834 Tekalifi Milliye Çıkmış Sorular Testi

 
/10
1 oylar, 5 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

834 Tekalifi Milliye

1 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEOG 2014

“Ulusun içerideki birliğinin hem belli hem denenmiş olması, gelecek için en büyük güvençtir.”

                                                                     ATATÜRK

Atatürk bu sözünü, aşağıdakilerden hangisinin uygulama sonuçlarına dayanarak söylemiş olabilir?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEOG 2016

Mustafa Kemal Paşa, Başkomutanlık Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yayımladığı Tekâlif-i Milliye Emirleriyle, ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır. Halkımız da tüm yoksulluğuna rağmen bu emirlere gönülden uyarak orduyu desteklemiştir.

Bu durum Türk milletinin;

I. Millî birlik ve beraberlik

II. Yardımlaşma

III. Dayanışma

IV. Millî egemenlik

anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

3 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

DPY 2020

“… Gerçekten, milletimiz düşmanın hazırlıklarına karşılık vermek için hiç bir fedakârlıktan çekinmedi. Ordumuzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba velhasıl her ne lazımsa büyük bir hevesle bol bol verdi.”

Mustafa Kemal bu sözleriyle Türk halkının hangi özelliğini vurgulamıştır?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEOG 2017

Kütahya – Eskişehir Savaşlarının ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri yayımlanmış, Türk halkı elindeki gıda maddelerinin, giyim eşyalarının ve binek hayvanlarının bir kısmını Tekâlif-i Milliye Komisyonlarına teslim etmiştir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

SBS 2012

Türk ordusu Kütahya-Eskişehir Savaşlarında başarılı olamamış ve Sakarya Irmağı’nın doğusuna kadar çekilmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte TBMM, Mustafa Kemal’i üç aylık bir süre için başkomutan tayin etti. Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için halkı, maddi ve manevi bütün kaynaklarıyla Millî Mücadeleye çağıran Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımladı (7-8 Ağustos 1921). Türk milleti bu emirlere tam bir kararlılık ve fedakârlıkla uydu.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEOG 2016

Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısından

Gelme bir çarığım, giysin beni piyade.

O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez,

Al benim son çarığımı.

Çıkardım gömleğimi veriyorum,

Kılıç salsın giyende süvariler.

Yaz sıcağında ağustos güneşinin ellerinden

Terlerini alsın.

Bu dizeler, aşağıdakilerden hangisinin uygulanmasıyla ilgilidir?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEOG 2017

Atatürk; “Millet, varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedâkarlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir.”

sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEOG 2015

Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirlerini yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirlerine uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu durum Türk milletinin;

I. Millî birlik ve beraberlik

II. Millî egemenlik

III. Dayanışma

IV. Fedakârlık

anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

9 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEOG 2014

“Türk milleti kendi hayat ve kurtuluşuna yönelmiş olduğuna inanacağı girişimleri başarabilecek bir kudrete sahiptir. Bu girişimin ciddiyetine inanması durumunda onun gerektirdiği kadar servet kaynağını, işe girişenlerin emrine hazır hâle getirir…”

                                                                 (Atatürk’ün Başlıca Nutukları, s.103-104)

Atatürk bu sözünü, Kurtuluş Savaşı’nın hangi konusu tartışılırken söylemiş olabilir?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

TEOG 2014

“Gerçekten milletimiz, düşmanın hazırlıklarına karşılık verme için hiçbir özveriden çekinmedi. Ordumuzu kuvvetlendirmek için para, insan, silah, hayvan, araba, kısacası her ne gerekse, son derece istekle verdi.”

                                                                        ATATÜRK

Atatürk bu sözlerini, aşağıdakilerden hangisinin sonucuna dayanarak söylemiş olabilir?

0%