrip ederek Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir hattına geri çekildi. İki yılı aşkın Batı Anadolu’da bulunan Yunanlılar burada bir savunma hattı oluşturdular. Türk ordusu büyük bir gizlilik içerisinde kararlı bir karşı hücum hazırlığına başladı. Fakat Yunanlılar üzerine hemen taarruz edilmemesi TBMM’de eleştiri konusu olmuştu. Bu dönemde Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlık yetki süresi dolduğundan 20 Temmuz 1922’de tekrar süresiz olarak uzatıldı. Sakarya Zaferi’nden yaklaşık bir yıl sonra 26 Ağustos 1922’de Afyon Kocatepe’den sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Türk topçu ateşiyle Büyük Taarruz başladı.

Bu bilgiler doğrultusunda bahsedilen süreçle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın (11 Ekim 1922) bazı maddeleri şunlardır:

- Türk-Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecek.
- İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM Hükümetine bırakılacak.
- Doğu Trakya TBMM’nin jandarma kuvvetlerine bırakılacak.

Verilen maddelere göre Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kocaeli ÖDM

“Bu zaferi kazanan ben değilim. Bunu asıl, tel örgüleri hiçe sayarak atlayan, savaş meydanında can veren, yaralanan, kendini esirgemeden düşmanın üzerine atılarak Akdeniz yolunu Türk süngülerine açan kahraman askerler kazanmıştır. Ne yazık ki onların her birinin adını Kocatepe’nin sırtlarına yazmak mümkün değildir. Fakat hepsinin ortak bir adı vardır: Türk askeri! Tebriklerinizi onların adına kabul ediyorum!’’

Mustafa Kemal bu sözünü hangi savaşın önemini vurgulamak amacıyla söylemiştir?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Isparta ÖDM

Millî Mücadele’nin önemli aşamalarından biri olan Büyük Taarruz 26 Ağustos sabahı Türk topçusunun ateşiyle başladı. 30 Ağustos’ ta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ nın sevk ve idare ettiği meydan muharebesinde düşman  kuvvetleri büyük ölçüde imha edildi. Başkomutan, Yunan kuvvetlerinin toparlanmasına fırsat vermemek için 1 Eylül 1922 günü “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in verdiği emrin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kayseri ÖDM

Milli Mücadele sürecinde yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

* I. İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra İtilaf devletleri TBMM Hükümeti’ni Londra Konferansı’na çağırmıştır. Sovyetler Birliği de Moskova Antlaşması’nı imzalayarak TBMM Hükümetini resmen tanımıştır.
* Sakarya Meydan Muharebesi’nden sonra imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa, TBMM Hükümeti’ni resmen tanımıştır. İtayanlar ise Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden tamamen çekilmiştir.

Verilen gelişmelerden hareketle,

I. Savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferler siyasi başarılarla tamamlanmıştır.
II. Millî Mücadele’nin askeri safhası sona ermiştir.
III. Yunanlar Anadolu’daki emellerinden vazgeçmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Eskişehir ÖDM

Büyük Taarruz öncesinde saldırı kararını gözden geçirmek, gerekli düzenlemeleri ve hazırlıkları yapmak amacıyla bir dizi gizli toplantı yapıldı. Aşağıda bu toplantılardan birine ait konuşmalara yer verilmiştir:
“Çay’da toplanılmıştı. Fevzi Paşa saldırı planını açıklamıştır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyler. Mustafa Kemal:
— Milletin varı yoğu bundan mı ibarettir Paşam?
— Evet!
— O hâlde kesin sonucu bununla almak zorundayız.
Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa bizim geri teşkilatının düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamayacağını söyler. Mustafa Kemal:
— Bizim geri teşkilatımız düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mı?
—Hayır Paşam!
—Demek düşmanı yirmi kilometre içinde yok etmek zorundayız.”

Buna göre Mustafa Kemal’in sorduğu sorular ve verdiği yanıtlar onun,

I. Çok yönlü,
II. Umutsuzluğa yer vermeyen,
III. Liderlik

kişilik özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu göstermektedir?

0%