835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a ÖDM Online Test 1

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 5. Kazanım
  • İTA.8.3.5. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz’un başarılı olmasında Mustafa Kemal’in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
137
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

835 Sakarya'dan Büyük Taarruz'a ÖDM Online Test 1

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Amasya ÖDM

“Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Kurtuluş Savaşı sona erdi. En önemlisi de Türk Devleti, ateşkes antlaşmasını istediği koşullarla imzalatarak diplomatik alanda büyük bir başarı kazandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nı imzalayan İtilaf Devletleri’nin tümü yeni Türk devletini resmen tanımış oldu. Ayrıca İstanbul, boğazlar ve Doğu Trakya yeni bir savaşa girilmeden işgal güçlerinden kurtarıldı. Mudanya Ateşkes Antlaşması, ileride yapılacak barış antlaşmasına da zemin hazırladı.”

Buna göre Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Ankara ÖDM

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı sonucunda Batı Anadolu düşmandan temizlenmiş geriye Marmara Bölgesi kalmıştı. Marmara’yı da düşman işgalinden kurtarmak için Türk ordusunun Bursa’ya doğru ilerlemesi üzerine, İngilizler ateşkes teklifinde bulundular. Millî Mücadele’nin askeri safhasını sona erdiren Mudanya Ateşkes Antlaşması 11 Ekim 1922’de imzalandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Doğu Trakya, İstanbul ve boğazların yönetimi TBMM’ ye bırakıldı. Fakat “TBMM Hükûmeti, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Marmara ve Doğu Trakya’da asker bulunduramayacak.” maddesi de antlaşmada yer aldı.

Yukarıda verilenlerden yola çıkılarak Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Ankara ÖDM

Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşı’nda askerlerine “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk edilemez.” emrini vermiştir. Bu emri Türk ordusuna büyük bir zafer kazandırmıştır.

Bu sözünden hareketle Mustafa Kemal Atatürk’ün,

I. Vatanseverliği
II. İnkılapçılığı
III.Liderliği

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Denizli ÖDM

Sakarya Zaferi’nin sonuçlarından bazıları şu şekildedir:

I. TBMM tarafından, Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi verildi.
II. Fransa, Ankara Antlaşması ile TBMM Hükûmeti’ni ve Misakımillîyi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldu.
III. İtalyan birlikleri, işgalden vazgeçerek Anadolu’dan tamamen çekildi.
IV. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı ve doğu sınırımız kesin olarak çizildi.

Verilen sonuçlardan hangileri, Sakarya Zaferi’nin uluslararası alandaki diplomatik sonuçlarına örnektir?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât; Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur.”


Mustafa Kemal bu sözleri hangi muharebenin önemini vurgulamak için söylemiştir?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Denizli ÖDM

Büyük Taarruz Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanınca, İtilaf Devletlerinin çağrısı üzerine 11 Ekim 1922’de Mudanya

Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır. Ateşkesin önemli bazı maddeleri şunlardır:

• Antlaşma, üç gün içinde yürürlüğe girecek ve Türk-Yunan çarpışması sona erecektir.
• Yunanistan, Doğu Trakya’yı on beş gün içinde boşaltacak ve bu bölge İtilaf Devletleri vasıtasıyla otuz günlük süre içerisinde Türk ordusuna devredilecektir.
• TBMM’nin Doğu Trakya’daki askerî gücü barış antlaşması imzalanıncaya kadar sekiz bini geçmeyecektir.
• İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM Hükûmetine bırakılacaktır.

Buna göre Mudanya Ateşkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kastamonu ÖDM

Sakarya Zaferi, İstiklal mücadelemizin seyrini değiştirmiş, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimiz için önemli bir dönüm noktası olmuştur. Şanlı ordumuz Sakarya Zaferi’yle bağımsızlığımıza yönelik önemli bir engeli geride bırakmış, nihai zafere giden yolu açmıştır. “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır.” anlayışıyla çok geniş bir alana yayılan bu savaş, aziz milletimiz için bir kader muharebesi olmuş, elde edilen büyük
başarı aziz milletimize güç ve umut katmıştır.

Sakarya Zaferi’nin 97. Yıl Dönümü ile ilgili yayınlanan mesajdan çıkartılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Edirne ÖDM

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihe bir kez daha geçiren büyük bir eserdir. Bu eser Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olduğum için bahtiyarlığım sonsuzdur.”

Mustafa Kemal’in Başkomutanlık Meydan Savaşı’na ilişkin sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Aydın ÖDM

“…Çünkü biz alan savunması yapıyoruz. Bu yöntemde ‘hakim yer’ düşüncesinin yeri olmaz. Bir ordu aklını ve anlayışını koruyorsa, onun için mevzi önemli değildir. Bir asker her yerde savaşır. Tepenin üstünde, tepenin altında, derenin içinde, ovada, her yerde. Öyleyse Çal dağını da her alan gibi şiddetle, inatla savunacağız. Eğer elimizden çıkarsa araziye mahkum olmayacağız. Durup cephe kurmak için ille dağ, tepe aramayacağız, elverişli bir yer bulmak için kilometrelerce geriye gitmeyeceğiz, beş yüz metre, bin metre geri çekilip yeniden cephe kuracağız ve aynı azimle savaşa devam edeceğiz.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı sırasında komutanlarla durum değerlendirmesi yapan Mustafa Kemal’in konuşmasını destekleyen bir söz değildir?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Amasya ÖDM

11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda alınan kararlar;

• Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki silahlı çatışmalar sona erecektir.
• Yunanlar Doğu Trakya’yı Meriç Nehri sınır olmak üzere, antlaşmanın yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde boşaltacaktır.
• İstanbul ve Boğazlar TBMM Hükümeti’ne bırakılacaktır.
• Barış antlaşması yapılıncaya kadar, İtilaf Devletleri Boğazlarda kalabilecektir.
• Doğu Trakya’nın güvenliğini sağlamak için 8000 Türk jandarma birliği görevlendirilecektir.
• Türk ordusu barış antlaşması imzalanıncaya kadar Çanakkale ve Kocaeli bölgesinde belirlenen çizgide kalacaktır.

Buna göre Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%