832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • İTA.8.3.2. Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

832 Batı Cephesi

832 Batı Cephesi ÖDM Online Test 4

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İstanbul ÖDM

I. İnönü Savaşı’nın ardından,

• TBMM, Londra Konferansı’na çağrıldı.
• Moskova Antlaşması’yla Sovyet Rusya TBMM’yi tanıdı.
• Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalandı.

Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Aydın ÖDM

TBMM’nin yaptırım gücünü arttıran anayasa, ulusal güçlerin birleştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. 1921 anayasasının getirdiği en büyük yenilik bütün işlerin savaş yıllarında çabuk ve rahat bir biçimde yürümesini sağlamaktı.

Yukarıda verilen paragrafta 1921 Anayasası’nın hangi özelliğinin uygulandığı söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İstanbul ÖDM

I. Türk halkının TBMM’ye olan güveni artmıştır.
II. TBMM’nin saygınlığı ve otoritesi artmıştır.
III. Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalanmıştır.
IV. Londra Konferansı toplanmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü Zaferi’nin uluslararası sonuçlarındandır?

4 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İstanbul ÖDM

TBMM tarafından 1921 yılında kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun bazı maddeleri şöyledir:
• Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir.
• Yürütme ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi’nde belirir ve toplanır.
• Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare edilir ve hükûmeti “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükûmeti” adını taşır.

Buna göre Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile,

I. Meclis hükûmeti sistemi
II. Güçler birliği ilkesi
III. Ulusal egemenlik

kavramlarından hangisinin benimsendiği söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Denizli ÖDM

Mehmet Akif Ankara’ya geldikten sonra Tacettin Dergâhında kalmıştır. Burası edebi, fikri, tasavvufi sohbetlerin yapıldığı, cephelerdeki durumdan halkın bilgi almak için uğ- radığı bir mekândır. Akif İstiklal Marşı’nı da bu mekânda yazmış ve yazarken adeta dünya ile ilişkisini kesmiştir. Kendisi gibi dergahta kalan Hafız Bekir Efendi şöyle anlatır:
“Üstat bir gece birden uyanır. Kâğıt arar; bulamayınca kalemiyle yatağının yanındaki duvara marşın “Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım.” diye başlayan kıtasını yazar. Ben sabah kalktığımda üstadı çakısıyla duvardaki yazısını kazırken gördüm.”
On gün içerisinde tamamlanan şiir ve 17 Şubat 1921’ de Sebilürreşad Dergisi’nin ilk sayfasında “Kahraman Ordumuza” ithaf edilerek yayınlanır. 12 Mart 1921’de meclis tarafından millî marş olarak kabul edilir. Faklı dillere çevrilerek, yurt içinde ve yurt dışında dağıtılır. Mitinglerde, törenlerde halkın manevi ve millî duygularını güçlendirmek için okunur. Orduya ve halka büyük moral olur. 

Verilen metinde İstiklal Marşımız ile ilgili hangi sorunun cevabı yer almaz?

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kastamonu ÖDM

I. İnönü Savaşı sonrasında TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması’na göre,

- Bir tarafın kabul etmediği bir antlaşmayı diğer taraf da kabul etmeyecek,
- Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılan bütün antlaşmalar geçersiz sayılacak,
- Rusya, Batum’un Gürcistan’a verilmesi şartıyla TBMM, Ermenistan ve Gürcistan arasında imzalanan anlaşmalarla belirlenen sınırları kabul edecekti.

Moskova Antlaşması ile ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Aydın ÖDM

6-10 Ocak 1920 tarihinde İngilizlerin desteklediği Yunanlar, Batı Cephesi’ne doğru harekete geçtiler. Fakat düzenli ordu İnönü mevzilerini terk etmeyerek Yunan ordusunu durdurmayı başardı. Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Yunan kuvvetlerinin durdurulduğunu meclise çektiği telgrafla şöyle bildirmiştir;
“Askerlerimiz bugün de aralıksız devam eden düşman taarruzlarını, bir an gerilemeksizin göğüslüyorlar; Yunanlıların ilerlemesine imkan bırakmıyorlardı. Şüphesiz ki ordumuz bu taarruzlar karşısında ağır kayıplar veriyor; ama canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını her ne pahasına olursa olsun savunmaktan geri kalmıyordu. En nihayet tükenen, gücü kırılan düşman oldu. İki gündür devam eden taarruzlarından bir başarı elde edemediğini ve edemeyeceğini anladı. Artık bu safhada onlar için yapılacak bir şey vardı: Geri çekilmek.”

Birinci İnönü Savaşı ile ilgili verilen metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Adana ÖDM

 I. İnönü Savaşı sonrasında,

I. Meclis, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adıyla yeni Türk Devleti’nin ilk anayasasını kabul etti.
II. Afganistan’la bir dostluk antlaşması imzalandı.
III. Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı.

gelişmelerinden hangileri TBMM’nin diplomatik başarısı olarak gösterilebilir?

 

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Aydın ÖDM

• 10-24 Temmuz 1921 tarihinde Yunanlarla yapılan savaşı ordumuz kaybetti. Mustafa Kemal’in emri doğrultusunda ordumuz Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekildi.
• Topraklarımızdaki askerlerini çekmeye başlayan İtalya askerlerini çekmeyi durdurdu.
• Ankara’da BMM ile barış görüşmeleri yapan Fransa görüşmelere son verdi.

Yukarıdaki gelişmelere bakılarak; İtalya ve Fransa’nın politikalarında değişime gitmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İstanbul ÖDM

İtilaf Devletleri I. İnönü Zaferi’nden sonra TBMM ile birlikte İstanbul Hükûmeti’ni de çağırmışlardır. İlk söz hakkı
İstanbul Hükûmeti’ne verilmiş ancak İstanbul Hükûmeti temsilcisi Tevfik Paşa “Söz milletin gerçek temsilcisi olan
TBMM’nindir.” diyerek sözü TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey’e bırakmıştır.

Buna göre,

I. İtilaf Devletleri ikilik çıkarmak istemiştir.
II. TBMM’nin İtilaf Devletleri tarafından varlığı kabul edilmiştir.
III. İstanbul Hükûmeti millî irade anlayışına saygı göstermiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

0%