832 Batı Cephesi Çıkmış Sorular Testi

 
/10
2 oylar, 3 ortalama
46
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

832 Batı Cephesi

832 Batı Cephesi Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

TEOG 2016

Kuvayımilliye güçleri, Yunanlılarla yaptığı Gediz Muharebesi’ni kaybetmiştir. Bu yenilgi üzerine Mustafa Kemal Paşa “Dalgalı ve düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz’de yenildik.” demiştir.

Bu sözüyle Mustafa Kemal Paşa aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine işaret etmiştir?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2020

TBMM ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Antlaşması’nın bazı maddeleri  şunlardır:
Taraflardan birinin tanımadığı bir antlaşmayı diğer taraf da tanımayacaktır.
Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında yapılan bütün antlaşmalar geçersiz olacaktır.
Antlaşmada geçen “Türkiye” terimi Misak-ı Millî’yi tanımlamaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2020

Birinci İnönü Zaferi sonucunda halkın TBMM’ye olan güveninin ve Millî Mücadele’nin kazanılacağına dair umutlarının artmasıyla orduya katılım da arttı. Bu zaferden sonra TBMM’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. İtilaf Devletleri, TBMM’yi Londra Konferansı’na davet etti.

Buna göre Birinci İnönü Zaferi sonrasında aşağıdaki alanların hangisinde gelişme yaşandığı söylenemez?

4 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

TEOG 2014

‘‘… Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte bütün vatan, bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor…’’

Mustafa Kemal’in II. İnönü Zaferi üzerine, İsmet Paşa’ya gönderdiği telgraftan bir bölüm verilmiştir.

Mustafa Kemal telgrafında, II. İnönü Zaferi’nin halk üzerindeki hangi etkisine vurgu yapmıştır?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

TEOG 2014

Moskova Antlaşması’yla;

  • Sovyetler Birliği, Yeni Türk Devleti’ni resmen tanımış oldu.
  • Kars, Ardahan ve Artvin Türkiye’ye bırakıldı.
  • Doğu sınırı güvenlik altına alındığı için bu cephedeki millî kuvvetler diğer cephelere kaydırıldı.

Verilen bilgiye göre, “Moskova Antlaşması’yla Yeni Türk Devleti ……. .” cümlesindeki boşluk, aşağıdaki ifadelerden hangisiyle tamamlanamaz?

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2020

Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra 20 Ocak 1921 tarihinde Meclis, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nu kabul etmiştir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, bağımsızlık savaşının sürdürüldüğü olağanüstü bir dönemde hazırlanmıştır. Bu anayasa bir anlamda yeni Türk devletinin temeli olmuştur.

Buna göre Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

TEOG 2015

Birinci İnönü Zaferi’nin;

I. Londra Konferansı’nın toplanması

II. İstiklal Marşı’nın kabulü

III. Afganistan ile dostluk antlaşmasının imzalanması

sonuçlarından hangileri, zaferin uluslararası sonuçları arasında değerlendirilebilir?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

TEOG 2014

Londra Konferansı’nda İtilaf Devletleri’nin TBMM Hükûmetine verdiği ve hükûmetin kabul etmediği teklife göre;

  • Doğu Trakya, Yunanlarda kalacak,
  • Doğuda bir Ermeni devleti kurulacaktı.

TBMM Hükûmeti bu teklifi, aşağıdakilerden hangisine aykırı bulduğu için kabul etmemiştir?

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

TEOG 2014

Moskova Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Sovyet Rusya ile TBMM Hükümetinin dış politikada birlikte hareket edecekleri konusunda anlaştıklarını göstermektedir?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

TEOG 2015

Moskova Antlaşması’nın “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir anlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.” maddesi, Türkiye ile Sovyet Rusya’nın hangi alanda işbirliği yaptıklarının kanıtıdır?

0%