834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 2

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
1 oylar, 5 ortalama
91
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

834 Tekalifi Milliye ÖDM Online Test 2

1 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Antalya ÖDM

Aşağıdaki dizelerde Millî Mücadele sırasında Tekalif-i Millîye Emirlerinin uygulanışı konu edilmiştir.
Biliyordu ki, cephedeki oğullar erzak beklerdi Elif bacıdan, Ayşe anadan
Biliyordu ki sarı öküz yetiştirmeliydi Mehmed’e o son kurşunu
Sanki tek yürekti Anadolu
Nesi varsa bölüşmeye gelmişti nasır tutmuş elleriyle

Buna göre Millî Yükümlülüklerini yerine getiren Türk milleti ile ilgili,

I. Bağımsızlığı uğruna seferber olduğu
II. Vatan sevgisi ile hareket ettiği
III. Ordusuyla dayanışma içinde olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Ankara ÖDM

“Gerçekten, milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ordumuza takviye için para, insan, silah, hayvan, araba velhasıl her ne lazımsa büyük bir hevesle bol bol verdi. Avrupa’nın en mükemmel araç ve silahları ile donanmış olan Konstantin ordusundan, ordumuzun teçhizat itibariyle geri kalmaması ve hatta ondan üstün olabilmesi gibi inanılmaz mücadeleyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK, yukarıdaki sözlerinde aşağıdaki gelişmelerin hangisinden bahsetmektedir?

3 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Antalya ÖDM

Mustafa Kemal Başkomutan olarak ordunun başına geçerek, ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Millîye Emirlerini yayımladı. Bu sırada Yunan ordusunun toparlanmamıza izin vermeden ordumuzu yok etmek ve  Ankara’yı almak için saldırıya geçmesiyle Sakarya Savaşı başladı. M.Kemal atından düşmesine rağmen savaşı idare etmeye devam etmiştir. Orduya verdiği “Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.” emriyle dünya askerlik literatürüne
“Topyekûn Savaş” adı verilen yeni bir kavramını da kazandırmış oldu.

Buna göre metinde Mustafa Kemal’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde durulmamıştır?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Adana ÖDM

Tayyar Rahmiye 1920’de Adana’da Fransızlara karşı müfrezesiyle birlikte savaşmıştır. İki arkadaşını korumak amacıyla tereddütsüz çatışma ortamına atıldığı için kendisine tayyar (uçan) lakabı verilmiştir... Osmaniye işgale uğrayınca Hüseyin Ağa’nın millî kuvvetlerine katılmak için müracaat eden Rahmiye Hanım’a, Hüseyin Ağa’nın “Bacım bu, er işidir, sen cephe gerisinde belki daha yararlı olursun.” demesi üzerine: Tayyar Rahmiye Hanım “Vatanın savunmasında hepimiz eriz. Düşman, toprağımıza ayak basmış, mukaddes vatan toprağımızı kirletmek istiyor. Elim silah tutarken ben nasıl savaşmam.” cevabını vermiştir.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Malatya ÖDM

“Millet fertleri, yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silahla vurulan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını mücadeleye verecekti. Bütün maddi ve manevi varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan ve müsamaha gösteren milletler savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

Mustafa Kemal

Mustafa Kemal’in Söylev’deki açıklaması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

İstanbul ÖDM

Tekâlif-i Millîye Emirlerinden bazıları şunlardır:

- Her ilçede bir Tekâlif-i Millîye Komisyonu kurulacak.
- Her aile birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık verecek.
- Halk, elindeki silah ve cephaneyi üç gün içinde bu komisyonlara teslim edecek.
- Taşıt sahipleri ayda bir defa olmak üzere yüz kilometrelik mesafeye ücretsiz askerî nakliye yapacak.

Belirtilen maddelerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Antalya ÖDM

Mustafa Kemal 5 Ağustos 1921’de Başkomutan olmuş ve böylece meclisin yetkileri Mustafa Kemal’e geçmişti. Başkomutan Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için 8 Ağustos 1921’de Tekâlif-i Millîye Emirlerini yayımladı. Bu süreçte Tekâlif-i Millîye Emirlerinin uygulanması ve gelen yardımların güvenliği için İstiklal Mahkemeleri de görevlendirilmiştir. Her ilçede Tekâlif-i Millîye Komisyonları oluşturulmuştur. Her ailenin bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Komisyona teslim etmesi kararlaştırıldı. Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephanenin üç gün içinde; yaylı araba ve kağnı arabaları ile deve ve merkeplerin %20’sinin; çamaşırlık bez, kışlık ve yazlık kumaş; kösele, meşin, buğday, saman, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, şeker, zeytinyağı vb. %40’ının bedeli sonradan ödenmek üzere teslimi istendi.

Millî Mücadele yıllarıyla ilgili yukarıdaki bilgiden yola çıkarak hangi sonuca ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Muğla ÖDM

Eskişehir-Kütahya Muharebeleri sonucunda, Türk ordusunun Sakarya’nın doğusuna çekilmesi, TBMM’de Mustafa Kemal’e yönelik tartışmaların başlamasına neden oldu. 5 Ağustos 1921’de kabul edilen Başkomutanlık Kanunuyla, Mustafa Kemal Paşa’ya Meclisin tüm yetkileri verilerek (yasama, yürütme, yargı), üç aylık bir süre için Başkomutan seçildi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa; ordunun acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yetkisini kullanarak, 8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirlerini (Milli Yükümlülükler) yayımladı. Türk halkı kendisinden istenilen yardımları fazlasıyla vermiş ve bir hafta içerisinde ordunun ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmıştır.

Buna göre Tekalif-i Milliye emirleri ile ilgili olarak,

I. Mustafa Kemal yasama yetkisini kullanmıştır.
II. Topyekûn seferberlik hali başlamıştır.
III. Halk birlik ve beraberlik içinde hareket etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kahramanmaraş ÖDM

Büyük Millet Meclisi, 5 Ağustos 1921’de çıkardığı bir kanunla yetkilerini ve Başkomutanlığı üç ay süreyle Mustafa Kemal Paşa’ya devretti. Mustafa Kemal Paşa, kendisine meclis tarafından verilen yetki sayesinde, çabuk karar verebilme ve bu kararları hızlıca uygulayabilme imkânına kavuştu. Bu imkân sayesinde Mustafa Kemal Paşa, orduyu kuvvetlendirebilmek için derhal birtakım tedbirler almaya yöneldi. Bu tedbirlerden ilki ve en önemlisi, “Tekâlif-i Milliye” adındaki emirleri yayımlamasıydı. Bu emirler sayesinde ordunun taşıt, araç ve gereç bakımından gücünün arttırılması, yiyecek ve giyeceğinin temin edilmesi amaçlanıyordu. Ayrıca bu emirlerle halk, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Kurtuluş Savaşı’na katılmaya çağrıldı.

Mustafa Kemal Paşa, Tekâlif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması ile,

I. Ordunun ihtiyaçlarını karşılama
II. Yapılacak inkılâplar için kaynak bulma
III. Halkı, Kurtuluş Savaşı’na dâhil etme

amaçlardan hangilerini gerçekleştirmeye çalışmıştır?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Düzce ÖDM

“Gerçekten, milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba velhasıl her ne lazımsa büyük bir heves ile bol bol verdi. Avrupa’nın en
mükemmel araç ve silahları ile donanmış olan Konstantin ordusundan, ordumuzun teçhizat itibari ile de geri kalmamasını ve hatta ona üstün olabilmesi gibi inanılmaz mucizeyi Anadolu halkının fedakarlığına borçluyuz…”

Buna göre Türk halkının,

I. Milli birlik ve beraberlik
II. Milli egemenlik
III. Topyekûn mücadele
IV. Fedakârlık

davranışlarından hangilerini gösterdiği söylenebilir?

0%