833 Maarif Kongresi ÖDM Online Test

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 3. Kazanım
  • İTA.8.3.3. Millî Mücadele’nin zor bir döneminde Maarif Kongresi yapan Atatürk’ün, millî ve çağdaş eğitime verdiği önemi kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
92

833 Maarif Kongresi

833 Maarif Kongresi ÖDM Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Niğde ÖDM

Batı cephesinde Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken, Mustafa Kemal Paşa Ankara’da düzenlenen Maarif Kongresi’nde aşağıdaki konuşmayı yapmıştır;
“Saygıdeğer Hanımlar, Efendiler, Bugün Ankara, Öğretmenler Kongresi’nin burada toplanmasıyla övünmektedir. Gelecek için hazırlanan vatan çocuklarına, hiçbir zorluk karşısında baş eğmeyerek sabırla çalışmalarını ve ana babalarına da yavrularının eğitimlerini tamamlamak için her fedakârlığa katlanmaktan çekinmemelerini öneririm. Silahıyla olduğu gibi beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği gücü ikincisinde de göstereceğine asla şüphem yoktur. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken yabancı unsurlarla mücadele gereği ve millî düşünceleri boğmaya çalışan her karşı fikre şiddetle karşı koyma gereği onlara öğretilmelidir. Bağımsız ve mutlu kalmak isteyen her millet için bu özellikler şiddetle gerekmektedir.   … İşte biz, bu kongrede, çizilmiş eski yollardan yürümeyi konuşmak değil belki söylediğim şartları taşıyan yeni bir sanat ve beceri yolu bulup millete göstermek zorundayız. Maarif Vekaletinin öğretmen ve uzmanlardan oluşan bir ilim ve kültür kongresini Ankara’da toplamayı düşünmüş olması ve bugünkü zor şartlara rağmen bu girişimindeki başarısını büyük bir beğeni ile anarım.”

Mustafa Kemal Paşa’nın bu konuşmasına göre, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

2 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Balıkesir ÖDM

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da bir eğitim kongresi toplanmasına karar verilmişti. Savaşın iyice yoğunlaştığı bir dönemde zamanın eğitim bakanı bu toplantının iptal edilmesini teklif etmiş, Mustafa Kemal ise kongreyi iptal etmemişti. Kurtuluş Savaşı’nın en sıkıntılı dönemlerinden birisi olan Kütahya-Eskişehir Savaşları devam ederken Maarif Vekâleti (Eğitim Bakanlığı) Maarif ( Eğitim) Kongresi’ni topladı. Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey’in öncülüğünde toplanan kongrede yurdun her tarafından iki yüz elli kadar erkek ve kadın öğretmen bir araya geldi.  Mustafa Kemal kongreye savaşın en zorlu günlerinde cepheden gelerek katılmış ve çok önemli bir açılış konuşması yapmıştır.

Verilenlere göre Mustafa Kemal’in davranışını, kendisine ait aşağıdaki sözlerden hangisi en iyi açıklar?

3 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Mersin ÖDM

Kütahya – Eskişehir Savaşı bütün şiddetiyle devam ediyordu. Yunan kuvvetleri Ankara yakınlarına kadar yaklaşmıştı. Buna rağmen Ankara Öğretmenler Derneği tarafından 250 kadar öğretmenin katıldığı Maarif Kongresi gerçekleştirildi. Mustafa Kemal de cepheden gelerek kongreye katıldı ve açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Buna göre Maarif Kongresi ile ilgili olarak,

I. Atatürk’ün eğitime verdiği öneme bir örnektir.
II. Kurtuluş Savaşı devam ederken gerçekleşmiştir.
III.Mustafa Kemal’in ekonomi ile ilgili fikirlerini ifade ettiği bir faaliyettir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Eskişehir ÖDM

Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın en zorlu günlerinde Maarif Kongresi düzenlenmesini istemiş ve eğitime verdiği önemi şu sözüyle açıklamıştır:
“… Millî terbiye programından söz ederken eski devrin batıl inançlarından ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden, doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden bütünüyle uzak, millî ve tarihî karakterimize uyan bir kültürden söz ediyorum.”

Mustafa Kemal’e göre yeni kurulacak devletin eğitim sisteminin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

5 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

İstanbul ÖDM

Mustafa Kemal Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın yaşandığı dönemde tüm zorluklara rağmen “Silahıyla olduğu kadar beyniyle de mücadele etmek zorunda olan milletimizin, birincisinde gösterdiği başarıyı ikincisinde de göstereceğine şüphem yoktur.” diyerek Maarif Kongresi’nin yapılmasını istemiştir. 

Maarif Kongresi ile aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmeye çalışıldığı söylenemez?

6 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Amasya ÖDM

Mustafa Kemal, Yunan ordusuna ait top seslerinin Ankara’dan duyulduğu zor bir dönemde bile 16-21 Temmuz 1921 tarihlerinde Ankara’da Maarif Kongresi’ni toplamıştır. Savaş nedeniyle 7 gün süren bu kongrede önemli kararlar alınmıştır.

Kurtuluş Savaşı döneminde toplanan Maarif Kongresi ile aşağıdaki kavramlardan hangisinin önemi vurgulanmıştır?

7 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Isparta ÖDM

Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin devam ettiği dönemde yurdun her yerinden gelecek olan 180 kadar kadın ve erkek öğretmenin, Ankara’da bir araya gelerek Maarif Kongresi’nin toplanması planlanmıştı. Savaşın seyrinin Türk ordusu aleyhine dönmesi üzerine önceden planlanmış kongrenin ertelenmesi teklif edildi. Mustafa Kemal;
“Hayır ertelemeyin… Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir.’’ demiştir.

Mustafa Kemal’ in altı çizili sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Diyarbakır ÖDM

Kütahya- Eskişehir Savaşları devam ederken Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Maarif Kongresi’yle ilgili bir başyazı  aşağıda verilmiştir:

Kongrenin açılışına ilişkin Hakimiyet-i Milliye gazetesinde uzun bir başyazı yayınlanmıştır. Gazete, daha önceki iki İnönü Savaşı’nı kastederek der ki: “Mustafa Kemal Paşa, Üçüncü Yunan taaruzunun en ateşli zamanında muallim ordusunun gelecek vazifesiyle meşgul bulunuyor. Bu asil ve yüce örnek, Türk tarihinin benzeri ender bulunan kıymetli hatıralarından biri olacaktır.” Hiç şüphe yok ki bu olay, dünya tarihinde de benzeri belki bulunmayan bir  örnektir. Cephede İstiklal Ordusu Yunanla mücadele ederken, Ankara’da öğretmenler ordusu cehaletle mücadele programını hazırlıyordu. Milli ordu düşmanı ve muallim ordusu da cehaleti kovacaktı.

Bu gazetenin başyazısından hareketle “Kurtuluş Savaşı” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Düzce ÖDM

“Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.” diyen Mustafa Kemal; milletin geleceğini şekillendirecek, modern ve güçlü bir ülke kuracak irfan ordusunun Ankara’da toplanması talimatını verdi. Mustafa Kemal, millî ve çağdaş bir eğitim sistemiyle geleceğin aydınlık Türkiye’sinin temellerini atmak istiyordu.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Ardahan ÖDM

Savaşın doludizgin devam ettiği sırada Ankara’da Maarif Kongresi toplanmıştır. Mustafa Kemal kongre için görüşünü şu sözlerle dile getirmiştir: “Cephede ordu Yunanlarla mücadele ederken, Ankara’da muallimler ordusu cehalete karşı müdafaa programı hazırlıyor. Harp ve Maarif cephelerinin ikisinde de faaliyetler var. Millî ordu vatandan düşmanı, muallim ordusu da cehalet ve zulmeti kovalayacak iki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür.”

Mustafa Kemal’ in sözlerine bakarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1.100 %10
2A100 %10
3WARSEQ90 %9
4Hatice Nur Yurt90 %9
5ALPEREN90 %9
6DESTUR BEN KEFERENİN KELLESİNİ ALMAYA GİDİYORUM BAMSI OBA SANA EMANET90 %9
7Emel90 %9
8Arda Yılmaz90 %9
9unal90 %9
10abdullah taş90 %9
11Su90 %9
12Elif90 %9
13fgc f90 %9
14mor90 %9
15dilek80 %8
16Belinay80 %8
17m80 %8
18refgd80 %8
19Derya80 %8
20omfff80 %8
218/A80 %8
22f80 %8
23Hekim70 %7
24Su70 %7
25sss70 %7
26Ledeyna Güner70 %7
27Lucky70 %7
28efe70 %7
29Alische70 %7
30Uxswhexjdehbuxde60 %6
31ArdaB60 %6
32Nsnsksk60 %6
33Haayfe60 %6
34haaland60 %6
35ceylin60 %6
36a60 %6
37Ww60 %6
38Fggg60 %6
39Fkrovof60 %6
40çiğdem60 %6
41a50 %5
42giditeyze45 %4.5
43zülal40 %4
44AAAAADGHSSH30 %3
45Alperendogankya30 %3
46cemre26.67 %2.67
47h20 %2
48Sıcakta10 %1
49Yunis0 %0
50gjugjyhtfguhcgku0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11627
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1679
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1435
12e1408
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1128
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe748
30Elif726
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb675
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43d620
44Y618
45Nisa Nur Kulaç604
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72Burak491
73Zeynep DEDE487
74Gümüş485
75ali485
76Kuzey484
77koraydulger483
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85Arda451
86k451
87yylyş451
88cesur449
89Zafer Ege Küçük 444
90Melih Hasan441
91Özge 440
92YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
93Sabire437
94DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
95alara436
96asd436
97Sümeyye432
98bilinmeyen430
99imagine losing427
100Melek Vardar426
101İbrahim425
102R. Aytuğ Cıvak422
103Ali Batın TAN421
104ihsan mahir davuş420
105t419
106Azizcan aydoğan417
107Gülce Erkeç415
108Reyyan SEÇGİN 412
109A412
110Sare411
111Mirzat409
112yigit406
1136a406
114Elif405
115sevinç405
116Zehra Reyyan Yanmaz405
117Arda Arabaci405
118Zeynep Çelebi403
119yağmurrr402
120Eylül402
121Selin401
122Arda398
123Elif398
124Alper397
125UEVDJANA395
1266f391
127Aysun391
128Elif Şenol387
129Medine385
130f385
131Ayşe381
132Hiranur kendir380
1338a380
134Cemre378
135İlayda376
136gürkan375
137Esma374
138Ali Efe İnceoğlu373
139hale ceylan 371
140cüneyt371
141İkra Nur Demir370
142Mina369
143blablabla369
144A369
145Baki368
146*367
147Ecrin 367
148Deniz Güren367
149seda366
150Hanibe 366
151Kardelen365
152Ramazan ışık364
153MİNA SU CAV364
154Nikolay363
155fvodk363
156Melek Büşra Cebeci361
157asa361
158Sümeyye354
159ahmet353
160nehir353
161a353
162sevim353
163tuncay352
164yağmur351
165aaa351
166Alin asya349
167Eymencan349
168Ege349
169Fenerli Çiftçi348
170cu347
171Nil soğancılar347
172yusuf pro @345
173Oh uyuj jjhoj344
174oğuzhan343
175mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
176f340
177Hayrunisa Altay339
178yağmur yılmaz336
179KEREM KARATAŞ336
180Asdf335
1816\\a334
182lòn334
183Yusuf İslam konuk332
184Yiğit ali Akkuş332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204Gökay313
205Benkim1232313
206Zeynep koç312
207Fehime özdemir312
208abcdef312
209KOLAYDI312
210cihab311
211Sema311
212n310
213Kerri309
214Dilek 309
215a308
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225Bilal300
226q300
227Fatma Nur299
228ebrar299
229fgtytah299
230İslam Can299
231Nilda Ece Yılmaz298
232MERVE297
233kaan297
234Se297
235Kemal efe Cetin296
236efe296
237koray295
238Sıdıka SARIBIYIK295
239Zeynep buğlem ANDAÇ294
240Büşra294
241y294
242Umut can294
243Nisa çelikoğlu292
244Şeyma Nur Akkaya292
245Ə292
246Fatma292
247beren su oturak291
248asya291
249Ahmet291
250Sümeyra Ekerim291
251KAYLA NAZ290
252ada290
253x290
254a289
255aaaaaa289
256beloo288
257Burcu287
258Gülistan Nursu Ertürk287
259123287
260Ecrin285
261H284
262MİNA SU CAV284
263Doruk283
264sekizler283
265aa283
266DORUK ALİ TANDOĞAN282
267a282
268ada güler281
269a280
270emine280
271osman yüce279
272Hedibe Taş278
273g277
274gggg277
2752277
276Zeren ERTUĞRUL276
277Ramazan Sevindir276
278ege hayal276
279F275
280ilkan keneç275
281Mete275
2821275
283Aliberke Şahin274
284deneme274
285Zeynep Ceyda Koca273
286T272
287FEHİME272
288Ekin272
289Bahtiyar271
290Deniz Kılıç 270
291canan kara270
292k270
293aaa270
294Tuba 269
295Zehra Belinay Develi269
296efe doruk268
297Ahmet Burak267
298ecrin ayaz267
299Efe Bozkurt266
300Ecrin Karabacak 6-F266
301Neden266
302merve dağdelen266
303Mehmet Akif Ersoy265
304furkan264
305Midgin264
306Yağzel264
307Azra cankilic264
308Görkem263
309ta262
310sılanur262
311Sayed osman261
312Mürşit Parlakgün261
313Beren KOÇ260
314ökkkjjjj260
315Emre258
316eylül sude258
317Elif Tuana Kafşakoğlu256
318Guııoı256
319Aslı Beyza Güneş255
320Abdulgani kit255
321Alperen Doğankaya255
322Nil Er255
323ali255
324aynur254
325duru253
326İbrahim253
327zeliha kaya253
328Zeynep Beyza252
329Abdülhamit252
330B252
331Çağan252
332a252
333m252
334Meryemnur 251
335BenEuyfDeğilim251
3366/A251
337Muhammed başçi 250
338Yiğit250
339Hshs250
340çiğdem250
341bekir250
342Yağmur Ceylan249
343Ayberk249
344Esra pehlevan249
345Şervan tursun249
346gulcebi249
347Kağan248
348Ezgi su247
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383.235
384hilal235
385Dhkş235
386Gufiroe234
387IntelligenceBox234
388Aslı234
389Otsıtaur234
390e234
391Mert Ali YILDIRIM233
392Yunus Emre Göktaş233
393Fftgtgtgy233
394Enes Yiğit BAYKAL233
395Hayrunnisa233
396a233
397Eren ÖZ 6/F233
398Umut kamil232
399Erdem yücel232
400Öykü232
401Ecrin naz ataş231
402Rüzgar230
403Azra bolat230
4045/E230
405Samet229
406Fdjfyyt229
407Z.seray229
408Dfg229
409EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
410Muhammed Emin228
411Dosyal228
412sfgh228
413mmmlll228
414Arda227
415tarık topçu227
416Yiğit Alperen Kırpık227
417BATIN BERK YORULMAZ226
418Çağın Akgül226
419Melih226
420Defne yolcu 226
421Esma Hıra226
422Aybars226
423Ömer Akdemir226
424yaso226
425Emine naz 225
426Cihan Arda Demirel225
427Dfdömffl225
428Mustafa Osanmaz224
429azra224
430kjk224
431Nehir224
432Yağız Yusuf Büyükdoğan224
433Şura Baynal224
434H224
435G224
436Bekirhan223
4377b223
438Afra Fatıma Oflaz 222
439Yiğit Ali ÖZTÜRK222
440Eylül Görpeler 222
441Elif Başaran 222
442Hazal221
443G221
444W221
445Nehir220
446MHD HANI HALIMEH220
447Batuhan 220
448Kaan görkem BARIŞ220
449Ayşegül YELOĞLU220
450nevın220
451Azad220
452Ebrar219
4535/A Aslı kaya218
454Mihrap Karaman218
455Ezda218
456Elif Uysal218
457Zeynep Oyman218
458Ceylin akardere217
459Uğur Baykal217
460Sultan Ekin217
461Doğa ÇAM217
462Yusuf216
463Masal216
464Aa216
465çınar kankaya216
466Asya216
467Omar216
468lara215
469jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
470sena215
471Şüheda215
472Bnb215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
488Mete Büyükkasim 213
489Eylül mina212
490Ahmet SERİN 212
491Utku212
492Uras hıdır212
493Görkem212
494ada!☆211
495yusuf211
496ismail211
497dilber211
498Gamze210
499Belkıssu210
500Esen210