833 Maarif Kongresi Online Çıkmış Sorular Testi

 
/9
3 oylar, 5 ortalama
23
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

833 Maarif Kongresi

833 Maarif Kongresi Çıkmış Sorular Testi

1 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

LGS 2020

Yurdun her tarafından iki yüz elli kadar öğretmenin katıldığı Maarif Kongresi hakkında Mustafa Kemal: “Cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken Ankara’da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve maarif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Millî ordu vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak, iki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvî bir tesadüftür…” ifadelerini kullanmıştır.
Buna göre Maarif Kongresi hakkında,
I. Cephede kazanılan başarılar eğitimden daha önemli görülmüştür.
II. Kurtuluş Savaşı devam ederken toplanmıştır.
III. Temsiliyet açısından ulusal nitelik taşımaktadır.
IV. Ülkedeki eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

2 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

TEOG 2015

Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’da I. Maarif Kongresi’nin toplanması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

3 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

SBS 2009

Hamdullah Suphi Bey : Paşam!

Mustafa Kemal Paşa  : (Dalgın, düşünceli bir hâli vardı.) Buyrun.

Hamdullah Suphi Bey : Vaktinizi almayacağız… Öğretmenler Derneği birkaç gün sonra Ankara’da toplanacak. İki yüzden fazla öğretmen katılıyor. Fakat Fevzi Paşa’yı dinleyince tereddüde düştük. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle geniş bir toplantı size ayak bağı olabilir. Uygun görürseniz erteleyelim.

Mustafa Kemal Paşa  : Hayır, hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Toplantıya katılacağım ve konuşacağım.

Mustafa Kemal Paşa’nın Hamdullah Suphi Bey’e verdiği cevapta aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?

4 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

TEOG 2014

Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk, 15 Temmuz 1921’de Maarif Kongresi’ni yapmıştır.

Atatürk’ün bu çalışmasını, aşağıdaki sözlerinden hangisi desteklemektedir?

5 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

TEOG 2017

Mustafa Kemal Paşa, Millî Mücadele’nin en kritik günleri olan Kütahya-Eskişehir Savaşları’nın tüm şiddetiyle devam ettiği günlerde Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanmasını sağlamıştır. Cehalete karşı savaşın, en az bağımsızlık kadar önemli olduğunu söyleyerek cepheye gönüllü olarak gitmek için Ankara’ya gelen öğretmenleri tekrar okullarına göndermiştir.

Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

DPY 2020

Kütahya-Eskişehir Savaşlarının en zor günlerinde Mustafa Kemal’in “Maarif Kongresi’nin toplanmasını istemesi” aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?

7 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

TEOG 2015

Mustafa Kemal’in aşağıdaki çalışmalarından hangisi, eğitime verdiği önemi gösterir?

8 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

TEOG 2016

  • İlk ve ortaöğretim, kesinlikle insanlığın ve uygarlığın gerektirdiği bilimi ve tekniği vermelidir.
  • Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken millî düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle karşı koyma gereği onlara öğretilmelidir.

Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin hangi özelliklere sahip olmasını istemektedir?

9 / 9

Kategori: 833 Maarif Kongresi

TEOG 2016

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Maarif Kongresi’ndeki konuşmasında “… eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden,

Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen etkilerden uzak, tarihî karakterimize uygun olmalıdır…” demiştir.

Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin, aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır?

0%