834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
51

834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 2

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Malatya ÖDM

“Millet fertleri, yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vurulan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve müsamaha gösteren milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

Mustafa Kemal

Mustafa Kemal’in Söylev’deki açıklaması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kahramanmaraş ÖDM

Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921’de çıkardığı bir kanunla yetkilerini ve Başkomutanlığı üç ay süreyle Mustafa Kemal Paşa’ya devretti. Mustafa Kemal Paşa, kendisine meclis tarafından verilen yetki sayesinde, çabuk karar verebilme ve bu kararları hızlıca uygulayabilme imkânına kavuştu. Bu imkân sayesinde Mustafa Kemal Paşa, orduyu kuvvetlendirebilmek için derhal birtakım tedbirler almaya yöneldi. Bu tedbirlerden ilki ve en önemlisi, “Tekâlif-i Milliye” adındaki emirleri yayımlamasıydı. Bu emirler sayesinde ordunun taşıt, araç ve gereç bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesi amaçlanıyordu. Ayrıca bu emirlerle halk, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı’na katılmaya çağrıldı.

Mustafa Kemal Paşa, Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması ile,

I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılama
II. Yapılacak inkılâplar için kaynak bulma
III. Halkı, Kurtuluş Savaşı’na dâhil etme

amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

3 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Antalya ÖDM

Aşağıdaki dizelerde Millî Mücadele sırasında Tekalif-i Millîye Emirlerinin uygulanışı konu edilmiştir.
Biliyordu ki, cephedeki oğullar erzak beklerdi Elif bacıdan, Ayşe anadan
Biliyordu ki sarı öküz yetiştirmeliydi Mehmed’e o son kurşunu
Sanki tek yürekti Anadolu
Nesi varsa bölüşmeye gelmişti nasır tutmuş elleriyle

Buna göre Millî Yükümlülüklerini yerine getiren Türk milleti ile ilgili,

I. Bağımsızlığı uğruna seferber olduğu
II. Vatan sevgisi ile hareket ettiği
III. Ordusuyla dayanışma içinde olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Antalya ÖDM

Mustafa Kemal Başkomutan olarak ordunun başına geçerek, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Millîye Emirlerini yayımladı. Bu sırada Yunan ordusunun toparlanmamıza izin vermeden ordumuzu yok etmek ve  Ankara’yı almak için saldırıya geçmesiyle Sakarya Savaşı başladı. M.Kemal atından düşmesine rağmen savaşı idare etmeye devam etmiştir. Orduya verdiği “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emriyle dünya askerlik literatürüne
“Topyekûn Savaş” adı verilen yeni bir kavramını da kazandırmış oldu.

Buna göre metinde Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde durulmamıştır?

5 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Antalya ÖDM

Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921’de Başkomutan olmuş ve böylece meclisin yetkileri Mustafa Kemal’e geçmişti. Başkomutan Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 8 Ağustos 1921’de Tekâlif-i Millîye Emirlerini yayımladı. Bu süreçte Tekâlif-i Millîye Emirlerinin uygulanması ve gelen yardımların güvenliği için İstiklal Mahkemeleri de görevlendirilmiştir. Her ilçede Tekâlif-i Millîye Komisyonları oluşturulmuştur. Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Komisyona teslim etmesi kararlaştırıldı. Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde; yaylı araba ve kağnı arabaları ile deve ve merkeplerin %20’sinin; çamaşırlık bez, kışlık ve yazlık kumaş; kösele, meşin, buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, zeytinyağı vb. %40’ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi.

Millî Mücadele yıllarıyla ilgili yukarıdaki bilgiden yola çıkarak hangi sonuca ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Düzce ÖDM

“Gerçekten, milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba velhasıl her ne lazımsa büyük bir heves ile bol bol verdi. Avrupa’nın en
mükemmel araç ve silahları ile donanmış olan Konstantin ordusundan, ordumuzun teçhizat itibari ile de geri kalmamasını ve hatta ona üstün olabilmesi gibi inanılmaz mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz…”

Buna göre Türk halkının,

I. Milli birlik ve beraberlik
II. Milli egemenlik
III. Topyekûn mücadele
IV. Fedakârlık

davranışlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Muğla ÖDM

Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sonucunda, Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi, TBMM’de Mustafa Kemal’e yönelik tartışmaların başlamasına neden oldu. 5 Ağustos 1921’de kabul edilen Başkomutanlık Kanunuyla, Mustafa Kemal Paşa’ya Meclisin tüm yetkileri verilerek (yasama, yürütme, yargı), üç aylık bir süre için Başkomutan seçildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa; ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetkisini kullanarak, 8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirlerini (Milli Yükümlülükler) yayımladı. Türk halkı kendisinden istenilen yardımları fazlasıyla vermiş ve bir hafta içerisinde ordunun ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmıştır.

Buna göre Tekalif-i Milliye emirleri ile ilgili olarak,

I. Mustafa Kemal yasama yetkisini kullanmıştır.
II. Topyekûn seferberlik hali başlamıştır.
III. Halk birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

İstanbul ÖDM

Tekâlif-i Millîye Emirlerinden bazıları şunlardır:

- Her ilçede bir Tekâlif-i Millîye Komisyonu kurulacak.
- Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecek.
- Halk, elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde bu komisyonlara teslim edecek.
- Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere yüz kilometrelik mesafeye ücretsiz askerî nakliye yapacak.

Belirtilen maddelerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Ankara ÖDM

“Gerçekten, milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ordumuza takviye için para, insan, silah, hayvan, araba velhasıl her ne lazımsa büyük bir hevesle bol bol verdi. Avrupa’nın en mükemmel araç ve silahları ile donanmış olan Konstantin ordusundan, ordumuzun teçhizat itibariyle geri kalmaması ve hatta ondan üstün olabilmesi gibi inanılmaz mücadeleyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK, yukarıdaki sözlerinde aşağıdaki gelişmelerin hangisinden bahsetmektedir?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Adana ÖDM

Tayyar Rahmiye 1920’de Adana’da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. İki arkadaşını korumak amacıyla tereddütsüz çatışma ortamına atıldığı için kendisine tayyar (uçan) lakabı verilmiştir... Osmaniye işgale uğrayınca Hüseyin Ağa’nın millî kuvvetlerine katılmak için müracaat eden Rahmiye Hanım’a, Hüseyin Ağa’nın “Bacım bu, er işidir, sen cephe gerisinde belki daha yararlı olursun.” demesi üzerine: Tayyar Rahmiye Hanım “Vatanın savunmasında hepimiz eriz. Düşman, toprağımıza ayak basmış, mukaddes vatan toprağımızı kirletmek istiyor. Elim silah tutarken ben nasıl savaşmam.” cevabını vermiştir.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1yiğit100 %10
2y95 %9.5
3Ali Batın TAN90 %9
4Hatice Nur Yurt90 %9
5ada!☆90 %9
6eren90 %9
7serra90 %9
8h90 %9
9Ledeyna Güner90 %9
10A90 %9
11Belinay80 %8
12[email protected]80 %8
13Elif80 %8
14nisanur80 %8
15Arda Yılmaz80 %8
16KAAN80 %8
17selo80 %8
18A80 %8
19berk80 %8
20Minecraft80 %8
21jhhkk80 %8
22Nur80 %8
23Merve80 %8
24s80 %8
25hhh80 %8
26wertyk70 %7
27aaaaa70 %7
28Ki70 %7
29ll70 %7
30Sınavdansonratütkçemineşkal70 %7
31ceylin60 %6
32esma60 %6
33Savas60 %6
34ArdaB.60 %6
35Cfrgv60 %6
36ceren60 %6
37Musa60 %6
38fidan60 %6
39bbb50 %5
40remziye50 %5
41Kemal40 %4
42X40 %4
43Selim40 %4
44Eaaa20 %2
45Babapıro20 %2
46dfghj0 %0
47Hghggu0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9159
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1631
6D1577
7Asd1366
8111343
9Deniz1298
10G1243
11G1235
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ali999
16ARzu988
17Ilgın KARAKARTAL901
18kg897
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Belinay771
24Adam_Ucuyo769
25oykuıpıl767
26Ege Gören756
27Ghg fa753
28ayşen erva729
29Çağla701
30asads683
31z680
321670
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg627
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss562
44arda can556
45Selin548
46a546
47Hürünaz544
48dd541
49Alische538
50İrem525
51Sema523
52Ömer Enes ÇAKAL517
537/A516
54w514
55Elif Hoda511
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72Alara Cengiz472
73s472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91K422
92Cemre421
93hasan417
94Liya412
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we379
110cahoo378
111Ali Batın TAN374
112Medine373
113İkranur373
114Irmak özer371
115Şervan tursun371
116bekir368
117*367
118Mısra Direk366
119zozo365
120Levent364
121uuu364
122Nikolay363
123Yusuf İslam konuk362
124Sevde362
125naz362
126Zeynep Beyza359
127Çağrı359
128Doruk Celal Darçin356
129Esra356
130ihsan mahir davuş354
131Hiranur354
132a353
133Furkan Alper353
134Elif351
135ı350
136Esra pehlevan349
137oğuz347
138Çınar Temurtaş344
139İlayda341
140M.yiğit aslan340
141Nil Soğancılar339
142ğ339
143Serra Nur336
144Eymencan336
145yağmur335
146Elif Çakır334
147Emre332
148Dyrr7ti330
149bbshen330
150Eymen330
151rüzgar ünal329
152Ögenci329
153İsim329
154Awdd327
155CEMRE325
156Eylül324
157a324
158C322
159ada320
160Nimet319
161macide319
162Kardelen karataş318
163Mizgin317
164burak317
165sudem316
166Ahmet KORKMAZ315
167Sıdıka SARIBIYIK314
168Aslıhan313
169Zeynep koç312
170Fehime özdemir312
171Kerri309
172Ezgi Su308
173Merve Tınmaz 5-C307
174esila307
175Kayla Naz Akdeniz306
176elf306
177Zeynep Ceyda Koca306
178bero305
179-303
180Belinay301
181Ebrar299
182İslam Can299
183Zeynep Buğlem ANDAÇ298
184Yusuf İslam Konuk296
185Abdullah296
186Bnb296
187koray295
188hira294
189Büşra294
190fsm292
191ayşe291
1928b289
193ALI KUTAY288
194ArdaB.288
195Burcu287
196Efe Uygar286
197Aa286
198Ecrin285
199W285
200ahmet baki284
201Melih DUMAN282
202Gy282
203ghggtyhtt281
204senem280
205Sare278
206Dilara Köroğlu277
207Hayice276
208savas275
209Yiğit274
210YİĞİT274
211Bilge Kağan ELMAS274
212tdtgt272
213Bahtiyar271
214Medine Sıla Kayacan271
2155e271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228C261
229Şevval su259
230osman259
231Rüzgar Berat259
232Yiğit258
233Arda258
234Menna258
235Musa258
236öykü257
237çınar kankaya256
238Cfcvcfd255
239Ecrin KARAARSLAN254
240Esma Ebrar254
241tr253
242Mete252
243Abdülhamit252
244a252
245Asd251
246xzftfew1ttt251
247aeâtçaaet251
248Minel Tuana Köseoğlu249
2497B249
250Kağan248
251fafğpafo0pağkfla245
252BATIN BERK YORULMAZ245
253Ömer244
2545a244
255merve244
256www243
257YİĞİT UZUNOĞLU243
258Gülşah242
259Azra242
260S242
261SÜMEYRA EKERİM242
262Adlem Gökçe Yaman241
263Sümeyye Cankılıç241
264Mete241
265zeynep sahra240
266sss240
267Elif239
268Zerenkalpben238
269doğan238
270T238
271Hilal237
272YUSUF236
273.235
274Gufiroe234
275Elif bakar234
2761234
277Kemal efe Çetin233
278Eftelya233
279seyit233
280Umut kamil232
281Ecrin naz ataş231
282Azra231
283Hazal230
284Tuğberk karabudan230
285Ali230
286Yağmur228
287EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
288Arda227
289Belkıssu227
290Yiğit226
291Esra Aksoy226
292LŞLLŞLŞL226
293Esma Hıra226
2948225
295faatma225
296Asel225
297ddddd224
298@224
299Ahmet SAĞNAK223
300Yiğit Ali ÖZTÜRK222
301serra222
302efe222
303ada!☆221
304alihan221
305Ayşegül YELOĞLU220
306FURKAN220
307aa220
308Zeynep beyza219
309makbule yeşillik219
310aaaa219
311Yiğit218
312Mert Ali Yıldırım218
313ilkan218
314Elif Uysal218
315Zeynep Oyman218
3168a-b218
317c217
3187a217
319kerem216
320Omar216
321Ayris Mina minez215
322ecrin ayaz215
323nevin214
324Alperendogankya213
325Ekin213
326Eylül mina212
327emira212
328Çağatay212
329Esen210
330er210
331Mahmut efe209
332İbrahim haktan209
333Yağzel Baykal209
334Kumsal ela209
335Asya208
336ötp208
337Kaan208
338elvin gezgin207
339nazlı207
340Ali berke şahin206
341Hena206
342nasuh can206
343ada güler206
344yeşim206
345nazmi mete206
346A206
347kennnturan206
3487a206
349efe205
350Enes Yiğit BAYKAL205
351Efsanur205
352Deniz Doğan205
353Hanife204
354Sümeyye204
355ss204
356Eylul203
357s203
358Umut203
359BARIŞ BAHAR202
360Kuttik202
361Yiğit201
362Semra201
363Esma201
364murat201
365ali201
366Asya200
367muhammet efe200
368Tanem200
369ERDEM200
3706200
371ZEYNEP BEYZA199
3728B199
373Ali cahit198
374Ebrar198
375erdal20198
376Ela Kayıhan197
377Deniz197
378s197
379GHostkiller139999197
380Onur196
381Fatih196
382burak196
383Büşra Güldoğuş196
384Efgtyu196
385F196
3867-D harun emir özdemir195
387Asel195
388aleyna194
389Zeynep194
390aa194
391jk194
392Asya10193
393PINAR193
394nur193
395Mete192
396DEFNE ÇATI192
397Selin192
398sssss192
399ismail192
400SADİ UTKU ALBAYRAK191
401eren191
402ASLI191
4037c191
404Özlem191
405Ömeroviç190
406Deniz189
407Gökçe189
408hazal189
409Defne yolcu188
410Eylül187
411Esma187
412kemal değirmenci187
413ilknur187
414naime yontem186
415Fatma baş186
416Beren186
417kayra186
418akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm186
4195c186
420Sadullah186
421Aslı185
422Sefa Talha binici185
423Sabire184
424NİSA NUR184
425Devran Ufuk184
426Bartu Efe183
427jjj183
428s183
429[email protected]183
430Miray182
431naz182
432Esma182
433WETG4QA181
434Misafir181
435Oyku181
436Ömer180
437shinunoga e wa180
438q180
439doruk179
4408ab179
441Emira akgün178
442Derin178
443yusufi177
444ilayda177
445Gökçe Deniz gorgel177
446Rüzgar177
447j177
448Ee177
449rr177
450Hmz176
451Mehmet176
452okan176
453Asaaaaaaaaa176
454İp lı176
455ayşe176
456Yusuf Eymen Bilgir175
457Erva175
458Merve175
459Berk Ali175
460osman7676175
461ufuk yarkın gümüş174
462Saniye174
463Aybars Akçay174
464a174
465e174
466Gamze ÖZKICIR173
467Kerem Aktaş173
468Merve172
469Ali172
470Sarıca172
471Ece su172
472Anıl172
473Ece171
474Eylül Çelik171
475cemre171
476Berko171
477Suheda171
478Dgfg171
479Gürkan170
480ayşe<3170
481Serhat170
482Aynur170
483Mina169
484poyraz169
485Mustafa Çınar ozkan169
486Eymen169
487Eso168
488dd168
489kerem167
490Roseanne Park167
491İlkan167
492Selver167
493löomm167
494Egemen SARAÇOĞLU166
495Kazım d166
496Buket166
497Cemre165
498sarp165
499Şirin165
500Ertuğ165