835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
189

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruz'a ÖDM Online Test 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Denizli ÖDM

Sakarya Zaferi’nin sonuçlarından bazıları şu şekildedir:

I. TBMM tarafından, Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi.
II. Fransa, Ankara Antlaşması ile TBMM Hükûmeti’ni ve Misakımillîyi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldu.
III. İtalyan birlikleri, işgalden vazgeçerek Anadolu’dan tamamen çekildi.
IV. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı ve doğu sınırımız kesin olarak çizildi.

Verilen sonuçlardan hangileri, Sakarya Zaferi’nin uluslararası alandaki diplomatik sonuçlarına örnektir?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Aydın ÖDM

“…Çünkü biz alan savunması yapıyoruz. Bu yöntemde ‘hakim yer’ düşüncesinin yeri olmaz. Bir ordu aklını ve anlayışını koruyorsa, onun için mevzi önemli değildir. Bir asker her yerde savaşır. Tepenin üstünde, tepenin altında, derenin içinde, ovada, her yerde. Öyleyse Çal dağını da her alan gibi şiddetle, inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkum olmayacağız. Durup cephe kurmak için ille dağ, tepe aramayacağız, elverişli bir yer bulmak için kilometrelerce geriye gitmeyeceğiz, beş yüz metre, bin metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı sırasında komutanlarla durum değerlendirmesi yapan Mustafa Kemal’in konuşmasını destekleyen bir söz değildir?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kastamonu ÖDM

Sakarya Zaferi, İstiklal mücadelemizin seyrini değiştirmiş, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Şanlı ordumuz Sakarya Zaferi’yle bağımsızlığımıza yönelik önemli bir engeli geride bırakmış, nihai zafere giden yolu açmıştır. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır.” anlayışıyla çok geniş bir alana yayılan bu savaş, aziz milletimiz için bir kader muharebesi olmuş, elde edilen büyük
başarı aziz milletimize güç ve umut katmıştır.

Sakarya Zaferi’nin 97. Yıl Dönümü ile ilgili yayınlanan mesajdan çıkartılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Amasya ÖDM

11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda alınan kararlar;

• Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar sona erecektir.
• Yunanlar Doğu Trakya’yı Meriç Nehri sınır olmak üzere, antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde boşaltacaktır.
• İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti’ne bırakılacaktır.
• Barış antlaşması yapılıncaya kadar, İtilaf Devletleri Boğazlarda kalabilecektir.
• Doğu Trakya’nın güvenliğini sağlamak için 8000 Türk jandarma birliği görevlendirilecektir.
• Türk ordusu barış antlaşması imzalanıncaya kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen çizgide kalacaktır.

Buna göre Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât; Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur.”


Mustafa Kemal bu sözleri hangi muharebenin önemini vurgulamak için söylemiştir?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Denizli ÖDM

Büyük Taarruz Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanınca, İtilaf Devletlerinin çağrısı üzerine 11 Ekim 1922’de Mudanya

Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Ateşkesin önemli bazı maddeleri şunlardır:

• Antlaşma, üç gün içinde yürürlüğe girecek ve Türk-Yunan çarpışması sona erecektir.
• Yunanistan, Doğu Trakya’yı on beş gün içinde boşaltacak ve bu bölge İtilaf Devletleri vasıtasıyla otuz günlük süre içerisinde Türk ordusuna devredilecektir.
• TBMM’nin Doğu Trakya’daki askerî gücü barış antlaşması imzalanıncaya kadar sekiz bini geçmeyecektir.
• İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM Hükûmetine bırakılacaktır.

Buna göre Mudanya Ateşkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Ankara ÖDM

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı sonucunda Batı Anadolu düşmandan temizlenmiş geriye Marmara Bölgesi kalmıştı. Marmara’yı da düşman işgalinden kurtarmak için Türk ordusunun Bursa’ya doğru ilerlemesi üzerine, İngilizler ateşkes teklifinde bulundular. Millî Mücadele’nin askeri safhasını sona erdiren Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922’de imzalandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Doğu Trakya, İstanbul ve boğazların yönetimi TBMM’ ye bırakıldı. Fakat “TBMM Hükûmeti, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Marmara ve Doğu Trakya’da asker bulunduramayacak.” maddesi de antlaşmada yer aldı.

Yukarıda verilenlerden yola çıkılarak Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Ankara ÖDM

Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşı’nda askerlerine “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.” emrini vermiştir. Bu emri Türk ordusuna büyük bir zafer kazandırmıştır.

Bu sözünden hareketle Mustafa Kemal Atatürk’ün,

I. Vatanseverliği
II. İnkılapçılığı
III.Liderliği

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Edirne ÖDM

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihe bir kez daha geçiren büyük bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur.”

Mustafa Kemal’in Başkomutanlık Meydan Savaşı’na ilişkin sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Amasya ÖDM

“Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı sona erdi. En önemlisi de Türk Devleti, ateşkes antlaşmasını istediği koşullarla imzalatarak diplomatik alanda büyük bir başarı kazandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan İtilaf Devletleri’nin tümü yeni Türk devletini resmen tanımış oldu. Ayrıca İstanbul, boğazlar ve Doğu Trakya yeni bir savaşa girilmeden işgal güçlerinden kurtarıldı. Mudanya Ateşkes Antlaşması, ileride yapılacak barış antlaşmasına da zemin hazırladı.”

Buna göre Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Nurana mammadov 100 %10
2Nisa100 %10
3Sevde Nur Gölgeci 100 %10
4Hayat100 %10
5Rumeysa100 %10
6Nazım Efe100 %10
7Sündüs100 %10
8Nisa100 %10
9Melisa100 %10
10Beren Benli90 %9
11Nuray Yıldırım90 %9
12Nisa90 %9
13yu90 %9
14Minel Ülker 90 %9
15SEMİH ÖVET90 %9
16elif90 %9
17hektor90 %9
18Ecem 90 %9
19kevser85 %8.5
20.80 %8
21Elif80 %8
22Öykü Balım ÇEBİ 32080 %8
23Zeynep sevde özgenç 80 %8
24SAMİ 80 %8
25a80 %8
26ecem80 %8
27İ80 %8
28hasan80 %8
29Ww80 %8
30m80 %8
31Syy80 %8
32g80 %8
33LGS75 %7.5
34İREM 70 %7
35Serdarrr agagag70 %7
36Güler işkey 70 %7
37sude naz70 %7
38fatih70 %7
39Zeyneo70 %7
40Mehmet Samet Korkmaz 70 %7
41Meyra Gülhan 70 %7
42Zeynep Ecrin KARDAŞ 70 %7
43Feyza Nur Baş70 %7
44Nazlı70 %7
45Mıyavsy dandy70 %7
46abdulkadır65 %6.5
47Nisa65 %6.5
48Azra63.33 %6.33
49Onur60 %6
50Mihrap60 %6
51.60 %6
52İnci Rana Yıldırım60 %6
53Edanur Sönmez60 %6
54Giray60 %6
55şlkjhg60 %6
56[email protected]60 %6
57sahra catalca60 %6
58Elif60 %6
59Feyza kılıç60 %6
60Sümeyye Şahin 60 %6
61H60 %6
62Bayram60 %6
63zilan 60 %6
64Meryem Özkaya 60 %6
65burak60 %6
66a60 %6
67Dilara Ersin55 %5.5
68dssdf50 %5
69Ummü Gülsüm Meşe 50 %5
70Rabia 50 %5
71Tuana Topçu50 %5
72utku50 %5
73fatıh50 %5
74Sündüs50 %5
75Fatma Zehra Atan50 %5
76Belinay50 %5
77Batuhan50 %5
78Mahir50 %5
79ENES j50 %5
80B50 %5
81Damla46.67 %4.67
82ss40 %4
83Ecrin İrem Damar40 %4
84G40 %4
85zeynep40 %4
86şitte40 %4
87azra37.5 %3.75
88ssksskds30 %3
89ebrar30 %3
90Nazlı30 %3
91cfevfcecdsdx30 %3
92Sevde Nur Arslan 8/E 2930 %3
93Hibe25 %2.5
94Şeht20 %2
95Ereddssdd20 %2
96Berat Güngör Hacı sabanci o.o 8/E20 %2
97Abuzittin kıllll20 %2
98Sümeyye20 %2
99kaya20 %2
100d20 %2
101BERK10 %1
102Erva10 %1
103sdfghjkç0 %0
104BATUHAN0 %0
105Semih0 %0
106esra0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137bilinmeyen228
138tarık topçu227
139Yiğit Alperen Kırpık227
140Emine naz 225
141Cihan Arda Demirel225
142Fatma225
143Mustafa Osanmaz224
144MERVE224
145Şura Baynal224
146mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
147Afra Fatıma Oflaz 222
1482222
149G221
150Kd221
151Batuhan 220
152Rabia220
153duru220
154Azad220
155Mihrap Karaman218
156Ezda218
157Sultan Ekin217
158Erdem yücel217
159Doğa ÇAM217
160Hatice Nur Yurt216
161Yusuf216
162Sabire215
163lara215
164Azra bolat215
165haççik215
166Yağmursu214
167ilayda214
168sümeyye214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203cesur199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208Mesude198
209azad196
210A196
2116a196
212Vedat194
213Kaan görkem BARIŞ194
214KAYRA194
215Deniz Ayabaktı 194
216Meryem ulaş193
217KEREM BJK193
218ela193
219Eliz190
220Kardelen190
221Elif190
222Defne Su Güzel190
223TuanaTuna 190
224A190
225Oğuzhan yüksel188
226Ahmet188
227Damla188
228efe188
229A188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131